فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود مقاله مطالعه ديناميك جريان سوخت وهوا در كاربراتور پژو 405 با مخلوط كننده گازي و مقا يسه عملكرد آن با نتايج آزمايشگاهي

دانلود مقاله مطالعه ديناميك جريان  سوخت وهوا در كاربراتور پژو  405 با مخلوط كننده گازي و مقا يسه عملكرد آن با نتايج آزمايشگاهي

در اين مقا له با استفاده از روش حجم محدود،جريان آرام و جريان آشفته سه بعدي با تقارن محوري سوخت وهواي كا ربراتور ،مورد برسي قرار گرفته است .حوزه جريان توسط يك سيستم شبكه كه به روش جبري ايجاد مي شود ،شبكه بندي شده است.اين شبكه منطبق بر جسم است.در حل معادلات مختصات عمومي به كار گرفته شده اند.افزون بر معادلات بقاء جرم ومو منتوم،معادله هاي بقاء مربوط به سوخت هوانيز حل شدهان تا ميزان ونحوه اختلاط سوخت وهوا مورد برسي قرار گرفته با شد .در حل همزمان معادلات بقاءاز روش هاي تكرار ضمني در قالب يك حل كننده بلوك سه قطري (Block Tridiagona  Silver ) استفاده شده است. با توجه به اعداد ماخ  نسبتاًپايين در جريان مورد برسي،جريان تراكم ناپذير فرض شده است. در اين پژوهش ،روش تصحيح كننده ي فشار ، روش معادله كمكي پتانسيل(Method projection)مي باشدكه خود بر حل يك معادله پواسون استوار است.با استفاده از نرم افزار توسعه يافته ،ديناميك جريان در چند مخلوط كننده گازي مورد برسي قرار گرفت.مقايسه عملكرد آنها با نتايج آزمايشگاهي نشان داد كه اين برنامه مي تواند به عنوان يك ابزار مناسب براي طراحي مخلوط كننده گازي به خدمت گرفته شود.

واژه هاي كليدي كار براتور،مخلوط كننده گازي،ديناميك جريان،مدل آشفتگي

مدتهاست كه گاز سوز كردن موتورهاي احتراق داخلي  حل معادلات حركت سيال وانتقال حرارت به كارگرفته شوند.يكي از مهمترين مزاياي روش هاي عددي اين است كه تواناييهاي ويژهاي را در اختيار تحليل به عنوان يكي از روش هاي كاهش آلودگي درشهرهاي بزرگ دنيا مطرح مي باشد.در ايران نيز از سال 1350 طرح گاز سوز كزدن خودو ها مورد بررسي قرار گرفته است . شركت بوتان گاز در اين مورد پيرو بود . در سال1354سازمان حفاظت محيط زيست ايرن به علت  كارهاي قبلي در زمينه طراحي مخلوط كننده، تنها آلودگي شهري تهران ،مساله گازسوزكردن تاكسي ها خودروهاي درون شهري را با گاز( نفتي) مايعG LP (Liquified  Petroleum  gas  )مطرح نمود .

در شيراز ومشهد نيز طرح گاز سورز كردن تاكسي ها با گاز طبيعي فشرده(CNG ( compressed naturalGas   از  چندين سال قبل به مورد اجرا درآمده به طور يكه امروزه حدودچند هزار تاكسي از گازطبيعي يا گاز نفتي مايع  به عنوان سوخت دوم استفاده مي كنند{1}.مخلوط  كننده  مهمترين قسمت كيت هاي گازي است كه در عملكرد موتورهاي گاز سوزشده نقش مهمي ايفا مي كندوهندسه آن بايد متناسب با مشخصات موتور طراحي   شود.از آنجاكه استفاده از نمونه هاي آزمايشگاهي  مستلزم صرف وقت و هزينه هايگزاف مي باشد،چنانچه  بتوان با استفاده از روش هاي عددي رفتار جريان را  شبيه سازي كرد،مي توان با هزينه كم و وقت اندك  بهينه سازي را انجام داد. غير خطي بودن معادلات بقاءدر سيالات همواره سبب شده است تا حل تحليلي اين معادلات به جز مسايلي كه از شرايط فيزكي وهندسي ساده برخوردارند ،غير ممكن شود.مشكلات آزمايشگاهي و  حل تحليل باعث شده است تا روش هاي عددي – داشتن خصوصيت انطباق پذيري برشرايط هندسي  و فيزيكي مسايل مورد نظر –به عنوان يك ابزار مناسب در  در حل معادلات حركت سيال و انتقال حرترت بكار گرفته شوند يكي از مهمترين روشهاي عددي اين است كه تواناييهاي ويژه اي در اختيار تحليل گر عدددي قرار ميدهند.مهمترين اين توانايي ها امكان كنترل قابل ملاحظه بر متغير ها حاكم بر جريان سيال است.به عنوان مثال يك تحليل گر عددي مي تواند به خوبي هريك از خواص سيال را در هر نقطه در هر زمان اتدازه گيري نمايد بدوناينكهاثرات وسايل اندازه گيري در روند حركت سيال وارد شوند. كارهاي قبلي در زمينه طراحي مخلوط كننده تنها براساس تحليل صفر بعدي جريانو يا بصورت تجربي است{2} در اين مقاله يك برنامه رايا نه اي   توسعه داده شده كه توان برسي عملكرد يك كاربراتورهمراه با مخلوط كننده گازي را دارد،ارائه مي شود. براي نشان دادن امكانات برنامه،دوجريان آرام وآشفته به عنوان نمونه در وانتوري كار براتورپژو 405همراه باچند هندسه مختلف مخلوط كننده ،حل و برسي شده است. 

مخلوط كننده گازي

شكل (1)وانتوري كاربراتور خودرو پژو405 همراه با  مخلوط كننده گازينصب شده بر روي آن را نشاي مي دهد. ديناميك جريان سوخت و هوا در محدوده اين شكل مورد برسي قرار گرفته است.شكل (2) هندسه   مخلوط كننده گازي طراحي شده در مرجع{2}مي باشدكه در اينبرسي شبيه سازي شده است. با توجه به ابعادمخلوط كننده ،وانتوري كاربراتور ودبي عبوري حداكثر دوموتور براي خودرو هاي مختلف واستفاده اطلا عات آزمايشگاهي موجود در مرجع {2}،عدد ماخ در گلوگاه وانتوري كار براتور كه بحراني ترين مقطع است،حد اكثر به مقدار 19%الي2% مي رسد.در اين محدوده از عدد ماخ فرض تركم ناپذيري معقول مي باشد.

در اين برسي سوخت به خدمت گرفته شده گاز نفتي مايع بوده تا بتوان نتايج برنامه را با نتايج آزمايشگاهي مرجع {2} مقايسه نمود.مشخصات فيزيكي سوخت مورد استفاده از قبيل گرماي ويژه ،جرم مخصوص ،ضريب هدايت حرارتي وغيرهبراساس مشخصات پرپان وبوتان با نسبت 7به3(LPGزمستاني)در نظر گرفته شده است.

معادلات حاكم

معادلات انتگرالي از اعمال قوانين فيزيكي بريك مجموعه از ذرات سيال حاصل مي شون.با توجه به اينكه روش عددي مورد استفاده در اين برسي روش حجم محدود مي باشد از شكل انتگرالي معادلات حاكم استفاده شده است.براي يك حجم كنترلي ثابت در فضا معادله هاي حاكم شامل معادلات پيوستگي ،مومنتوم،انرژي وبقاءسوخت و هوا براي يك جريان تراكم ناپذير وآشفته در شكل انتگرالي به صورت زير خواهد بود{3}.

شامل 31 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_704513_6026.zip103.8k

دانلود مقاله فرمان های مکانیکی

دانلود مقاله فرمان های مکانیکی کار دستگاه  فرمان  هدایت  مطلوب  خودرو در  مسیر  دل خواه راننده  است  دستگاه  فرمان از سه  قسمت اساسی تشکیل  شده است  الف : فلکه فرمان و مارپیچ ب: جعبه فرمان  ج: اهرم بندی  کار  فلکه فرمان انتقال دادن نیروی دست راننده به  مارپیچ فرمان  است کار  جعبه فرمان  تبدیل گشتاور است یعنی گشتاور کمی که راننده به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی میل لنگ تراشی بیژن در بجنورد

دانلود گزارش کارآموزی میل لنگ تراشی بیژن در بجنورد من کارآموزی خود را به مدت 320 ساعت در میلنگ تراشی بیژن واقع در بجنورد- خیابان غربی شروع کردم. روزانه به مدت 8 ساعت و 40 روز کار کردم. کارگاه بیژن دارای دستگاه های زیر می باشد : دستگاه پولیش سیلندر دستگاه برقرار رومیزی دستگاه پرس برقو سیلندر مبله شاتون تراش دستگاه تراش 2 متری ملینگ تراش دستگاه ثابت تراش دستگاه دریل ستونی جرثقیل کف تراش مساحت کارگاه بیژن 30 ×10 می باشد. و از نور کافی و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه