دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت كاربرد سيستم های بنگاهی و يكپارچگی فرآيند كسب و كار

دانلود پاورپوینت كاربرد سيستم های بنگاهی و يكپارچگی فرآيند كسب و كار

سيستم هاي بنگاهي چيستند:

سيستم هاي بنگاهي بر يكپارچه سازي فرآيندهاي كليدي كسب و كار سازمان تمركز دارند. اين سيستم ها كه به سيستم هاي  برنامه ريزي منابع بنگاه معروف هستند، برمبناي رشته اي از  بخش هاي نرم افزاري بهم يكپارچه و يك پايگاه داده هاي مركزي مي باشند. پايگاه داده ها ، ‌داده ها را جمع آوري مي كند و آنها را براي كاربردهاي بي شماري ذخيره مي كند. هنگامي كه اطلاعات جديدي از طريق يك فرآيند وارد مي شود، فوراٌ در دسترس ديگر فرآيندهاي كسب و كار قرار مي گيرد.

نحوه كار سيستم هاي بنگاهي :

هم ارزش و هم چالش سيستم هاي بنگاهي را مي توان در يكپارچگي اطلاعات و فرآيندهاي كسب و كار سازمان يافت. نرم افزار بنگاهي شامل مجموعه از بخش هاي نرم افزاري به هم وابسته مي باشد كه از فرآيندهاي اصلي كسب و كار داخلي،‌حسابداري و مالي، منابع انساني، ساخت و توليد و فروش و بازاريابي پشتيباني مي كند. اين نرم افزار،‌داده ها را قادر مي سازد تا در وظايف چندگانه و فرآيندهاي كسب و كار چندگانه براي دقيق كردن هماهنگي و كنترل سازماني مورد استفاده قرار گيرند. (جدول6-1)

جدول 6-1  فرآيندهاي كسب و كار پشتيباني شده توسط سيستم هاي بنگاهي:

فرآيندهاي مالي و حسابداري:

شامل دفتركل،‌حسابهاي پرداختني، حسابهاي دريافتني و دارايي هاي تعميرشده، مديريت پول نقد و پيش بيني آن، حسابداري هزينه توليد، حسابداري هزينه اصلي، حسابداري دارايي ها، حسابداري ماليات، مديريت اعتبار و گزارش دهي مالي

فرآيندهاي منابع انساني :

شامل مديريت پرسنل، حسابداري زمان، پرداخت به كاركنان، برنامه ريزي و توسعه پرسنل، حسابداري منافع و مزايا، پيگيري تقاضاها، مديريت زمان، جبران خدمت، طرح ريزي نيروي كار، مديريت عملكرد و گزارش دهي مخارج مسافرت

 فرآيندهاي بازاريابي و فروش:

شامل پردازش سفارش، قراردادها، شكل بندي توليدات، قيمت گذاري، كنترل اعتبارات، مديريت انگيزش و تعهدات و برنامه ريزي فروش

اين نرم افزار، حاصل هزاران فرآيند كسب و كار از پيش تعريف شده است.    سازمان هاي سازنده اين نرم افزار، بايد ابتدا وظايف سيستمي مورد استفاده را انتخاب كنند و سپس فرآيندهاي كسب و كار موجود را با فرآيندهاي كسب و كار از پيش تعريف شده در نرم افزارش منطبق كنند. سازمان ها مي توانند از جداول تهيه شده توسط نرم افزار براي مرتبط كردن روش هاي جاري كسب و كار استفاده كنند. اگر نرم افزار بنـگاهي، از كسب و كار سازمان پشتيبانـي نكند، سازمـان ها  مي توانند برخي از روش كسب و كار سازمان را طراحي مجدد كنند. به هرحال نرم افزار بنگاه بسيار پيچيده است و بومي سازي آن ممكن است عملكرد سيستم، تلفيق اطلاعات و فرآيندها را كه از مزاياي اصلي سيستم مي باشد، ناديده بگيرد. اگر سازمان ها بخواهند از طريق نرم افزار بنگاهي به حداكثر منافع دست يابند،‌بايد روش كارشان را جهت تطبيق با فرآيندهاي كسب و كار در نرم افزار تغيير دهند. امروزه كاربران مي توانند به سيستم هاي بنگاهي از طريق يك جستجوگر وب دسترسي يابند و به سيستم هاي سازمان هاي ديگر مرتبط شوند. گرچه اين سيستم ها  در آغاز با هدف ماشيني كردن فرآيندهاي كسب و كار داخلي سازمان طراحي شدند اما اكنون به فعاليت هاي بيرون از سازمان و قابليت ارتباط با مشتريان،  تأمين كنندگان و ديگر سازمان ها گرايش يافته است.

ارزش تجاري سيستم هاي بنگاهي:

سيستم هاي بنگاهي،‌ فرآيندهاي كسب و كار متنوع داخل سازمان را با معماري اطلاعات منحصر بفرد يكپارچه و تلفيق مي كنند. چنانچه سازمان ، نرم افزار بنگاهي را به درستي نصب و استفاده كند، مي تواند بازگشت سرمايه بالايي داشته باشد. سيستم هاي بنگاهي مي توانند هم در افزايش كارايي سازماني و هم در تهيه اطلاعات سطح سازمان ارزش ايجاد كنند تا به مديران در تصميم گيري بهتر كمك رسانند.
 
سازمان يكپارچه:
سازمان ها مي توانند از سيستم هاي بنگاهي،‌در جهت پشتيباني از ساختارهاي سازماني استفاده كنند و همچنين مي توانند فرهنگ سازماني منسجمي ايجاد كنند. براي مثال سازمان از سيستم هاي بنگاهي به منظور از بين بردن مرزهاي واحد كسب و كار يا مرزهاي جغرافيايي سازمان و يا براي ايجاد يك فرهنگ سازماني يكنواخت،‌كه در آن هركس توانايي دسترسي به اطلاعات يكساني را دارد، استفاده مي كنند.
 
عمليات كارآمد و فرآيندهاي مشتري گرا:
سيستمهاي  بنگاهي مي توانند به ايجاد بنياد يك سازمان مشتري مدارتر كمك كنند. با يكپارچه كردن فرآيندهاي مالي، توليد، فروش و تداركات، سازمان به طور اثربخش تري به سفارشات مشترييان بار محصولات و اطلاعات پاسخ مي دهد، محصولات جديد را پيش بيني و آنها را با صرف هزينه و زمان كمتري توليد و سپس توزيع مي كند.
 
اطلاعات سطح سازمان براي بهبود تصميم گيري
علاوه بر نظارت بر فعاليت هاي عملياتي از جمله پيگيري موقعيت سفارش ها و سطوح موجودي،‌ سيستم هاي بنگاهي پايگاهي منحصر بفرد و يكپارچه از داده ها را براي سازمان بوجود مي آورند. باوجود سيستم هاي بنگاهي،‌روش انجام كارها استاندارد مي شود و مديريت ارشد آسان تر مي تواند در هر لحظه،‌ نحوه اجراي واحد سازماني خاصي را پيگيري كند تا فوراً تعيين كند كه كداميك از محصولات سودآور و كداميك زيان آور است. نرم افزار سازماني،‌شامل ابزارهاي تحليل داده هايي است كه توسط سيستم به منظور ارزيابي عملكرد كلي سازمان گردآوري شده اند.
 
6-2 سيستم هاي مديريت زنجيره تامين (SCM):
محيط كسب و كار رقابتي امروز، سازمانها را به توجه بيشتر درباره نحوه مديريت زنجيره هاي تامين شان فرا مي خواند. مشتريان به هنگام خريد بر ارزش بيشتر، اجراي سفارش هرچه سريعتر وخدمات پاسخگوترتاكيد مي ورزند. چرخ هاي حيات كوتاهتر، منبع يابي جهاني و تنوع بيشتر محصولات، پيچيدگي زنجير تأمين را افزايش مي دهد. امروزه مديريت زنجيره تأمين، به انجام و اجراي سفارش محدود نمي شود بلكه به مسائل راهبردي نظير توانايي ايجاد و تحويل محصولات جديد يا توانايي ايجاد وپياده سازي مدل هاي كسب و كار جديد نيز مرتبط مي شود.
 
زنجيره تأمين:
مديريت زنجيره تامين ،  به ارتباط نزديك و هماهنگي فعاليت هاي خريد، ساخت و انتقال محصول اشاره دارد. اين زنجيره فرآيندهاي كسب و كار را با اطلاعات سريع، واحد توليد و جريان سرمايه تلفيق مي كند تا زمان صرف شده و هزينه هاي تمام شده كالا را كاهش دهد. زنجيره تامين ، شبكه اي است جهت توليد مواد اوليه، تبديل مواد اوليه به كالاي در جريان ساخت و سپس كالاي ساخته شده و توزيع آن در ميان مشتريان. اين شبكه واحدهاي ساخت، مراكز توليد، وسايل حمل و نقل ، نمايندگي هاي خرده فروشي و مشتريان را به هم مرتبط مي كند. جريان وجوه، مواد اوليه و اطلاعات زنجيره تامين در دو جهت جريان دارد. جريان كالاها و خدمات به صورت مواد اوليه خام آغاز مي شود و از ميان سيستم تداركات و توليد سازمان گذر مي كنند تا به خريداران مي رسند.اقلام برگشتي در جهت مخالف از خريدار به فروشنده جريان دارند.

شامل 47  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
karbord_systemhaye_bongahi_va_yekparchegi_kar_1971601_5395.zip1.2 MB

دانلود پاورپوینت کایزن چیست

دانلود پاورپوینت کایزن چیست کایزن ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن تدریجی است .در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است :به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد بابهبود های step by step آورد.بهبود مداوم یا کوچک شروع می شود یعنی ابتدا مسایل کوچک باید حل شود و کنکاش روی مسایل سنگین زمان بر است و انسان را زود خسته می کند كايزن به معناي بهتر شدن يا بهبود مست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

دانلود پاورپوینت کارت امتیازی متوازن Balanced Scorecard

دانلود پاورپوینت کارت امتیازی متوازن  Balanced Scorecard اهداف آموزشی : درک دلیل نیاز مدیران به BSC برای اندازه گیری و مدیریت دارایی های غیرمشهود برای ایجاد ارزش درک بهتر نقش برنــامه های راهبــردی برای نشــــان دادن رابطه علت و معلولی بین بــازده از نظــر مالــی و مشتــری و عوامــل آن بازده : تعیین ارزش ، فراینـــدهای حساس ، منابع انسانی ، IT  ، سرمایه شرکت ترجمه لغات ماموریت ، منظر، راهبرد در یک BSC چگونگی چیدن یکسری اهداف سیاستها در BSC چرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,900 تومان

دانلود پاورپوینت هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها

دانلود پاورپوینت هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها هزینه : برای درک بهترو ارائه مطلوب بحث ابتدا باید مواردی جهت یادآوری ارائه گردد: " هزینه عبارت است از : اندازه پولی منابع که به خاطر رسیدن به یک مقصود معین یا یک مزیت مشخص ، در گذشته مصرف و فدا شده است یا در نظر است در آینده مصرف و فدا شود. ” و منظور منابع اقتصادی در تعریف هزینه عبارت است از سه عامل اصلی : مواد ، نیروی کار و سرمایه .   موضوع هزینه : " منظور  از  موضوع هزی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان