فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود تحقیق جهانگردی

دانلود تحقیق جهانگردی

در فرهنگ عامه مردم ايران ، سفر و مسافرت جايگاه ويژه اي در بابت گسترش اطلاعات ، آگاهيها و شناخت دارد. « مرد پخته» در اين فرهنگ به انسان جهان ديده اطلاق مي گردد و به سير و سفر به اطراف و اكناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتي شناخت و نشانه اي در ذهن خود دارد اين انسان جهان ديده به صفاتي همچون صبوري ، متانت ، افتادگي ، علم و اطلاعات وسيع برخوردار است ، طبيعتاً او حرفهاي تازه وشنيدني براي گفتن دارد .

مرز و بوم ايران عزيز ما نيز بستر مناسبي براي بروز و ظهور ، اين نمادهاي فرهنگي است به لحاظ طبيعي ، ما از آب و هوا و شرايط اقليمي متنوعي در هر گوشه از مملكت خود برخورداريم ،‌كه در هر فصل گوشه اي از آن ، جذب كننده انسانهاي خوش ذوق است . فرهنگ غني و قدمت و تنوع فرهنگي ايران نيز شايستگي سير و سفر در آن را دو چندان نموده است . اقوام و مليتهاي فراوان با تنوع زباني و فرهنگي ، هر يك جاذبه هايي را براي شناخت و تعمق در آنها فراهم نموده است كه مي تواند بستر مناسبي براي سير و سفر ملل ديگر باشد . آثار باستاني به جاي مانده از همين اقوام و مليتها ، جاذبه هايي براي اين تبادل فرهنگي و ارتباطات فرا مليتي است .

علم مديريت جاذبه هاي توريستي ، غناي فرهنگي و تاريخي و تنوع اقليمي يك كشور را منابع ملي آن كشور دانسته و بهره برداري از اين منابع را در گرو يك تلاش سيستماتيك ، علمي و باثبات مي داند تلاشي كه نتيجه سياست گذاري صحيح مسئولين و متصديان اداره آن كشور است .

جهانگردي در دهه هاي اخير توسعه فزاينده اي يافته است و بخش عمده اي از درآمد پاره اي از كشورها را به خود اختصاص داده است . براي بهبود ارائه خدمات در اين بخش فنون و دانش هاي گوناگوني گردآوري شده اند تا جائيكه لقب « صنعت » را به خود تخصيص داده است . در اين وادي علم مديريت مهمترين دانشي است كه جهانگردان را ارتقاء مي بخشد .

دانشمندان معتقدند كه با نگرش سيستمي يه علوم مختلف ، تخصصهاي جديدي حاصل مي شود كه آنها را علوم بين رشته اي ناميده اند در اين راستا مديريت ،‌ علمي است كه امكان ادغام با اغلب علوم و فنون را داراست و پروژه حاضر نمونه اي كوچك از اين پديده مهم به شمار مي آيد .

هدفهاي كلي سازمان :

1 ـ انتقال زايي در صورتي كه دفاتر خدمات مسافرتي به گونه اي مناسب و با شرايط خوب به كار خود مشغول شود مي تواند در قسمتهاي مختلف جامعه از قبيل : هتلها ، مراكز خريد ، مكانهاي تاريخي و گردش گري ، رستورانها و … باعث رونق و فعاليتهاي مالي بيشتر شود .

2 ـ كسب در آمد و منافع شخصي در مؤسسات خصوصي يكي از اهداف بزرگ و مهم آژانس ها مي باشد .

3 ـ داشتن نقش در توسعه اقتصادي كشور و صنعت جهانگردي .

اهداف جزئي :

1 ـ شناخت فرهنگي : ممكن است جهانگرد در پي شناخت فرهنگ ، آداب و رسوم ، سنتهاي يك گروه ، جامعه در يك منطقه باشد . سازمان جهانگردي بايد بتواند اين را برآورد ساخته و كساني را كه چنين مقصودي از جهانگردي دارند ، ارضاء كند .

2 ـ شناخت تاريخ : بازديد از بناهاي باستاني ، آثار تاريخي ، موزه ها و شناخت تاريخ يك كشور از ديگر مقاصد جهانگردان است در اين زمينه نيز سازمان جهانگردي بايد جوابگو باشد .

3 ـ زيارت اماكن مقدس و مذهبي : بسياري از مردم بويژه در مشرق زمين خواهان زيارت اماكن مقدس خود هستند و برآوردن اين هدف كه گروه كثيري را در بر مي گيرد از جمله وظايف سازمان جهانگري خواهد بود .

4 ـ سرگرمي و ورزشي : اين هدف نيز خواست گروههايي كه جهانگردي را از زاويه تفرج و سرگرمي ، ورزش و فعاليتهايي چون كوه نوردي ، اسكي و … مي بينند . سازمان جهانگردي با فراهم آوردن امكانات مناسب مي تواند اين نياز را برآورده ساخته و موجبات توسعه جهانگردي در منطقه را نيز ميسر مي سازد .

5 ـ هدفهاي تجاري و تخصصي : بعضي افراد مايلند دركنگره هاي علمي ، المپيادهاي تخصصي و نمايشگاهها مصنوعات جديد شركت جويند . آنان نيز مطابق تعريف سازمان ملل جهانگرد محسوب مي شوند . سازمان جهانگردي بايد قادر باشد تا در اين مورد نيز نكات امكانات و اطلاعات لازم را بوسيله واحدهاي خود براي علاقه مندان فراهم آورد و اين گروه از هدفها را برآورده سازد .

بيان مسئله :

نبود كار و نقش صنعت جهانگردي در ايجاد اشتغال در يك كار مولد چه مي تواند باشد .

در صورتي سازمان جهانگري آگاهيهاي مناسب و گسترده اي را در اختيار جهانگردان و گردش گران در زمينه مكانهاي زيارتي ، تفريحي ، هنري و تاريخي و استراحتگاهها و … قرار دهد . هتلها مي توانند پذيراي مسافران و جهانگردان بيشتري باشند كه در اين صورت هتلها باعث ايجاد اشتغال مي شوند و ميزان رفت و آمد و مسافرتها در كشور افزايش پيدا مي كند . همين طور ديدن از مراكز هنري و تاريخي و موزه ها فزاينده مي شود و خريد از كالاها و محصولات سنتي و هنري كشور افزايش مي يابد كه افزايش متقاضيان باعث سير صعودي توليد مي شود كه در اشتغال نقش مؤثري دارد و در تمام اين مراحل « ارز » وارد كشور مي شود كه مي تواند تأثير به سزايي در ميزان سرمايه گذاري در بخش اشتغال زايي داشته باشد . كه اين رويدادها موجب رونق اقتصادي و پيشرفت صنعت كشور مي شود .

ضرورت تحقيق :

در اين پروژه سعي شده است تا به نقش صنعت جهانگرديو دفاتر خدمات مسافرتي در پيشرفت كشور و اشتغال زايي اشاره كرد و نشان داد كه اين صنعت تا چه اندازه اي مي تواند موجب كسب درآمد براي كشور و ارتقاي سطح فرهنگي و دانش مردم يك جامعه شود . در كشورهاي صنعتي امروزه بخش اعظمي از درآمدهاي آنها حاصل صنعت جهانگردي مي باشند مثل كشورهاي فرانسه ، انگليس ، چين و ايتاليا و …

محدوديتهاي جهانگردي :

موانع جهانگردي در مقاصد و اهداف جهانگردان مؤثر واقع مي شود و از علاقه آنان به سير و سفر مي كاهد توجه به اين موانع و محدوديتها و سعي در از ميان بردن يا كاهش آنها از وظايف مهم سازمان جهانگردي است .

برخي از محدوديتها عبارتند از :

1 ـ هزينه ها جهانگردي : هزينه يكي از موانع اصلي سير و سفر به شمار مي رود براي كاهش اثر منفي اين عامل به انگيزه ها بايد سفرهاي مختلفي را براي سطوح مختلف درآمد طراحي و اجرا نمود . طبقات متوسط و كم درآمد گاهي از نظر تعداد بيش از طبقات پر درآمد بوده و بازار جهانگري را پر رونق مي سازد . توجه به اين گروه و برنامه ريزي سفرهاي ارزان از زمره وظايف سازمان جهانگردي است .

2 ـ كمبود وقت : كمبود وقت نيز عامل بازدارنده ديگري در سير و سفر است اما ببينيم كمبود وقت به چه معناست؟ آيا ممكن است وقت نداشته باشد ؟ مسلماً همه ما از زمان يكساني بهره منديم ، منتها اهميت كارمان به گونه اي است كه به ترتيب اهميت اين ظرف زماني را پر مي كند و براي استراحت و تفريح وقتي باقي مي گذارد يا نمي گذارد . انگيزه جهانگردي اگر باقي باشد وقت ما را آزاد كرده و اولويت سير و سفر را در حدي قرار مي دهد كه در ظرف زماني ما جايي به خود اختصاص مي دهد . بدين ترتيب باز به اين نكته مي رسيم كه بايد انگيزه ها تقويت شوند تا موانع كم رنگ گردد .

3 ـ محدوديت جسماني : محدوديتهاي جسماني و ضعف بدني مي تواند عامل محدود كننده در سير و سفر باشد اما سازمانهاي جهانگردي بايد بتوانند سفرهاي كوتاه و راحتي را براي اين دسته افراد نيز فراهم آورند و بر اين محدوديت فائق آيند .

4 ـ وضعيت خانواده : والدين بچه هاي كوچك و خردسال غالباً مي توانند به جهانگردي بپردازند همين طور افراد مجرد يا بيوه ها به علت تنها بودن ممكن است تمايلي به سفر نشان ندهند برنامه ريزي سفرهاي خاص براي اين گروه ها از شدت اين مسئله مي كاهد .

5 ـ بي علاقگي به علت ناآگاهي : عدم آگاهي از جاذبه هاي جهانگردي يكي از موانع به شمار مي آيد كه بايد با آگاه ساختن جاذبه ها و نقاط ديدني آن را از ميان برداشت .

6 ـ احساس نا امني : در صورتي كه افراد احساس نا امني در مورد محلي كه به آن مي روند داشته باشند اين امر خود مانعي به شمار مي آيد ايجاد همكاري سازمانهاي حفاظتي و امنيتي با سازمان جهانگردي و وجود نماينده آن سازمانها در تشكيلات جهانگردي شايد بتواند از اثر منفي اين عامل بكاهد 

مستندات تحقيق :

تاريخچه مسافرت و جهانگردي :

با وجود اينكه واژه يا مفهوم مسافرت و جهانگردي به قدمت تمدن است و برسي تاريخچه صنعت مذبور گوياي اين است كه مسافرت هميشه با تجربه هاي خوش آيند همراه نبوده است . براي ارج نهادن به محيط نوين جهانگردي و درك مسله ها يا چالشهايي كه پيش روي صاحبان اين صنعت قرار دارد ، در حالي كه جمعيت كره زمين كه به هزاره جديد پاي مي نهد مروري گزرا برروند تاريخ اين صنعت از اهميت خاصي بر خوردار است .

قرون وسطي :

سده پنجم يا چهاردهم ميلادي را قرون وسطي مي نامند در اين دوره مسافرت و تجارت رونق خود را از دست داد زيرا جاده ها تقريبا از بين رفته و شرايط مسافرت بسيار مشكل و حتي خطر ناك شده بود در طي اين دوره ، كليساهاي مسيحي نخستين انگيزه را براي مسافرت به وجود آوردند ديكر به صو معه هاي زيادي در نقاط مختلف پراكنده بود و راهبان و كشيشان مسيحي مردم را تشويق به زيارت اين مكانها مي كردند در سده چهاردهم مسافرت به قصد زيارت به صورت يك پديده انبوه ، سازمان ياصر در امد كه شبكه بزركي از سازمانهاي خيريه با مقامات و افراد متعلق به طبقات بالاي جامعه آن را تشويق مي كردند . مسيحيان به بيت المقدس ورم مسافرت مي كردند و با وجود اينكه اين مسافرت ها اساس و رنك مذهبي داشت مسافرتهاي تفريحي و اجتمايي هم به حساب مي آمدند .

جهانگردي در زمان كنوني :

مجموعه اي از تمايلات ، حركت ، دسترسي يافتن به امكانات و توانايي هاي مالي (به روي هم ) مسافرت توده ها را امكان پذير ساخت تكنولوژي هاي نوين مثل خطوط هواپيمايي كامپيوتري ، آدم آهني ، ارتباطا ت ما هواره اي   باعث شد كه سده بيستم شيوه زندگي ، كار بازي و تفريع افراد را دگرگون سازد . پيشرفت تكنولوژي باعث شد كه به دلايل متعدد بر ميزان مسافرت گردش و جهانگردي افزوده شود اين پديده توانست زمان تفريح را افزايش دهد در آمدها را بالا ببرده ارتباطات را تقويت كند و شيوه هاي كار آمدي از حمل و نقل ارا  نمايد .

در حالي كه دنيا به هزاره بعد توجه مي كند ترديدي نيست كه صنعت جهانگردي و مسافرت به صورت يكي از بخشهاي پر رشد در سيستم اقتصاد جهاني در مي آيد اگر چه سيستم اقتصادي در برخي از دوره ها دچار ركود مي شود ، جزرو مدهاي سياسي به وجود مي آيد ، جنگ و نوسان قيمت سوخت بر سيستم اقتصادي جهان اثراتي شگرف مي گذارد ، ولي باز هم مسافرت و گردش در سطح جهان به صورت يكي از بزگترين منابع در آمد به حساب مي ايد .در دنيا بودجه اي كه به مسافرت و توزيع تخصص مي يابد . سه برابر بودجه اي است كه صرف امور دفاعي مي شود . گردش و جهانگردي ديگر به تعداد انگشت شماري از خانوادهاي مرفع و ثروتمند تعلق ندارد و اكنون ميليونها نفر به ديدن مكانهاي تازه مي روند در پي تغيير در محيط خود هستند و در صد كب تجربيات جديد و معقول مي باشند . در حالي كه عصر جديدي از گردش ، مسافرت و جهانگردي سير تكاملي مي پيمايد ، تعداد زيادي از عوامل برون زا به آن اثر مي گذارد . اين عوامل برون زا عبارتند از : پيشرفت وتوسعه اقتصادي  و مالي ، پيشرفت در زمينه تكنولوژي و نو آوري مسائل مربوط به محيط زيست و عوامل بازاريابي كه به بخش عملياتي مسافرت و جهانگردي و نيز محصولات ذيربط اثر مي گذارند .

مفهوم جهانگردي :

شايد همه ما از واژه « جهانگردي » تصوير كم و بيش يكساني در ذهن داشته باشيم . تصويري از ماركوپولو ، ابن بطوطه ، ناصر خسرو و . كه جهان را گشتند و از خود سفرنامه ها و سياحتنامه هايي به جاي مي گذارند . مقصود اين سياحان نام آور عمدتاً كشف نقاط ناديده جهان و سفر به ناشناخته ها بود اما امروزه جهانگردي به مفهوم ديگر مطرح است و جهانگردان مقاصد و اهداف ديگري دارند . آنان ديگر به سفرهاي

 

فهرست مطالب:

چكيده مطالب پروژه .................. 3

هدفهاي كلي سازمان و بيان مسئله ..... 5

ضرورت تحقيق ........................ 8

محدوديتهاي جهانگردي ................ 8

مستندات تحقيق ...................... 11

مفهوم جهانگردي ..................... 14

جهانگردي در ايران .................. 15

ادبيات تحقيق ....................... 17

اقامتگاه و پذيرايي ................. 20

اثرات عوامل خارجي در صنعت جهانگردي . 23

شاخصهاي اساسي جهانگردي ............. 21

طريقة اخذ مجوز هواپيمايي ........... 31

مراحل ثبت شركت ..................... 32

شرايط لازم جهت متقاضيات تأسيس دفاتر خدمات مسافرت هوايي 39

آخرين دستورالعمل سازمان هوايي به آژانس مسافرتي 42

مدارك لازم جهت متقاضيان مديريت عاملي 57

مدارك لازم جهت متقاضيان مديريت فني .. 59

تقاضانامه ثبت شركت هاي داخلي ....... 61

انواع آژانس ........................ 68

هزينه هاي سرمايه گذاري ............. 68

هزينه هاي مالي مربوط به آژانس مسافرتي زرين نما  69

ماليات ............................. 70

وظايف آژانس ........................ 70

اطلاعات مربوط به پرسنل‌آژانس هواپيمايي 71

مزاياي يك آژانس .................... 74

مشكلات آژانس ........................ 75

جايگاه ايران در صنعت جهانگردي ...... 76

فرم اطلاعات مربوط به گشتهاي خارج از كشور 78

فرم اطلاعات مربوط به گشتهاي داخلي ... 80

سيستم كامپيوتري براي ذخيره كردن جا.. 82

اينترنت در آژانسهاي هواپيمايي ...... 85

نتيجه گيري ......................... 87

منابع و مأخذ ....................... 90

شامل 129 صفحه فایل word قابل ویرایش 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tahghigh_677639_3168.zip38.7k

دانلود تحقیق نگاه و معنا در هنر عكاسي

دانلود تحقیق نگاه و معنا در هنر عكاسي شامل: پيشگفتار، مقدمه و پنج فصل با عناوين دستگاه بينايي – ژاك لكان – رولان بارت – ديدن در عكاسي – زيبايي شناسي در عكاسي مي‌باشد. در پايان نيز فهرست اعلام و فهرست منابع و مأخذ و گزارش كار عملي نيز درج شده است. هدف پژوهش: هدف نگارنده تهيه يك متن نظري در بارة نحوة ديدن و لحظة رويت عكاس در ارتباط با سوژة مقابل دوربين است. بديهي است نظريات بارت و لكان در زمينه عكاسي و ديد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,700 تومان

آخرین محصولات فروشگاه