فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت اصول روابط عمومی نوین

دانلود پاورپوینت اصول روابط عمومی نوین

تعاریف روابط عمومی:

بخشی از وظایف مدیریت سازمان وعملی ممتد، مداوم و طرح ریزی شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنان سرو کار دارند به دست آورند.

(انجمن روابط عمومی انگلستان)

روابط عمومی عبارت است از تلاش ها و اقدام های آگاهانه، برنامه ریزی شده و سنجیده برای استقرار و کسب تفاهم متقابل بین یک سازمان و گروهای مورد نظر آن سازمان

(اسکات کاتلیپ و آنی سنتر)

روابط عمومی عبارت است از انتقال و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت موسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظریات این گروه ها به مدیریت به منظور ایجاد همسویی و هماهنگی در علایق و منافع.

ویژگی های روابط عمومی :

علم و دانش- کوشش آگاهانه و برنامه ریزی شده، وسیله جلب نظر و تفاهم بخشی از وظایف مدیریت سازمان- فعالیت مبتنی بر تحقیق- هنر- وسیله مشاوره مدیران، وسیله تغییر در افکار عمومی- وسیله اطلاع رسانی به مردم- وسیله ایجاد ارتباط اقناعی.

پرکاربردترین نام ها:

شرکت خدمات روابط عمومی " ادوایر فهرست 500 شرکت برتر موجود در مجله فورچن" را بررسی کرد و متوجه شد که متداول ترین نام مورد استفاده توسط 165 شرکت، ارتباطات شرکت است. واژه روابط عمومی نام دومی است که چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد و تنها 64 شرکت آن را به کار می برند. دیگر نام های مورد استفاده عبارت بودند از: امور عمومی، ارتباطات، روابط شرکت و امور عمومی شرکت

کلید واژه های روابط عمومی:

1- تعمدی: روابط عمومی فعالیتی ارادی و تعمدی است. هدف تاثیرگذاری، درک، ارائه اطلاعات و درک بازخورد است.

2- برنامه ریزی شده: فعالیت روابط عمومی، فعالیتی سازمان یافته است.

3- عملکرد: روابط عمومی موثر بر پایه سیاست های واقعی و عملکرد استوار است.

4- منفعت عموم: فعالیت روابط عمومی باید هم برای سازمان و هم برای عموم مفید باشد.

5- ارتباط دوطرفه: روابط عمومی، فراتر از یک بخش و توزیع یک طرفه اطلاعات است.

6- وظیفه مدیریتی: روابط عمومی وقتی موثر است که بخش اساسی و همیشگی از فرایند تصمیم گیری مدیران ارشد سازمان باشد.

عناصر:

هنر-فن -فلسفه مدیریت

روابط عمومی فرایند است:

روابط عمومی یک فرایند است. یعنی یک سری اقدامات، تغییرات، یا وظایف که  نتیجه ای را به بار می آورند. برای توصیف این فرایند به نحوی مطلوب و خوشایند و برای به خاطر سپردن اجزای آن، بهتر است از اختصار (ریس) "Race" که اولین با توسط "جان مارتسون" در کتابش با عنوان ماهیت روابط عمومی ابداع و استفاده شد، استفاده کنید.

اساساً Race به معنای آن است که فعالیت روابط عمومی از چهار عنصر کلیدی زیر تشکیل می شود:

 تحقیق. مشکل یا موقعیت چیست؟                                              Research

عمل(برنامه ریزی) چه کاری قرار است در رابطه با آن مشکل یامسئله انجام شود؟   Action

ارتباطات (اجرا) چگونه باید به مردم گفت؟                          Communication

ارزیابی. آیا به اطلاع مخاطبان رسید و چه تاثیری داشت؟                Evaluation

هارولد لاسول: چکه کسی چه چیزی را برای چه کسی و با چه هدف و چه میزان تاثیرگذاری تولید کرده است؟

ارکان روابط عمومی:

برنامه ریزی- تحقیق- برقراری ارتباط دو سیه- گفت و گو با مخاطب برای هم فهمی

6 اصل طلایی روابط عمومی:

1- گفتن واقعیت: بگذارم مردم بدانند چه چیزی دارد رخ می دهد.

2- عمل کردن: درک عموم از یک سازمان، 90 درصد توسط عمل آن سازمان و 10 درصد توسط وعده هاست.

3- به مشتری گوش دادن: باید به مشتریان خوب گوش داد و دید مردم چه می خواهند.

4- مدیریت کردن برای فردا: واکنش مردم را باید پیش بینی کرد و اقدامات مشکل ساز را حذف و اعتماد ایجاد کرد.

5- وابسته کردن همه سازمان به روابط عمومی: هیچ استراتژی سازمان بدون بررسی اثر آن بر مردم نباید اجرا شود.

6- آرام، صبور و خوش اخلاق بودن.

امروز جهان به اطلاعات بیشتر نیاز ندارد، بلکه به ارتباط برقرار کنندگان حساس و تسهیل کنندگانی نیاز دارد که بتوانند آرمان ها و روش های مورد استفاده افراد، سازمان ها و دولت ها  را برای دیگران به روشی مسئولانه از نظر اجتماعی شرح دهند.

برنامه ريزي :

برنامه ریزی یعنی تصمیم گیری درباره این که شما در آینده کجا می خواهید باشید(هدف) و چطور به آنجا برسید(استراتژی ها)،برنامه ریزی جهت سازمان را با اجتناب از  فعالیت های تکراری و روزانه مشخص می سازد.

مدل برنامه ريزي در روابط عمومي :

چه کسی- چه می گوید- به چه کسی- از چه راهی و با چه تاثیری

در حال حاضر در چه جایگاهی قرار داریم- وضع موجود، تحلیل موقعیت

درچه جایگاهی می خواهیم قرار گیریم- وضع مطلوب- تصویرسازی

چگونه می توان به جایگاه مورد نظر رسید. روش ها راهبردها

نگرش های برنامه ریزی:

 الف ) مدیریت برمبنای هدف (MBO):

هدف کارفرما/ ارباب رجوع
مخاطب / عموم
اهداف مخاطبان
کانال های رسانه ای
اهداف کانال رسانه ای.
منابع و پرسش ها
استراتژی های ارتباطات
جوهر پیام
پشتیبانی غیر کلامی
 
ب )مدل برنامه ريزي استراتژيك:
1-  حقایق:
حقایق مقوله مورد نظر، کالا، رقابت، مشتری
2- اهداف:
اهداف کسب و کار، نقش روابط عمومی، چه بخش هایی موجب رشد می شوند
3- مخاطب:
علایق مخاطب، وضع موجود، وضع مطلوب
 4- پیام کلیدی
 
براي رسيدن به جايگاه مطلوب چه بايد كرد:
الف) تثبیت نقش ویژه روابط عمومی در سازمان (موقعیت)
ب) تعیین اهداف روابط عمومی(اهداف)
ج) مشخص کردن نیازها و علایق مخاطبان (مخاطبان)
د) تعیین پیام های روابط عمومی (تاکتیک ها)
ﻫ) تدوین استراتژی اطلاع رسانی (استراتژی)
و) مطابقت برنامه ها با جدول زمانبندی شده (تقویم)
ی) تدوین بودجه (بودجه ریزی)
ز) ارزیابی
 
الف - موقعيت:
-تثبيت نقش ويژه ‍‍ روابط عمومي در سازمان
-در دوره سوم حيات روابط عمومي، روابط عمومي ها مشاور مديريت و وظيفه اطلاع رساني به منظور نقش آفريني در تصميم گيري و تصميم سازي و ارايه اطلاعات به جامعه مخاطبان درون و برون سازمان را براي رسيدن به تفاهم را بر عهده دارند.
 
ب - اهداف:
- تعيين اهداف روابط عمومي
1- خبر دادن، مطلع كردن، آموزش دادن
2- ترغيب و اقناع كردن، مجاب كردن، تشويق كردن، انگيزه دهي
3- انتقال گرايش ها
و در نهايت مهمترين هدف روابط عمومي ايجاد تفاهم با مخاطبان سازمان است.
 
چگونه اهداف را خوب و درست تعيين كنيم
1- اهداف را با كمك كاركنان تعيين كنيد.
2- اهداف رابه دفعات ارزشيابي كنيد.
3- اهداف رابه صورت مشخص و قابل ارزيابي تعيين كنيد.
4- اهداف نبايد صرفاً به سودآوري بستگي داشته باشند.
5- زمان بندي مناسب را در نظر بگيريد.
6- از رقابت و چشم هم چشمي اجتناب كنيد.
7- اهدافي را تعيين كنيد كه كاركنان را به موفقيت شركتتان پيوند دهند.
 
ج) مخاطب:
مشخص كردن نيازها و علايق مخاطبان
مخاطب كسي است كه در انتهاي فرايند ارسال پيام قرار مي گيرد.
 
ضرورتهاي مخاطب پژوهي:
1- نقش مهم مخاطب درتعيين برنامه هاي ارتباطي
2- پايه گذاري فلسفه روابط عمومي بر پايه مردم
3- استفاده از نتايج مخاطب پژوهي در سياستگذاري هاي ارتباطي
4- كمك به طراحي برنامه هاي ويژه براي مخاطبان مطلوب
5- نقش مخاطب در بهبود و توليد مجدد پيام هاي ارتباطي
6- نقش مخاطب در دو سويه كردن جريان ارتباط
7- نقش مخاطب در تعادل بخشيدن و همسنگ كردن سهم و قدرت طرفين ارتباط

شامل 32 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1828584_3739.zip202.3k

دانلود پاورپوینت سیستم حسابداری مدیریت

دانلود پاورپوینت سیستم حسابداری مدیریت فهرست مطالب: جایگاه اطلاعات درسازمان سیستم اطلاعات مدیریت سیستم اطلاعاتی حسابداری عناوین مهم: تصمیم گیری اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها ویژگی های سیستم اطلاعاتی حسابداری سیستم اطلاعات ارتباط بین سیستم اطلاعاتی مدیریت و حسابداری سیستم اطلاعاتی حسابداری پردازش اطلاعات مراحل یک سیستم اطلاعاتی حسابداری  جایگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری دردرون سازمان --------- جایگاه اطلاعات د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه