دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب 1

دانلود پاورپوینت فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب 1

رشته مهندسی عمران آب و فاضلاب:

نیاز به کسب دانش و تخصص در چهار حوزه کاملا مجزا و متفاوت
–حوزه مهندسی عمران به منظور آشنایی با طراحی، اجرا و نظارت ساخت ابنیه مختلف آب و فاضلابی نظیر تصفیه خانه آب و فاضلاب، شبکه و خطوط  انتقال توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب، ایستگاه پمپاژ...
–حوزه هیدرولیک به منظور آشنایی با قوانین هیدرولیک و مکانیک سیالات برای ذخیره، انتقال و توزیع آب و جمع اوری فاضلاب
–حوزه میکروبیولوژی به منظور آشنایی با آلاینده های میکروبی منابع آبی و به کارگیری میکروارگانیزم ها در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب
–حوزه شیمی به منظور آشنایی با فرایندهای شیمیایی مورد استفاده برای تصفیه آب و فاضلاب و آلاینده های شیمیایی منابع آلی
 
مطالب مورد بحث (سیلابس):
فصل اول : مقدمه: آشنایی عمومی با فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب
–فرایندهای فیزیکی تصفیه ( (unit operation  
–فرایندهای شیمیایی تصفیه (unit processes)
–فرایندهای بیولوژیکی (biological processes)
–آشنایی اجمالی با انواع فرایندهای موجود در تصفیه آب و فاضلاب
آشنایی با سینتیک واکنش های شیمیایی
–انواع واکنش شیمیایی
–سینتیک واکنش های شیمیایی
–سرعت واکنش ها
–معادلات سینتیک درجه صفر، اول و دوم
–واکنش های قابل برگشت
–سرعت واکنش ها و عوامل موثر برواکنش ها ( نظیر غلظت و کاتالیزورها)
فصل 3: آشنایی با سینتیک واکنش های بیولوژیکی
–اکسیداسیون باکتریایی
–رشد باکتریایی (رابطه مونو)
–رشد باکتری و مصرف مواد غذایی
–مرگ و میر باکتری ها و اثر آن بر رشد باکتری ها
فصل 4: طراحی راکتور شیمیایی و بیولوژیکی
–انواع راکتور شیمیایی و بیولوژیکی (ناپیوسته، اختلاط کامل لوله ای)
–آشنایی با معادلات حاکم برآنها
–رژیم جریان هیدرولیکی راکتورها
–انواع نحوه ورود مواد غذایی به سیستم
–راکتورهای سری و موازی و شرایط پایداری آنها شامل تغییرات غلظت ، محاسبه حجم و روابط جرمی
–میکروارگانیزم ها و مواد مصرفی بدون برگشت یا با برگشت لجن در راکتورهای بیولوژیکی
–زمان اقامت سلولیӨc ، تعیین ضرایب سینتیک برای طراحی راکتور نظیر Kd, Ks, K  
–انواع محیط های رشد میکروبی : محیط رشد چسبیده، محیط رشد معلق، محیط رشد دوگانه (Hybrid)
فصل 5: آشنایی با انواع روش های تصفیه فاضلاب
–فرایندهای هوازی
برکه های تثبیت فاضلاب
لاگون های هوادهی
فرایند لجن فعال
صافی چکنده
دیسک های بیولوژیکی دوار
–فرایندهای بیولوژیکی بی هوازی
لاگون بیهوازی
فرایند تماسی
فیلترهای بیهوازی
فرایند بیهوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا (UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
راکتور بیهوازی چند قسمتی (ABR: Anaerobic Baffled Reactor)
 
منابع و ماخذ:
مهندسی فاضلاب جلد اول، چاپ مت کف و ادی
–ترجمه ابریشم چی، افشار و جمشید 1385
تصفیه فاضلاب ، سلی آرس والا
–ترجمه یزدان بخش، ندافی
lStevenson, G. D., Water treatment unit processes, 1997
lBenefield, L. D., Randall C. W., Biological process Design for Wastewater treatment, Prentice hall, 1980
lC. P. Leslie Grady Biological Wastewater Treatment, second edition,1999
lUdo Wiesmann, In Su Choi, Eva-Maria Dombrowski, Fundamentals of Biological Wastewater Treatment, 2007
lRonald W. Crites, Joe Middlebrooks, Sherwood C. Reed Natural Wastewater Treatment Systems, 2006
lDavid L. Russell, PRACTICAL WASTEWATE TREATMENT, 2006
lReynolds, T. D., Richards, P. A., Unit operation and processes in environmental Engineering, 2000
-----------
تاریخچه تصفیه فاضلاب:
آثار جمع آوری فاضلاب به اوایل قرن نوزدهم میلادی بر می گردد.
آثار تصفیه اصولی فاضلاب به اوایل قرن بیستم میلادی بر می گردد.
 پیدایش نظریات میکروبی کخ و پاستور در نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی آغاز انقلابی در علم بهداشت عمومی بود. قبل از آن رابطه مابین آلودگی و بیماری فقط به صورت مبهم شناخته شده بود و از علم نوپای باکتری شناسی استفاده ای در تصفیه فاضلاب نشده بود.
 
تاریخچه تصفیه فاضلاب در ایران:
شواهد حاکی از وجود شبکه جمع آوری فاضلاب در تخت جمشید می باشد.
سیستم گرمایش حمام معروف شیخ بهایی از گاز متان آزادشده حاصل از تصفیه فاضلاب  به روش بیهوازی بوده است.
 
اهداف تصفیه فاضلاب:
بهداشت همگانی: فاضلاب دارای مواد ومیکروارگانیزم هایی است که برای سلامت
بشرمی تواند بسیار مضر باشد، و از طریق ورود به منابع آبی یا محیط زیست باعث گسترش آلودگی گردد.
نظم محیط زیست: در اثر بارندگی یا بارش برف، آبهای سطحی به دلیل نفوذپذیری
کم سطح خیابان ها می تواند طغیان نموده و نظم زندگی شهری را به هم بزند، لذا
جمع آوری آب های سطحی توسط یک سیستم جمع آوری آبهای سطحی بسیار ضروری است.
کاربرد مجدد پساب تصفیه شده: منابع آب شیرین بسیار محدود است، پساب تصفیه شده
منبع بسیار مناسبی برای مصارف آبیاری وکشاورزی، غیر بهداشتی نظیر شست وشو (اتوموبیل، خیابان حیاط منازل ...) می تواند باشد.
 
اجزای تشکیل دهنده فاضلاب:
اجزای تشکیل دهنده فاضلاب هر جامعه تابعی است از نوع سیستم جمع آوری که ممکن است به صورت زیر باشد:
فاضلاب خانگی (بهداشتی) : فاضلاب واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، مراکز کوچک صنعتی و تاسیساتی مشابه می باشند.
فاضلاب صنعتی : فاضلابی است که در آن فضولات صنعتی بیشتر است.
 
نشتاب ورودی یا نفوذی: آب وارد شده به شبکه جمع آوری فاضلاب:
از طریق ورود از دریچه های منهول ها و یا از طریق ارتباطات زهکش های آبهای سطحی نظیر ناودان پشت بام ها (نشتاب ورودی)
از طریق نفوذ به لوله های شبکه جمع آوری فاضلاب دارای شکستگی یا از طریق دیواره های متخلخل
آب های سطحی : جریان های سطحی که از بارش باران یا ذوب برف حاصل می شود
 
انواع شبکه جمع آوری فاضلاب
شبکه فاضلاب بهداشتی
شبکه آبهای سطحی
شبکه مختلط
در صورت استفاده از شبکه مختلط، فاضلاب جاری در شبکه علاوه بر فاضلاب خانگی،
صنعتی و نشتاب (ورودی/نفوذی) شامل آب ناشی از بارندگی یا ذوب برف نیز خواهد بود.
در هر حالت کیفیت فاضلاب بستگی به شرایط محلی و فصلی متغیر خواهد بود.
 
 انواع آلودگي هاي موجود در فاضلاب:
فاضلاب خانگی: (Domestic) فاضلابهای خانگی خالص تشکیل شده اند از فاضلاب دستگاههای بهداشتی خانه ها مانند توالت، دستشوی ها و حمام ها و ماشین های لباسشویی و ظرف شویی پس آب آشپزخانه ها و یا فاضلاب بدست آمده از شستشوی قسمت های گوناگون خانه.
فاضلاب خانگی ناخالص(Municipal) آنچه در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری، به نام فاضلاب خانگی جریان دارد علاوه بر  فاضلاب خانگی خالص دارای مقداری فاضلاب بدست آمده از مغازه ها و فروشگاه ها، تعمیرگاه ها و کارگاه ها، رستورانها و موسسه هائی مانند آنها نیز می باشد که اجباراً در سطح شهر و به طور پراکنده وارد کانال های جمع آوری فاضلاب می کردند. لذا با توجه به نوع و تعداد اینگونه موسسه ها ممکن است نوع فاضلاب در شهر تغییر کند. چنین فاضلابی فاضلاب خانگی ناخالص را نیز می نامند.
رنگ فاضلاب – رنگ فاضلاب خانگی نشان دهنده عمر آن است. فاضلاب تازه دارای رنگ خاکستری است. پس از مدتی که فاضلاب گندید و کهنه شد رنگ ان تیره و سیاه می گردد
بوی فاضلاب – بوی فاضلاب ناشی از گازهائی است که در اثر متلاشی مواد آلی بوجود می آید. بوی فاضلاب تازه قابل تحمل تر از فاضلاب کهنه است. بوی فاضلاب کهنه بیشتر ناشی از گاز هیدروژن سولفوره می باشد که در اثر فعالیت باکتری های  بی هوازی و در نتیجه ی احیای سولفات ها به سولفیت ها تولید می گردد. در صورتی که به فاضلاب هوا و اکسیژن کافی برسد باکتری های بی هوازی از فعالیت باز ایستاده  و بجای آنها باکتری های هوازی مواد آلی فاضلاب را تجزیه می کنند.
دمای فاضلاب:به علت اعمال زیستی درجه گرمای فاضلاب معمولاً بیشتر از درجه گرمای آب در همان محیط است درجه گرمای فاضلاب در سردترین روزهای زمستان غالبا از 10 درجه سانتیگراد کمتر نمی گردد و در روزهای معمولی درجه ی گرمائی در حدود 20 درجه سانتیگراد دارد.
 
اجزای مهم فاضلاب:
موجودات زنده در فاضلاب:  فاضلاب موجودات زنده ی ذره بینی مانندویروس ومیکروب به همراه دارد تنها قسمت کمی از این موجودات زنده ممکن است بیماری زا باشند از این گروه می توان باسیل ، حصبه، اسهال  و وبا نام برد.    تعداد موجودات زنده در یک سانتیمتر مکعب از فاضلاب شهری به یک تا چند میلیون عدد نیز می رسد .
درجه اسیدی: فاضلاب های خانگی خالص و تازه معمولاً حالتی خنثی و یا متمایل به قلیایی دارند. تنها در اثر ماندن و شروع عمل گندیدگی گازهای اسیدی ( هیدروژن سولفوره) تولید گردیده و درجه اسیدی فاضلاب کاهش یافته، خاصیت اسیدی پیدا می کند. هر چه درجه گرمایی محیط بیشتر باشد عمل گندیدن و تعفن زودتر رخ می دهد. در شرایط نسبتاً متعارفی عمل تعفن سه تا چهار ساعت پس از تولید فاضلاب شروع می شود.
مواد خارجی در فاضلاب: در فاضلاب همیشه مقداری مواد خارجی به صورت محلول و یا نامحلول و معلق وجود دارد. مقدار مواد خارجی فاضلاب در حدود 1- 1/0 درصد و بقیه ی آنرا آب تشکیل می دهد. حدود 70% از مواد خارجی موجود در فاضلاب، مواد آلی  و بقیه مواد معدنی می باشند
 
شامل 126 اسلاید POWERPOINT


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Water-and-wastewater-treatment-processes_1913819_6101.zip14 MB