فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت رفرنس دهی

دانلود پاورپوینت رفرنس دهی

طبیعت رفتار استنادی:

گارفیلد در طی یک دوره ده ساله در دهه 1960 آزمون معروف به آزمون گارفیلد را بر روی دانشجویان خود انجام داد.

 وی مقاله ای ازخودراکه فاقدهرگونه استنادی بودبه دانشجویان خودمی دادوازآن هامی خواست که درهرقسمت ازمقاله که لازم می دانند، جای یک رفرنس جا افتاده را مشخص کنند.

تعداد این استنادهای پیشنهادی بین 15 تا 74 بود که میانگین آن ها رقم 45 بود. این رقم به تعداد واقعی رفرنس های مقاله (41) بسیار نزدیک بود.

نتیجه: هرگز گمان نبرید که دیگران نمی فهمند که شما رفرنسی را حذف کرده اید یا بدان استناد نداده اید!!!

تنظيم منابع و مآخذ (رفرنس نويسي):

استناد کردن (Citation) رفرنس دادن(Referencing):

استناد کردن، عمل ارجاع به کار نویسندگان دیگر،در قسمتی از متن خود است.استناد به کارها هم نشان دهنده مطالعه انجام شده در آن زمینه و هم حمایتی برای مفاد و نتایج کار است.

هر استنادی مستلزم یک رفرنس در پایان کار می باشد. علل دیگر استناد و رفرنس دادن صحیح عبارتند از :

1.اعتبار دادن به مفاهیم و ایده های نویسندگان دیگر
2.ایجاد مدرکی مبنی بر وسیع و عمیق بودن کار خود برای خواننده
3.قادر ساختن خوانند کار خود برای تعیین آسان رفرنس های استناد شده
4.توجه داشته باشید که جزئیات همه مستنداتی را که می خوانید، یادداشت کنید
 
استناد کردن (Citation):
بدلیل اینکه پیشگیری از زخم فشاری یک مشکل چند عاملی بوده و از طرفی نگرش تاثیر زیادی بر رفتار دارد و اگر یک فرد نگرش منفی  نسبت به موضوعی خاص داشته باشد بنابراین نباید انتظار داشته باشیم او رفتار های مثبت و حمایتی از خود بروز دهد (1).
بیماران بخش های ویژه بدلیل شرایط بالینی و جسمانی در معرض بیشتری از نظر ابتلا به زخم  فشاری  می باشند (2). َ
رفرنس دادن(Referencing):
1.Moore Z, Price P. Nurses' attitudes, behaviours and perceived barriers towards pressure ulcer prevention. J Clin Nurs. 2004 Nov;
13(8):942-51.
2. Potter P, Perry AG. Fundamentals of nursing .5th. Sidney, Elsevier. 2005:1450– 1454.
 
گردآوري اطلاعات مربوط به رفرنس ها:
زمان: هنگام يافتن هر منبع مرتبط با موضوع تحقيق، اطلاعات كامل آن را يادداشت کنید.
تعداد: منابع را به مواردي محدود كنيد كه ارتباط مستقيم با كار شما دارند.
اهميت بخش منابع را دست كم نگيريد (دستيابي خوانندگان، دستيابي مجدد نويسنده، ارزيابي سردبير)
سبك نگارش منابع را مشخص کنید.
استناد نكردن به منابع استفاده نشده، مشاهدات چاپ نشده، ارتباط هاي شخصي
مي توان به مقالات زيرچاپ استناد كرد ( با ذكر عبارت زيرچاپ به جاي شماره صفحه و جلد)
 
شيوه هاي رفرنس نويسي:
ونكوور
هاروارد
APA
تورابيان
شيكاگو A
شيكاگو B
IPA (انجمن بين المللي روانشناسي)
شيوه هاي خاص مجامع، نشریات و مؤسسات علمي مختلف
 
شیوه ها یا انواع استناد:
1-برون متنی (شمارشی): سند مورد ارجاع در جایی خارج از متن
(پایین صفحه، پایان فصل یا انتهای متن) درج می شود. رفرنس ها به صورت نماد عددی در متن می آیند. مانند شیوه ونکوور
2-درون متنی (نام- سال): مشخصات کوتاهی از رفرنس در داخل پرانتز در متن ارائه می شود که اغلب شامل نام نویسنده و تاریخ و مواردی شماره صفحه است. مانند
شیوه هاروارد و شیوه ای. پی. ای. (انجمن روانشناسان امریکا)
 
اجزاي يك رفرنس:
مشخصات پديدآورندگان
( نويسنده، مترجم، ويرايشگر و ...)
مشخصات منبع اطلاعاتي
( عنوان مقاله، كتاب و ...)
مشخصات انتشار
( محل نشر، ناشر، سال نشر، نام مجله)
 
شیوه های رفرنس نویسی رایج :
ونکوور (برون متنی)
هاروارد (درون متنی)
APA
ارجاع درون متني در سيستم ونكوور:
شماره گذاري منابع به ترتيبي است كه در متن مقاله ذكر مي شوند.
 
نوشتن شماره ها در داخل قلاب، پرانتز يا بالاي سطر صورت می گیرد:
–ذكر چند منبع متوالي (8-3)
–ذكر چند منبع غيرمتوالي (8-3، 11)
 
ذكر نام نويسندگان به عنوان قسمتي از جمله:
–تا سه نويسنده        جونز، هال ]23]
–بيش از سه نويسنده      جونز و همكاران (23)
 
نشانه ها ونقطه گذاری:
در سبک ونکوور از علائم ذیل به دلایلی که ذکر  می شود درمرجع نگاری فهرست منابع ومآخذ ویا کتابنامه نویسی استفاده می شود که این علائم از ده مورد تجاوز نمی کنند .
 
( . )
نقطه ( . ) : این علامت ویا نقطه بعنوان علامت توقف کامل محسوب می شود ومابین دو مقوله که زیاد به هم مربوط نمی شوند قرار  می گیرد ویا مقولاتی که از دو جنس متفاوتند ، مثل نام خانوادگی ونام با عنوان کتاب ویا مقاله ویا نام یک سازمان .
 
( ؛ )
مثال :
سمی کولون ( ؛ ) : این علامت بعنوان نصف توقف کامل ویا بمنزله این محسوب می شود که دو مقوله کاملا به هم مربوط نیستند وحدود 50% بهم مربوط می شوند ویا از یک جنس نیستند وفقط تا حدود ذکر شده به هم مربوط می شوند  ، مثل ناشر وسال انتشار اثر ویا منبع مورد استفاده شده 
 
( ، )
کاما ویا ویرگول ( ، ) : این علامت بعنوان دو مقوله ویا مورد که تا حدود زیادی ویا حداکثر ارتباط را تا بحال باهم دارند ولی هنوز کاملا بهم مربوط نمی شوند ولی از یک جنسند را از هم جدا می کند وبین آنها قرار می گیرد، مثل دوو یا چندنام خانوادگی ونام کامل افراد مختلف .
 
( : )
مثال :
دو نقطه ( : ) : این علامت ویا نشانه بمنظور نشان دادن دو مقوله مرتبط باهم که کامل کننده یکدیگرند ویا اینکه عبارت ویا مقوله بعد ازاین علامت کوچکتر از مقوله قبلی می باشد ، بکار میرود مثل محل نشر اثروناشرکه در آن شهر مستقراست ویا صفحه ویا صفحات استفاده شده که بعد از دوره ویا شماره نشریه  می آید ویا عنوان اصلی وفرعی اثر .
 
( [  ] )
مثال :
کروشه ( [  ] ) : این علامت ویا نشانه برای نشان دادن فرمت وقالب ویا شکل اثر ویا منبع استفاده شده بکار میرود  مثل پایان نامه ،کتاب روی سی دی فشرده ، کتاب روی اینترنت ویا نشریه روی اینترنت .
 
( ( ) )
مثال :
پرانتز ( ( ) ) : این علامت برای نشان دادن وقراردادن عنوان فهرست ونسخه های خاص ویا شماره نشریه ای از یک دوره وبرابر یک کلمه ویا مشابه آن را نشان می دهد ، که معمولا متن ویا کلمه ویا شماره بکار رفته در داخل آن برابر ویا کوچکتر ازمتن ،کلمه ویا شماره قبل از خودش   می باشد .
 
( - )
مثال :
lخط تیره ( - ) : از این علامت ویا نشانه برای  نشان دادن صفحات استفاده شده درتحقیق باکاربرد حداکثردو عدد استفاده می شود.
 
(    )
مثال :
فاصله )   ) : از فاصله که معمولا یک فاصله می باشد برای جدا نمودن کلمات از هم ،مثل نام خانوادگی ونام  شخص با یک فاصله وبدون هیچ علامت دیگری استفاده می شود .
 
رفرنس دهی به سبک ونکوور Vancouver:
تاريخچه :
اولين بار در سال 1978 گروه كوچكي از سردبيران مجلات پزشكي در ونكوور بريتيش كلمبيا براي تهيه راهنماي نگارش مقالات ارائه شده در مجلات پزشكي گرد هم جمع شدند. اين گروه به نام گروه ونكوور شناخته شد. حاصل اين گردهمايي در سال 1979 مشتمل بر راهنماي نگارش فهرست منابع توسط كتابخانه ملي پزشكي آمريكا ارائه شد. با  توسعه اين گروه,  كميته بين المللي سردبيران مجلات پزشكي شكل گرفت.  اين كميته ويرايشهاي متعددي از " قوانين يكدست و هماهنگ جهت نوشته هاي ارائه شده به مجلات زيست پزشكي " تهيه و چاپ كرد كه بطور كامل در سال 1997 تجديد نظر شد و ويرايش اصلي و نهايي آن در سال 2001 به اتمام رسيد.
هم اكنون بيش از 500 نشريه حوزه علوم پزشكي از اين قوانين پيروي مي كنند.
 
 اصول مربوط به شيوه ونكوور:
وقتي كه به هر منبع ، عددي اختصاص مي دهيد، هرباركه در متن مجددا مي خواهيد  به آن منبع استناد كنيد، بايد همان عدد را درج نماييد. 
 به عنوان يك قاعده كلي، اين اعداد بعد از نقطه و كاما در آخر هر جمله و داخل پرانتز قرار مي گيرند.
وقتي در بخشي از متن به چند منبع ( كه شماره هاي آنها، متوالي و پشت سر هم است ) استناد كنيد، از خط فاصله ( - ) براي توالي اولين عدد و آخرين عدد استفاده كنيد. مثل : (8-3)
وقتي در بخشي از متن، به چند منبع ( كه شماره هاي آنها پشت سرهم نيست) مي خواهيد استناد كنيد، بين هر شماره با شماره بعدي، يك علامت ويرگول و بدون فاصله قرار دهيد. مثل:  (8، 7، 6 ، 2 )  

شامل 118 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Referencing_1824299_6830.zip3.4 MB

آخرین محصولات فروشگاه