فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت انگيزش

دانلود پاورپوینت انگيزش

فهرست مطالب:

تعريف انگيزش

فرايند انگيزش

نظريه هاي انگيزش

پيامدهاي انگيزش

----------

تعريف:

نيروهايي كه موجب مي شوند افراد به گونه اي خاص رفتار كنند.(مورهد گريفين)
تمايل به انجام كار است و در گرو توانايي فرد، تا بدان وسيله نوعي نياز تامين گردد.
ميل به کوشش فراوان در جهت تامين هدفهاي سازمان به گونه اي که اين تلاش در جهت ارضاي برخي از نيازهاي فردي سوق داده مي شود. (رابينز)
 
اين تعريف سه جزء دارد:
تلاش
هدفهاي سازماني
نيازها
 
فرآيند انگيزش:
محروميتها-----> جستجوي راههاي ارضا نياز-----> رفتارهاي هدف دار-----> عملکرد-----> پاداشها يا مجازاتها-----> ارزيابي مجدد محروميتها توسط فرد
 
نظریه های انگیزش:
محتوايي
فرآيندي
 
نظريه هاي محتوايي:
اين نظريه ها مي کوشند تا عواملي که افراد را به کار وا مي دارند دقيقا مشخص کنند.
 
نظريه هاي فرآيندي:
در اين نظريه ها بيشتر بر جريان و فرآيند انگيزش افراد تاکيد شده است به عبارت ديگر قبل از آنکه بر يک يا چند عامل خاص تاکيد شود به چگونگي و نحوه انگيزش افراد از نظر ادراکي پرداخته شده است.
 
نظريه هاي محتوايي:
سلسله مراتب نيازها
دو عاملي هرزبرگ
انگيزش موفقيت
X  وy
نيازهاي زيستي،تعلق و رشد
 
نظريه هاي فرآيندي:
انتظار و احتمال
برابري
تقويت و يادگيري
هدفگذاري
اسناد
 
نظريه هاي محتوايي:
نظريه سلسله مراتب نيازها:
اين نظريه توسط آبراهام مازلو در دهه 1940ارائه شد. طبق اين نظريه نيازهاي انساني عبارتند از:
نيازهاي فيزيولوژيکي
نيازهاي ايمني
نياز به تعلق،عشق و وابستگي(اجتماعي)
نياز به احترام
نياز به خود شکوفايي
 
دو نياز ديگر نيز قبل از نياز به خود شکوفايي قرار گرفت:
نياز هاي شناختي : نياز به دانش اندوزي، ادراک
نياز هاي زيبايي شناسي
اهميت: اهميت نيازها به اين معني است که ميزان برانگيخته شدن افراد چقدر است. براي مثال فردي که فقط نيازهاي فيزيولوژيک برايش اهميت دارد اب نيازهاي کم هم به راحتي برانگيخته مي شود درحالي که فردي با نيازهاي خودشکوفايي ديگر با نيازهاي ساده برانگيخته نمي شود.
وسعت : وسعت در نيازهاي مازلو يعني تعداد افرادي که به نيازها احتياج دارند. هر چقدر به سمت نيازهاي پايين و فيزيولوژيک حرکت مي کنيم تعداد افراد بيشتر مي شود.
مازلو اين نيازها را به دو دسته رده بالا و رده پايين تقسيم کرد.
نيازهاي رده پايين: اصولا به وسيله عوامل بروني ارضا مي گردند که شامل نيازهاي فيزيولوژيکي و ايمني مي شوند.
نيازهاي رده بالا: در درون فرد ارضا ميشوند که شامل نيازهاي تعلق و احترام و خود شکوفايي مي شوند.
 
مازلو اين نيازها را به دو دسته نيازهاي محروميت و رشد طبقه بندي کرد:
نيازهاي محروميت: سه گروه از نيازهاي رده پايين که براي ايجاد راحتي ابتدا بايد ارضا شوند، نيازهاي محروميت گويند.
نيازهاي رشد: دو گروه بالاي سلسله مراتب که بر رشد و پيشرفت انسانها تاکيد دارند نيازهاي رشد گويند.
هرگاه يك نياز تا حدودي ارضا شود تا مدتي محرك رفتار نخواهد بود.
نيازهاي انسان جنبه موقتي دارد.
 
نظريه دو عاملي هرزبرگ:
هرزبرگ مي گويد : داده ها نشان مي دهد که ناراضي بودن از کار  نقطه  مخالف  راضي  بودن  نيست ( بر عکس باورهاي سنتي ) اگر عوامل ناراضي بودن از محيط کار حذف شوند  الزاما  موجب  رضايت  شغلي نخواهد شد. يعني رضايت و نارضايتي در يک طيف نيستند.
طبق ديدگاه هرز برگ عواملي که به رضايت شغلي منجر مي شوند جدا و متمايز از آنهايي هستند که به نارضايتي شغلي مي انجامند .
بنابراين مديراني  که  د ر  پي  حذف  عواملي  هستند  که  باعث نارضا يتي شغلي  مي شود  مي توانند  آرامش  را  به سازمان باز گردانند  ولي  به  طور  حتم  باعث  انگيزش  يا تحريک  افراد  نمي شوند.
 
در اين نظريه دو عامل وجود دارد:
عوامل ابقا، نگهدارنده يا بهداشتي: اين عوامل وجودشان در کار ضروري است، نبودشان باعث نارضايتي مي شود اما وجودشان هم باعث برانگيختگي نمي شود.
مانند: حقوق و شرايط فيزيکي محيط کار
عوامل انگيزاننده: عواملي هستند که وجودشان باعث ترغيب و انگيزش مي شوند. اين نيازها معمولا بوسيله عوامل دروني شغل رفع مي گردند مانند: مسئوليت بيشتر، پيشرفت در کار، کسب موفقيت.

شامل 37 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,300 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
motivation_1825318_2486.zip2 MB

آخرین محصولات فروشگاه