دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت دوره آموزش بازرسی انبارها

دانلود پاورپوینت دوره آموزش بازرسی انبارها

امروزه اکثر کشورهای صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند. حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای هرچه بهتر آن به عمل می آورند. مدیریت یک سازمان هنگامی موفقیت آمیز و اثربخش می باشد که  همه اجزای سازمان را بطور خاص مد نظر قرار دهد و سعی در حداکثر کردن کارکرد و بهره وری هر یک از قسمت های سازمان، به عمل آورد. با توجه به اینکه انبارداری در سازمان ها و شرکتهای صنعتی محلی برای استفاده از موارد مورد نیاز و همچنین تأمین موارد مورد نیاز شرکت در تهیه تولیدات آن می باشد، لذا وجود یک سیستم انبارداری مناسب به گونه ای که بتوان اطلاعات مورد نیاز در مورد مواد موجود در انبار و یا مواد مصرفی بسیار حائز اهمیت می باشد.

چنانچه ممکن است عدم کارایی یک سیستم انبارداری سبب از دست رفتن فرصت (زمان از دست رفته) و در نتیجه کاهش تولیدات و بهره برداری شرکت یا سازمان صنعتی شود.

بنابراین همه سازمان های صنعتی با نصب دستگاه های تولید پیشرفته خودکار در جهت هر چه بهینه تـر کردن و بـه روز کردن فعالیت های انـبارداری خود تـلاش می کنند. لذا اگر شرکت ها به امر انبارداری توجه کافی مبذول ننمایند، باعث ایجاد نقض در حرکت تولیدی سازمان خواهد شد.

کالا در فعالیت های شرکت هـا بـالاخص شرکت ملی گـاز دارای اهمیت ویـژه ای می باشد. صورت هزینه های پروژه ها و آمار و ارقام هزینه ها و عملکرد بخش های مختلف، بخوبی نقش پراهمیت کالا را نشان می دهد.

تهیه و تأمین به موقع کالا علاوه بر کاهش هزینه ها، ایمنی و سلامت دستگاه ها و واحدها را تضمین می نماید. و سرعت انجام کارها و بهره وری و کارائی کارکنان را افزایش می دهد.

چنانچه کالا در وقت معین تهیه و در دسترس واحد مصرف کننده قرار داده نشود، در گردش کار و فعالیت های شرکت وقفه ایجاد می شود. از طرف دیگر بدون تردید، موجودی کالای بیش از اندازه، موجب رکود سرمایه و ایجاد هزینه های اضافی می گردد.

بنابراین لزوم دقت در تهیه و نگهداری کالا با استفاده از روشهای صحیح و نیروهای متخصص و مجرب از اهمیت خاصی، برخوردار می باشد.

 1- تعریف انبار:

انبار مجموعه ای از عناصر وابسته به یکدیگر است که این عناصر عملیات مربوط به دریافت موجودی ها و کنترل و تحویل آنها را به اندازه مناسب با کیفیت مناسب، به واحدهای متقاضی را بر عهده دارد.

اهمیّت انبار:

هدف از تشکیل و ایجاد انبارها، چه درسازمان های دولتی و چه در بخش خصوصی تأمین، نگهداری و در دسترس قرار دادن سری وسائل مورد نیاز آنها می باشد.

بطوریکه اگر مواد و لوازم به موقع تهیه و در دسترس واحد مصرف کننده قرار داده نشود، در گردش کار و فعالیت­های آن مؤسسه وقفه ایجاد می گردد.

اهمیت انبار از دیدگاه اقتصادی:

بـهای تمام شده مواد اولـیه، قسمت عمده ای از درآمد یک کشور را تشکیل می دهد، که بهای تمام شده مواد، برابر است با مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل، هزینه انبارداری و سود فروشنده که اغلب هزینه حمل و نقل و انبارداری در مقایسه با قیمت تمام شده کالا، مبلغ قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد.

در کشور ایران که واردات کالا و مواد مختلف، درصد زیادی از نیاز کشور را تشکیل می دهند، انـبـارها بـطور عمده نقش رابطه ای را در انتقال کـالا از محل های ورودی کشور به مناطق مختلف و سپس توزیع محلی را به عهده دارند، در نتیجه استفاده از شیوه صحیح انبارداری موجب کاهش بهای تمام شده کالا خواهد شد.

اهمیت انبار از نقطه نظر تجارت:

تجارت هر کشور از خرید و فروش کالاها و مؤسسات بازرگانی تشکیل شده است، در نتیجه قسمت اعظم سرمایه شرکت های تجاری را مـوجودی انبارها تشکیل می دهند، پس نتیجه می توان گرفت، که انبار یکی از پایه های اصلی تجارت محسوب می شود.

اهمیت انبار از نظر صنعت:

صنعت هر کشور از کارخانجات تولیدی آن تشکیل یافته است، فعالیت کارخانجات تولیدی تهیه مواد اولّیه مختلف و بافت و تولید محصول می باشد. همچنین کارخانجات تولیدی، دارای انبارهای مختلفی از قبیل انبار مواد اولیّه، انبار مواد نیمه ساخته می باشد، بطوریکه سهم قابل توجه ای از کل دارایی های یک کارخانه را موجودی انبار تشکیل می دهد. از این جهت، ضرورت توجه به انبار وسائل مربوطه به آن، در صنایع روشن می گردد.

2- عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار:

با توجه به اهمیت انبارها باید به عومل زیر توجه داشت:

برآورد ظرفیت یک انبار:

ظرفیت کارخانه بستگی مستقیم با نوع و فعالیت آن کارخانه دارد، منظور از ظرفیت، مقدار فضایی است که کالا در انبار اشغال می کند.

در نظر گرفتن مبدأ و مقصد:

انبار نقش واسطه را در توزیع کالا و مواد در محدوده ای مشخص ایفاد می کند. حال که انبار وظیفه توزیع کالا را از مبدأ به مقصد بر عهده دارد، اولاً باید نقطه مبدأ و مقصد مشخص شود، ثانیاً انبار در محلی ساخته شود که هزینه های واسطه ای بین این دو نقطه را به حداقل برساند.

محدودیت های زمین و عوامل جانبی:

در بیشتر موارد، انبارهای وسیع با توجه به قیمت زمین در خارج از محدوده شهرها ساخته می شوند که خود معایب و مزایایی دارد.

3- مکان و فضای انبار:

 انبارهای سر پوشیده:

به آن شکل از فضای انبارش گفته می شود که با توجه به خصوصیات و ویژگی های موجودی های مورد نیاز جهت نگهداری، دارای سقف بوده ولی ستون هایی که آن را نگهداری می کنند و نزولات جوّی و رطوبت به دمای هوا، بر موجودی ها تأثیر منفی نمی گذارد. پس در این انبارها استفاده از دستگاه های تهویه ضروری نمی باشد.

 انبارهای کاملاً پوشیده:

به آن دسته از فضای انبارش اطلاق می شود، که عملیات نگهداری نوعی از موجودی ها به عهده آن گذاشته است که نیاز به حفاظت ویژه داشته و بطور کامل از طریق دیوارها یا پنجره های غیر قابل نفوذ، محصور گردیده است. و از طریق امکاناتی مثل سیستم اطفاء حریق و غیره پشتیبانی می شود.

انبارهای محفظه:

بر فضای انبارش گفته می شود که دارای ترکیب سه نگاه بوده، یعنی یک محفظه با حجم و ابعاد مختلف از جنبه های گوناگون مثل فلز و پلاستیک و کائوچو که جهت نگهداری موادی ویژه دارای یک بخش ورودی و یک بخش خروجی می باشند، ویژگی ها و خصوصیات مواد گوناگون که بصورت مواد جامد و مایع و گاز هستند حفاظت از آنها با استفاده از این گونه فضاهای انبارش را تولید می کنند، برای مواد سوختی، روغنی و شیمیایی از این محفظه ها استفاده می شود.

فضای انبارش محوطه:

انبارهای محوطه آن بخش از فضاهای انبارش یک سیستم گفته می شود که باتوجه به حجم زیاد موجودی های بسیار بزرگ و جای گیر و توانایی مقاومت موجودیهای در یک دوره زمانی معین در مقابله با اوضاع جوی زیاد بوده و با توجه به نیاز به وسائل حمل و نقل سنگین از این فضاها استفاده می شود.

4- اجزای تشکیل دهنده انبار:

موجودی ها

فضا و مکان

منابع انسانی

تجهیزات

سیستم های اطلاعاتی

موجودی ها :

موجودی یک سیستم به مجموعه دارایی های یک مؤسسه گفته می شود که به صورت مستند در دفاتر آن ثبت و ضبط شده باشد.

اهمیت موجودی ها:

درصد قابل توجهی از دارایی ها را موجودی ها تشکیل می دهند از تعداد موجودی، نحوه تهیه انبارداری و ارزیابی از اهمیت خاصی برخوردار است وموجودی ها دارای دو ویژگی مهم هستند که آن را از سایر دارایی ها متمایز می کنند.

ویژگی اول:

مقدار زیادی از منابع واحد تجاری- تولیدی در موجودی ها نهفته است. حدود 15% تا 20% سرمایه شرکت را موجودی ها تشکیل می دهند که خود بخش قابل توجهی از سرمایه­گذاری است، عوامل اصلی تعیین شده سطح موجودی ها عبارتند از:

1- میزان فروش:

2- مدت زمان مصرف کننده و نوع تکنولوژی به کار رفته در تولید.

ویژگی دوم:

گردش موجودی هاست که بر خلاف دارایی های جاری بطور مداوم و مجدداً جایگزین می شوند لذا یک دارایی فعال و با گرایش سریع و حساب های آینده و بعنوان یکی از اقلام جاری طبقه بندی می شود.

انواع موجودی ها:

به موجودی های در یک سیستم انبار اطلاق می شود که در صورت دقت بر روی نحوه پردازش مالی که در واقع اینگونه موجودی های انبار طلقی نمی گردد بلکه در حساب واحد تولید کننده و به حساب کار در جریان ساخت منظور می گردد و عمل سیستم انبار بر روی این موجودی ها تسلط و کنترل نخواهد داشت مگر اینکه به دلایل گوناگون این موجودی ها جهت نگهداری موقت در انبارک ها را پای کار ذخیره می گردد. پس از WIP در سازمان ها به آن دسته از موجودی ها گفته می شود که بخشی از عملیات تبدیل بر روی آن صورت پذیرد، اما محصول نهایی تبدیل نشده باشد.

موجودی های انبار عبارتند از:

1- قطعات

2- کالای ساخته شده

3- ملزومات اداری

4- کالای آماده برای فروش (نهایی)

5- مواد اولیه

6- اسقاطی، ضایعات، پرت

قطعات:

در سیستم انبارداری به آن دسته از موجودی ها و دارایی های یک مؤسسه گفته می شود که به منظور حفظ پایایی و قابلیت اطمینان همچنین پشتیانی از ماشین آلات و تجهیزات و امکانات. تولیدی برای تعمیرات و نگهداری در سازمان آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

کالای ساخته شده:

به آن گروه از موارد اولیه و موجودی هایی گفته می شود که تمامی فرایند تولیدی بر روی آن انجام شده است و تحت عنوان محصول نهایی به انبارهای محصول تحویل گردیده باشد.

ملزومات اداری:

آن بخش از موجودی های شرکت است که اجزای تشکیل دهنده محصول نهایی نیستند، بلکه جهت اجرای عملیات پشتیبانی در سیستم های فرعی انبار و مالی و بازرگانی و اداری و سایر واحدهایی که عملیات جمع آوری داده و انتقال آنها به همراه پردازش به عهده دارند مورد استفاده قرار می گیرد که هم شامل اموال منقول مصرفی و هم اموال غیر مصرفی می باشند. که معمولاً ارزش ريالی آن در سازمان ها بسیار بالا نیست.

شامل 59  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
dorehye_amoozeshie_bazresi_anbarha_1963754_6254.zip710.5k

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ

دانلود پاورپوینت دوره آموزشی هزینه های کیفیت COQ هزینه کیفیت: هزینه کیفیت ( COQ) عبارت است از سیستم برآورد و تحلیل مجموعه هزینه های حصول اطمینان از کیفیت محصولات و خدمات این سیستم ، کارکنان را از هزینه های ناشی از کیفیت پایین آگاه ساخته و آنها را در یافتن موثر ترین روش انجام کار از نظر هزینه با هدف برآورده ساختن نیازمندی های مشتری یاری می رساند . سطح کیفیت پایین برای شرکت ، هزینه در برداشته  و رقابت پذیری شرکت را کاهش می دهد . از سوی دیگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان

دانلود پاورپوینت آموزش و تشريح استاندارد بين المللی ISO 10015

دانلود پاورپوینت آموزش و تشريح استاندارد بين المللی ISO 10015 مديريت كيفيت – راهنماييها يي براي آموزش: 1- دامنه كاربرد: راهنماييهاي مندرج در اين استاندارد ايجاد ، اجرا ، نگهداري و بهبود  راهبرد ها  و  سيستمها ي  آموزشي  را كه بر كيفيت محصولات عرضه شده توسط سازمان تاثير  مي گذارد شامل مي شود. اين استاندارد براي همه  سازمانها   از  هر  نوعي كه باشند قابل به كار گيري است. 2- مراجع الزامي: استاندار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,700 تومان

دانلود پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 (فصل 4 و 5 )

دانلود پاورپوینت آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 (فصل 4 و 5 )  نام درس : آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 تعداد واحد : 3 نام منبع درس : آمار و کاربرد آن در مدیریت مؤلف : خدیجه جمشیدی فصل چهارم: متغییرهای تصادفی و توزیع های احتمال فصل پنجم: چند توزیع احتمال گسسته ------------------ متغیر تصادفی: یادآوری- همانطور که قبلا اشاره شد در هر آزمایش آماری تعدادی حادثه یا پیشامد وجود دارد که اگر این حادثه ها را در داخل دو آکولاد به صورت مجموعه بنویس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان