فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود مقاله گسترش سلاحها

دانلود مقاله گسترش سلاحها

گسترش سلاحها: نظري اجمالي به مسئله هزينه ها و منافع

كشوري كه مي خواهد بر سلاحهاي كشتار جمعي دست يابد در درجه اول از خود بپرسد كه دستيابي به اين سلاحها، بويژه سلاحهاي هسته اي در مجموع براي آن كشور خوب است يابد. براي يافتن پاسخ درست بايد جنبه هاي اقتصادي، سياسي، زيست بومي، و نيز امنيتي را مورد بررسي قرار داد. همه اين مسائل با يك استراتژي امنيتي موفق و سالم مربوط است و بر آن اثر مي گذارد.

«مسائل اقتصادي»

يك اقتصاد سالم نه تنها ثبات سياسي و اجتماعي داخلي را تقويت مي كند بلكه به كشور اجازه مي دهد كه سلاحهاي لازم را توليد كند و نيروهاي مسلح نيرومندي را كه از نظر استراتژيكي سودمند باشند و به وجود آورد يك موضوع اساسي براي كشوري كه در انديشه برنامه سلاحهاي هسته اي، شيميايي، يا ميكروبي است اين است كه چنين فعاليتي به رشد و رفاه اقتصادي كمك مي كند يا به آن آسيب مي رساند. ممكن است بعضي از كشورها بخواهند اين سلاحها و فن شناسي مربوط به آن را صادر كنند تا مقداري از هزينه هاي مربوط به پژوهش و توليد و به كارگيري آن جبران شود.

اگر به دلايل اقتصادي چنين سلاحهايي صادر شود ممكن است دشواريهاي سياسي پديد آيد، زيرا داد وستد سلاحهاي كشتار جمعي در مقايسه با فعاليتهاي ديگر سودآور، يك صنعت پررونق يا خوشايند نيست. يك مسئله اقتصادي ديگر در اين مورد اين است كه امنيت ملي يا سياست داخلي يا هر دو ايجاب مي كند كه چنين برنامه اي سري بماند و يا مي تواند به گونه اي آشكار انجام گيرد.

«مسائل سياسي»

يك سود سياسي چيزي است كه به يك حكومت وجهة مطلوبتري مي بخشد و بر ثبات دولت در امر حكومت كردن مي افزايد يك هزينة سياسي چيزي است كه از حيثيت يا وجهة حكومت مي كاهد يا به توانايي آن براي حكومت كردن در داخل و وزنه ديپلماتيك آن در خارج آسيب مي زند، آنچه در سطح سياسي اتفاق مي افتد مي تواند بر اقتصاد و نيز سياستهاي زيستبومي و امنيتي تأثير فراوان داشته باشد.           

«مسائل امنيتي»

مسائل امنيتي فراواني وجود دارد كه بايد آن ها را به حساب آورده شك نيست كه افزودن بر امنيت مهمترين توجيه بيشتر برنامه هاي تسليحاتي است، اما يك برنامة سلاحهاي كشتار جمعي مي تواند به امنيت كشور آسيب نيز برساند. اگر به نظر رسد كه چنين برنامه اي منافعي در بردارد اين منافع را بايد در پرتو هزينه هاي زيستبومي، اقتصادي، و سياسي آن ارزيابي كرد.

«كار اين نيروهاي مسلح»

به كارگيري سلاحهاي كشتار جمعي در نيروهاي مسلح ممكن است بر توان رزمي كشور بيفزايد يا چيزي به آن اضافه نكند. پاسخ اين مسئله به چند عامل، بستگي دارد، از جمله: اينكه هدفها ـ شهرها، ساختانهاي فرماندهي و كنترل، يا زير بناي اقتصادي دشمن ـ در برابر چنين سلاحهايي آسيب پذير است يا نه، و اينكه اين سلاحها در سطح تاكتيكي چه اثري دارد. نكتة ديگر اين است كه كاربرد سلاحهاي كشتار جمعي عليه دشمن به مقابله به مثل منجر خواهد شد يا نه، اگر چنين باشد چه مقدار آسيب به بار خواهد آمد از آنجا كه سلاحهاي كشتار جمعي، بنا به خصلت خود، همه را به يك چوب مي راند بايد تلفات و خسارات غير نظامي را كه دشمن ممكن است در جنگ موجب شود به حساب آورده نتيجه اينكه در اين مورد كه به كارگيري سلاحهاي كور كشتار جمعي در نيروهاي مسلح كشور تا چه اندازه سودمند است پاسخ روشني نمي توان داد. ممكن است چنين كاري نشانة پيشرفت واقعي نظامي نباشد.

«سياست داخلي»

بعضي از مسائل سياست داخلي كه بايد به آن ها توجه داشت عبارتند از: مسائل مربوط به حيثيت، توانايي حكومت كردن و مسئوليت پذيري. روشن است كه مسئوليت پذيري در كشورهايي عاملي مهمتر به شمار مي آيد كه در آنها مقامات حاكم به موجب قانون بايد دربارة اعمال خود به مردم توضيح دهند. حكومت بايد به ارزيابي تأثيري بپردازد كه يك برنامة سلاحهاي هسته اي، شيميايي يا ميكروبي بر حيثيت آن باقي مي گذارد. آيا رهبران حكومت پاسدار كشور تلقي خواهند شد يا آنان را مسئول به خطر انداختن امنيت كشور خواهند دانست؟

بويژه در يك كشور دموكرات رهبران حكومت مجبورند دست به اقداماتي برنند كه به مردم اطمينان بدهد ضمانتهاي كافي براي جلوگيري از فاجعه وجود دارد و براي انجام دادن عمليات و از ميان بردن زباله ها شيوه هاي بي خطر به كار گرفته شده است.

«منع گسترش سلاحها در ژاپن»

موضعگيري ژاپن در مورد گسترش سلاحها، در مقايسه با بقية جامعة بين المللي، منحصر به فرد است. دليل اصلي آن

فهرست مطالب:

گسترش سلاحها                                         1

مسائل اقتصادي                                       1

مسائل سياسي                                         2

مسائل امنيتي                                            2

كار نيروهاي مسلح                                        2

سياست خارجي                                         3

منع گسترش سلاح ها درژاپن                                 4

سياست ژاپن در مورد منع گسترش هسته اي                        4

توسعه هسته اي در كره شمالي                              5

نتيجه گيري                                          6

فرآيند پيوستن به پيمان منع گسترش                            7

شامل 9 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_682495_2651.zip20.9k

آخرین محصولات فروشگاه