دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت برداشتن قدم های کوانتومی

دانلود پاورپوینت برداشتن قدم های کوانتومی

در جهان پیچیده و پر از تغییرات مستمرامروز، مهارت های سنتی کم کم رنگ می بازند و کم اثر می شوند. آنها برای حیات در زمانهای ابتدایی که سازمانها به عنوان موجوداتی ثابت نگریسته می شدند و در شکل و رفتار قابل پیش بینی، منطقی و خطی عمل می کردند، تدبیر شده بودند.

امروزه تغییرات سریع و مستمر جهان را به طور پیچیده ای از حالت ثبات و قابل پیش بینی خارج کرده. در چنین جهانی توانایی مدیران برای برنامه ریزی، سازماندهی،هدایت و کنترل به طور فزاینده ای به مخاطره افتاده است.

سازمانهادر صدد ایجاد این توانایی ها هستند:

توانايي ايجاد شخصيت پرس و جوگر
توانايي ارتباط بر قرار كردن
توانايي ايجاد رفتار محترمانه
توانايي ايجاد انگيزه در مخاطب
توانايي برخورد پخته با مسائل
توانايي آزادي فكر و حفظ آن
توانايي خود كنترلي
همه و همه نتيجه مهارت هايی هستند به نام كوانتومي.
 
چهارحوزه مهارت هاي لازم قرن 21:
سواد عصر ديجيتال        شامل 8 مهارت
تفکر مبتکرانه              شامل 6مهارت
ارتباطات موثر            شامل 5 مهارت
بهره وري بالا           شامل 3 مهارت
 
امواج درحرکت جهانی
دیجیتالی شدن، شبکه ای بودن، نفوذ فناوری و کارآفرینی
 
باسوادي در عصر اطلاعات:
سواد پايه
سواد علمي
سواد اقتصادي
سواد فناورانه
سواد رويتي
سواد اطلاعاتي
سواد چندفرهنگي
سوادجهاني
 
تفکر مبتکرانه و ابداع گرانه
تطبيق پذيري و مديريت پيچيدگي ها
خودسمت يابي و خود هدايتي
کنجکاوي
خلاقيت
قبول ريسک
سطح بالاتر فکر و استدلال
 
ارتباطات موثر:
همکاري و کارتيمي
مهارت هاي بين فردي
مسئوليت پذيري فردي
مسئوليت پذيري اجتماعي و همگاني
ارتباطات متقابل
 
بهره وري بالا:
اولويت دهي، طرح ريزي، و مديريت نتايج
 استفاده موثر ابزارهاي دنياي واقعي
توانايي توليد فرآورده هاي با کيفيت بالاي مرتبط
 
رخدادهای فراگیر جهانی:
رايانش تك رايانه‌اي---->رايانش چند رايانه‌اي---->رايانش انبوه‌رايانه‌اي
 
تنوع دیدگاه های مدیریتی:
ديدگاه نيوتني:
تعارض خوب نيست و بايد از آن اجتناب شود. زيرا موجب بي نظمي و افزايش آنتروپي مي شود.
 
ديدگاه سنتي:
تعارض عموماً امري مخرب و غيرعقلايي است و تا حد ممكن بايد حذف شود .ناشي از سوءكاركرد افراد يا سازمان است. براي حل تعارض بايد آنرا تحليل و براساس فرايندي خطي و منطقي با آن مواجه شد.
 
ديدگاه آشوب و مكانيك كوانتومي:
سطح بالايي از بي نظمي بر تكامل سازمان ضروريست و بي نظمي درسيستم هاي باز آنها را به سطح بالايي ازعملكرد مي رساند. بي نظمي موجب ايجاد نقاط انشعاب مي شود . اين نقاط موقعيت ممتازي براي سازمانهاست كه خود ناشي از تعارض مي باشد.
 
انتظارات قابل تحقق جدید:
ظرفیت افراد به گونه ای تغییر کند تا بتوانند مشکلات را در موقعیت های خاص از مسیر سازمان های غیر رسمی حل کنند
ساختارها بگونه ای انعطاف نشان دهند که بدون در هم ریختن اجازه حل مسئله به افراد داده شود
ظرفت ها به گونه ای توسعه یابند که بتوانند متناسب, چارچوب های حقوقی را تطبیق دهند
 
مهارت کوانتومی:
برگرفته از نظریه کوانتوم فیزیک است و بر روی مهارت هایی از مدیریت تکیه دارد که درآنها فرد خود را با محیط اطراف خویش در اولین مرحله وفق داده و سپس مرتبط می سازد.
مکمل مهارت های مدیریتی است. اهمیت آنها به دلیل ایجاد مهارت های جدید مدیریتی درارتباط با محیط اطراف است.
مدیرانی که دارای مهارت های کوانتومی هستند شرایطی را فراهم می کنند که در آن وضعیت به تفاوت ها احترام گذاشته می شود.
این مدیران, تضاد در سازمان را برای رسیدن به فهم مشترک و تصمیم بهینه لازم می دانند.
 
مدیران  مجهز به  مهارت های کوانتومی:
در آنها کنترل و سلطه جای خود را به اعتماد دو طرفه می دهد.
به تمامی ذینفعان سازمان احترام مي گذارند.همه در مسیری گام بر می دارند که در راستای منافع جمع باشد.
نام مهارت کوانتومی بر گرفته از شکل ارتباطات بین افراد در سازمان کوانتومی است. (شبیه کوانتوم فیزیک)
 
با جاری شدن مهارت های کوانتومی:
به سازمان با نگاهی همچون سازمان یادگیرنده می شود
شبکه داخل سازمان سبب ایجاد اعتماد بین افراد شده و سرمایه اجتماعی ایجاد می شود
دانش بین افراد تسهیم شده و تدریجا دانش های ضمنی به خدمت گرفته می شوند
ظرفیت های ایجاد مشارکت افزایش می یابد
نهادهای ذهنی, ساختارها را درست می کنند,آنها سازمان ها را متحول می کنند
 
سازمان الف: با بهره گيري از توانايي هاي محدود مهارتي مديريت:
1-مقررات و ضوابط بسياري براي كاركنان تدوين شده كه بايد تبعيت كنند،
2-براي هر نفر اهداف خاصي تعريف شده كه، بايد با انجام كار خود به آنها دست يابد،
3-مديران بدقت كاركنان تحت نظرخويش را سرپرستي مي كنندتاانحرافي دركارهاي آنها بروزنكند،
4-افراد اندكي مجازهستند تا از كارخويش عدول كرده، ومطابق ميل خودعمل نمايند،
5- كاركنان بايدهرچيز غير معمولي كه رخ مي دهدرابه اطلاع فردبرتر خويش برسانند، تا اوراه حل مناسبي براي آن بيابد،
6- ازكليه كاركنان خواسته مي شودازطريق مجاري خاص ارتباطي سلسله مراتب با يك ديگر ارتباط داشته باشند،
7- چون مديريت نمي توانداعتمادي جدي به صداقت يا يك دلي افراد تحت امرخودداشته  باشد،لازم مي بيندكه كنترلهاي سفت و سختي را اعمال كند،
8- مديران و كاركنان بجاي متخصص بودن ، همه كاره  اند  ،زيرا به نحو مشابهي از ابتداي شغل خويش به استخدام سازمان درآمده وبه فراخورنيازآن درپست هاي سازماني مختلف چرخيده اند،
9- دراين سازمان:تلاش ، وفا داري ، همكاري ، و جلوگيري از بروزخطا بسيار با ارزش بوده وموردتشويق قرار مي گيرد.
 
سازماني با تجربه مهارتهاي مديريتي:
براي انجام فعاليت هاي گوناگون دراين سازمان تعداد محدودي قانون و مقررات وجود دارد،
به كاركنان بعنوان افرادي سخت كوش و مورد اعتماد نگريسته مي شود،لذا اقدامات سرپرستي خيلي سفت و سخت و جدي نيست،
كاركنان تشويق مي شوند تامسايل راخودشخصا حل وفصل نمايند،ولي وقتي احتياج به مساعدت دارندمي توانند باسرپرستان خويش مشورت نمايند،
مديريت ارشد تفاوت اختيارات در رده هاي مختلف را به رده هاي پائين ترمحول مي كند،5. كاركنان تشويق می شوند تامهارت هاي تخصصي خاص خويش را توسعه دهند،
اختلافات بين دپارتماني و بين فردي به صورت رخداد هايي طبيعي تلقي مي شوند، 
مديران نه تنهابراساس عملكرد دپارتمان تحت نظر خود ارزيابي مي شوند ، بلكه بر اساس اين كه چقدردپارتمان آنان فعاليت هاي خود را با فعاليت ديگردپارتمان ها در سازمان هماهنگ مي كند هم ، سنجيده مي شوند،
تشويق و ارتقائات در اختيار كاركناني قرار مي گيرد كه،بيشترين نقش را براي سازمان ايفا كرده اند، حتي در  موارديكه  اين  كاركنان  ايده  هاي غريب، رفتار شخصي متفاوت و يا عادات كاري متفاوتي داشته اند.

شامل 52  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,100 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
bardashtane_ghadamhaye_koantomi_1923283_2600.zip1.4 MB

دانلود پاورپوینت همسویی استراتژی و عملكرد سازمان با مدیریت سبد پروژه ها

دانلود پاورپوینت همسویی استراتژی و عملكرد سازمان با مدیریت سبد پروژه ها استراتژي و پروژه: توافق يا تضاد: استراتژي:   مجموعه تصميمات، جهت دادن به حركات رقابتي و برنامه ريزي درازمدت سازمان پروژه:  تلاشي موقت جهت رسيدن به محصول و نتايج خاص توسط گروهي در مهلت و بودجه معين   Management by Projects: سازمان پروژه محور مديريت پروژه محور توسعه پروژه محور كارآفريني پروژه محور توسعه پروژه محور استراتژي پروژه محور   شامل 25  اسلاید POWERP ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,700 تومان

دانلود پاورپوینت همبستگی كانونيكال

دانلود پاورپوینت همبستگی كانونيكال فهرست مطالب: مفهوم همبستگي كانونيكال مكانيزم آماري همبستگي كانونيكال مسئله نمونه چند نمونه تست آماري براي معني داري نتايج همبستگي كانونيكال ----------- همبستگي كانونيكال(canonical correlation): تا همين اواخر، تحليل همبستگي كانونيكال  تقريبا يکي از فنون ناشناخته در آمار بود و شبيه ساير فنون آماري چند متغيره، ظهور برنامه هاي کامپيوتري گسترش کاربردهاي آن را در مسائل تحقيقاتي تسهيل نم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت پروژه

دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت پروژه واژه کیفیت دارای چند معنای متفاوت است: در فلسفه و در نظریه شناخت منظور از کیفیت، چگونگی یک چیز است. مثال: خواص کمّی و یا خواص کیفی یا چونی. در زمینه‌های اقتصادی: مرغوبیت و مطلوبیت: مجموعه ویژگی‌های یک کالا و عرضه کننده آن (نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از دیدگاه کمی، بها و غیره) که باعث می‌شوند آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود. در زمینه‌های اجتماعی و فردی: شایستگی، صلاحی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان