فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود تحقیق نقش بازیافت در ماده وانرژی محیط زیست وهزینه های اقتصادی

دانلود تحقیق نقش بازیافت در ماده وانرژی محیط زیست وهزینه های اقتصادی

بازيافت به دو دسته ي كلي تقسيم مي شود:

1ـ گروهي از مواد كه بدون تغيير دوباره مورد استفاده قرار مي گيرند مانند شيشه . 2ـ گروهي ديگر از مواد با انجام فرايندهاي ساده مجدد قابل استفاده مي شوند همه ي ما مي دانيم كه موادي كه به نظر ما بيهوده هستند ولي دور ريختني نيستند .

2)همانطور كه مي دانيد براي توليد كاغذ ماده و انرژي زيادي مصرف مي شود و اگر ما اين كاغذ را دور بريزيم  ماده و انرژي ما هدر مي رود ولي اگر آنها را بازيافت  كنيم اين ماده و انرژي براي ما مجدداً  زنده مي شود.

3) همه ي موادي كه در اطراف ما وجود دارند و ما با آنها سر و كار داريم را محيط زيست مي گويند و ما بايد در حفظ آن كوشا باشيم . زباله از جمله مواردي است كه موجب آلودگي محيط زيست مي گردد كه ما انسان ها مي توانيم با بازيافت  برخي از آنها جلوي اين آلودگي را بگيريم .

ما هر روز مواد زايد فراواني توليد مي كنيم مانند پس ماندة خوراكي ها و لباس كهنه ، پلاستيك وسايل به درد نخور خانه ، اسباب بازي شكسته پس ماندة ميوه و سبزي ها ، روزنامه ها ، دفتر ، كاغذ ، آدامس و مشكلات و ....

به مواد ريختن زباله مي گويند ، انرژي و مواد روي زمين مصرف شده است تا مواد مورد نياز ما توليد و به دست آيد ما مي توانيم به راحتي با استفاده از روش هاي مناسب كم تر زباله توليد كنيم و به اين ترتيب از محيط زيست خود نگه داري كنيم و از هدر رفتن  انرژي آن جلوگيري كنيم و به يادداشته باشيم همة موادي كه به نظر ما به دردنخور هستند دور ريختني نيستند .

انسان ها بعد از انقلاب صنعتي به خاطر صدمات شديدي كه به محيط زيست خود زده بودند قوانيني به پشت رساند كه اين مجموعه قوانين در حفاظت از محيط زيست انسان ها ،  حيوانات و گياهان بسيار مؤثر است .

تاريخچه بازيافت مواد :

براي اهميت موضوع بازيافت داشتن تاريخچه بازيافت خالي از لطفها نيست ،  تمامي عناصر طبيعت از طريق دوره هاي مختلف گياهي يا جانوري قابل احيا هستند .

در انجيل اشاره هايي در مورد بازيافت مواد آمده است بدين مضمون « آنها شمشيرهايشان را در گاوآهن ها مي كوبند و نيزه هايشان را به شكل خيس در مي‌آوردند »

در اراضة قديم مردم پس از پايان جنگ ها از ابزار جنگي استفاده دوباره مي كردندو آنها را براي ساخت ابزار و وسايل كشاورزي در مبارزه  با گرسنگي به كار
مي‌گرفته‌اند.

در قرن اخير كارخانه هايي كه به احياي برخي از بقاياي حيوانات  مبادرت مي كردند به علت فقر مالي و ايجاد بوهاي زننده ناگزير به تعطيل كردن عمل كار خود شدند  هر چنداين كارخانه ها در فرآيند  تهيه كردن چرم ، گليسيرين  و روغن از حيوانات مرده ماهي و پس مانده هاي غذايي موفقيت هايي داشتند اما متأسفانه ازآن پس فقط پوست حيوانات را مورد بازيافت قرار مي دادند .

در طول جنگ جهاني هم بازيافت  فلزات ، شيشه ،‌ابريشم و كاغذ را لبه وچرم به طور موفقيت آميزي  در جامعه مورد توجه قرار گرفت و افراد خانه نشين مسئوليت هايي براي اشتراك در كارهاي جداسازي ( جداسازي در مراكز توليد ) پذيرفتند . و سهمي

از كمك به جنگ را به خود اختصاص دادند .

از سال 1960 كه بطري ها و ظروف پلاستيكي و كاغذي متداول شده به علّت هزينه اوليه نوشابه هايي كه در بطري هاي شيشه اي به فروش مي رسيدند  به طور خالي به فروشنده  برگردانده مي شد اين كار فكر استفاده مجدد از مواد را رواج داد و باعث ترغيب و دلگرمي  در جداسازي شيشه از انبوه زباله هاي شهري شده در حالي كه برعكس كارتن هاي كاغذ و بطري هاي پلاستيكي فقط حجم زباله ها را افزايش دادند كه در نتيجه موضوع مديريت  و دفع زباله مشكل تر شد . از اين پس برخي از بطري هاي پلاستيكي  بر اساس هنر و سليقة افراد مورد استفاده هاي گوناگوني قرار گرفت كه از آن جمله سطح و بيلچه و گلدان و غيره را مي توان نام برد از اين پس بازيافت  زباله هاي كاغذي و شيشه اي ، آلومينيومي و آهني نيز متداول شده به طوري كه امروزه حتي توسط معرف كنندگان  تا حدود زيادي جدا سازي انجام مي شود امروزه بسياري از محصولات كاغذ منتج از بازيافت كاغذ است و بيش از %3 قوطي‌هاي آلمينيوم بازيافت شد .

از مواد زائد تهيه شده است . روش هايي نيز براي بازيافت فولاد و ساير فلزات مصرف شده در اتومبيل ها ابداع شده است مثلاً نوعي از اين پروسه ها در ژاپن بدين ترتيب است كه از اتومبيل هاي اسقاط شده كليه  قطعات  فلزي با نقطه هاي ذوب مختلف به صورت مذاب در آمده  و جداگانه به شكل عدل هاي آهن خالص از 97 تا 98 درصد مورد استفاده قرار مي گيرند . امروز صنعت بازيافت  مواد نيز مي توان گاهي مؤثر در اشتغال افراد و ايجاد فرصت شغلي مي كند كه دولت ها با برنامه هايي صحيح و مديريت در اين بخش  مي توانند تا حدود زيادي بيكاري را در جامعه بخصوص در كشورهاي در حال توسعه از بين ببرند اگر چه ممكن است كه اين صنعت نيزا به سرمايه زيادي در مرحله ابدايي دارد ولي به طور قطع در كوتاه مدت به سوددهي خواهد رسيد  و هزينه اوليه  را جبران مي كند و هم گاهي  در جهت لهباري و حفظ محيط زيست  كه بقاي افراد است برداشته مي شود.

وجود ميليون ها تُن زباله هاي شهري و دهها هزار نوع مواد سمي و خطرناك در آنها كه حال فعاليت هاي روزمره انسان است باعث بوجود آمدن آلودگي گسترده اي در جام گشته .

بازيافت :

بازيافت به دو دسته كلي تقسيم مي شود برخي از مواد بدون تغيير و تبديل مجدد مورد استفاده قرار مي گيرد مثل ( شيشه ـ شيشه نوشابه ) و برخي ديگر با انجام فرايندهاي ساده روي آنها مورداستفاده قرار مي گيرند مثل ( كاغذ ـ كاغذ بازيافتي )

امروزه افزايش بيش از حد جمعيت و همچنين مصرف زياد مواد غذايي و استفاده از وسايل تجملي و مواردي ديگر باعث افزايش زباله ها به خصوص در سطح شهرها گشته است و اهميت بازيافت  را بيش از پيش براي ما آشكار مي كند زباله ها يكي از مهمترين عوامل آلودگي محسوب مي شود در گذشته  تا زماني كه هنوز شهرها بدين صورت گسترش پيدا نكرده بود و انبوه آدميان در يك محل ساكن نبودند پس مانده هاي مصرف بشري چندان مشكل آفرين نبود ولي امروز افزايش جمعّيت و مهاجرت و تمركز جمعيّت در شهرها از سويي و بالا رفتن مدام سطح زندگي و مصرف شهروندان و فرآورده هاي مصرفي تكنولوژي جديد از سوي ديگر انبوه زباله را به دنبال دارد آلودگي هاي بي حد و اندازه كره ي زمين و بسياري از ناملايمات زيست  محيطي اخير جوامع صرفاً  بخشي از مشكلات ناشي از اين بي توجهي است كه بر زندگي ما تحميل شده و بازتابش نيز به سوي ماست . بهسازي محيط و كنترل مواد زايد جامد  مبارزه با اين آشفتگي است . وجود ميليون ها تن زباله هاي شهري و دهها هزار نوع مواد سمي و خطرناك در آنها كه حاصل فعاليت هاي روزمره انسان است . باعث بوجود آمدن آلودگي گسترده اي در جامع گشته .

نياز براي تلفيق كردن توليد انرژي و مواد قابل بازيافت .

در يك مقياس ملي در آمد حاصل از تفرقه هاي كربن براي توسعه و تقويت سياست هاي كاهش كربن مثل انرژي هاي قابل بازيافت و جنگل كاري و اگر چه در زمينه جنگل كاري اختلاف نظر وجود دارد مورد استفاده قرار مي گيرد ( پيرس 1999)

تاكنون عملكرد مالي در بريتانيا ، تنها ايجاد طرحي به نام (levy) جهت بستن تعرفه براي تغييرات اقليمي مي باشد به عبارت ديگر بستن ماليات به روي استفاده از كل انرژي در خارج از بحث هاي داخلي و حمل و نقل كه از مورخه آوريل 2001 مورد اجرا گذاشته شده است هدف از اين طرح (levy) ايجاد در آمد خالص از طريق درآمدهاي حاصل از ماليات بر روي حقوق كارمندان و بازپرداخت هاي مصرف كننده ها مي باشد در ابتدا احتمال نمي داد كه اين طرح در كاهش مصرف انرژي  يا اتلاف انرژي به نحو چشمگيري مؤثر واقع شود اين بدان علت است كه ادارة بيمه پول بادآورده اي را در اختيار صنايع كار قرار مي دهد و بدين طريق به طور غير مستقيم منجر به ازدياد مصرف انرژي مي شود در آن دسته از صنايع كه به مصرف انرژي متكّي هستند عامل بازپرداخت در افزايش ماليات و كمك هزينه هاي دولتي براي افزايش كاربري انرژي مي كاهد . در تصحيح نقص مذكور ( مطرح شده در نوامبر 1999 ) آمده است : كه مواد قابل بازيافت از آن معاف مي باشد . در حال حاضر تمايل بيشتري روي تغيير دادن سوخت به عنوان عاملي براي جلوگيري از اتلاف انرژي مي باشد در نتيجه ، در طرح (levy) تفرقه انرژي به تفرقه كربن با انواع گوناگون مبدل گرديد كه در آن تنها حمايت از مواد قابل بازيافت ( به غير از مواد هسته اي ) مطرح گرديد با اين وجود طرح (levy) به عنوان موثر ترين راه حل براي استفاده از سوخت هاي غير فسيلي مي باشد . قبلاً  نيز مشابه طرح  مذكور (levy)  در زمينه بازار فروش نيروي برق  مورد اجرا گذاشته شده است . در گزارشي تحت  عنوان نظري به آينده در زمينه مواد قابل بازيافت  سوپسيدي به ميزان دويست الي چهارصد  ميليون پوند در سال جهت توزيع ده الي پانزده در صد از نيروي برق در بريتانيا تا سال اعم بر آورد شده است ( نظري به آينده  1999 ) مقدار مذكور بسيار كمتري از مبلغ پيشنهاد شده در طرح تفرقه بر روي تفسيرات اقليمي مي باشد اما براي كاهش گاز دي اكسيد كربن بسيار مؤثر برده است .

احداث نيروگاه هايي كه از سوخت هاي گاز به جاي سوخت زغال سنگ استفاده مي كنند  بسيار مقرون به صرفه تر مي باشد

شامل 40 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,700 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_822555_9852.zip10.9 MB

آخرین محصولات فروشگاه