دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت بیوگرافی و بررسی آثار معماری مهندس سيد هادی ميرميران

دانلود پاورپوینت بیوگرافی و بررسی آثار معماری مهندس سيد هادی ميرميران

زندگی:

سید هادی میرمیران در ۲۳ اسفند ۱۳۲۳ در شهر قزوین به دنیا آمد. تحصیلات خود را در رشته مهندسی معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به انجام رساند و با ارزشیابی عالی فارغ التحصیل شد. از سال ۱۳۴۳ تا سال ۱۳۵۷ در دفتر فنی شرکت ملی فولاد ایران مشغول به کار گردید. پس از انقلاب از سال ۱۳۵۸ با عنوان مدیر طراحی در شرکت خانه سازی ایران (اصفهان) به طراحی پروژه های شهرسازی پرداخت. در سال ۱۳۶۴ به همراه گروهی از همکارانش شرکت مهندسان مشاور نقش جهان-پارس را تاسیس نمود و تا واپسین روزهای حیات در این شرکت مشغول به کار بود.

وی در شامگاه ۲۹ فروردین ۱۳۸۵ پس از یک دوره ده ساله نبرد با بیماری سرطان، درگذشت.

پیشینه آموزشی:

استاد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۵

استاد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵

استاد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز و همدان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵

افتخارات:

معمار برگزیده سال ۱۳۷۹ در اولین دوره اعطای نشان معماری ایران (استاد پیرنیا)

دریافت لوح تقدیر جامعه مهندسان مشاور ایران برای شناسایی و معرفی معماری ایران در سال ۱۳۸۵

برنده جایزه بزرگ معمار - سال ۱۳۸۰

کسب جایزه مهراز - سال ۱۳۸۱انتخاب شده به عنوان پیشکسوت معماری توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور - سال ۱۳۸۱

دریافت لقب شهروند افتخاری اصفهان - سال ۱۳۸۳

دریافت لوح تقدیر و تندیس از جامعه مهندسان مشاور ایران - سال ۱۳۸۳

دریافت نشان دولتی درجه یک فرهنگ و هنر

مقالات مهم:

جريان تازه در سنت معماری - مجله معماری و شهر سازی -  شماره های31 و 32

- گهر ساختن در صدف خويش ( گفتاری درباره طرحهای احياء و روانبخشی  مناطق تاريخی شهر های ايران ) - مجله معماری و شهر سازی - شماره 33 و 43
- سيری از ماده به روح –مجله معماری و شهرسازی – شماره 42 و 43
- آن سوی تصور دريا ( گفتار کوتاه درباره انديشه و معماری لوکوربوزيه )- مجله آبادی- سال ششم- شماره بيست و يکم .
- فرم در معماری معاصر جهان  ( لوکوربوزيه و ميس اندرروهه )- فصل نامه معماری و فرهنگ- سال اول – شماره اول
- نقطه گرهی طرح – مجله معماری و شهرسازی – شماره 54 و 55
- نگاهی به معماری دوره قاجاريه ( شکوفايی فضا ، افول ساخت و پرداخت ) – مجله معمار – شماره 8
- استخوان بندی کالبدی قديم شهرهای ايران .
- تقسيمات شهری شهرهای ايران ( نمونه شهر اصفهان ) .

طرح احيای منطقه تاريخی تبريز - تبريز - 1995:

منطقه تاريخی تبريز محدوده ای است به مساحت 450 هکتارکه هسته قديمی اين شهر با ارزش را در خود دارد . مشکل عمده اين بافت، ازدحام و تراکم و اغتشاش شديد عملکردی- فضايي است . بنابراين هدف اصلی طرح تفصيلی، فائق آمدن بر اين مشکل از طريق ساماندهی کاربری ها و استقرار فعاليت های متناسب با کيفيت اقتصادی- اجتماعی  و کالبدی اين منطقه ، به عنوان مرکز تبريز، است . اين طرح احيای بافت و حفظ و تداوم ارزشهای تاريخی شهر پرهويت تبريز را در دستور کار خود را دارد و می کوشد موقعيت ها و سوابق تاريخی را در قالب عملکردهای امروزين شهری مستقر سازد و هويت تاريخی منطقه را عينيت بخشد .
مبنای اصلی طراحی ، احيای باروی قديم شهر است که در طرح ارائه شده به عنوان يک حلقه سبز در نظر گرفته شده است که اين خود ضمن اشاره به حضور تاريخی بارو ، به طراوت و زيبايی منطقه با ارزش تاريخی تبريز را در خود می گيرد

طرح احيای منطقه تاريخی-فرهنگی شيراز - شيراز - 1993:

منطقه تاريخی- فرهنگی شيراز همان شهر قديم شيراز استو محدوده آن عمدتا بر محدوده اين شهر در زمان زنديه انطباق دارد. شهر شيراز از آغاز پيدايش تا دوران معاصر در درون همين محدوده شکل گرفته و تکامل يافته است و از اين رو منطقه تاريخی نمادی از تمامی اين دوره ها را در خود دارد.
هدف طرح اين است که اين منطقه بسيار باارزش و کمنظير شهری احيا گردد، ارزشهای سترگ تاريخی خود را به درستی بازتاب دهد، ارزش های جديدی بر آن افزوده شود وبه صورت يک منطقه زيستی امروزين و عالی که با شخصيت و هويت ارزشمند تاريخی آن هماهنگ باشد درآيد .
بيشترين کوشش برنامه ريزی های اقتصادی و اجتماعی ، در جهت بازکردن سيستم بسته اين منطقه و گسترش روابط داده-ستانده ای آن با ديگر مناطق شهر شيراز است .
از نظر کالبدی نيز اساس طراحی بر روان بخشی، انسجام و يکپارچگی ستون فقرات اين منطقه که در راستای راه ارتباطی شيراز به استخر  (اصفهان) قرار داشته می باشد . احيای محوطه باروی قديمی شهر به عنوان يک حلقه فعال و امروزين شهری، به خصوص در موقعيت دروازه های قديمی شهر، و بالاخره مرمت ، بهسازی و نوسازی محوطه های مسکونی درون منطقه از نکات عمده طرح به شمار می آيد .

طرح بهسازی و نوسازی مجموعه ميدان کهنه و مسجد جامع عتيق اصفهان - اصفهان - 1991:

مجموعه ميدان کهنه و مسجد جامع عتيق به لحاظ ساختار و عملکرد يکی از اصلی ترين و مهم ترين قطعات محور فرهنگی – تاريخی شهر اصفهان به شمار می آيد که از نظر قدمت تاريخی ، کهن ترين بخش اين محور را در برمی گيرد .
هدف طرح، بازگرداندن هويت تاريخی و فرهنگی مجموعه است به نحوی که بتواند ضمن تداوم تاريخی،پاسخگوی نيازهای امروزين شهری و بافت پيرامون خود باشد . مهم ترين اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته اند عبارتند از بهسازی عملکردی محوطه های مسکونی پيرامون مجموعه، بهسازی محيط اجتماعی، حفاظت از ارزشهای تاريخی و معماری ، ايجاد سازمان فضايی جديد بر اساس انتظام بخشی فعاليت ها و عملکردهای شهری، تنظيم کاربری ها و آمايش مجدد آنها در فضاهای فاقد عملکرد مفيد و بالاخره پيش بينی ساز و کارهای اقتصادی لازم به نحوی که منافع حاصل،ضامن شکوفايی کل مجموعه و محور تاريخی و همچنين شهر اصفهان باشد و امکانات بالقوه را در جهت اهداف بنيادين طرح و ضمانت اجرايی آن به کار گيرد.
گفتنی است که قلب طراحی را احيای ميدان کهنه، که ميدان اصلی شهر اصفهان در دوره سلجوقی بوده است تشکيل می دهد. در طرح با قطع کردن خيابان عبدالرزاق و انتقال آن به سطح زيرين ميدان، حرکات پياده روی ميدان تضمين شده است .

طرح بدنه شرقی چهارباغ اصفهان - اصفهان - 1989:

تاريخ تهيه اين طرح سال 1373 و عملکردهای اصلی آن تفريحی- فرهنگی – تجاری، مشتمل بر فضاهای ويژه گذران اوقات فراغت، گالری ها، نمايشگاههای موقت، دفاتر و واحدهای تجاری- بازرگانی و جز آنهاست. محدوده طراحی بخشی از بدنه شرقی چهارباغ اصفهان، حد فاصل بازارچه بلند تا ميدان دروازه دولت است. اين بدنه به همراه کاخ ها و باغ های صفوی يکی از قطعات اصلی محور فرهنگی – تاريخی اصفهان به شمار می آيد .
در طرح پيشنهادی حاضر کالبدی و فضايی چنان در نظر گرفته شده است که اهميت و ارزش های فضائی و بصری بناهای مهم واقع در مجموعه همچون مدرسه چهارباغ و عمارت هشت بهشت حفظ گردد، حضور تاريخی عمارت خرگاه احيا گردد و ارتباط فضائی ، بصری و عملکردی بين چهارباغ و مجموعه باغ های صفوی برقرار شود .
اين طرح برای مسابقه طراحی بخشی از بدنه شرقی چهارباغ عباسی که شهرداری اصفهان برگزار کرد، تهيه شد و در اين مسابقه مقام نخست را بدست آورد.

طرح مجتمع مسکونی ايل گلی تبريز - تبریز - 1993:

زمين اين مجتمع مسکونی را در جنوب شرقی شهر تبريز و در شمال غربی باغ ملی ايل بيگی واقع شده است . فاصله  مجتمع تا بخش مرکزی تبريز 10 کيلومتر است که با يک بولوار عريض به ان متصل می شود و مساحت آن حدود 62000 متر مربع است . در طراحی اين مجموعه مسکونی کوشش شده است که از امکانات متناسب ديد و منظر طبيعی و حضور باغ ملی ايل گلی که در مجاورت آن قرار دارد استفاده شود. در اين مجتمع مسکونی که تماما به صورت آپارتمانی احداث می شود و احدهای مسکونی يک تاچهار خوابه، مراکز اداری و خدماتی، فروشگاهها و سالن اجتماعات طراحی شده است.
الگوی اصلی طراحی مجموعه مبتنی بر استقرار واحدهای مسکونی در اطراف يک فضای باز مرکزی، هم محور با باغ ايل گلی است . اين فضای باز به صورت صفه ای در نظر گرفته شده است که در زير آن مراکز خدماتی و سرويس مجموعه قرار گرفته است و ديدی عالی بر تمامی شهر تبريز را دارد.
واحدهای مسکونی به صورت دو نوار ساختمانی و طبقه در اضلاع اين فضا قرار گرفته و در ميان آنها يک برج پانزده طبقه پيش بينی شده است که ديد عالی به شهر تبريز و مجموعه استخر ايل گلی دارد. در دل اين برج يک گشادگی وسيع در نظر گرفته شده که ديد به تبريز را از روی صفحه امکان پذير سازد  .
کل زيربنای اين مجموعه 175 هزار هکتار متر مربع است که 72 درصد به مسکونی و بقيه به فضاهای کمکی ديگر از قبيل خدمات،ارتباطات،پارکينگ و جز آن اختصاص يافته است

مرکز هماهنگيهای فناوريهای رياست جمهوری - تهران - 2001:

توليد "فکر" اصلی ترين ويژگي مرکز هماهنگی های رياست جمهوری می باشد . اين توليد که آغازگر ايده اصلی برنامه و فضاهای ساختمان می باشد ، توسط کارکنان پنج معاونت اصلی آن صورت می گيرد . جداسازی فضای هر معاونت از ساير بخشهای ساختمان و استقلال فضايی آنها نکته ای است که می بايد مورد توجه قرار می گيرد . نوع توليد اين بخشها ، اهميت و مجزا بودن هر کدام از ساير فضاها ، آنها را به آخرين طبقات ساختمان که نقطه اتصال آن به زمين همواره به عنوان يکی از دغده های اصلی معماری مطرح بوده است.
نيمه ای از ساختمان در زمين است که بيانگر روئيدن بنا از زمين می باشد . شکافی که در اطراف آن وجود دارد ، اين حالت را به ساختمان می بخشد ، از سوی ديگر ، ساختمان ناگهان با آسمان تصادم نمی کند . بلکه در جهت شفاف نمودن خود با استفاده توامان از قابليتهای مصالح و فرم در آسمان فرود می رود و آن را وارد خود می کند .
بدين ترتيب به خاطر عميق بودن شکاف در دل ساختمان با آسمان برخورد و با آن سايش پيدا می کند . مانند پنج انگشتی که باز شده و نور را به ميان خود می خواند .

شامل 80  اسلاید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mir-miran_1915490_1179.zip7.4 MB

دانلود پاورپوینت پروژه روستا : روستای ماسوله

دانلود پاورپوینت پروژه روستا : روستای ماسوله موقعيت جغرافيايي: ماسوله در غربي ترین قسمت استان گيلان – عرض جغرافيايي 13 09 ً37 شمالي و طول جغرافيايي 14 59 ٌ48 شرقي – در 60 كيلومتري جنوب غربي رشت و 35 كيلومتري غرب شهرستان فومن واقع شده است و وسعتي معادل 16 هكتار در منتهي اليه غرب رشته كوه هاي البرز دارد كه از شرق به شهرستان فومن، از غرب به شهرستان خلخال، از شمال به شهرستان ماسال و از جنوب به تارم عليا منتهي مي شود. اين روستا &ndas ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت مسجد جامع دمشق ؛ شكوه معماری اسلامی

دانلود پاورپوینت مسجد جامع دمشق ؛ شكوه معماری اسلامی اين مسجد آينه تمام‌ نمای معماری اسلامی است و شكوه و توانايی هنر و معماری اسلامی را به نمايش می‌گذارد. مسجد بزرگ اموی در دمشق يكی از مهم‌ترين آثار تاريخی و باستانی سوريه به شمار می‌رود كه قدمت آن به قبل از مسيحيت باز می‌شود و تزئينات و آثار باستانی باقی مانده از آن بخوبی معماری اسلامی را به نمايش می‌گذارد. مسجد بزرگ اموی به علت آثار باستانی و تاريخی بسيار عميق اهميت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود پاورپوینت مطالعات معماری بیمارستان

دانلود پاورپوینت مطالعات معماری بیمارستان تاریخ سازان بیمارستان ساز: وصـيت نامه داريـوش کبیر: اينــــــک که من از دنيا ميروم بيست و پنج کشور جزو امپراطوری ايران است و در تمام اين کشورها پول ايران رواج دارد و ايرانيان در آن کشورها دارای احترام هستند و مردم کشورها نيز در ايران دارای احترام مي باشند ......جـــــــانشين من خشايار شا بايد مثل من در حفظ اين کشورها بکوشد و راه نگهداری اين کشورها اين است که در امور داخلي آنها مداخله نکند و مذهب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,000 تومان