دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت كاربرد اصول و دانش ارگونومی

دانلود پاورپوینت كاربرد اصول و دانش ارگونومی

هدف كلي:

كاربرد اصول ودانش ارگونومي ( مهندسي عوامل انساني ) در حفظ وارتقاء سطح سلامتي كارگران در پيشگيري آسيب هاي اسكلتي – عضلاني

وضعيت اختلالات اسكلتي – عضلاني درجهان:

بر اساس طبقه بندي NIOSH اختلالات اسكلتي عضلاني در ميان مشكلات بهداشتي وعوارض ناشي از كار داراي رتبه دوم مي باشد.
بر اساس گزارش اداره آمار كار در سال 1994 نزديك به دو سوم بيماريهاي ناشي از كار ، اختلالات مربوط به تروماهاي تكراري بوده است ، لازم به ذكر است كه اين آمار در بر گيرنده اختلالات كمر نمي شود.
بر اساس آمار ملي فنلاند در سال 1994 ، 31 در صد كل بيماريهاي ناشي از كار را بيماريهاي اسكلتي – عضلاني تشكيل مي دهند.
بر اساس گزارش اداره آمار كار آمريكا  در سال 1996 ، 46 درصد از بيماريهاي ناشي از كار به دستگاه اسكلتي – عضلاني مربوط بوده است.
پژوهشها نشان داده است كه پس از بيماريهاي قلبي – عروقي، كمردردها عمده ترين عامل ناتواني در افراد 45 سال به بالاست.
NIOSH بيان مي دارد كه آسيب هاي ستون فقرات 20 درصد از همه آسيب ها وبيماريهاي محيط كار را تشكيل مي دهد كه هزينه اي در حدود 20 تا 50 ميليارد دلار را به خود اختصاص مي دهد.
بنا بر گزارش سازمان جهاني بهداشت در سال 2002 ، كمردردها 37% از عوامل خطرزاي شغلي را تشكيل مي دهند كه جايگاه اول را بين بيماريها ومخاطرات ناشي از كار دارا مي باشند. سازمان جهاني بهداشت دهه اول هزاره سوم را به نام دهه مبارزه با عوارض اسكلتي – عضلاني  ( بعنوان اپيدمي خاموش ) نامگذاري كرد.
 
تعريف ارگونومي = ( علم راحتي ):
واژه ارگونومي تلفيقي از دو واژه يوناني ارگو ( به معني كار ) و نوموس( به معني قانون ) است .
ارگونومي دانشي است كه به رابطه ميان انسان ، ماشين ومحيط پيرامون او مي پردازد وطراحي وسايل ودستگاههاي مورد استفاده را به گونه اي پيشنهاد مي كند كه راحتي ، دسترسي ،ايمني وبازدهي را بالا برده ودشواري ،خطر ،خستگي وهزينه ها را كاهش مي دهد.
ارگونومي دانش مطالعه ويژگيها وخصوصيات انسان به منظور طراحي مناسب محيط كار وزندگي مي باشد.
 
ارگونومي در دوزمينه عمده بكار گرفته مي شود:
1- تناسب فرد با شغل ( انتخاب افراد از نظر توانايي آنها براي انجام وظايف)
2- تناسب شغل با فرد(تجهيزات ، وظايف و تشكيلات طوري طراحي شوند كه با قابليت ها ومحدوديت هاي افراد متناسب باشد.
 
هدف ارگونومي :
- تقليل فشارهاي كار، خستگي وفرسودگي كه در اثر كاركردن ايجاد مي شود
- تطبيق وتغيير دستگاهها با وضع صحيح بدن
- حمايت وحفاظت ازكارگرنه ازدياد محصول وبازدهي
در ارگونومي براي بهتر كار كردن سعي مي شود كه كارهاي خسته كننده اصلاح شوند و ابزار كار بهبود يابند تا درنتيجه كارگر راحت وآسوده كار   كند.مثلا“ در كار با ماشين تحرير، كليدها ودر كار با اتومبيل عقربه ها ،فرمان ،دنده ،كليدها وپدالها همگي بايد به گونه اي جاسازي وطراحي شده باشند كه به سرعت وراحت در دسترس باشند وسلامت ورفاه ورضايت انسان راحين كار فراهم آورند.
در كارهاي اداري ، بدبودن ميز يا صندلي يا ابزار كاري ديگر ، عوارض مختلفي همچون ديسك ، آرتروز ، فشار خون وغيره بدنبال دارد. در محيط هاي كاري بهترين كار براي تامين رضايت خاطر ورفاه كاركنان ، تعبيه ميزها وصندليهاي قابل تنظيم است كه مي توان به اندازه دلخواه ارتفاع آنهارا تغيير داد.
 
ارگونومي علمي چند نظامه است كه در چهار حيطه عمده زير فعاليت دارد:
الف ) مهندسي انساني:
اين بعد ، طراحي روش هاي كار با هدف كاهش حوادث ناشي از خطاهاي انساني را شامل مي شودمثلا“ داشتن روشنائي مناسب، كاهش صدا در محيط كار، حمل ونقل مواد در ارتفاعات .
 
ب ) فيزيولوژي كار:
در مورد توانايي بدن براي انجام كار فيزيكي بحث مي كند.
در اين بعد مفاهيم خستگي ، بررسي كارهاي استاتيك وديناميك ورژيم هاي كار -استراحت از ديدگاه فيزيولوژي كار مورد تجزيه وتحليل قرار مي گيرد.
اگر فعاليت در حدود توانايي شخص بوده وكار درشرايط مناسب انجام شودخستگي عادي بوده وبا خواب واستراحت رفع مي شوداما همين خستگي ساده ممكن است دراثر مداومت در كارهاي مختلف ويا انجام كار تحت شرايط نامناسب بطور تدريجي در شخص ايجاد مشكل نموده وپس از مدتي عوارض آن بصورت كوفتگي ، ضعف، تب ،اختلالات جسمي ورواني نمودار شود كه اگر چاره نشود وفعاليت ادامه يابدبصورت خستگي هاي مزمن وعصبي درآمده وتمام اعمال بدني وفكري شخص را دچار اختلال مي سازد.
 
ج ) بيومكانيك :
در مورد ساختمان مكانيكي ورفتار تنشي بدن بحث مي كند.
در مباحث بيومكانيك شغلي ويژگيهاي مكانيكي اندام هاي بدن مورد بررسي قرار مي گيرد. از ديدگاه بيومكانيك شغلي مي توان حركت اندامها واعمال نيرو را در بافتهاي مختلف بدن تجزيه وتحليل كرد. در امور حمل بار با مطالعات بيومكانيكي مي توان فشارهاي وارده بر ستون مهره ها را مورد سنجش قرار داد .به كمك اين معادلات مي توان الگوها وابعاد مناسب ايستگاههاي كار را با هدف كاهش فشارهاي مكانيكي
 
خارجي بر بدن بدست آورد
د ) آنتروپومتري :
افراد بزرگسال از نظر ابعاد بدني بسيار متفاوت مي باشند، بلند قد وكوتاه قد،سبك وتنومند. بنابراين در طراحي بايستي تجهيزات ، ايستگاههاي كار واشيايي را كه قرار است جابجا شوند طوري طراحي وكنترل كرد كه متناسب با تمام ابعاد بدني وتوانايي هاي افراد باربر باشد.
 
 تعريف آنتروپومتري : 
به سنجش ابعاد فيزيكي بدن وكاربرد داده هاي ابعادي در اصلاح شرايط فيزيكي ايستگاههاي كار مي پردازد واز آنجاييكه يكي از دلايل فشارهاي وارده بر اندامها عدم تطابق ابعاد محل كار با ويژگيهاي ابعادي بدن كاربر مي باشد از اين رو داده هاي آنتروپومتريك را مي توان بطور مؤثري در طراحي تجهيزات ، ايستگاههاي كار ، ابزار آلات ومحصولات بكار برد.
 
در آنتروپومتري بايستي :
-وسايل وتجهيزات وكنترلها در حد دسترسي كوچكترين فرد باشد.
-طرح بدست آمده با بزرگترين فرد تطبيق داشته وبراي وي مناسب باشد.( فضا ها )
-در آنتروپومتري از صد ك ها استفاده مي شود.صدك ها         مي توانند براي هر توزيعي از داده هاي آنتروپومتريكي به كار روند. يك صدك بعنوان صدك متوسط انتخاب مي شود كه نام آن صدك پنجاهم مردان وزنان است صدك پنجاهم مطابق با مقدار ميانگين مي باشد كه به آن معدل نيز گفته مي شود
-.يعني 50% ازكل داده ها پايين تر از آن و50% از كل داده ها بالا تر از آن قرار دارند.
 
اختلالات اسكلتي – عضلاني مرتبط با كار:
اختلالات عضلاني اسكلتي مرتبط با كارمعمولا“ باعث درگيري كمر ، ستون فقرات گردني واندامهاي فوقاني مي گردد.
1- بي حسي انگشتان نشانه بيماري اسكلتي عضلاني است.
2- بي حسي پشت رانها موقعي كه صندلي نامناسب باشد.
3- مشكل در حركت انگشتان ( سخت باز وبسته مي شود)
4- درد مفاصل وتاندونها وسفتي مفا صل
5- كمردرد
6- درد درپشت وگردن
7- درد همراه با حركات خاص ( مثلا“ هر وقت بيل را در دست بگيريم وحركت خاصي به دست بدهيم درد شروع مي شود كه نشانه بيماري مرتبط با كار است )
 
علل شايع بيماريهاي اسكلتي – عضلاني :
1- نيروي بيش از حد
2- پوسچرهاي ناموزون در محيط كار كه كمر ،مچ دست وپا از حالت آناتوميك خارج شوند.
3- تكرار بيش از حد حركات
4- پوسچرهاي استاتيك ، وضعيت ايستادن يا نشستن ثابت

شامل 50  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,700 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Ergonomics_1967258_9633.zip785.8k

دانلود پاورپوینت ارگونومی

دانلود پاورپوینت ارگونومی آنتروپومتری: آنتروپومتری از دو کلمه یونانی   Anthropos  به معنی انسان و    Metrin  به معنی اندازه گیری مشتق شده است. و به اندازه ها ,ابعاد, قدرت عضلات و میدان حرکت اعضای بدن می پردازد. اهداف داده های آنتروپومتری : طراحی برای انسان های حد. طراحی برای محدوده قابل تنظیم و سازگار . طراحی برای انسان های متوسط.   دو نوع اساسی از اندازه گیری :  Ba ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر

دانلود پاورپوینت ارگونومی کار با کامپیوتر اجزائ يك ايستگاه ارگونوميك: صندلي ميز كامپيوتر صفحه كليد مانيتور ماوس و اشاره گرها تلفن تكيه گاه كف دست و مچ Document Holder صندلی: اجزاء صندلی:  پشتي  نشيمنگاه  دسته  پايه صندلي بايد قابليت تنظيم داشته باشد صندلي بايد قابليت چرخش 360 درجه را داشته باشد تا كاربر بتواند به اشياء پيرامون خود دسترسي داشته باشد. كمترين دامنه ارتفاع نشستن بايد در حدود 16 اينچ (ارتفا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسكلتی و عضلانی ناشی از كار

دانلود پاورپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسكلتی و عضلانی ناشی از كار شانه درد: عواملی که باعث بروز شانه درد میشوند عبارتند از: 1-انجام كار تكراري درارتفاع بالاتر از سر و شانه 2-وارد آوردن نيرو و انجام كار، زماني كه بازو و دستها كاملا از بدن دور شده و فاصله گرفته 3-بلند كردن بارهاي سنگين به دفعات زياد در زمان طولاني كمر درد : چكيده اي در مورد كمر درد: با توجه به اينكه يكي از شايعترين بيماريهاي شغلي بيماريهاي عضلاني اسكلتي است و از بين اين گروه از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان