دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت پروژه

دانلود پاورپوینت کنترل کیفیت پروژه

واژه کیفیت دارای چند معنای متفاوت است:

در فلسفه و در نظریه شناخت منظور از کیفیت، چگونگی یک چیز است. مثال: خواص کمّی و یا خواص کیفی یا چونی.
در زمینه‌های اقتصادی: مرغوبیت و مطلوبیت: مجموعه ویژگی‌های یک کالا و عرضه کننده آن (نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از دیدگاه کمی، بها و غیره) که باعث می‌شوند آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود.
در زمینه‌های اجتماعی و فردی: شایستگی، صلاحیت، لیاقت – شایستگی و لیاقت یک شرکت و فراورده‌هایش برای ورود و دوام و پیشرفت در بازار.
صفت نسبی این واژه «کیفی» و جمع آن «کیفیت‌ها» و گهگاه «کیفیات» است. به اصطلاح «کمیت وکیفیت» در فارسی «چندوچون» نیز گفته می‌شود.کیفیت درمقابل کمیت نیزقراردارد.چگونگی وماهیت یک پدیده یاشئی راکیفیت شئی یاپدیده مینامندوهمچنین محتوانیزشامل کیفیت می‌باشد.
کیفیت در فیزیک به معنی غیر قابل اندازی گیری است
 
 کیفیت چیست:
نزد افراد گوناگون معانی گوناگونی دارد.
کیفیت  برای فردی زیبائی ، برای دیگری قیمت و برای فرد سوم میتواند سهولت کاربری باشد.
بنابراین کیفیت وابسته به نیاز و انتظار خواهنده آن است.
در فرهنگنامه ها کیفیت بعنوان ” یک صفت یا ویژگی پایا و برجسته“ را گویند یا ” درجه بالائی ازبرتری ”.
 
در نگاه نوین به کیفیت:
کیفیت ضرری است که از لحظه ورود محصول به بازار به وجود می آید.
در فرآیند های تولیدی کیفیت در مقابل پراکندگی قرار می گیرد. به صورتیکه برای دستیابی به یک فرآیند با کیفیت باید پراکندگی فرآیند تا حد امکان کاهش دهیم.
در گام اول می بایست تا میانگین فرآیند را در کنترل خود درآورده و از تولید محصولات حول میانگین اطمینان حاصل کنیم. برای کنترل یک فرآیند و دستیابی به یک فرآیند با کیفیت مدل ها و تئوری های فراوانی ارائه شده و برای هر کدام از این مدل ها، ابزار های کنترلی ایجاد شده که به وسیله آنها می توانیم کیفیت فرآیند را زیر نظر بگیریم
توجه به این نکته ضروری است که کاهش پراکندگی گام دوم بهبود یک فرآیند می باشد.
 
کیفیت:
 تعریف کیفیت از نگاه دکتر دمینگ : برآورده کردن نیاز امروز و فردای مشتری.
تعریف کیفیت از نگاه دکتر ژوران : شایستگی جهت استفاده.
تعریف کیفیت از نگاه دکتر کرزابی : تطابق با نیاز های مشتریان.
تعریف سازمان جهانی استاندارد برای کیفیت : تمامی ویژگی های یک محصول که در توانایی آن برای برآورده نمودن نیازهای تصریح شده یا تلویحی موثر است.
 
کيفيت از دیدگاه های گوناگون:
کيفيت یعنی مطابقت با مشخصات و نيازمندی ها ·
کيفيت یعنی رضایت مشتری ·
کيفيت یعنی به وجدآوردن مشتری ·
کيفيت یعنی مناسب بودن برای منظور ·
کيفيت یعنی مشتری برگردد اما محصول برنگردد ·
کيفيت یعنی قابليت نگهداری و تعمير ·
کيفيت یعنی قابليت اعتماد و دوام محصول ·
کيفيت یعنی تحویل به موقع ·
کيفيت یعنی بی نقص بودن
 
مدیریت کیفیت پروژه:
تعریف PMBOK :
فرآیندهائی که مورد نیازند تا اطمینان دهند که نیازهائی را که پروژه بابت آن تعریف شده است را برآورده می کنند.که شامل همه فعالیتهائی از کارکردهای مدیریت میشوند که مشی ها، اهداف ، مسئولیتها و تحقق کیفیت را در قالب یک سامانه کیفی شامل موارد زیر محقق میکند:
برنامه ریزی کیفیت (Quality Planning) .
تضمین کیفیت (Quality Assurance) .
کنترل کیفیت (Quality Control).
بهبود کیفیت(Quality Improvement) .
 
فرآیندهای اصلی مدیریت کیفیت از منظرPMBOK :
برنامه ریزی کیفیت :
تعیین میکند که چه استانداردهای کیفی برای پروژه مهم هستند و برای چگونگی تحقق آنها تصمیم میگیرند.
 
تضمین کیفیت :
مرتبا کارائی کلی پروژه را ارزیابی میکنند برای اطمینان از اینکه تیم پروژه استانداردهای کیفی مشخص شده را رعایت میکند.
 
کنترل کیفیت :
نظارت بر فعالیتها و نتایج پروژه برای کسب اطمینان از اینکه پروژه بز اساس استانداردها کارمیکند . علاوه بر این سازمان پروژه بعنوان یک کل باید از این اطلاعات برای رفع علل عدم برآورد کارائی و پیاده سازی فرآیندها و فنون جدید برای بهبود کیفیت پروژه از طریق سازمان پروژه اقدام کند. 
 
فرآیندهای اصلی مدیریت کیفیت پروژه:
1- برنامه ریزی کیفیت:
شناسایی استانداردهای کیفیتی مرتبط با پروژه و تعیین چگونگی تحقق آنها
الف- ورودی
ب-ابزار و تکنیک
ج- خروجی
 
2- تضمین کیفیت:
ارزیابی عملکرد کلی پروژه براساس یک مبنای منظم، به منظور حصول اطمینان از اینکه پروژه استانداردهای کیفیت مرتبط را محقق خواهد ساخت.
الف- ورودی
ب- ابزار و تکنیک
ج- خروجی
 
3- کنترل کیفیت:
نظارت بر نتایج مشخص پروژه، به منظور تعیین انطباق آنها با استانداردهای کیفیت مرتبط و شناسایی راه هایی برای حذف علل عملکرد ناخوشایند.
الف- ورودی
ب- ابزار و تکنیک
ج- خروجی
 
مدیریت کیفیت پروژه :
تعاریف:
مدیریت کیفیت پروژه دربرگیرنده ی فرآیندهای موردنیاز برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهایی است که پروژه به خاطر آنها تعهد شده است.
کلیه ی فعالیت های کارکرد مدیریت عمومی را که خط مشی، اهداف و مسؤولیت های کیفیت را تعیین نموده و آنها رابه وسیله ابزارهایی چون :
برنامه ریزی کیفیت
 تضمین کیفیت
کنترل کیفیت و بهبود کیفیت
در قالب سیستم کیفیت اجرا می نماید.
 
تیم مدیریت پروژه باید مراقب باشد که کیفیت و درجه را با یکدیگر اشتباه نگیرد:
درجه عبارتست از : دسته یا رده ی اطلاق شده به مقوله هایی که کارکردهای یکسان اما مشخصه های فنی متفاوتی دارند .
کیفیت پایین همواره یک معضل است اما ممکن است این امر در مورد درجه ی پایین همواره صادق نباشد .
 به عنوان مثال، یک محصول نرم افزاری ممکن است دارای کیفیت بالا (عاری ازاشکالات آشکار، دارای راهنمای خوانا ) ولی درجه ی پایین (تعداد محدود ویژگی ها)، یا دارای کیفیت پایین (اشکالات فراوان، مستندات نامنظم کاربر) و درجه ی بالا (تعداد فراوان ویژگی ها) باشد. تعیین و تحویل سطوح مورد نیاز کیفیت و درجه از مسؤولیت های مدیر پروژه و تیم مدیریت پروژه می باشد.
 
1- برنامه ریزی کیفیت:
برنامه ریزی کیفیت متضمن شناسایی استانداردهای کیفیت مرتبط با پروژه و تعیین چگونگی تحقق آنهاست .
برنامه ریزی کیفیت یکی از فرایندهای کمکی (جانبی ) کلیدی در برنامه ریزی پروژه می باشد.
 می بایستی به طور منظم و هم زمان با سایر فرایندهای برنامه ریزی پروژه اجرا گردد .
تیم پروژه می بایست به این اصل اساسی مدیریت کیفیت نوین توجه داشته باشد که کیفیت با برنامه ریزی حاصل می شود و نه با بازرسی.
تیم پروژه می بایست به این اصل اساسی مدیریت کیفیت نوین نیزتوجه داشته باشد که کیفیت با برنامه ریزی حاصل می شود و نه با بازرسی
 
برنامه كيفيت از دیدگاه دو استاندارد ISO 10006 و PMBOK:
از دیدگاه PMBOK:
مشخص می‌نماید که کدام استانداردها به پروژه مرتبط می‌باشند و تعیین می‌کند که چگونه برآورده می‌شوند
مشخص می‌نماید که چگونه تیم مدیریت پروژه خط مشی کیفی را پیاده‌سازی نماید
 
از دیدگاه ISO 1006:
مدرکی است که مشخص می‌نماید رویه‌ها و منابع مرتبط توسط چه کسی و در چه زمانی به یک پروژه، محصول یا قرارداد تعریف شده تخصیص داده می‌شوند
 
ورودی های برنامه ریزی کیفیت:
1-خط مشی کیفیت:
عبارت است از نیات و جهت گیری های کلی یک سازمان در مورد کیفیت , مطابق آنچه به صورت رسمی توسط مدیریت ارشد تبیین گردیده است .
 
2-بیانیه محدوده:
 از آنجا که بیانیه محدوده دست آوردهای اصلی پروژه و همچنین اهداف پروژه که به تعریف الزامات مهم ذی نفعان کمک می نمایند مستند می کند، یک ورودی کلیدی برای برنامه ریزی کیفیت محسوب می شود.
 
3-شرح محصول:
شرح محصول اغلب جزئیات موضوعات فنی و سایر ملاحظاتی را که می توانند برنامه ریزی کیفیت را تحت تأثیر قرار دهند، دربردارد.
 
4-استانداردها و مقررات:
 تیم مدیریت پروژه باید هر استاندارد مربوط به حوزه کاربردی خاص ر ا که بتواند پروژه را تحت تأثیر قرار دهد مورد توجه قرار دهد.
 
5-دیگر خروجی های فرآیندی:
علاوه بر بیانیه ی محدوده و شرح محصول، ممکن است فرایندهای سایرحوزه های دانش، خروجی هایی تولید نمایند
که به عنوان بخشی از برنامه ریزی کیفیت می بایست موردتوجه قرار گیرند
 
ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی کیفیت:
تحلیل سود/هزینه
الگوبرداری
جریان نمایی
طراحی آزمایش ها
هزینه کیفیت
 
تحلیل سود/هزینه:
ضرورت دارد که فرایند برنامه ریزی کیفیت موازنه های سود / هزینه را مدنظر قرار دهد . فایده اصلی تحقق الزامات کیفیت دوباره کاری های کمتر می باشد که به معنای  :
بهره وری بالاتر
 هزینه های کمتر
رضایت بیشتر ذی نفعان
است . مخارج مربوط به فعالیت های مدیریت کیفیت پروژه هزینه های اصلی تحقق الزامات کیفیت را تشکیل می دهد . البته بدیهی است که فوا ید حاصل از دیسیپلین مدیریت کیفیت بر هزینه های ناشی از آن ارجح است.
 
الگوبرداری:
الگوبرداری متضمن مقایسه ی تجربیات واقعی یا برنامه ای پروژه با دیگر پروژه ها، به منظور خلق ایده هایی جهت بهبود و ارائه یک استاندارد برای اندازه گیری عملکرد پروژه می باشد .
سایر پروژه ها ممکن ا ست درون سازمان اجرایی یا خارج از آن بوده و می توانند در حوزه کاربردی مشابه یا متفاوتی باشند.
 
جریان نمایی:
نمودار جریان عبارت است از هر نموداری که نشانگر چگونگی ارتباط بین عناصر گوناگون یک سیستم باشد. جریان نمایی می تواند به تیم پروژه برای پیش بینی نوع و محل اتفاق افتادن مشکلات کمک کند
 
شامل 66  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Project-quality-control_1923107_1515.zip2.3 MB

دانلود پاورپوینت شرکت پست و تجارت الکترونیک

دانلود پاورپوینت شرکت پست و تجارت الکترونیک گسترش و پیشرفت سریع فناوری اطلاعات---->تحولات اقتصادی عصر ارتباطات و تبادل اطلاعات----->افق های تازه تجارت الکترونیک----->توسعه کشور تجارت الکترونیک : تجارت الکترونیک مجموعه ای  است از فعالیتهای  فیزیکی و غیر فیزیکی ، از مرحله  : تهیه مواد اولیه تولید فروش توزیع و خدمات بعد از فروش . بازیگران اصلی تجارت الکترونیک : دولت ها (سیاست گذاران –  حمایت کنندگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود پاورپوینت چگونه یک پروژه را اجرا كنيم

دانلود پاورپوینت چگونه یک پروژه را اجرا كنيم اجراي پروژه فاز اصلي در تحقيق اهداف پروژه است. زيرا توليد تحويل شدني هاي پروژه دراين فاز انجام مي شود . دراين فاز مجموعه گامهاي ذيل تحقق مي يابد: گام اول: هماهنگي و تعيين ارتباطات پروژه گام دوم: آماده كردن و تجهيز كارگاه گام سوم: اجراي برنامه پروژه گام اول: هماهنگي و تعيين ارتباطات پروژه: با انجام برنامه ريزي و سازماندهي پروژه نوبت به توليد اقلام تحويل شدني (خروجي پروژه )ميرسد.بدين منظو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,600 تومان

دانلود پاورپوینت چالش های پياده سازی طرح های جامع فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ايران

دانلود پاورپوینت چالش های پياده سازی طرح های جامع فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ايران خلاصه مطالب: مروري بر طرح هاي جامع روش معماري و جايگاه آن در طرح هاي جامع فناوري اطلاعات مدل هاي ارزيابي معماري مطالعه موردي و چالش هاي پياده سازي معماري ارائه مدل ارزيابي معماري در سازمان هاي دولتي ايران جايگاه سيستم هاي جامع ERP در پياده سازي معماري ارائه مدل ارزيابي معماري با استفاده از مدل BSC ارائه راهكاره -------- مطالعه موردي: روش هاي پياده سازي معماري در سازمان هاي دولتي ايران: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,300 تومان