فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود مقاله فرهنگ شهروندی

دانلود مقاله فرهنگ شهروندی
  • هزینه های پرداخت شده عدم فرهنگ شهر نشینی

سال هاست که مسائل و مشکلات شهر و شهر نشینی از دغدغه های اساسی متولیان امر ، کارشناسان و طراحان شهری بوده و همچنان نیز از محورهای اساسی طراحی شهری برطرف نمودن این معضلات می باشد.

زیبائی شهرها، هماهنگی اجزای تشکیل دهنده آن، کارایی مناسب آنها، امکان استفاده مناسب شهروندان از عناصر شهری از بعد منظر و رفاه و کارایی از مهمترین عوامل شهری می باشند.
شهر تهران که حاصل سال ها رشد و نمو در مسیر ناموزون، بدون توجه به روابط منطقی بین اجزای آن می باشد، راحتی و آسایش شهروندان میسر نکرده که در واقع خطرات ایجاد شده آن بیش از امنیت آن می باشد که البته در سال های اخیر سعی شده تا این تعادل بیشتر به سمت آسایش و امنیت سوق پیدا کند. اما در این کلاف تو در تو و سردرگم سعی می کنیم از زاویه دیگری به مسئله بنگریم .

ما اکنون شهری داریم با مسائل و مشکلات بسیار که چه بخواهیم و چه نخواهیم در آن باید زندگی ، کار و فعالیت و اوقات فراغت خود را بگذرانیم.

در واقع ما وارث معضلاتی هستیم که گریزی از آن به نظر نمی رسد و باید با تعامل و همکاری در بهبود و اصلاح معضلاتش تلاش کنیم ، در واقع باری بیش از آنچه که هست بر آ ن نیافزائیم.
مثالی می زنیم، مشکلات ترافیکی و حجم بیش از حد وسایل نقلیه در سطح شهر بر کسی پوشیده نیست. کمبود مسیرهای پیاده در بسیاری از نقاط شهر، کم عرض بودن آنها، نا همواری کلی معابر، چه سواره و چه پیاده، عدم روشنایی، عدم وجود مسیرهای نامناسب رفت و آمد معلولین و سالمندان و هزاران مسئله دیگر نگفته.

نیز می دانیم که ترمیم و اصلاح کمبودها و نواقص اشاره شده، هزینه دارد که باید متحمل و پرداخت شود، جای سوال نیز دارد که در شهرداری ها بودجه ای جهت این اصلاحات در نظر گرفته شده است یا خیر ؟

پاسخ سوال واضح و روشن و کلمه « خیر » می باشد . چرا ؟

پاسخ این سوال را با مثالی دیگر مرور می کنیم .

عبور از عرض خیابانها می باید تنها از تقاطع ها و محل خط کشی عابر پیاده صورت گیرد و عبور از بزرگراه ها نیز به طور کلی غیر قانونی و مخاطره آمیز است، لذا استفاده از زیرگذر و روگذر به طور اکید و جدی لازم می باشد .

در کشور ما و علی الخصوص در کلان شهر تهران کم توجهی به قوانین و مقررات شهری کاملاً عادی شده و علیرغم صرف هزینه های بسیار جهت تبلیغ در خصوص آموزش همگانی از سوی نیروهای انتظامی ، راهنمایی و رانندگی و رسانه ها همگانی (نوشتاری و صدا و سیما) همچنان رعایت نمی شود !

متولیان امر برای این مسئله چاره ای نیافتند. جز ایجاد موانع عبوری جهت متخلفین شهر تهران، ساخت نرده های فلزی در جزیره میانی بزرگراه هاو کناره خیابان های داخلی و ورودی میادین- ساخت جداول جداکننده مسیر حرکت و وسایل نقلیه و ... که باعث می شود هزینه های عمرانی و اجرایی در جای خود به کار گرفته نشوند !

یک بررسی کلی هزینه های اجرایی حفاظ کشی و جداسازی معابر را مشخص می سازد .
- هزینه جداسازی معابر سواره در دو لاین جدول کاری با بتن پیش ساخته به فواصل 60 سانتی متر به ازای هر متر طول معادل 115.000 ریال

- هزینه حصار کشی فلزی جهت جداسازی معابر پیاده و سواره به ازای هرمترطول معادل 300.000 ریال

- هزینه اجرای هر مترمربع آسفالت رویه به ضخامت حدود 7 سانتی متر معادل 45.000 ریال
و به عبارت دیگر، معادل سازی هزینه های لازم و هزینه های غیر ضروری در سطح شهر بصورت زیر نمایان می شود :

- با حذف یک متر طول جدول کاری بتنی در دو لاین (جهت جداسازی سواره ) می توان حدود 6 مترمربع روکش آسفالت انجام داد .

- با حذف یک متر طول نرده کشی (جدا سازی معابر پیاده و سواره) می توان حدود 7 مترمربع روکش آسفالت انجام داد .

نتیجه گیری :

با مقایسه هزینه های صرف شده جهت جلوگیری از تخلف شهروندان (پیاده و سواره) به این اصل می رسیم که چنانچه فرهنگ شهر نشینی و شهروندی خود را (با تمام مشکلات شهری موجود)بالا برده و تقویت کنیم. قادر خواهیم بود تا این مبالغ هنگفت را در جای خود هزینه کنیم تا معضلات موجود به حداقل خود برسد و شاهد شهری زیبا و عاری از آهن کشی و بتن کاری های معابر باشیم .

شهر فرهنگي , فرهنگ شهري

رشد شهر نشيني و صنعتي شدن جوامع شهري و فرهنگ جامعه را به سرعت از اعتقادها وآداب و سنن دور كرد و تمايل به زندگي امروزي و استفاده از رفاه و ارزشهاي مادي به نوعي ارزش اجتماعي تبديل شد به گونه اي كه رشد تجملات و تزئينات در سيماي شهر وخانه ها از هميشه نمايان تر شد و جامعه ها را از پايبندي به يكديگر و مناسبات خانوادگي وخويشاوندي دور كرد .

در جوامع سنتي و روابط اجتماعي به هم پيوسته بود و باور هاي مشترك و مشخصي وجودداشت و افراد همديگر را مي شناختند و اعتماد ميان افراد بيشتر بود و روابط اجتماعي براساس آشنايي هاي دراز مدت و دوستي و مناسبات فاميلي و خانوادگي استوار و پايدار بود .

ولي جوامع بزرگ شهري امروز به خاطر وجود شرايطي خاص ، فرصتي براي شناختن افرادنگذاشته است . افراد به جاي خانه و محيط زندگي در محيط كار با افراد بسياري روابطبرقرار مي كنند و اما به دليل شغلهاي متفاوت و موقعيت اجتماعي افراد و روابط با روابطسنتي متفاوت است كه در اين ارتباط بيشتر به جاي وجود علايق و احساسات ، غلبه باموقعيت اجتماعي افراد است .

در شهر هاي بزرگ تحرك اجتماعي و تغيير پايگاه طبقاتي به راحتي صورت مي گيرد و ضمنآنكه نامتجانس بودن فرهنگ شهري بيشتر مواقع ، سازمان شكني اجتماعي و تغيير ساختارسنتي را به همراه دارد . اين موضوع بيشتر ناشي از تراكم بالاي جمعيت و وجود فرهنگ هايگوناگون و رنگ باختن برخي از آنها و اختلاط با هويت شهري و گسترش منطقه هاي حاشيهنشين و در نتيجه ايجاد فاصله ميان قشرهاي مختلف در اين جوامع است . امروزه شهرهابيگانگي را در انسان ها تقويت مي كنند و احساس تنهايي و جدايي و تمايل به تنهايي را درميان طبقات مختلف جامعه رشد مي دهند .

وجود معضل هاي بزرگ شهري مانند ترافيك هاي سنگين و گسترده و بيكاري و كمبود و ياگراني مسكن و گسترش جرم و جنايت و آلودگي هاي زيست محيطي و فرهنگي علاوه برگسترش زمينه هاي بي اعتمادي ميان انسانها اين احساس را در شهرنشينان ايجاد مي كند كهشايد مسئولان شهري قادر به اداره شهر نيستند و اين امر در پاره اي مواقع ميل به قانونگريزي را در جامعه دامن مي زند و جلوگيري از اين كار نيازمند برنامه ريزي هاي فرهنگيو ايجاد بستر فعاليت هاي سالم و سازگار از سوي مديران و مسئولان است .

مديريت فرهنگي نياز ضروري

در اين چند سال افزايش جمعيت و گسترش ترافيك و آلودگي هاي زيست محيطي و

كمبود و گراني مسكن ذهن بسياري از برنامه ريزان شهري و مديران اجرايي شهر را بيشاز پيش به خود مشغول كرده بود و جلسه هاي بسياري هم براي حل آنها تشكيل شده ومي شود , ولي همه اينها بيشتر با فيزيك و ظاهر شهرها در ارتباط است و ضمن اينكههنوز پاسخ منطقي و مناسب براي اين مسائل پيشنهاد نشده است ولي آنچه فراموش شدهنيازهاي فرهنگي و رسيدگي به آرمان ها و خواست هاي دروني جامعه است .

هر شهري در كنار ساخت فضاها و كالبد شهر و نيازمند برقراري روابط معقول بين محيط طبيعي و فيزيكي با وضع اجتماعي و فرهنگي است . به طور معمول در كلانشهر ها وشهر هاي بزرگ , ريشه بسياري از بحران هاي بزرگ و زنجيره اي را بايد در ضعف فرهنگ بومي و محله اي دنبال كرد .

شامل 13 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_715901_2391.zip24.2k

دانلود تحقیق جامعه شناسي انحرافات (قرصهاي اكستاسي)

دانلود تحقیق جامعه شناسي انحرافات (قرصهاي اكستاسي) آنچه كه از جمع‌بندي تعاريف متعدد كجرفتاري برمي‌آيد اين است كه به طوركلي رفتار انحرافي رفتاري است كه به گونه مستقيم يا غيرمستقيم قوانين و هنجارها را نقض‌كند كه شامل هرنوع قوانين رسمي و نوشته شده و هنجارهاي اخلاقي جامعه مي‌شود. طبق اين تعريف مصرف قرصهاي اكستاسي را مي‌توان از انواع رفتارهاي انحرافي برشمرد . اكستاسي مخدر جديدي است كه به دنبال مصرف آن شعور ، آگاهي و روان فرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه