دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت سمينار آموزشی توسعه منابع انسانی و توانمند سازی كاركنان

دانلود پاورپوینت سمينار آموزشی توسعه منابع انسانی و توانمند سازی كاركنان

مدل سازمان يادگيرنده  و توانمندسازي:

1-كاركنان
2- مديران / رهبران
3 -مشتريان
4- عرضه كنندگان و خريداران
5 -شركاي  هم پيمان
6- جامعه
 
توانمندسازي و دادن قدرت به افراد (Empowering & Enabling People):
بخش محوري و اساسي در سازمان هاي يادگيرنـده، افراد هستند، چون تنها افراد هستند كه مي توانند ياد بگيرند.
People are the Pivotal Part of Learning Organizations because only people, in fact, learn.
 
انسـانها هستند كه داده ها را دريـافت مـي كنند، آن را تغيير شكل مي دهند و به شكل دانشي باارزش مورد استفادة شخصي يا سازماني قرار مي دهند.
They take data and transform it into valuable knowledge for personal and organizational use.
 
اول ـ كاركنان
انسانها در صـورتي مبدل به بخشي اثربخش از يك سازمان يادگيرنده مي شوند كه توأماً توانمند و داراي اختيارات و قدرت لازم باشند
 فـردي بـا قدرت و اختيار و غيرتوانمند، بسـان خلباني است كـه قدرت موتور هواپيما را در دست دارد ولـي جهت يا سمت و سويي را مد نظـر قرار ندارد؛ وضعيتي كه مي تواند بسيار خطرناك باشد.
If these groups are empowered but not enabled, they are very dangerous “mad pilots,” with lots of power but no direction.
 
فردي توانمنـد و بدون قدرت و اختيار، همـانند عقابي است كه در قفسي اسير شده است.
 If they are enabled but not empowered, they are like “caged eagles,” with lots of ability that they are not allowed to use.
 
راهبردهاي كاربردي براي توانمند سازي كاركنان:
1- با افراد به عنوان كاركناني بالغ، لايق و يادگيرنده رفتار كنيد. افرادي بزرگسال با قابليت هايي فراوان
Treat Employees as Mature,
Capable Workers and Learners
 
در سـازمانهاي يـادگيرنده با كاركنان به عنـوان بزرگسالاني رفتار مي شود كه :
قابليت دروني براي يادگيري دارند، توانايي حل مشكلات دارند و از پذيرش مسئوليت لذت مي برند.
آنان قادرند ظرفيت بهره وري ويادگيري خلاقانه خود را ارتقا دهند.
 
2- آزادي عمل، انرژي و شور و شوق را دركاركنان ارتقا دهيد:
Encourage Employee Freedom,Energy & Enthusiasm
انسان بـراي يادگيري بايد ضمن برخورداري از آزادي، مورد حمايت نيز قرار گيرد.
كاركناني با شور و شوق وپرانرژي خلاق تر بوده و براي يادگيري و بهره وري، متعهدتر هستند.
به گفته پيترسنگه: ”سازمان يادگيرنده جايي است كه كاركنان همواره به منظور رسيدن به نتايج مورد دلخواه خود دائماً درحال توسعه ظرفيت هاي خود هستند. در اينگونه سازمانها شيوه هاي جديـد تفكـر همواره مورد تشويق قـرار مي گيرند و افراد مرتباً مي آموزند كه از هم ياد بگيرند.
 
3- تفـويض اختيـار و مسئوليت را به حداكثر خـود برسانيد:
Maximize the Delegation of Authority&Responsibility
سازمانهاي يادگيرنده وابستگي را بـه حـداقل مـي رسانند و مسئوليت را تا آنجا كه امكـان دارد افزايش مـي دهند : به طوري كه افراد تصميم گير و اقـدام كننده مي شوند.
بديـن ترتيب قدرت و يادگيـري به سمتـي هـدايت مـي شود كه بهترين اطلاعـات و بيشتريـن نياز وجـود دارد.
در بسياري از سازمانها جوابگويـي و قدرت به خوبي توأمان نيستند. كاركنان بايد پاسخگو باشند در حالي كه به حد كافي قدرت و اختيار به آنـان داده نشده است.
 
4- كاركنان را در تدوين استراتژي و برنامه ريـزي دخيل كنيد:
Involve Employees in Developing Strategies and Planning
در جهان به طور فزايندة پويا  و غيرقابل پيش بينـي امروز، تدوين استراتژي به سادگي توسط بالاترين فـرد  در سازمان، ديگر شدني نيست.
 الگوي قبلي رهبري در سازمان كه : بالاترين مقام فكر مي كند و سطوح انتهايي سلسله مراتب عمل مي كنند، بايد جايش را به ادغام فكر و عمل در تمامي لايه ها و سطوح بدهد.
از آن روزهايي كه فورد، اسلوآن يا تام واتـسن (مديران شركتهاي موفق) به جاي سازمان و بـراي سازمان ”ياد مي گرفتند“ مدت مديدي مي گذرد و ديگر كهنه شده است.
كـاركنـان بايـد در بـرنامـه ريـزي و تدويـن استراتژي در بخش هايـي كه روي كار حرفـه اي آنان تأثيرگذار است مشاركت و مداخله نمايند.
سازمانهاي يادگيرنده دريافته اند كه كاركنـان توانمند مي توانند به خوبي مديرانشان تصميم گيري كنند. چـراكه آنـان بهترين اطلاعات را دارند.
 
5- بين نيـازهـاي فـردي و سازمـاني، توازني برقـرار سازيد:
Strike a Balance between Individual &organization Needs
سـازمانهاي يادگيرنده توأمان نيـازهـاي فـردي و سازماني را مورد توجه قرار مي دهند.
نه تنها بهره وري سازماني و سوددهي بايد مورد توجه قرار گيرد بلكه كيفيت زندگي كاري افراد هم بايد مد نظر قرار گيرد.

شامل 76  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
seminare_amoozeshiye_toseye_manabeye_ensani_va_tav_1970136_4711.zip712.1k

دانلود پاورپوینت سير تحول انديشه های مديريت

دانلود پاورپوینت سير تحول انديشه های مديريت سير تحول انديشه مديريت: 1)نظريه‌هاي کلاسيک 2)نظريه‌هاي نئوکلاسيک 3)نگرش کمي مديريت 4)نگرش سيستمي 5)نگرش اقتضايي 6)جنبش جديد در روابط انساني نظريه‌هاي کلاسيک: 1)مديريت علمي 2)مديريت اداري 3)مديريت بوروکراتيک هدف نظريه مديريت علمي: تعريف جنبه‌هاي مختلف رابطه ميان ماشين –کارگر. براي رسيدن به اين هدف، بجاي تاکيد بر روش‌هاي سنتي کار، مجموعه‌اي از مشاغل کا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود پاورپوینت سیستم چیست

دانلود پاورپوینت سیستم چیست سه خصلت اساسی سیستم ها: مفهوم کلیت روابط متقابل بین اجزاء وجود هدف ترکیب سیستم: اجزاءچهار گانه سیستم: 1- درونداد(input) : آنچه بنحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود 2- فرایند تبدیل(process) :جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود 3- برونداد(output) : آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم (به شکل کالایا خدمات )خارج می شود 4- بازخورد (feed back) : فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود پاورپوینت سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی

دانلود پاورپوینت سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی سازمان یادگیرنده : به عقیده « سنگه » سازمان یادگیرنده جایی است که افراد دائما تواناییهای خود را برای خلق نتایجی که مد نظرشان است توسعه می دهند، جایی که افکار و ایده های جدید پرورش داده می شود، اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند و افراد پیوسته چگونه آموختن را به اتفاق هم می آموزند. یادگیری سازمانی: فرایندی است که در آن، سازمان در طول زمان می آموزد، تغییر می کند و عملکردهای خود را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان