دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت پياده‌سازی مديريت دانش

دانلود پاورپوینت پياده‌سازی مديريت دانش

پيادهسازي مديريت دانش:

شايد بتوان به درستي ادعا كرد که مهم‌ترين رکن مديريت دانش، اجرا و پياده‌سازي آن در سازمان باشد، چراكه ديگر مطالب مرتبط با مديريت دانش، همگي به عنوان مقدمه‌اي جهت بسترسازي و استفاده از آنها براي تحقق عملي مديريت دانش به شمار مي‌روند.
ممکن است، براي آغاز فعاليت دانش در سازمان، پرسش‌هاي بسياري مطرح شود.
 
به عنوان مثال:
مديريت دانش چيست؟
آيا اسطوره جديدي است؟
فرصت‌ها چيستند؟
منابع مورد نياز چه هستند؟
ريسك‌هاي موجود چه مقدار است؟
از كجا شروع كنيم؟
چگونه ادامه دهيم؟
در حال حاضر چه كاري را بايد انجام دهيم؟
و ...
 
در زمينه مديريت دانش، كار را با کدام طرح آغاز كنيم:
سازمان‌ها بايد تلاش كنند تا جاي ممكن، از فنون و طرح‌هاي موجود دانش به عنوان اهرم‌هايي براي راه‌اندازي مديريت دانش خود استفاده كنند.
با توجه به گوناگون بودن طرح‌هاي مديريت دانش، لازم است تا مشترکات ميان اين طرح‌ها، شناخته شوند.
 
موارد مشترک در طرح‌هايي که تاکنون به صورت موفق اجرا شده‌اند، عبارت‌اند از :
دانش به عنوان موضوع و منبعي استراتژيک از سوي سازمان پذيرفته شده بود،
همه آنها هدف‌هايي مشخص داشتند،
براي راهبري هر طرح فردي مشخص منصوب شده بود،
منابع انساني و مالي مشخصي به آنها تخصيص يافته بود و
مديران بيشتر اين طرح‌ها، از توانايي صورت‌بندي و تعريف فعاليت‌هاي خاص و هدف‌هاي مديريت دانش برخوردار بوده‌اند.
 
در تمامي اين طرح‌ها، سه هدف كلي زير دنبال مي‌شود:
تلاش براي ارتقاي فرهنگ و جو دانش در سازمان،
تلاش براي ايجاد منابع و مخازن دانش و
تلاش براي دسترسي به دانش.
به هرحال، آنچه در تصميم‌گيري براي گزينش رويكرد مديريت دانش اهميت دارد، يافتن روشي سازگار با فرهنگ سازمان است. بنابراين، مديران دانش، بايد پيش از تصميم‌گيري درباره مبناي فعاليت مديريت دانش خود، فرهنگ سازماني خويش را بشناسند . آنچه در اين زمينه مسلم است، اينكه براي پيشرفت در زمينه مديريت دانش، معمولاً به جاي تمركز بر يك مقوله، پيگيري چند مقوله در چند جبهه فرهنگي ـ انساني، فني و سازماني کار‌سازتر است.
فرهنگ دانشگرا، زيربناي انساني و حمايت مديريت ارشد، در صدر همه عناصر تعيين كننده قرار مي‌گيرند. سازماني كه اين سه شرط در آن حاكم نيست، بايد كار مديريت دانش را در مقياسي كوچك آغاز كند و هدف‌هاي خود را بر كارايي و كارسازي يك اقدام يا فرايند دانش محور محدود قرار دهد.
در اين حالت، پرداختن به طرح‌هايي نظير ايجاد جو و فضاي دانشي، فراهم آورنده شرايط لازم براي پاگيري برنامه‌هاي دانش محور، در مراحل بعدي است.
 
مديريت دانش و مديريت استراتژيک:
در پياده‌سازي مديريت دانش، نخست بايد موضوع را با تعيين استراتژي دانش و نيز مديريت آن و انتخاب‌هاي کليدي که سازمان بايد درباره اين موضوعات انجام دهد، آغاز كرد. به ديگر سخن آنکه، نخستين اقدام بنيادي در شروع پياده‌سازي، ايجاد استراتژي مناسب است.
 
مديريت دانش و مزيت استراتژيک:
استفاده از دانش براي ايجاد مزيت رقابتي  به عنوان بخش مهمي از تعاريفي که در چهارچوب مديريت استراتژي و براي مديريت دانش ارائه شده، همواره مورد تاکيد قرار گرفته است. به عبارت ديگر، مديريت دانش به وجود نمي‌آيد، مگر اينکه در آن مزيت رقابتي ايجاد شده باشد و به دست آيد. از اين رو، لازم است تا ميزان ارتباط مديريت دانش و مزيت رقابتي را به عنوان پرسشي تجربي، مطرح و دنبال کرد. اين ارتباط با فرموله کردن استراتژي و اجراي آن مرتبط است.
 
برخي از عواملي که مديريت دانش ميتواند به وسيله آنها به مزيت رقابتي منجر شود، عبارتاند از:
مديريت دانش مي‌تواند، باعث يک استراتژي نوآور شود که در صورت عدم انجام آن، اين امر ممکن نمي‌شد. به عنوان مثال اگر شرکتي با استفاده بهتر از دانش، از روش‌ها و نرم‌افزارهاي مناسب‌تري استفاده كند، نسبت به رقبا به بهره‌وري بالاتري دست خواهد يافت.
مديريت دانش مي‌تواند، اجراي بهتر يک استراتژي مهم، ولي مشترک را در سراسر يک صنعت ممکن سازد. به عنوان مثال، مطالعات نشان مي‌دهند، کارخانه‌هايي با روش‌هاي فعال‌تر و نوآورتر در ايجاد دانش، معمولا از سازمان‌هايي با استراتژي‌هاي دانش ضعيف‌تر، سودآوري بيشتري به دست آورده‌اند (1999 Bierly & Chakrabarti).
شرکت‌ها مي‌توانند، مزيت را به وسيله افزودن دانش به محصولات و خدماتي که براي فروش عرضه مي‌کنند، به دست آورند. مثلاً توانايي استدلال و پاسخ به پرسش‌هاي وابسته به موقعيت خاص در يک وب‌سايت خدماتي به مشتري يا موضوع خاص ديگر.
همچنين شرکت‌ها مي‌توانند، براي اجراي خوب فرايندهاي غيراستراتژيک، مزيت رقابتي را توسط استفاده از دانش و مديريت دانش به دست آورند. به عنوان مثال، استفاده از اصول حاكم بر مديريت دانش، مثلاً سياست استفاده از بهترين نوع عمليات  در كارهاي مختلف سازمان نظير: توسعه فرايندهاي تسهيم دانش، امور مالي، ترويج مؤثر دانش درباره منابع انساني يا فرايندهاي سيستم‌هاي اطلاعاتي و ... در ايجاد مزيت موثرند. در اين مواقع، نيز معمولا مي‌توان در مقايسه با ديگران به مزيت دست يافت.
نكته مهم در ارتباط با تدوين استراتژي دانش سازمان، اين است، کساني که استراتژي را تنظيم مي‌کنند، به موضوع مديريت دانش و شناخت فرصت‌هاي استراتژيک تسلط داشته باشند، چراکه تجربه نشان داده است، در شرکت‌هايي كه مديريت دانش، تنها به وسيله مديران مياني و مشاوران مورد بحث قرار مي‌گيرد و كساني كه استراتژي سازمان را تدوين مي‌كنند، در اين فرايند نقشي نداشته‌اند، فرصت تبديل دانش به مزيت استراتژيک در آنها به صورت مطلوب ايجاد نشده است. لذا لازم است، اين دو گروه در اعمال مديريت دانش (در سطح استراتژيك و عملياتي) به صورت همسو و تنگاتنگ، تعامل و همكاري داشته باشند
 
ارتباط قابليتهاي استراتژيک و محور شايستگيها با مديريت دانش:
قابليت‌هاي استراتژيک و محور شايستگي‌ها تا اندازه بسياري به دانش سازمان و افرادش مربوط است.
داونپورت (1999)، محور شايستگي‌ها را به عنوان چيزي تعريف مي‌کند که سازمان مي‌داند چگونه آن را بخوبي انجام دهد؛ يعني دانش چگونگي انجام کار، يک جنبه کليدي شايستگي است. او قابليت‌ها را به عنوان مواردي که فرد مي‌داند چگونه آن را به خوبي انجام دهد، تعريف مي‌كند و بر اين باور است كه دانش، جزء مهمي از قابليت‌هاست و قابليت‌هاي فردي مي‌توانند با شايستگي‌هاي سازماني جمع شوند. اين نگاه براي برقراري ارتباط بين دانش و استراتژي، مهم و لازم است، زيرا دانش از افکار افراد دانا (دانشکار) نشأت گرفته و بکار مي‌رود. بنابراين، تمرکز مديريت دانش و استراتژي بايد حول موضوعاتي كه افراد دانشکار و خبره مي‌دانند، بنا شود.
نظريه استراتژيک نهايي حاصل از اين بحث، برقراري ارتباط و پيوند بين استراتژي كسب و كار  شرکت و استراتژي مديريت دانش در سازمان است
اين ديدگاه استراتژيک، مديران را به يافتن پاسخ و انتخاب مناسب جنبه‌هاي کليدي، نظير موارد زير وادار مي‌سازد:
كدام يك از انواع دانش؛ دانش ضمني يا صريح براي اداره سازمان با اهميت‌تر است؟
چه محدوده‌‌اي از دانش براي شرکت با اهميت‌تر است؛ دانش مشتري، دانش رقيب، دانش توليد، دانش عرضه کننده يا انواع ديگري از آن؟
در چه جنبه‌اي از فرايند مديريت دانش، نياز به پيشرفت است؟ مثلاً آيا شرکت در ايجاد دانش خوب است، ولي در به کار بردن و استفاده از آن ضعيف؟
آيا شرکت بايد دانش خود را در زمينه‌هاي خاص شغلي ايجاد كند يا در زمينه‌هاي خاص خريداري؟
بايد چه جنبه‌هايي از دانش خود را اندازه‌گيري کند؟
چگونه شرکت به وسيله دانش خود کسب درآمد کند؟
مسلماً هيچ شرکتي نمي‌تواند، همه شکل‌هاي دانش خود را به صورت ايده‌آل اداره کند. از اين رو، بايد درباره انتخاب مناسب محدوده‌هاي دانش دقت کافي داشته باشد و در اجراي فرايند مديريت دانش، گام‌هاي منطقي و شدني بردارد. جهت تحقق اين امر، بايد در سطوح گوناگون براي دانش به عنوان يک منبع مهم سازماني، برنامه‌ريزي مناسبي انجام داده، آن را به مرحله اجرا درآورد.
 
برنامهريزي استراتژي مديريت دانش :
برنامه‌ريزي استراتژي مديريت دانش، بايد بخشي از استراتژي كلي شركت بوده، با فلسفه مديريت هدف‌ها و قابليت‌هاي سازمان، تناسب و همخواني داشته باشد و همچنين با مد نظر قرار دادن تهديدها، فرصت‌ها، ضعف‌ها و قوت‌هاي (SWOT) مربوط به دانش طراحي شود.
 
گامهاي لازم براي تعيين برنامه استراتژي مديريت دانش:
ترسيم چشم‌انداز  مديريت دانش،
درك «الگوي خدماتي مشتري» براي شركت و هدف‌هاي كلي شركت و ديدگاه‌ها و ايجاد يك الگوي خدماتي ويژه مشتري از نگاه دانش،
تعيين چگونگي حمايت استراتژي مديريت دانش از استراتژي شركت و عناصر استراتژي مربوطه،
ايجاد قابليت‌ها، مانند تحقيق و توسعه، فرهنگ مشاركتي قوي، قابليت‌هاي فناوري اطلاعات و حمايت مديران سازمان،
درك ارزش كلي مهم‌ترين فعاليت‌ها و قدم‌هاي مديريت دانش كه به عنوان بخشي از طرح‌ريزي چشم‌انداز دانش تعيين شده‌اند،
طرح‌ريزي اولويت هدف‌هاي وابسته به دانش، فعاليت‌هاي مديريت دانش و زمينه‌هاي تمركز براي نشان دادن تهديدات، فرصت‌ها، نقاط ضعف و قوت (SWOT)،
طراحي و مستند كردن استراتژي به گونه‌اي که همه عناصر مطلوب را در برگيرد
گسترش طرح‌هاي كلي مديريت دانش همچون: عملكردهاي كلي، نيازها، زيرساخت‌ها، طرح‌ريزي برنامه، بودجه، نيازهاي هماهنگي با ديگر فعاليت‌هاي سازمان و نظاير آن.
استراتژي‌هاي كسب و كار مي‌تواند بر برتري عملياتي ، نوآوري محصول  يا صميميت با مشتري  يا ترکيبي از اين موارد تأکيد کند.
استراتژي‌هاي مبتني بر صميميت با مشتري: اساساً بر جزييات و مديريت دانش مشتري بنا شده‌اند.
استراتژي‌هاي نوآوري محصول: در هسته خود، شامل دانش مشتري و دانش محصول هستند و تمرکز قوي بر خلق دانش مبتني بر محصول دارند.
استراتژ‌ي‌هاي برتري عملياتي: به وسيله فرايند و بهترين دانش به کار گرفته شده، حمايت مي‌شود.
 
ترسيم چشم انداز دانش:
در چهارچوب تدوين استراتژي دانش، ترسيم چشم انداز دانش KLM به عنوان ابزاري موثر و يكي از گام‌هاي لازم از جهت پياده‌سازي مديريت دانش در سازمان به شمار مي‌رود.
اين امر شامل ترسيم فرصت‌ها و تهديدها و قابليت‌هاي سازمان در مديريت دانش با ديدي بلندمدت مي‌باشد و معمولاً لازم است اين عمل، بسيار سريع و در فرايند چند هفته‌اي و حداكثر سه ماهه با تيمي سه تا پنج نفره انجام شود. در صورت نياز، ممكن است بعدها پس از كسب دانش بيشتر به منظور افزودن اطلاعات اضافي و گسترش بيشتر آن، اين عمل تکرار شود(Wiig 1999) .
هدف اصلي از اين کار، فراهم آوردن زمينه درك صحيح و لازم از وضعيت دانش شركت است. مديريت دانش براي تنظيم استراتژي، اولويت‌بندي پروژه‌ها و فعاليت‌هاي مديريت دانش و شناختن نيازها و فرصت‌هاي ويژه مديريت دانش به اين ديد نياز دارد. همچنين در مراحل  بعدي فعاليت مديريت دانش، ترسيم چشم انداز دانش جهت بازرسي و فراهم كردن بازخور براي نظارت عاليه بر مديريت دانش لازم است.
 
شامل 85  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
piyade_saziye_modiriyate_danesh_1967691_2266.zip265.2k

دانلود پاورپوینت نظام آراستگی 5S

دانلود پاورپوینت نظام آراستگی 5S اين نظام با اتكا بر مشاركت كليه همكاران در پنج مرحله و در چهار جنبه مي پردازد: آراستگي محيط كار آراستگي فكر آراستگي فرد آراستگي خدمت ساماندهي (جداسازي) نظم و ترتيب پاكيزه سازي استانداردسازي (نهادينه كردن) انضباط (فرهنگ سازي)   هدف نهايي 5S  پيشگيري از اتلاف است: 1- ساماندهي: مرتب كردن اشيا بر اساس قواعد يا اصولي معين تشخيص ضروري از غير ضروري اتخاذ تصميم قاطع براي رهايي از غ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود پاورپوینت نمودار جريان داده ها (Data Flow Diagram (DFD

دانلود پاورپوینت نمودار جريان داده ها (Data Flow Diagram (DFD مفاهيم و علائم نمودار جريان داده ها: موجوديت بيروني (External Entity) پردازش (Process) مخزن داده ها (Data Store) جريان داده ها (Data Flow)   اشتباهات رايج در نمودار جريان داده ها: جريان داده هاي انشعابي تشريح عمليات بر روي نمودار نشان دادن تناوب زماني يا منطق کنترلي ارتباط بين دو ذخيره داده، يا يک ذخيره داده با يک موجوديت مجاز نمي باشد.   نمودار جريان داده ها: به منظور حصول اط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,100 تومان

دانلود پاورپوینت مواد و فرآيندهای توليد

دانلود پاورپوینت مواد و فرآيندهای توليد منابع: مرجع كامل اندازه گيري ابعادي  مولف J.L.JOHNSON مترجم:‌مهندس حسين قليزاده ، نشر طراح ، بهار 1383 مواد و فرآيندهاي توليد مترجم: دكتر علي حائريان ، انتشارات دانشگاه فردوسي  مشهد ، تابستان 1382 فهرست مطالب: بخش اول- اندازه گيري ابعادي بخش دوم-ابزارهاي برش بخش سوم-ماشين كاري ---------------------- موقعي كه اهالي فينيقيه در خاور مديترانه مشغول داد و ستد بود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان