فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود مقاله مدارفرمان

دانلود مقاله مدارفرمان

آشنایی با مدارهای فرمان

بهره برداری مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز تجهیزات برقی کارخانه جات صنعتی و مراکز اقتصادی تا حدود زیادی به خصوصیات و ویژگی ها و طرز عمل کلیدها و وسایل کنترل مدارها بستگی دارد

بهره برداری مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الكتریكی و مراكز تولید نیرو و تامین انرژی الكتریكی مورد نیاز تجهیزات برقی كارخانه جات صنعتی و مراكز اقتصادی تا حدود زیادی به خصوصیات و ویژگی ها و طرز عمل كلیدها و وسایل كنترل مدارها بستگی دارد.

در مدارهای الكتریكی وسایل مختلفی به كار میرود كه از مهمترین انها كنتاكتور یا كلید مغناطیسی است .استفاده از این كنتاكتور در مدارهای كنترل تنوع طراحی های مختلف را به وجود می آورد.

برای طراحی مدارهای كنترل و كار با آنها باید وسایل تشكیل دهنده آن را به طور كامل شناخت و به اصول ساختمان و مورد استفاده این وسایل آشنا شد.

وسایلی كه در مدارهای فرمان به كار میروند به این قرار است:

1_كنتاكتور(كلید مغناطیسی)2_شستی استاپ استارت3_رله الكتریكی4_رله مغناطیسی5_لامپ های سیگنال 6-فیوزها 7_لیمیت سویچ8_كلیدهای تابع فشار 9_كلیدهای شناور10_چشم های الكتریكی(سنسورها)11_تایمر و انواع آن12_ترموستات13_كلیدهای تابع دور

در مورد كنتاكتور میتوان گفت كه یك كلید مغناطیس است كه وقتی ولتاژ مورد نظر به آن اعمال میشود یك سری كنتاكت(یا كلید)باز را بسته و یك سری كنتاكت بسته را باز میكند.كه با استفاده از این خاصیت مدارهای مختلفی میتوان مدارهای زیادی رو طراحی كرد.

ساختمان كنتاكتور:

این كلید از دو هسته به شكل E یا U كه یكی ثابت و دیگری متحرك است و در میان هسته ثابت یك بوبین یا سیم پیچ قرار دارد،تشكیل شده است. وقتی بوبین به برق وصل میشود با استفاده از خاصیت مغناطیسی ،نیروی كششی فنر را خنثی میكند و هسته فوقانی را به هسته تحتانی متصل كرده باعث میشود كه تعدادی كنتاكت عایق شده از یكدیگر به ترمینال های ورودی و خروجی  كلید متصل میشود و یا باعث باز شدن كنتاكت های بسته كنتاكتور بسته كنتاكتور گردد.

در صورتی كه مدار تغذیه بوبین  كنتاكتور قطع شود ،در اثر نیروی فنری كه داخل كلید قرار دارد هسته متحرك دباره به حالت اول باز میگردد.

مزایای استفاده از كنتاكتوركنتاكتورها نسبت به كلیدهای دستی صنعتی مزایایی به شرح زیر دارند:

1_مصرف كننده می تواند از راه دور كنترل می شود.

2_مصرف كننده میتواند از چند محل كنترل شود.

3_امكان طراحی مدار فرمان اتوماتیك برای مراحل مختلف كار مصرف كننده وجود دارد.

4_سرعت قطع و وصل كلید زیاد و استهلاك آن كم است.

5_از نظر حفاظتی مطمئن ترند و حفاظت مطمئن تر و كامل تری دارند.

6_عمر موثرشان بیشتر است.

7_هنگام قطع برق،مدار مصرف كننده نیز قطع می شود و به استارت مجدد پیدا میكند؛در نتیجه از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلو گیری می كند.

كنتاكتور برای جریان های AC وDC ساخته میشود.تفاوت این دو كنتاكتور در این است كه در كنتاكتور های AC از یك حلقه اتصال كوتاه برای جلوگیری از لرزش حاصل از فركانس برق استفاده می شود. نیروی كششی یك مغناطیس الكتریكی جریان متناوب،متناسب با مجذور جریان عبوری از آن و در نتیجه متناسب با مجذور اندكسیون مغناطیسی است.چون مقدار جریان لحظه ای با توجه به رابطه i=ImaxSIN wt تعقیر میكند،نیروی كششی مغناطیسی نیز برابر با

F=Fmax sin wt  (سینوس توان 2 دارد كه نمیشد تایپ كنی)

خواهد شد و تعداد دفعاتی كه این نیرو ماكزیمم و صفر می شود، به اندازه دو برابر فركانس شبكه خواهد گردید.در نتیجه ،در لحظاتی كه مقدار نیروی كششی بیشتر از نیروی مقاوم فنر های كنتاكتور باشد ،هسته كنتاكتور جذب می شود و در لحظاتی كه مقدار نیروی كششی كمتر از مقدار نیروی فنر ها شود،هسته متحرك هسته نیز آزاد شده و به محل اول خود باز می گردد.بدین ترتیب در هسته متحرك لرزش و صدا ایجاد خواهد شد این نوسانات را می توان به وسیله یك حلقه بسته در سطح قطب ها جا سازی شده و حدود نصف تا 3/2 سطح هر قطب را پوشانده است از بین برد و لرزش آن را برطرف كرد. عمل این حلقه آن است كه مانند سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتوری كه در حالت اتصال كوتاه قرار گرفته است،از آن جریان القایی عبور میكند و باعث ایجاد فوران مغناطیسی فرعی در مدار هسته می شود. این فوران فرعی با فوران اطلی اختلاف فاز دارد و در زمانی كه نیروی كششی  حاطل از فوران اطلی صفر باشد ،نیروی كششی حاصل از فوران اطلی ماكزیمم خواهد بود و در حالتی كه نیروی حاصل از فوران ماكزییم باشد ،این نیرو صفر خواهد بود و چون جمع این دو نیرو به هسته متحرك اثر میكند،نیروی كششی در هر لحظه از نیروی مقاومت فنر بیشتر خواهد بود.

ولتاژ تغذیه بوبین متفاوت است و از 24 تا 380ولت ساخته می شود. در اكثر كشورهای صنعتی برای حفاظت بیشتر ،تغذیه بوبین كنتاكتور را زیر ولتاژ حفاظت شده (65ولت)انتخاب میكنند. و یا برای تغذیه مدار فرمان ،ترانسفورماتور مجزا كننده به كار می برند.

شناخت مشخصات كنتاكتور

نوع كنتاكتور

با توجه به نوع مصرف كننده و شرایط كار ،كنتاكتورها دارای قدرت و جریان عبوری مشخصی برای ولتاژهای مختلف هستنند. بنابراین باید به جدول و مشخصات كنتاكتور توجه كافی مبذول كرد و انخاب كنتاكتو.را منطبق بر مشخصات مورد نیاز قرار داد.

برای اتصال مصرف كننده به شبكه باید از كلید یا كنتاكتوری با مشخصات مناسب استفاده كرد كه كنتاكت های آن تحمل جریان راه اندازی و جریان دائمی را داشته باشد و همچنین در صورت اتصال كوتاه،جریان لحظه ای زیادی كه از مدار عبور می كند. و یا جرقه ای كه هنگام اتصال مدار ایجاد می شود ،صدمه ای به كلید نزند.

بدین منظور و برای این كه بتوانیم پس از طراحی مدار ،كنتاكتور مناسب را برای اتصال مصرف كننده به شبكه انتخاب كنیم،باید با مقادیر نامی مربوط به كنتاكتور آشنا شویم.

برای انتخاب كنتاكتور در قدرت های مختلف می توان از جدول هایی استفاده كرد.

شستی استاپ استارت و سلكتور سوئیچ های فرمان

شستی ها از جمله وسایل فرمان هستنند كه تحریك آنها به وسیله دست انجام میگیرد و در انواع مختلف و برای كاربردهای متفاوت طراحی می شوند.

شستی كه پس از تحریك،دو كنتاكت وصل را قطع میكنند استاپ(قطع) و شستی هایی كه پس از تحریك دو كنتاكت،قطع را وصل می كنند شستی استارت (وصل) نامیده می شوند. شستی های كه هر دو عمل را در یك زمان انجام می دهند،به شستی استارت استاپ یا دوبل معروف هستنند یعنی با فشار كلید دو كنتاكت باز بسته و دو كنتاكت بسته باز می شود.

تصویر چند كلید استاپ استارت و در یكی از عكس ها یك كاربرد اونو به نمایش گذاشته شده در ضمن در عكسی كه سه كلید دارد كلید وسطی دوبل می باشد.

رله اضافه بار(حرارتی یا بیمتال)

دستگاه های الكتریكی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت كرد.یكی از راه های حفاظت موتورهای الكتریكی ،استفاده از رله حرارتی و رله مغناطیسی است رله حرارتی موتور را در مقابل اضافه بار حفاظت میكند.

رله اضافه باری جهت كنترل جریان موتورهای الكتریكی بكار میرود و یك نوع رله حفاظتی است.

این رله از دو فلز مختلف الجنس كه ضرایب انبساط طولی مختلفی دارند تشكیل شده است. به اطراف این دو فلز به هم چسبیده ،یك رشته سیم حامل جریان الكتریكی پیچیده شده را طوری تنظیم كرد كه در اثر افزایش كم جریان ،دستگاه مربوطه بدون دلیل و به سرعت قطع نشود با استفاده از این منحنی ها همچنین می توان آنرا طوری تنظیم كرد كه زمان قطع زیاد شده  و عبور جریان اضافی موجب صدومه به دستگاه نشود.

شرایط كار این رله ها از(20-)درجه تا (60+)درجه سانتی گراد متغیر است .

رله مغناطیسی

رله مغناطیسی نیز برای كنترل جریان به كار می رود . اصول كار این رله بر اساس پدیده مغناطیس پایه گذاری شده است .

از این رله برای قطع جریان های اتصال كوتاه استفاده می شود.می دانیم كه یك اتصال كوتاه باید سریع قطع شود بنابر این در چنین موقعیتی نمی توان از رله اضافه باری(حرارتی)استفاده نمودچون گرم شدن بیمتال رله به یك زمان نسبتا طولانی نیاز دارد.

شامل 13 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_699488_3433.zip28.6k

آخرین محصولات فروشگاه