دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک

دانلود پاورپوینت معماری ارگانیک

نگرش معماری ارگانیک که دردوره جعبه های ساختمانی بلند مدرن،مثل هوایی تازه برای نفس کشیدن ومفری برای تحرک و آرامش بوده و نگاه رایت- یک معمار و شخص انقلابی، وابسته به طبیعت، با گرایشات آرمان گرایانه به آزادی فردی و اجتماعی -  به عنوان نمونه کامل و بارز نگاه ارگانیک به زندگی و معماری، حتی امروز موضوعی کهنه و تمام شده محسوب نمی شود، بلکه - شاید تحت عناوینی دیگر-جدی تر شده و اهمیت بیشتری یافته است

پدیده ارگانیک:

ارگانیسم :

مجموعه اجزا و اعضایی که جسم یک موجود را می سازند.

مفاهیم :

عملکرد

زیبایی

کلاسیسیسم:

عقل و منطق
فیزیک-ریاضی
وضوح-عدم ابهام
نظم-تقارن تناسب
سلطه بر طبیعت
 
رمانتیسم:
احساس و عاطفه
هیجان-شعر-ادبیات
ایجاد ابهام و توهم
بر انگیختن احساس
تحسین طبیعت
 
فردریش ویلهم شیلینگ :
طبیعت جزئی ازانسان است بین انسان و طبیعت جدایی نیست.
 
ساموئل تیلور کولریج :
فرم ارگانیک همان گونه که از درون رشد می کند، شکل می گیرد.
 
لائوتسه :
واقعیت بنا از چهار دیوار و یک سقف تشکیل نمی شود،بلکه باید این واقعیت را در فضای درونی آن، یعنی فضایی که ما در آن زندگی می کنیم جست.
توسعه اقتصادی جنگ جهانی اول توسعه استعمار بحران اقتصادی سال 1929 سال های نا امنی جنگ جهانی دوم سال های بازسازی و ترمیم بحران انرژی عدم وجود جو مساعد برای احساس آزادی فردی  در آرزوی کسب این آزادی،معماری ارگانیک زمینه ای برای  بارور کردن این تصور و تبدیل آن به واقعیت شد.
 
انبوه سازی در ساختمان سازی:
پیشرفت سریع تکنولوژی
مطرح شدن آهن                                 
بتن مسلح
روش های جدید
لوله کشی و تهویه مطبوع
تولید صنعتی
مونتاژ واحد های پیش ساخته
 
معماری ارگانیک---- > پدیده ای منفرد
معمار ارگانیک----- >پایبند به سبک فردی
غرض و هدف معمار----> همخوانی و همگامی با طبیعت
معماری ارگانیک   نوعی بیان معماری که فرد را از واقعیات  اجتماعی دور و جدا می کند.
 
معماری ارگانیک :
توجه به انسان و زندگی
توجه به ساختمان به عنوان مجموعه کلیه فعالیت های انسانی و احساسات شخصی ساکنین
توجه به خوشبختی روحی روانی انسان در تشکل فضایی اتاق،خانه و شهر
 
ارگانیک از دیدگاه رایت : 
1-طبیعت----> علاوه برمحیط بیرون،شامل داخل بنا نیز می شود
2-ارگانیک ---->همگونی واجزا نسبت به کل و کل نسبت به اجزا
3-شکل تابع عملکرد---->فرم و عملکرد یکی هستند
4-لطافت----> مکانیک در اختیار انسان
5-سنت----> تبعیت و نه تقلید
6-تزئینات----> خش جدائی ناپذیر معماری
7-روح----> باید در درون ساختمان وجود داشته باشد
8-بعد سوم----> ضخامت و عمق
9-فضا----->شالوده پنهانی بنا     
 
فرم های ساختمانی :
اصول معماری ارگانیک :
طبیعت به عنوان الگو
فرد گرایی
ملی گرایی
طرح کلی ساختمان سازی ارگانیک
 
سه طرح اصلی ساختمان سازی ارگانیک:
ساختمان به مثابه یک عنصر طبیعی:
ساختمان جزء کامل، محکم و فروتن محیط
 
ساختمان به مثابه یک عنصر مشخص:
هر بنا وضعیتی منحصر به فرد دارد
 
ساختمان به مثابه یک عنصر سنتی :
باید به سنت ها و ریشه های فرهنگی هر ملت توجه نمود
 
معماری ارگانیک:
هنر فرماتیو
محصول حساسیت ذاتی
محصول تخیل اشراقی
تماس نزدیک با طبیعت
جوینده هدف های ویژه
پر از بسیار شکلی وگونه گونی
طبیعت گرا
حاصل تماس با واقعیت
فرم های پویا
 
معماری غیرارگانیک:
هنر زیبا
محصول تفکر
محصول تخیل سازنده
دوری از طبیعت
جوینده هدف های جهانی
متمایل به قانون،سیستم ، قاعده
سبک گرا
محصول تحصیلات
فرم های ایستا
 
