دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت اصطلاحات و تعاريف و اصول هشتگانه مديريت كيفيت بر مبنای استاندارد ISO 9000:2000

دانلود پاورپوینت اصطلاحات و تعاريف و اصول هشتگانه مديريت كيفيت بر مبنای استاندارد ISO 9000:2000

تشريح اصطلاحات و تعاريف:

3-3-1 سازمان(organization): 

گروهي از افراد و تسهيلات (facilities) همراه با ترتيب دادن مسؤوليتها (responsibility)،  اختيارات (authority) و روابط آنها

 توضيح (مؤلف) :

1-تسهيلات (facilities) : ابزارهاي فيزيكي(physical means) يا  تجهيزات  (equipment)  مورد نياز براي انجام دادن كارها
2-مسووليت (responsibility): پاسخگويي در قبال تصدي و عهده داري چيزي يا كسي (Charge) ، اعتماد(Trust) يا وظيفه و مأموريت (duty)
3-اختيار(authority) : قدرت حكم دادن (command) يا تصميم گيري   (decision making) نهايي در مورد كارها
مثال : شركت (Company) ،مجتمع(corporation) شامل مجتمع صنعتي يا تجاري يا خدماتي يا غيره ، اداره(firm) ، بنگاه (enterprise) ، موسسه (institution) بنگاه خيريه(Charity) ،
انجمن(association) ، تجارتخانه(sole trader) يا بخشي يا تركيبي از آنها
 
3-3-2 ساختار سازماني(organizational structure):
ترتيب مربوط به مسووليتها، اختيارات و روابط بين افراد
 
3-3-3 زيرساخت (infrastructure):
<سازمان>سيستم تسهيلات، تجهيزات و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليتهاي يك سازمان (3-3-1)
 
توضيح(مؤلف) :
فضاي كاري(work space) : ناحيه و فضايي(Area) كه كار در آن انجام مي گيرد. فضاي كاري جزو زيرساخت ها محسوب مي شود.
 
3-3-4 محيط كار(work environment):
مجموعه اي از شرائط(Conditions) كه كار تحت آن شرائط انجام مي گيرد.
يادآوري: شرائط شامل عوامل فيزيكي ، اجتماعي ، روانشناختي و زيست محيطي است (مانند دما، ارگونومي و تركيب مواد موجود در هوا)
 
3-3-5 مشتري (Customer):
سازمان (3-3-1)يا شخصي كه محصولي(3-4-2) را دريافت مي كند.
مثال: مصرف كننده(Consumer) ، كارفرما(client) ، استفاده كننده نهايي(end user) ، خرده فروش(retailer) ، خريدار(purchaser) و....
يادآوري : مشتري مي تواند نسبت به سازمان دروني يا بيروني باشد.
 
3-3-6 تأمين كننده(supplier):
سازمان (3-3-1) يا شخصي كه محصولي (3-4-2) را ارائه مي كند.
مثال: توليدكننده (producer) ، توزيع كننده (distributor) ، خرده فروش(retailer) يا فروشنده(vendor) يا ارائه كننده(provider) خدمت يا اطلاعات و....
يادآوري: در موارد مبتني بر قرارداد گاهي ”تأمين كننده“ را ”پيمانكار“ (contracto+r) مي نامند.
يادآوري: تأمين كننده مي تواند نسبت به سازمان دروني يا بيروني باشد.
 
3-3-7 طرف ذينفع(interested party):
شخص يا گروه ذينفع در عملكرد يا موفقيت يك سازمان(3-3-1)
مثال :
مشتريان (3-3-5) ،مالكان، افراد سازمان، تأمين كنندگان(3-3-6)، بانكداران ، اتحاديه ها ، شركاء يا جامعه
يادآوري : گروه ممكن است متشكل از يك سازمان ، جزئي از يك سازمان يا بيش از يك سازمان باشد.
 
3-4-1 فرايند(process):
مجموعه فعاليتهاي(activities) مرتبط بهم يا متعامل كه دروندادها را به بروندادها تبديل مي كند.
يادآوري : دروندادهاي يك فرايند عموما بروندادهاي ساير فرايندها هستند.
يادآوري : فرايندها در يك سازمان(3-3-1) عموما برنامه ريزي مي شوند و تحت شرائط كنترل شده به اجرا در مي آيند تا ارزش افزوده(add value) حاصل گردد.
 
توضيح(مؤلف) : هر فرايند داراي سه وظيفه است:
 بعنوان يك تأمين كننده(supplier) براي فرايند(هاي) بعدي
بعنوان يك مشتري(customer) براي فرايند(هاي) قبلي
بعنوان يك عمل كننده(operator)
 
3-4-5 روش اجرايي(procedure):
طريقه مشخص شده اي براي اجراي يك فعاليت يا يك فرايند (3-4-2)
يادآوري: روشهاي اجرايي مي توانند مدون (documented) باشند يا نباشند.
يادآوري: هرگاه روش اجرايي بصورت مدون باشد، غالبا اصطلاح ”روش اجرايي مكتوب“ (Written procedure) يا“روش اجرايي مدون“را بكار مي برند.مدركي (3-7-2) كه حاوي يك روش اجرايي باشد را مي توان ”مدرك روش اجرايي“(procedure document) ناميد.
 
3-4-2 محصول (product):
ماحصل يك فرايند (3-4-1)
 
يادآوري: چهار نوع محصول بطور كلي بشرح زير وجود دارد:
خدمات(براي مثال: حمل ونقل)
نرم افزار(براي مثال: برنامه رايانه اي، فرهنگ لغات): متشكل از اطلاعات كه عموما غير ملموس است.
سخت افزار(براي مثال: قطعات مكانيكي موتور)
مواد فرايند شده(براي مثال: روغنهاي روان كننده)
بسياري از محصولات متشكل از اجزايي هستند كه متعلق به انواع كلي مختلفي از محصول مي باشند. اينكه يك محصول خدمت(service) ، نرم افزار(software) ، سخت افزار (hardware) يا مواد فرايندشده ناميده شود به جزء غالب آن بستگي دارد. براي مثال محصول عرضه شده ”خودرو“ متشكل است از سخت افزار (مانند تايرها) ، مواد فرايندشده (مانند سوخت، مايع خنك كننده) ، نرم افزار(مانند نرم افزار كنترل موتور، دفترچه راهنماي راننده) و خدمت (مانند توضيحات فروشنده در مورد نحوه بكارگيري خودرو).
يادآوري: خدمت ماحصل حداقل يك فعاليت است كه الزاما در فصل مشترك بين تأمين كننده (3-3-6) و مشتري(3-3-5) انجام مي گيرد و عموما ناملموس است.
 
ارائه يك خدمت ممكن است شامل موارد زيرباشد:
فعاليت انجام گرفته برروي محصول ملموس عرضه شده توسط مشتري(مانند خودرويي كه بايد تعمير شود)
فعاليت انجام گرفته برروي محصول غير ملموس عرضه شده توسط مشتري(مانند اطلاعات ارائه شده جهت تنظيم اظهارنامه مالياتي)
تحويل يك محصول غيرملموس(ماننداطلاع رساني در زمينه انتقال دانش)
ايجاد شرائط محيطي مناسب براي مشتري(مثلا در هتل ها و رستوران ها)
يادآوري: سخت افزار و مواد فرايند شده غالبا بعنوان كالا(goods) ناميده مي شوند. اين دو نوع محصول ملموس هستند. مقدارسخت افزار مشخصه اي قابل شمارش است.مقدار مواد فرايند شده مشخصه اي پيوسته است.
يادآوري: نرم افزار متشكل از اطلاعات است كه عموما غير ملموس است و مي تواند بشكل رويكردها (approaches) ، صورت مذاكرات يا روش اجرايي(3-4-5) باشد.
 
3-5-1 ويژگي(Characteristic):
خصوصيت متمايز كننده
يادآوري: ويژگي داراي انواع مختلفي است از قبيل:
فيزيكي(مانندويژگيهاي مكانيكي، الكتريكي، شيميايي يا زيست شناختي (بيولوژيكي))
حسي(مانندويژگيهاي مربوط به بويايي، لامسه، چشايي، بينايي و شنوايي)
رفتاري(مانند ادب، درستكاري، صداقت)
زماني(مانند وقت شناسي، قابليت اطمينان، قابليت در دسترس بودن)
ارگونومي يا مهندسي عوامل انساني(مانندويژگي فيزيولوژيكي يا مربوط به ايمني انسان)
كاركردي(مانندحداكثر سرعت يك هواپيما)
يادآوري: يك ويژگي مي تواند كمي يا كيفي باشد.

شامل 48  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
osule_hasht_ganeye_modiryat-_1969325_9528.zip817.6k

دانلود پاورپوینت اصول هشت گانه مديريت

دانلود پاورپوینت اصول هشت گانه مديريت مشتري گرائي رهبري جلب مشاركت كاركنان رويكرد فرآيندي رويكرد سيستمي مديريت بهبود مستمر رويكرد واقع گرايانه درمورد مديريت ارتباط دو طرفة سودمند با عرضه كننده 1-مشتری گرائي: سازمانها به مشتريانشان وابسته اند بنابراين بايد:  نيازهاي حال و آينده مشتري را درك كنند ؛  نيازمنديهاي مشتري را برآورده سازند ؛ فراتر از انتظارات مشتري حركت و عمل نمايند ؛   براي اجراي اين اصل سازم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,300 تومان

دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم سازماندهی

دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم سازماندهی هدفهای کلی فصل: 1- آشنایی با اصول و مفاهیم سازماندهی 2- شناخت انواع مختلف مبانی سازماندهی 3- آگاهی از نحوه تنظیم نمودار سازمانی 4- آشنایی با روشهای تهیه طرح سازمانی هدفهای رفتاری فصل: 1- شرح پنج بخش سازمان از دیدگاه مینتزبرگ 2- شرح دوازده مورد از مبانی سازماندهی 3- شرح روشهای تحلیلی ، تلفیقی و ترکیبی در تهیه سازمان 4- مواردی را که آنالیست باید درتنظیم نمودارسازمانی مورد توجه قرار دهد ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت فهرست عناوین: 1-مفاهیم و تعاریف 2-سیر تحول اندیشه های مدیریت 3-برنامه ریزی 4-سازماندهی 5-هدایت 6-نظارت 7-خلاقیت ----------- مفاهیم و تعاریف: تعریف سازمان: سازمان عبارت است از گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و ازپیش تعیین شده برای نیل به اهداف گروهی با یکدیگر همکاری می کنند.   وجوه اشتراک سازمانها: 1-هدف یا منظور 2-برنامه 3-منابع 4-مدیر   انواع سازما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,500 تومان