دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت کوره کوپل

دانلود پاورپوینت کوره کوپل

فهرست مطالب:

بخش اول- کوره کوپل

بخش دوم- مواد نسوز در کوره کوپل

بخش سوم- خشک کردن و روشن کردن کوره

بخش چهارم- اطلاعات تکمیلی کورههای کوپل

----------------------------------

بخش اول- کوره کوپل:

ذوب کوره کوپل برای تهیه انواع چدن معمولی و چدن چکش خوار مناسب می باشد. اصولا دو نوع کوره کوپل وجود دارد: کوره کوپل سرد دم و کوره کوپل گرم دم. کوره کوپل سرد دم با حرارت هوای محیط و کوره کوپل گرم دم با هوای پیش گرم شده کار می‌کند. گرمای هوای پیش گرم شده به طور کلی به 400 تا 600 درجه سانتی‌گراد می رسد. درباره اندازه کوره کوپل در رابطه با راندمان کوره می توان به 6920 Din رجوع نمود

الف- کوره کوپل هوای سرد ( سرد دم) :
1- ساختمان:

در شکل 1، شکل ظاهری یک کوره کوپل سرد دم نشان داده شده است. کوره کوپل از یک جدار استوانه‌ای فلزی تشکیل شده است که قسمت درونی آن از مواد دیرگدازی که معمولا دارای خاصیت اسیدی یا بازی است، پوشیده شده است. 1 تا 2 سانتی‌متر پایین تر از دریچه ورود بار a جدار زرهی b قرار دارد که به خاطر خنثی کردن ضربات بار کوره کوپل ساخته می‌شود.

2- احتراق:

هوایی که از لوله‌های دمنده به داخل کوره می رسد، خیلی زود داغ می‌شود و پس از سوزاندن کک، آنرا به گاز کربنیک، (CO2) تبدیل می‌نماید. این عمل در سوختگاه انجام می‌شود. شکل 2

اکسیژن هوا در ارتفاعی معادل با پنج برابر قطر متوسط قطعات کک ( قطر متوسط کک بستگی دارد به مقدار هوای ورودی) می سوزد، در این مرحله مقدار گاز کربنیک به حد ماگزیمم خود می‌رسد.

واکنش Co 2 + C 2Co که قبلا به کندی صورت می‌گرفت، در قسمت بالای سوختگاه تبدیل به یک واکنش تعیین کننده برای واکنش‌های بعدی می شود. بر خلاف واکنش‌های احتراق که گرمازا هستند واکنش (بودوار) گرماگیر است. آن قسمت از کوره که این واکنش در آن انجام می یابد منطقه احیاء نامیده می شود. واکنش‌های گرمازاو گرماگیر در قسمت‌های مختلف کوره باعث تغییر درجه حرارت می‌شوند.

شکل 2 . منحنی حرارت بعد از مقدار ماکزیمم نبه علت وجود بودوار که گرماگیر است و سیر نزولی پیدا می کند.

3- سیر آهن در کوره کوپل:

آهن در قسمت فوقانی تنوره در اثر تماس با گازهای متصاعد شده داغ می‌شود. هر چه نسبت سطح خارجی به حجم بیشتر باشد، به همان نسبت هم انتقال گرما از گازها بهتر صورت می ‌گیرد. بعد از آنکه آهن به تدریج به طرف پایین کوره سرازیر شد، در قسمت احیا یعنی در ابتدای گدازگاه ذوب می‌شود. (گدازگاه). قطرات مذاب از کک‌های داغ گذاشته، از قسمت زیرین محل احیا وارد سوختگاه می‌شود. حرارت آن در این محل بالاتر از نقطه ذوب می باشد و در اینجا تغییراتی در ترکیب شیمیایی آن به وجود می‌آید. در پایان همراه با سرباره تولید شده به بوته می‌رسد و از آنجا مستقیما وارد حوضچه می گردد.

4- توان گداز و درجه حرارت آهن:

توان گداز و درجه حرارت آهن به مقدار هوای ورودی و کک بارگیری بستگی دارد. رابطه اصولی مقادیر در دیاگرام شبکه‌ای نشان داده شده است. ( رجوع شود به دیاگرام شکبه‌ای) درمقادیر ذکر شده، به ویژه در درجه حرارت آهن، درشتی قطعات رده‌بندی شده، جنس و اندازه قطعات کک نیز حائز اهمیت است ( رجوع شود به کک ریخته‌گری).

رابطه بین توان گداز، مقدار هوای ورودی و مقدار به کک به کمک رابطه‌ای از یونگ بلوت و هلر به دست می‌آید:

در این رابطه :

S- توان گداز ( ساعت – تن )

w- مقدار هوای ورودی، ( دقیقه / متر مکعب)

k- مقدارکک (کیلوگرم /100 کیلوگرم آهن)

Nv – نسبت احتراق

-CO2 گاز کربنیک

CO – گاز کربن

فاکتور 45/4= مقدار هوایی که یک کیلوگرم کربن لازم دارد تا به گاز کربن تبدیل شود، نسبت = تبدیل 100 کیلوگرم آهن بر دقیقه تن آهن بر ساعت. بین درجه حرارت آهن، مقدار هوای ورودی، مقدار کک و نسبت احتراق رابطه‌ای وجود ندارد.

اما اصولا مشاهده می‌شود که حرارت آهن درست مثل توان گداز، هنگامی‌که مقدار کک بارگیری ثابت و مقدار هوا روبه فزونی است، بالا می رود و افزایش درجه حرارت آهن آنقدر ادامه می‌یابد تا به حد ماگزیمم برسد، بعد از آن، هر چه مقدار هوا بیشتر شود، درجه حرارت آهن کاهش می یابد، حرارت آهن با مقدار هوای ثابت و کک افزوده نیز بالا می‌رود.

لازم است، کار کوره طور تنظیم شود که با مقدار کک انتخاب شده (مورد نظر)، درجه حرارت آهن به حد ماگزیمم برسد. این وضعیت کوره را بهینه می‌گویند و به همین مناسب، مقدار هوای لازم و توان گداز حاصل را مقدار هوای بهینه و توان گداز بهینه می‌نامند. توان گداز بهینه می‌تواند با توجه به نوع رده‌بندی ساختمان کوره، مقدار کک و نغیره از 7 تا t/m2.h12 تغییر کند، در حالی که در این رابطه h بر حسب ساعت و m2 مقطعی از کوره در قسمت سوختگاه است که سطح دایره شکل آن معادل یک متر مربع باشد توان گداز باید در هر مورد به خصوص محاسبه شده و مقدار آن معلوم گردد. مقدار کک در کوره کوپل سرد دم بین 10 15٪ است. مقدار هوای متناسب با بلندی توده کک است و می‌توان آنرا در رابطه بالا به عنوان تابعی از مقدار کک و توان گداز دانست، در حالی که ارزش نسب احتراق (nv) بر حسب تجربه تخمین زده می‌‌شود. بهطور کلی درجه حرارت مذاب در کوره کوپل سرد دم بین 1400 تا 1500 در تغییر است که البته 1450 بیشتر معمول است

5- طرز کار کوره کوپل سرد دم:

کوره کوپل سرد دم، ابتدا از طریق سوختن کک یا جریان هوا، گرم می‌شود. برای این که قبل از ورود بار فلزی کک سرخ شده و به حالت التهاب درآید، لازم است که دستگاه دم برای مدت کوتاهی روشن شود. سپس زمانی عمل بارگیری کوره انجام می‌شود که بلندی کک بستر به حد لازم رسیده باشد. (بلندی لازم برای کک بستر معمولا برابر است با قطرداخلی کوره از سطح لوله‌های دمنده بالا). در این موقع مواد گداز آور را متناوبا یا یکجا بر روی آهن و کک اضافه می‌نمایند و به محض این که کوره پر شد، جریان هوا را برقرار می‌سازند. آهن مذاب در بوته کوره جمع می‌شود یا مستقیما به دخل حوضچه می ریزد.

6- دستگاه‌های اندازه‌گیری برای کوره کوپل:

برای آن که کار کوره کوپل با اطمینان کامل انجام شود، دستگاه‌های اندازه‌گیری مخصوصی لازم است. برای توزین هر یک از اجزا رده‌بندی، یک ترازوی ثابت یا متحرک به کار می رود. برای کنترل فرایند گداز ( توان گداز و حرارت آهن) دستگاه اندازه‌گیری مقدار هوا لازم است. خرابی‌های کوره مانند انسداد به وسیله فشارسنجی که غالبا در بدنه کوره کار می‌گذارند مشخص می‌ شوند. کنترل درجه حرارت می‌تواند به وسیله ترموکوپل یا به کمک آذرسنج صورت گیرد. معذالک باید توجه داشت که در اینجا آذرسنجهایی که اساس کار آنها بر طبق اندازه‌گیری انرژی تشعشعی تمام طول موجها و یا آذرسنجهایی که بر اساس اندازه‌گیری انرژی تشعشعی یک طول موج به خصوص کار می‌کنند برای اندازه‌گیری دقیق حرارت مناسب نیستند، زیرا اندازه‌گیری حرارت به وسیله این دستگاه‌ها به میزان تشعشع متغیر مذاب بستگی دارد. محاسبه دقیق درجه حرارت فقط به وسیله آذرسنجهایی که دارای فیلتر برای دو رنگ سبز و قرمز می باشد انجام می گیرد. این فیلتر باعث می شود که جسم به این دو رنگ مشاهده شود با تغییر تدریجی صفحه متحرک مدرجی که باعث مخلوط شدن این دو رنگ می‌شود رنگ سفید مایل به زردی ایجاد می‌شود که نشان دهنده حرارت مذاب می باشد.

ب: کوره‌های کوپل هوای گرم (گرم دم):
1- ساختمان :
ساختمان کوره‌های کوپل گرم دم در اصل شبیه ساختمان کوره‌های کوپل سرد دم است. با این فرق که کوره کوپل گرم دم همیشه استوانه‌ای نیست. اولین کوره کوپل گرم دم در اینجا قابل ذکر است، به وسیله شورمن کامل شد
این کوره به کمک گرم‌کننده‌هایی که به طریق بازگشتی هوا را گرم می‌کنند کار می‌کند شکل 3 یک کوره کوپل شورمن را نشان می‌دهد که به گرم کننده‌های جانبی آن متناوبا گاز گرم و هوا داده می‌شود. این نوع کوره کوپل، امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد. یکی دیگر از کوره‌های کوپل گرم دم که امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد، کوره فرائن کنشت است.
گازهای گرم کوره به لوله‌هایی که دور تا دور کوره را در بر گرفته‌اند وارد می شود و آنها را گرم می‌نماید. از طرف دیگر، در جهت عکس حرکت گازها که از پایین به بالا است، هوای سرد از کنار لوله‌های حامل گاز گذشته، وارد کوره می شود. حرارت هوا هنگام ورود به کوره به 100 تا 150 می‌رسد.

شامل 42  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Cupola-furnace_2000390_8738.zip4.9 MB

دانلود پاورپوینت كنترل آماری فرآيند SPC

دانلود پاورپوینت كنترل آماری فرآيند SPC هفت ابزار كنترل فرآيند آماري: 1- برگه ثبت داده ها 2-هيستو گرام 3-نمودار علت ومعلول 4-نمودار پارتو 5-نمودار تمركز نقصها 6-نمودار پراكندگي 7-نمودار كنترل   انواع تغييرات در فرآيند: الف- علل ذاتي يا عام: به مجموعه اي از علل وانحرافات كوچك وغير قابل اجتناب گفته مي شود. تغييرات ناشي از اين علل در طول زمان داراي ثبات بوده وتوزيعي با الگوي ثابت دارند. .   ب- تغييرات اكتسابي، خاص يا ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,800 تومان

دانلود پاورپوینت خوردگی (CORROSION)

دانلود پاورپوینت خوردگی (CORROSION) CORROSION: CORRODE  يك واژه يـوناني وبـه معناي قطعـه قطعـه شدن و مضمحل شـــدن است  وكلمــه CORROSION يعني خـوردگي ازآن مشتق شده است . خوردگي (CORROSION): 1-خوردگي به فســـــادمـــــواد (معمولا“ آهن) وخواص آن گفتـــــه ميشودكه درنتيجه واكنش با محيط حاصل ميگـردد. 2- خوردگي اكسيداسيون است . 3- خوردگي يك حمله شيميايي به فلز است . 4- خوردگي پديده اي ا ست الكتريكي ، بة عبارت ديگر ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود پاورپوینت خوردگی در فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن

دانلود پاورپوینت خوردگی در فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن فولاد زنگ نزن گروهی از فولادهای پر آلیاژ، بر پایه سیستم های Fe-Cr،-C   Fe-Crو Fe-Cr-Ni   می باشند. برای زنگ نزن بودن، این فولادها باید حاوی حداقل 5/10 درصد وزنی کرم باشند. این میزان کرم باعث تشکیل یک سطح غیر فعال اکسیدی می شود که از اکسیداسیون و خوردگی فلز زیری، در شرایط محیط و غیر خورنده محافظت می کند. فولادهای زنگ نزن دارای کاربردهای مختلفی از جمله استفاده در عملیات تولید ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان