دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت روش های شیمیایی تهیه نانو ذرات

دانلود پاورپوینت روش های شیمیایی تهیه نانو ذرات

بررسي دو موضوع سنتز نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با پلاتين سريا به روش ميکروامولسيون و نحوه عملکرد آنها در سنسور اکسيژن

و

افزايش مقاومت به خوردگي فولادزنگ نزن به وسيله اعمال پوشش نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم با روش سل-ژل

سنتز نانو ذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با روش پلاتين و سريا به روش ميکروامولسيون و نحوه عملکرد آنها

چکيده:

نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم  اکسید تیتانیوم به روش میکرو امولسیون آب در فاز آلی تهیه شدند سپس اکسید سریم و پلاتین به روش القاح به ساختار نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم  اکسید تیتانیوم وارد شدند نانو ذرات تهیه شده جهت ساخت سنسور اکسیژن برای وسایل نقلیه درونسوز، مورد استفاده قرار گرفتند. نوع فاز های کریستالی ، اندازه دانه ها و سطح مخصوص آنها توسط روشهای XRD  و BET   مشخص شده اند . مشخص شده است که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم  اکسید تیتانیوم در محدوده دماهای کلسیناسیون 500-800 C  دارای فاز آناتایز خالص می باشند و در دماهای بالاتر از 900 C    تبدیل فاز آناتایز به روتایل آغاز می شود
نتایج نشان می دهد که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم  اکسید تیتانیوم تجاری (P25)    دارای تغییرات مقاومت کمتری است. بنابر این دارای حساسیت کمتری نسبت به نمونه های دی اکسید تیتانیوم  اکسید تیتانیوم سنتز شده در این کار ، می باشند وارد شده پلاتین به ساختار دی اکسید تیتانیوم  اکسید تیتانیوم مقاومت سنسور را فقط در بطور قابل توجهی افزایش داده است . در ناحیه گذر در مورد دو سنسور پلاتین دی اکسید تیتانیوم  دی اکسید تیتانیوم  و سریا – دی اکسید تیتانیوم  شیب تیزی مشاهده شده است  
--------------------------
روشهای شیمایی متعددی برای تهیه نانو ذرات در مراجع مختلف ارائه شده است که هرکدام ویژگی های مخصوص به خود را دارند
روش میکرو امولسیون یکی از روشهای موفق در زمینه تهیه نانوذرات اکسیدی می باشند . انجام شدن واکنش شیمیایی درون مایسل های معکوس یا اصطلاحا نانور اکتور ها که منجر به کنترل اندازه نهایی ذرات می شود نکته قابل توجه این روش در تهیه نانو ذرات است .
در کار تحقیقاتی حاضر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم  از طریق هیدرولیز تیتانیوم ایزوپروپوکساید در میکروامولسیون آب در فاز آلی که شامل تریتون 100 ، سیکلوهگزان و اب می باشد ، تهیه شده اند . سپس به روش القاح هگزا لکلروپلاتینیک اسید و یا نیترات سدیم به عنوان پیش ماده های پلاتین و سریا به ساختار دی اکسید تیتانیوم  وارد شده اند .
برای افزایش حساسیت و انتخاب گری ، یکی از روشهایی که به طور گسترده استفاده می شود اضافه کردن فلزهای فعال از نظر کاتالیستی مانند pt.pd   و یا حتی Au است.
دی اکسید تیتانیوم  به عنوان یک اکسید فلزی نیمه هادی در میان سایر نیمه هادی های مشابه بدلیل پایداری شیمیایی در دماهای عملیاتی بالا مورد توجه قرار گرفته است. بنابر این این ماده در ساخت سنسور های اکسیژن برای وسایل نقلیه درونسوز ، مورد استفاده قرار می گیرد .مشاهده شده است که خصوصیات حسی سنسور اکسیژن دی اکسید تیتانیوم   با اضافه شدن  پلاتین به عنوان کاتالیست به ساختار دی اکسید تیتانیوم  بهبود یافته است . سرپا نیز به عنوان کاتالیست بسیار مورد استفاده قرار می  گیرد و دارای خصوصیات الکترو شیمیایی  در ذخیره و یا ازاد سازی اکسیژن با تغییر اتمسفر محیط می باشد . بنابراین سریا می تواند کاتالیست مناسبی برای بهبود حساسیت در اکسید تیتانیوم به اکسیژن باشد.
از مواد ساخته شده سنسور تهیه می شود و سپس در سیستم سنسور اکسیژن مورد آزمایش قرار گرفتند به دلیل وابستگی اکسید های فلزی نیمه هادی به هدایت الکتریکی در محیط هایی با ترکیب های گازی ، از انها در سنسور های گاز استفاده می شود .
هدف اصلی این کار اثر افزایش افزودنی های بر روی خصوصیت الکتریکی و حسی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم  در شرایط دماهای عملیاتی بالا می باشد .
 
 روش آزمایش :
تیریتون 100 بعنوان ماده فعال کننده سطح ، سیکلوهگزان بعنوان یک هلال آلی ،تیتانیوم ایزوپروپوکساید بعنوان پیش ماده نانوذرات دی اکسید تیتانیوم  ، هگزاکلروپلاتینیک ، اسید و نیترات سریم که همگی از شرکت مرک تهیه شده اند ، مورد استفاده قرار گرفته اند. . آب مورد استفاده در آزمایش ها دو لار تقطیر شده و دیونیزه می باشد. . محلول میکروامولسیون از طریق حل کردن تیریتون 100 در سیکلوهگزان و بدنبال آن با اضافه کردن مقدار مشخصی آب مقطر در دمای اتاق (25 C ) و تحت همزدن مداوم تهیه شده است ظاهر شفاف محلول تهیه شده نشان دهنده تشکیل میکروامولسیون  می باشد. سپس تیتانیوم ایزوپروپوکساید به محلول فوق اضافه شد . نسبتهای مختلفی از مواد استفاده شده ، اما محلولی که شامل %2M ماده فعال سطحی ، %4M  آّب و %2M تیتانیوم – ایزوپروپوکساید بود ، بهترین نتیجه را داد. رسوب ذرات دی اکسید تیتانیوم توسط سانتریفوژ با دور 10000 دور بر دقیقه به مدت 10 دقیقه جدا گردید و سپس جهت خارج کردن مواد آلی و مواد فعال سطح از ذرات رسوب ، چندین بار با پروپانول شستشو داده شد. سپس ذرات در دمای 100 درجه سانتی گراد به مدت 12 ساعت درون آوند خشک شده اند و در دماهای مختلف به مدت 3 ساعت تکلیس شدند.

فاز کریستالی نمونه های تهیه شده توسطXRD  مشخص شدند. اندازه ای کریستالی از روی پیک های XRD و توسط فرمول شرر می توانند محاسبه شوند. مساحت سطح مخصوص ذرات از طریق جذب نیتروژن و استفاده از یک آنالایزر مساحت سطح ، (CHEMBET 3000) اندازه گیری شده است.%1 وزنی پلاتین و 10% وزنی سریا توسط حل کردن مقدار مشخصی از هگزاکلروپلاتینیک اسید و نیترات سریم در آب به ساختار نانوذرات دی اکسید تیتانیوم وارد شدند. پودرها در دمای 100 درجه سانتی گراد خشک و سپس در دمای 500 درجه سانتی گراد به مدت 3 ساعت کلسینه شدند. برای تهیه سنسورها فیلم ضخیمی از پلاتین – دی اکسید تیتانیوم و سریا- دی اکسید تیتانیوم  روی پایه ایزوپروپوکساید از آلومینا که دارای الکترودهای طلا می باشد، قرار داده شدند. سنسورها دردمای 100 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت خشک و در دمای 800 درجه سانتی گراد و به مدت 2 ساعت کلسینه شدند. و سپس مورد آزمایش قرار گرفتند.

دبی های مختلفی از مونوکسید کربن در گاز آرگون و هوا جهت شبیه ساری گازهای خروجی اتومبیل مخلوط شدند که هر کدام نشان دهنده یک مقدار از γ  هستند.γبصورت نسبت هوا به سوخت به همان نسبت در حال استوکیومتری تعریف شده است .

نتایج بحث:

در شکل 2 نمونه های XRD ذرات دی اکسید تیتانیوم  تهیه شده به روش میکروامولسیون  و کلسینه شده در دماهای مختلف نشان داده شده است. شکل کریستالی فاز آناتایز دی اکسید تیتانیوم در دمای 500 درجه سانتی گراد تشکیل شده است. این فاز تا دمای 800 درجه سانتی گراد نسبتا پایدار است و هیچ فاز روتایلی تا این دما مشاهده نشده است. در دمای کلسیناسیون 900 درجه سانتی گراد یک تغییر فاز ناگهانی از آناتایز به روتایل رخ داده است. بطوری که در این دما تنها فاز روتایل مشاهده شده است. در کارهای انجام شده توسط سایر محققین گزارش شده است که فاز آناتایز دی اکسید تیتانیوم  در محدوده دماهای کلسیناسیون 600-300   سانی گراد تشکیل می شود. افزایش دمای کلسیناسیون تا حدود 700-800 درجه سانتی گراد منجر به فاز کریستالی دی اکسید تیتانیوم  اکسید تیتانیوم و همچنین افزایش اندازه ذرات آن می شود. در محدوده دمایی 700-900 درجه سانتی گراد تبدیل فاز آناتایز به روتایل اتفاق می افتد.

شامل 60  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mabanie_bio_shimi_1971969_7762.zip1.9 MB

دانلود پاورپوینت مباحثی در سينتيک تولید آهن

دانلود پاورپوینت مباحثی در سينتيک تولید آهن ترموديناميك توانايي پيش‌بيني حالت تعادل يك واكنش را دارد اما قادر به بحث در مورد سرعت و چگونگي انجام واكنش نيست. سينتيک سرعت و چگونگی انجام واکنش و روند تاثير پذيری آن از عوامل مختلف مانند دما و غلظت را مورد بررسی قرار می دهد. سرعت نهايي توليد( به عنوان اصلي ترين عامل اقتصادي وتعيين كننده قابليت رقابتي روش) به سرعت احياي كانه آهن وابسته است.   تعاريف : واكنش هاي شيميايي عمدتا به دو د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان