فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود مقاله خصوصیات طبقه اشراف (جنگاوران)در عهد ساسانی

دانلود مقاله خصوصیات طبقه اشراف (جنگاوران)در عهد ساسانی

بحث طبقات اجتماعي يكي ازمباحث اصلي ومهم تاريخ قبل ازاسلام مي باشد . گرچه درمورد اين طبقه بندي ومراتب آن ديدگاه ها متفاوت بوده است ولي آنچه كه مسلم است اين است كه بحث مورد نظردرسلسله هاي قبل ازاسلام ايران مطرح بوده است. ازخلال اين طبقه بندي وسلسله مراتب آن،درعهد ساساني نيز شكل منسجمي از طبقات اجتماعي پديدارگشته است.مقصود ازطبقه ي اجتماعي گروه هايي ازافراد جامعه با موقعيت اجتماعي معين هستند.به عبارتي :«طبقات اجتماعي به گروه هايي ازاعضاي جامعه اطلاق مي شودكه ازنظر ارزش هاي مشترك،حيثيت، فعاليت وموقعيت اجتماعي،ميزان ثروت ونيزآداب معاشرت ازبخش هاي ديگر جامعه تفاوت داشته باشند.» ( ايور، جامعه و حكومت ، 138).

آنچه كه ازمنابع برمي آيد حكايت ازاين دارد كه درعهد ساساني طبقات اجتماعي به دو دسته ي اشراف وعامه ي مردم تقسيم مي شده است . طبقه ي اشراف خود به سه گروه:1- موبدان 2- جنگاوران يا سپاهيان 3- دبيران.وطبقه ي عامة مردم نيزبه دو گروه :  1- كشاورزان 2- پيشه وران مجزا مي شده است .درمنابع متفاوتي آمده است كه طبقه ي اشراف حق درس خواندن داشته وماليات نيز پراخت نمي كرده اند ولي برعكس طبقه ي عامه ي مردم علاوه بر اين كه بايستي ماليات پرداخت مي كرده اند ولي حق درس خواندن نداشته اند .

 تحقيقي كه پيش رو داريد گذري خواهد داشت بريكي ازگروه هاي طبقه ي اشراف به نام جنگاوران يا سپاهيان و ويژگي ها وخصوصياتي كه براين گروه حكمفرما بوده است.

تحقيق حاضروضعيت طبقه ي سپاهيان رادرعهد ساساني مورد بررسي قرارمي دهد. درمباحث جزئي تر به مباحثي همچون  : 1- اهميت سپاه و وظايف آن 2- اصلاحات نظامي 3- مقرري ومجازات سپاهيان 4- پيامدهاي جنگ 5- مناسب نظامي در عهد ساسانيان  6- تقسيمات ارتش توجه گرديده است .طبقه ي سپاهيان كه ازآن به نام جنگاوران يادشده است جزو طبقه ي اشراف وبزرگان بوده است وداراي حق وحقوق متفاوتي نسبت به طبقه ي مردم معمولي بوده است.

اهميت سپاهيان و وظايف آنها درعهد ساسانيان

با تشكيل دولت ساساني ، يك نظام سياسي قوي برپايه مركزيت نيرومندي بعد از امپراطوري هخامنشي درايران بوجود آمد. ازهمان آغاز ساسانيان درسه جبهه محاربات طولاني را  با روميان درمغرب ، كوشانيان وهياطله در مشرق وبا بدويان در شمال ، ادامه مي دادند . مسئله ارمنستان نيز دربيشتر اوقات موجبات درگيري براي ايران وروم را فراهم مي ساخت . اين محاربات وبرخوردهاي مستمر نظامي با دشمنان درمدت چهار قرن ، ضرورت تشكيل يك ارتش قوي ومنسجم را ازهمان آغاز دردولت نوبنياد مي طلبيد.

اين ضرورت اهميت قابل توجه رسيدگي به امر سپاهيان ، ازجانب دولت ساساني را درابتدا لازم مي نمود. به همين دليل در تمامي دوران حاكميت ساساني وجود ونقش سپاهيان وسرداران آنان درمصونيت داخلي وخارجي دولت حائز اهميت بوده است .

«كلمه سپهبد اززمان هاي بسيار قديم درزبانهاي ايراني رايج بود ؛ اما در دوره ساساني اين كلمه وسعت بيشتري پيدا كرد . برفرمانده سپاه ناحيه بزرگ نيز «اسپهبذ»مي گفتند كه پيش از سلطنت خسرو اول ، هرناحيه اي منظماً اسپهبدي مخصوص به خود نداشتند. آنهازير نفوذ شخصي به نام «ايران سپاهبذ»بوده اند ؛ اما ازآنجا كه بسياري ازشاهان ساساني علاقمند به جنگ بودند ، خود فرماندهي ورسيدگي به امور ارتش را برعهده

 

فهرست مطالب:

مقدمه........................................................................................................................................... 2

چكيده............................................................................................................................................ 4

اهميت سپاهيان و وظايف آنها در عهد ساسانيان............................................................................................. 5

اصلاحات نظامي انوشيروان............................................................................................................................... 7

مقرري و مجازات سپاهيان................................................................................................................................. 8

پيامدهاي جنگ................................................................................................................................................. 10

مناصب نظامي در عهد ساسانيان....................................................................................................................... 12

تقسيمات ارتش در عهد ساسانيان...................................................................................................................... 18

نتيجه............................................................................................................................................. 21

منابع ومآخذ...................................................................................................................................... 22

 شامل 22 صفحه فایل word قابل ویرایش


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
maghaleh_679154_7642.zip19.9k

آخرین محصولات فروشگاه