دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت شش سيگما (Six Sigma)

دانلود پاورپوینت شش سيگما (Six Sigma)

چكيده:

بخش اول:

كمپاني «موتورولا» ، بنيانگذار متد 6 سيگما ، پاسخ به « چرا 6 سيگما ؟ » ، بسيار ساده است ؛ «بقا»وارتقا . موتورولا به اين علت به 6 سيگما روي آورد كه در حال شكست خوردن در بازار رقابت كارخانجات خارجي بود كه محصولاتي با كيفيت بالاتر و هزينه كمتر توليد مي كردند . هنگاميكه يك كارخانه ژاپني كنترل بخشي از كارخانه موتورولا را كه دستگاههاي تلويزيون Quasar را در ايالات متحده آمريكا در سال 1970 توليد مي كرد ، بدست گرفت ، بي درنگ به فكر تغييرات مؤثر در طريقة عملكرد كارخانه افتاد . در مديريت ژاپني ، كارخانه به زودي تلويزيون هايي را با يك بيستم تعداد خرابي كه در مديريت موتورولا توليد مي شد ، توليد كرد . آنها اين كار را با استفاده از همان نيروي كاري ، تكنولوژي و طراحي انجام دادند كه ثابت كرد مشكل از مديريت موتورولا است .

سرانجام حتي هيئت مديره موتورولا به اين جمله اعتراف كردند كه : « كيفيت ما بوي تعفن مي دهد مفهوم بنيادي تفكر ناب،در ريشه كن كردن اتلاف و آفرينش ارزش در سازمان  نهفته است تفكر ناب نگرشي است براي افزايش بهره وري وارزش آفريني مستمر و حداقل كردن هزينه ها و اتلافات ؛به اين ترتيب مي توان دروازه ورود به سرزمين سيگماهارا ؛رفع عيوب ؛اتلافات و خطاهاي مشهوداز طريق روشهاي سريع ؛نظير مفا هيم و متد لوژي شش سيگما اين امكان را به سازمانها مي دهد كه با بهره گيري از اين متدلوژي ؛خطاي فرايندها رابه حداقل رساند.

سرانجام در نيمه هاي سال 1980 ، موتورولا تصميم به افزايش جدي كيفيت گرفت . Bob Galvin رئيس هيئت مديره در آن زمان ، شروع به حركت در مسير كيفيتي كه به 6 سيگما معروف بود ، كرد . امروزه ، موتورولا بعنوان مظهر كيفيت و سوددهي در جهان شناخته شده است . بعد از اينكه موتورولا جايزه ملي كيفيت Malcolm Baldrige را در 1988 دريافت كرد ، رمز موفقيت آنها به يك شاخه عمومي علم تبديل شد و انقلاب 6 سيگما در جريان افتاد كه امروز اين بحث از هميشه داغ تر است.

بخش دوم:

مديريت كيفيت بامفاهيم كلاسيك  خود نمي توانست جوابگوي نياز آنها باشد .آنها به جاي تاكيد برفعاليتهاتاكيد بر نتايج؛به جاي تغييرات كند تغييرا ت پله اي؛به جاي برخي تناقضات كه در افزايش كيفيت يا كاهش هزينه؛ به صورت همزمان رسيدن به هر دو وبه جاي تفكر  بر خطاي صفر ؛كاهش مشخص عملياتي و قابل سنجش خطا تا سطح3.4دريك ميليمن فرصت را خواستاربودند.
6سيگما را مي توان "گزاره نوين واثر بخش مديريت كيفيت "در پاسخ به اين خواسته ها و نيازهاي سازمانها دانست .
در اوايل دهه نود دريافتند كه 6سيگما يعني رسيدن به سطح خطاي 3.4در يك ميليون فرصت ؛يك ضرورت است و نه يك انتخاب .
رويكردي كه صنايع برتر دنيا بر گزيده اند ؛مديريت كيفيت با تفكرات انديشمنداني چون ادوارد دمينگ در دهه پنجاه قرن گذشته تحول شگرف در دنياي كسب و كار ايجاد كرد.مفاهيم و الگوهاي كنترل كيفيت QC ؛كنترل كيفيت جامع TQC؛مديريت كيفيت جامعTQM؛را مي توان مراحل استحاله و تكامل موضوع كيفيت دانست كه در دهه هاي 50 تا 80(وحتي تا امروز)ادامه داشته است.آنچه را كه كمپاني موتورولادردهه هشتاد به آن پرداخت مي توان يك نوع مهندسي مجدد در مديريت كيفيت جامع دانستكه در نهايت به طرح روش شناسي 6سيگما منجرگرديد.اين روش تاكيدبر حصول نتايج به شكل بسياراثربخش تر به رويكرد هاي كلاسيك مديريت كيفيت جامع دارد.

اغلب سازمان ها بمنظور افزايش بهره وري و نهايتا دستيابي به مزيت رقابتي جهت ماندگاري پايدار در عرصه تجارت جهاني ، بخش وسيعي از تمركز و توجه خود را به رفع مسائل ، مشكلات و نقاط ضعف موجود در سيستم ها و فرايندهاي خود مي نمايند . كه رويكردي است منطقي ، ابزارهاي حل مسئله سازمان ها را در اين راه ياري مي نمايند . تنوع ابعاد و ماهيت مسائل و موانعي كه سازمان با انها روبروست ، ايجاب مي كند كه مديران سازمانها از ابزارهاي مختلفي جهت رفع موانع موجود استفاده نمايند . ابزارهايي كه هرچند بكارگيري هر كدام از آنها در نهايت موجب بهبود در سازمان و فرايندهاي ان خواهند شد اما رويكرد و كانون توجه شان متفاوت است .

سازمانها بايستي درك درستي از مسائل و مشكلات خود داشته باشند همچنين از ماهيت و شيوه عملكرد ابزارهاي حل مسئله نيز اطلاع داشته باشند . تا با انتخاب و بكارگيري صحيح اين ابزارها ، بتوانند به طور اثر بخشي به رفع مشكلات و ايجاد بهبود مستمر در سازمان اقدام ورزند . در اين بين سه ابزار حل مسئله ، شش سيگما ( six sigma) ، تفكر ناب(lean thinking ) ومديريت كيفيت جامع TQM موضوع مورد نظر مقاله حاضر مي باشد . مادر اين گفتار قصد داريم ضمن مقايسه توصيفي بين اين سه ابزار و بيان وجه تشابه ،كانون توجه و شيوه عملكرد انها به جايگاه و تعامل اين مفاهيم نسبت به يكديگر نيز بپردازيم

شش سيگما( Six Sigma ):

سيگما(σ ) يكي از حروف الفباي يوناني و از شاخصهاي مهم پراكندگي به نام انحراف معيار و در واقع مقياسي براي سنجش انحراف است. سيگما بيانگر آن است كه يك فرآيند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است،

تعريف ( Six Sigma ):

شش سيگما يعني رسيدن به سطحي از كيفيت توليدات و ارايه خدمات كه خطاي فرآيندهاي كاري به ميزان 4/3 در يك ميليون موقعيت كاهش يابد . شش سيگما يك فلسفه است چون به كمك آن خطاي كمتري در كار ايجاد ميگردد ، يك اندازه گيري آماري است چون به دقت اندازه گيري محصول , خدمت و فرآيند كمك ميكند ، يك ابزار اندازه گيري است چون سيستم اندازه گيري ايجاد ميكند و در نهايت يك استراتژي تجاري است ، چون كيفيت بالا ، هزينه را كاهش ميدهد .

رويكرد شش سيگما كاهش مشخص خطاهاي( variation) سازمان و رسيدن به سطح 6 سيگما در كيفيت مي باشد .شش سيگما در واقع معرف روش شناسي سيگماها است اين به آن معنا است كه شش سيگما هدفي مشخص است كه بايستي از مراحل و سطوح قبلي سيگماها بگذرد ( 1سيگما به 6سيگما ) براي سازماني كه رويكرد فوق را دنبال مي كند ابتدا ورود به حوزه سيگماها و تعيين وضعيت موجود و سپس طي مراحل بهبود تا رسيدن نهايي به سطح شش سيگما 4/3 خطا در ميليون فرصت برنامه ريزي مي گردد .

منظور از كاهش خطا در سازمان كاهش خطا در فرآيند ها است در واقع محور بررسي و تحليل ها در شش سيگما فرآيند مي باشد و نه افراد . تمركز سازمان براي كشاندن سطح كل به سطح شش سيگما با تمركز بر فرآيند آغاز مي گردد لذا تدوين فرآيندهاي واقعي اصلي از اهميت ويژه برخوردار است

-ششسيگما را در يك جمله مي توان"گزاره نوين و اثر بخش مديريت كيفيت ناميد"

-شش سيگمايك نگرش منضبط ؛داده متحرك و روشي براي حذف عيبهادرهر فرآيند و محصول مي باشد و دامنه آن از ساخت تا فروش را در بر مي گيرد و شامل همه محصول و خدمات ارائه شده از سوي يك سازمان مي گردد

شامل 46  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
shesh_sigma_1970555_3857.zip317.9k

دانلود پاورپوینت معرفی شرکت دل

دانلود پاورپوینت معرفی شرکت دل شرکت «دل» بر پایه یک مفهوم ساده شکل گرفت: فروش مستقیم سیستم های رایانه ای به مصرف کننده. معرفی دل: دل در یک نگاه (DELL CORPORATION) سابقه:27  سال (تاسیس: ۱۹۸۴) بنیانگذار: مایکل دل حوزه فعالیت: تولید و فروش سیستم ها و تجهیزات رایانه ای ویژگی: ابداع مدل مستقیم در عرضه رایانه و سپس فروش مستقیم اینترنتی فروش (۲۰۰۵): ۵۶ میلیارد دلار تعداد کارکنان (۲۰۰۵): ۶۵۲۰۰ نفر مدیرعامل: ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,200 تومان

دانلود پاورپوینت ارائه روشی جهت شناسایی فرآیندهای کلیدی سازمان با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی

دانلود پاورپوینت ارائه روشی جهت شناسایی فرآیندهای کلیدی سازمان با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در عین کارآیی یا به عبارت بهتر، افزایش بهره وری در هر سازمان در گرو اجرای فرآیندهای مختلف است. بدیهی است هر چه سازمان وسیع تر باشد، تعداد فرآیندهای آن نیز به همان نسبت افزایش خواهند یافت. با توجه به محدودیت منابع شناسایی فرآيندهايی که نسبت به سایرین از اهمیت بیشتری برخوردارند، ضروری به نظر می رسد. با شناخت و تمرکز بر فرآیندهای با اهمیت می توان مسیر دستیابی به مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت شبيه‌سازی و كاربرد آن در لجستيک و مديريت زنجيره تأمين

دانلود پاورپوینت شبيه‌سازی و كاربرد آن در لجستيک و مديريت زنجيره تأمين برای يک زنجيرة تامين مي بايست جريان های ذيل محاسبه گردد: žجريان مواد: زمان Lead Time، ذخيره سازی و ... ž توليد:  زمانبندی، فرايندهای دسته ايي و پيوسته،زمان تغيير شيفت، مديريت انبار و موجودی:  ارسال کالا، سفارش مواد، سياست های نگهداری موجودی بازار:  سطح سرويس مشتريان و انتظارات آنان، ذخيره محصول نهايي، ارسال به موقع کالا حمل ونقل: ساده است يا ترکيبی؟، زمان های حمل ونقل، تغييرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,200 تومان