ویژگی های معماری ارگانیک:
دارای پلان آزاد است.
به دنبال تحقق تداوم فضایی وشادی و سرزندگی فضایی است.
در طراحی داخلی فضا های معماری شکل اولیه حجمی را نفی می کند .
بر مسئله ارتباط انسان ، طبیعت و معماری تاکید می ورزد .
معماری در آنچه که باید باشد و هست جست جو می کند . 
چهار چوبها و قوانین ثابت و بی حرکت و محدود کننده را نفی می کند. 
در بین اجزاء آن نوعی پیوستگی طبیعی وجود دارد که با طبیعت پیرامون آمیخته شده است. 
به معماری به گونه ای تندیس گونه نگاه می کند.
در مجموع معماری ارگانیک میخواهد با طبیعت پیوند داشته  باشد و ماهیتی طبیعت گرا دارد.
 
رایت در ۲۰ مه ۱۹۵۳ در تلیسین معماری ارگانیک را در نه عبارت ذیل تعریف کرد:
۱- طبیعت: فقط شامل محیط خارج مانند ابرها درختان و حیوانات نمی شود  
بلکه شامل داخل بنا و اجزا و مصالح آن می باشد.
۲- ارگانیک: به معنای همگونی و تلفیق اجزا نسبت به کل وکل نسبت به اجزا است.
۳- شکل تابع عملکرد:عملکرد صرف صحیح نمی باشد بلکه تلفیق
فرم و عملکرد و استفاده از ابداع وقدرت تفکر انسان در رابطه با عملکرد ضروری است.فرم و عملکرد یکی هستند.
۴- لطافت: تفکر و تخیل انسان باید مصالح وسازه سخت ساختمان را به صورت فرم های دلپذیر و انسانی شکل دهد.همان گونه که پوشش درخت و گل بوته ها شاخه های آنها را تکمیل می کند.مکانیک ساختمان باید در اختیار انسان باشد و نه بالعکس.
۵- سنت: تبعیت و نه تقلید از سنت اساس تفکر معماری ارگانیک است.
۶- تزئینات: بخش جدائی ناپذیر از معماری است.رابطه تزئینات به معماری همانند گل ها به شاخه های بوته می باشد.
۷- روح: روح چیزی نیست که به ساختمان القا شود بلکه باید در درون آن وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش یابد.
۸- بعد سوم: بر خلاف اعتقاد عمومی بعد سوم عرض نیست بلکه ضخامت و عمق است.
۹- فضا: عنصری است که دائما باید در حال گسترش باشد.فضا یک شالوده پنهانی است که تمام ریتم های ساختمان باید از آن منبعث شود و در آن جریان داشته باشد.
 
ارتباط معماری با ارگا نیسم های طبیعی به طور موثر به ۴ مورد محدود میشود:
۱- رابطه ی ارگانیسم ها با محیط خود
۲-وابستگی بین ارگانها با یکدیگر
۳- رابطه ی بین فرم و عملکرد
۴- اصل حیات
 
"هیچ خانه ای نباید روی تپه باشد، بلکه باید جزئی و بر آمده از طبیعت باشد، متعلق به آن باشد، تا تپه و خانه بتوانند با هم زندگی کنند و خوشحالی هر یک به لحاظ وجودی دیگری باشد.“
مشخصه ی مربوط به اشکال و فرم های دارای خطوط کناره نما (contours)  نامنظم، که به نظر می رسد به خطوط کناره نمای گیاهان یا حیوانات زنده شباهت دارند.(اندامین ,می تواند معادل فارسی آن باشد.)
 
معماری ارگانیک Organic Architecture:
فلسفه ی طراحی معمارانه مربوط به اوایل قرن بیستم که بیان می دارد یک بنا باید ساختارو پلانی داشته باشد که نیازهای کارکردی آن با محیط طبیعی اش هم ساز باشد و فرم یک وضوح عقلانی و کلیتی یک پارچه به خود بگیرد. شکل ها یا فرم ها در چنین حالتی اغلب خطوط طراحی نا منظمی هستند و به نظر می رسد به فرم های موجود در طبیعت شبیه می باشند.(معماری اندام وار یا اندامین معادل های فارسی آن هستند.)
 
فرانک لوید رایت:
فرانك لويد رايت به تحقيق يكي از مهمترين وخلاق ترين معماران ونظريه پردازان قرن بيستم مي باشد . اين معمار در طي 90 سال عمر پر بار خود (1959-1869) بيش از 60 سال فعاليت مستمر معماري داشته وحدود 560 تا ساختمان اجرا نموده است.
خانه اوليه رايت به نام خانه هاي دشتهاي مسطح معروف بودند، زيرا اين خانه ها كه غالبا در حومه شهر شيكاگو ساخته شده بودند، در تلفيق وهماهنگي با دشتهاي مسطح و سرسبز اين نواحي طراحي شده بودند.
از مشخصه هاي بارز اين ساختمانه مي توان به پنجره هاي سرتاسري، كنسول نمودن بام ونمايش افقي آن به موازات سطح زمين مسطح ونشان دادن مصالح در ساختمان اشاره كرد. از جمله شاخص ترين نمونه هاي اين ساختمانها از خانه روبي در حومه شيكاگو نام برد.
در اوايل قرن بيستم كه به تدريج ايده هاي رايت در ساختمانهيش شكل مي گرفت، دراروپاوامريكا تكنولوژي به سرعت در حال گسترش وپيشرفت بود .اين پيشرفت در زمينه هاي معماري، از نظر تيوري واجرايي بسيار مشهود وبارز بود.
اگر چه رايت با تكنولوژي مدرن مخالفتي نداشت،ولي وي آن را به عنوان غايت وهدف تلقي نمي نمود. به اعتقاد رايت ، تكنولوژي وسيله اي است براي رسيدن به يك معماري والاتر كه از نظر وي همانا معماري ارگانيك بود
100 سال قبل رایت توانست راه حل برای هارمونی و هماهنگ  با محیطد نه با ترس بلکه با عشق با زیبایی طبیعت و طراحی می کرد تا شکل معماری دنیا را تغییر دهد . او ساختمان هایش را معماری
ارگانیک نامید .عبارتی که دوستش سالیوان تکرار می کرد ولی او در بنا نشان داد.
کار رایت با فکر همیشه خلاق و باز او توسعه یافت .انسان عنصر مهم ثابتی از شروع تا پایان کارهای رایت بود و او این را کارهای نیک  و انسانیت می نامند .
شاهكار معماري رايت و نظريه ارگانيك را مي توان در خانه آبشار در ايالت پنسلوانيا در آمريكا ديد.
اين خانه كه در سال 1937 ساخته شده ،به بهترين شكل عقايد رايت در مورد معماري ارگانيك را نمايش ميدهد.
 
موارد طراحي و اجرائي را كه رايت براي اين خانه ويلائي در نظر گرفته بود مي توان در هشت مورد ذيل خلاصه كرد:
1-حد اقل دخالت در محيط طبيعي
2-تلفيق حجم ساختمان با محيط طبيعي به گونه اي كه هر يك مكمل ديگري باشند.
3-ايجاد فضاهاي خارجي بين ساختمان ومحيط طبيعي.
4-تلفيق فضاي داخل با خارج.
5-نصب پنجره هاي سرتاسري و از بين بردن گوشه هاي اتاق.
6-استفاده از مصالح محيط طبيعي مانند صخره ها و گياهان چه در داخل وچه در خارج بنا.
7-نمايش مصالح به همان گونه كه هست ،چه سنگ باشد و چه چوب و ياآجر.
8-استمرار نمايش مصالح از داخل به خارج بنا.
 
شامل 211  اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,800 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
organic-architecture_1918207_7132.zip32.2 MB

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی هتل سویسوتل برلین - HOTEL SWISS

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی هتل سویسوتل برلین - HOTEL SWISS HOTEL SWISS  نام پروژه:SWISSOTEL معمار: GMP ARCHITECTS موقعیت بنا: BERLIN –GERMANY زمان ساخت: 2001 این هتل عظیم در زمینی با هندسه نا منظم قرار گرفته و از سه طرف توسط خیابان های اصلی شهر محاصره شده است. ایجاد انحناء در جداره اصلی برای پیوند دوخیابان درنمابسیارسودمند وبه شکل سیال وارگانیک عمل می کند. اختصاص قسمت تجاری درحاشیه پیاده روایجاد یک فضای شفاف درجداره شهری می کند. هماهنگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه فرش

دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی موزه فرش تاریخچه: دراوایل دهه ی پنجاه گروهی از متخصصان ومحققان فرش ایران پشنهاد احداث موزه ی فرش ایران را به مسئولین وقت دادند. دلایل احداث: -احداث و راه اندازی کارخانه های فرش ماشینی وسودجویی سرمایه دارن -از بین بردن جنبه های فرهنگی-هنری این صنعت -اتخاذ سیاستهای غلط در قبال پیشرفت تکنولوژی که باعث برهم خوردن اقتصاد بین خانه های روستایی که عمدتا تولیدکنندگان قالی بودندوهمچنین باعث تضعیف بازارهای بین ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت موزه هنرهای معاصر ایران (فرم و هندسه موزه)

دانلود پاورپوینت موزه هنرهای معاصر ایران (فرم و هندسه موزه) درباره معمار موزه: کامران دیبا و همکار آقای نادر اردلان متولد سال 1317 تهران فارغ التحصیل رشته معماری و شهرسازی دانشگاه هاروارد واشنگتن 1963 آثار معمار در ایران : موزه هنرهای معاصر فرهنگسرای نیاوران پارک شفق یا به گفته خود وی پارک یوسف آباد برخی از بناهای دانشگاه جندی شاپور شهرجدید شوشتر   عناصر موجود در کارهای کامران دیبا : آب : نمادی از زندگی و صفا دیوار : یک نوع حجاب و پوشش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان