دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت خوردگی (CORROSION)

دانلود پاورپوینت خوردگی (CORROSION)

CORROSION:

CORRODE  يك واژه يـوناني وبـه معناي قطعـه قطعـه شدن و مضمحل شـــدن است  وكلمــه CORROSION يعني خـوردگي ازآن مشتق شده است .

خوردگي (CORROSION):

1-خوردگي به فســـــادمـــــواد (معمولا“ آهن) وخواص آن گفتـــــه ميشودكه درنتيجه واكنش با محيط حاصل ميگـردد.

2- خوردگي اكسيداسيون است .

3- خوردگي يك حمله شيميايي به فلز است .

4- خوردگي پديده اي ا ست الكتريكي ، بة عبارت ديگر الكتروليز ا ست

5- خوردگي پديده اي است الكتروشيميايي .

6- خوردگي تخريب يا فساداجسامي است كه دررابطــــه با محيط خود پديد مي آيد .

7- خوردگي عملي است شيميايي يا الكتروشيميايي كه بين فلـــــــزات ومحيط اطرافشان انجام مي شود وموجب فســــادودگرگوني در خواص آنها مي شود.

بهترين تعريف خوردگي:

خـــوردگي عملي است شيميايي يا الكتـروشيميايي كه بين فلـــزات ومحيط اطرافشـان انجام مي شود وموجب فسادودگرگوني در خواص آنها مي شود.
 
خسارات خوردگي:
خسارت ناشي ازفسادزنگ زدگي وجلوگيري ازآن درآمريكا بالغ بر 10تا 15 ميليارد دلاردرسال برآوردشده است .
خسارات ساليانه ناشي ازخوردگي درژاپن بالغ  بر 10 ميليارد دلاربرآورد شده است .
درآلمان خسارتهاي ناشي از خــوردگي  45 ميليارد مارك  درسال مي  باشد.
ساليانه بالغ بر 52 ميليون دلار صـــــرف خريد رادياتـــــور  اتوموبيل هايي مي شودكه دراثر زنگ زدن ازبين ميروند.
درآمريكا سالانه بيش از 5 ميليـــــارددلارودرانگلستــــان 25/1ميليارددلاربه علت خوردگي ديگ هاي بخاربه هــــدر مي رود.
پديده خوردگي يكي ازمعضلات تكنولوژيك جهان صنعت است . مسائل ومشكلات خوردگي نه تنها درواحــــــدهاي صنعتي كه در مواردي اززندگي روزمره نيز ملموس است .
تآثيرات اين پديده درساختمانها، راهها، وسايل نقليه، لوله هاي آب، گاز، و... موجب اتلاف سرمايه هاي هنگفتي مي شود.
برپايه تحقيقات انجام شده حدود 33% از فولاد توليدشده درجهان دراثـر خوردگي غيرقابل استفاده مي گردد.
بررسي هايي كه دركشورهاي مختلف و باروش هاي متفـــاوت انجــام گرفته نشان ميدهد كه هزينه وخسارت هاي ناشي ازخــوردگي 2 تا 4 درصد توليدناخالص ملي است كه رقم بسيار قابل توجهي است .
زيان ناشي ازخوردگي درايران نيز حداقل 4% درآمدناخالص ملي است كه اين مقدار هزينه مي تواند ازخسارات ناشي از سيــل ، زلزله وطوفان بيشترباشد. قابل ذكراست كه هزينه خســــارات خوردگي درصنعت درطول سالهاي جنگ كمترازهزينه هاي جنگي نبوده است .
 
شرايط ايجادفرآيندخوردگي:
لزوم وجود آندوكاتد
برقراري پتانسيل الكتريكي بين آندوكاتد
اتصال الكتريكي
وجودالكتروليت
 
واكنشهاي خوردگي:
هنگامي كه فلـــزي دردرون الكتروليتي مانندآب وياخاك مرطوب قرارگيرد پتانسيل الكتريكي بين فلز والكتروليت ايجادمي شود كه باعث مبادله الكترون ودرنتيجه ايجادفرآيندخوردگي خواهدشد . 
 M                          M+      +       e-
(الكترون)  +     (يون فلز)                   ( فلز)
چگونگي خورده شدن آهن درخاك
 Fe-2e                    Fe++
اتم آهن با از دست دادن الكترون به صورت يون مثبت درمي آيد.
H2O                    H+      +    OH-
رطوبت موجوددرخاك به يون هاي مثبت ومنفي تجزيه مي شوند ( الكتروليز)
Fe++  +2OH-                        Fe(OH)2
2Fe(OH)2+H2O+1/2O2                                 2Fe(OH)3
 
الكترودهيدروژن:
درحال حاضرمبنای استاندارد برای اندازه گیری را گاز هیـدروژن در نظرگرفته اند.شکل زیریک الکترودمرجع هیدروژن را نشان می دهد
درحال حاضرمبنای استاندارد برای اندازه گیری را گاز هیـدروژن در نظرگرفته اند.شکل زیریک الکترودمرجع هیدروژن را نشان می دهد
 
شامل 25  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
khordegi_2000380_8978.zip2 MB

دانلود پاورپوینت خوردگی در فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن

دانلود پاورپوینت خوردگی در فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن فولاد زنگ نزن گروهی از فولادهای پر آلیاژ، بر پایه سیستم های Fe-Cr،-C   Fe-Crو Fe-Cr-Ni   می باشند. برای زنگ نزن بودن، این فولادها باید حاوی حداقل 5/10 درصد وزنی کرم باشند. این میزان کرم باعث تشکیل یک سطح غیر فعال اکسیدی می شود که از اکسیداسیون و خوردگی فلز زیری، در شرایط محیط و غیر خورنده محافظت می کند. فولادهای زنگ نزن دارای کاربردهای مختلفی از جمله استفاده در عملیات تولید ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان