فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت راهنمای کشوری مراقبت پيامدهای نامطلوب ايمن سازی

دانلود پاورپوینت راهنمای کشوری مراقبت پيامدهای نامطلوب ايمن سازی

 تعريف بعضي از پيآمدهاي نامطلوب پس از ايمنسازي(AEFIs): 

تمام پيآمدهاي نامطلوب زير، اگر به واكسيناسيون ربط داده شوند، بايد گزارش گردند. ضمناً تمام پيآمدهايي كه ظرف چهارهفته پس از ايمنسازي رخ دهـند نيز مشمول گزارش‌دهي مي‌شوند

الف- پيآمدهاي نامطلوب موضعي:

آبسه محل تزريق ‌:‌

ضايعه‌اي در محل تزريق كه حاوي مايع بوده و حالت مواج داشته و يا سرباز كرده باشد كه مي‌تواند همراه با تب يا بدون تب باشد و شامل انواع ذيل است :

آبسه باكتريال : وجود چرك، علائم التهابي، تب، كشت مثبت، رنگ آميزي گرم مثبت يا پيدا كردن نوتروفيل، اغلب به نفع وجود يك آبسه ميكروبي است.

آبسه استريل : حالتي است كه شواهدي مبني بر وجود عفونت باكتريال، متعاقب بررسي‌هاي انجام شده در يك آبسه وجود ندارد.

لنفادنيت از جمله لنفادنيت چركي :

1)   حداقل يك غدة لنفاوي به اندازه 5/1 سانتيمتر و‌ يا بزرگتر (عرض يك انگشت فرد بالغ) ايجاد شده باشد.

2)  يك سينوس مترشحه روي يك غدة لنفاوي‌كه فقط در اثر تزريق واكسن ب. ث. ژ و 2 تا 6 ماه بعد از دريافت اين واكسن در همان سمت و اكثراً درناحية زير بغل ايجاد شده باشد.

واكنش موضعي شديد :

ايجاد عوارضي در اطراف محل تزريق با حداقل يكي از علامت‌هاي زير:

1)   تورم در نزديكترين مفصل محل تزريق ؛

2)  درد، قرمزي و تورم كه  بيش از سه روز ادامه يابد ؛

3)درد، قرمزي و تورم كه به بستري شدن نياز داشته باشد.

ب- پيآمدهاي نامطلوب دستگاه عصبي مركزي:

فلج حاد:

الف : پوليوميليت فلجي ناشي از واكسن :

فلج شل حاد كه در مدت 4 تا 30 روز بعد از دريافت واكسن خوراكي فلج (OPV) شروع مي‌شود و يا در مدت 4 تا 75 روز پس از تماس با شخصي بروز مي‌نمايد كه واكسن خوراكي فلج را دريافت نموده است.

ب : سندرم گيلن باره(GBS) :

فلج شل حاد متقارن بالارونده كه به سرعت پيشرفت مي‌كند با از بين رفتن حس همراه بوده و در ابتداي بيماري تب وجود ندارد. اين موارد با آزمايش مايع مغزي نخاعي، تشخيص داده مي‌شوند كه در آن بين شمارش سلولي و مقدار پروتئين، تناسبي وجود ندارد.

سندرم گيلن باره كه تا 30 روز پس از ايمنسازي اتفاق مي‌افتد، بايد گزارش داده شود.

آنسفالوپاتي:

آنسفالوپاتي، كسالت با شروع حاد است كه با دو علامت از علائم زير مشخص مي‌شود :

1) تشنج ؛

2)تغيير شديد سطح شعور كه يك روز يا بيشتر به‌طول انجامد ؛

3) تغيير آشكار رفتاري كه به مدت يك روز يا بيشتر ادامه يابد.

آنسفاليت:

آنسفاليت به‌وسيلة علائم فوق و نشانه‌هاي التهاب مغزي و در بسياري حالات با پلئوسيتوز (افزايش سلول) مايع مغزي نخاعي و يا جدا شدن ويروس، مشخص مي‌شود.

هر آنسفاليتي كه تا يك ماه پس از ايمنسازي اتفاق بيفتد، بايد گزارش شود.

مننژيت:

علائم مننژيـت، شروع ناگهاني تـب، سفتي گـردن، سـردرد و استـفراغ و علائـم مثبـت منـنژه

 (كرنيك – برود زينسكي)2 هستند و نشانه‌‌ها ممكن است دقيقاً با علائم آنسفاليت مشابه باشند. آزمايش CSF، مهمترين وسيلة تشخيصي است كه پلئوسيتوز مايع مغزي نخاعي در CSF به تشخيص كمك مي‌كند.

تشنج:

تشنج‌هايي كه از چند دقيقه تا بيش از 15 دقيقه طول مي‌كشد و با علائم يا نشانه‌هاي كانوني عصبي همراه نمي‌باشد.

الف : تشنج‌هاي همراه تب ؛

ب : تشنج‌هاي بدون تب .

ج- ساير عوارض نامطلوب ايمنسازي

واكنش‌هاي آلرژيك يا حساسيتي:

 اين واكنشها در صورت حساسيت بيش از حد بيمار به خود واكسن و يا ساير اجزاء واكسن، بروز يافته و با يك يا چند علامت از علائم زير، مشخص مي‌شوند :

1)    ضايعات پوستي (مثل كهير، اگزما، راشهاي جلدي و خارش ژنراليزه) پس از انجام  واكسيناسيون ؛

2)   تنگي نفس و خس خس سينه ؛

3)   ادم و تورم در صورت و يا كل بدن.

واكنش‌هاي آنافيلاكتيك ( افزايش حساسيت ):

در صورت حساسيت به واكـسن، گاهي واكنش آلرژيـك ايجاد شده در بيـمار، بسيار شديد خواهد بود. اين واكنش‌ها در مدت دو ساعت پس از تزريق واكسن، رخ مي‌دهند و با يك يا چند علامت از علائم زير مشخص مي‌گردند :

1)   خس خس يا تنگي نفس به‌علت اسپاسم برونش ؛

2)   تنگي نفس به‌علت ايجاد ادم و تورم در راههاي هوايي فرد ؛

3)   كهير، تورم صورت يا ورم عمومي.

شوك آنافيلاكسي:

اين عارضه ناشي از حساسيت زياد از حد فرد به واكسن است و بلافاصله پس از ايمنسازي با برونكواسپاسم و لارنگواسپاسم (انقباض حلق و حنجره) يا بدون آن بروز مي‌كند كه منجر به تنگي نفس مي‌شود و يا سبب اختلال درگردش خون خواهد شدكه پيآمدهاي زير را موجب مي‌گردد.

-    تغيير در سطح هشياري ؛

-    كاهش فشارخون شرياني ؛

-    فقدان نبض‌هاي محيطي و انتها‌هاي سرد ؛

-    كاهش جريان خون محيطي ؛

-    برافروخته شدن صورت ؛

-    افزايش ضربان نبض.

 التهاب و درد مفاصل:

معمولاً به دو صورت مشاهده مي‌گردد:‌

الف : درد مفصل پايدار كه بيش از ده روز باقي مي‌ماند ؛

ب : درد مفصل گذرا كه حدود ده روز و يا كمتر باقي مي‌ماند.

BCGitis  منتشر:

عفونت منتشر  كه پس از يك تا 12 ماه بعد از دريافت واكسن  BCG ايجاد شده و توسط جداسازي مايكو باكتريم سوش BCG اثبات مي‌گردد.

تب:

الف : تب خفيف : درجه حرارت 38 درجه سانتيگراد تا 9/38 از راه مقعدي ؛

ب  : تب بالا: درجه حرارت 39 تا 4/40 درجه سانتيگراد از راه مقعدي ؛

ج  : تب خيلي بالا :‌ درجه حرارت برابر يا بيشتر از 5/40 درجه سانتيگراد از راه مقعدي ؛

د  : تب نامحسوس يا مشخص نشده : به‌نظر مي‌آيد درجه حرارت بالا است اما اندازه‌گيري نشده است. لازم به توضيح است كه افزايش دماي بدن پس از تزريق واكسن، طبيعي است اما اگر تب بيمار، بالا و يا خيلي بالا باشد ( ب و ج )، بايد گزارش شود.

حملات هیپوتونیک باکاهش پاسخ دهی:

ممكن است در عرض 24 ساعت پس از تزريق واكسن، فرد به‌طور ناگهاني دچار حالت رنگ‌ پريدگي، كاهش و يا عدم پاسخگويي به تحريكات، كاهش تون عضلات بدن‌‌ (افتادگي و بي‌حسي دستها يا پاها) شود كه اين حالتها معمولاً گذرا هستند و خود به خود رفع مي‌شوند.

اٍستئيت و استئوميليت1:

ممكن است حدود 8 تا 16 ماه پس از تزريق واكسن B.C.G در استخوان‌هاي مجاور محل تزريق، استئيت يا استئوميليت اتفاق بيفتد.

جيغ كشيدن ممتد:

گريه مداوم و بدون انقطاع كه براي مدت 3 ساعت ادامه داشته باشد و جيغ زدن با صداي بلند و غيرطبيعي.

سندرم شوك توكسيك:

با شروع ناگهاني تب، استفراغ و اسهال شديد آبكي چند ساعت پس از واكسيناسيون مشخص مي‌شود كه اين حالت بسيار خطرناك است و بايد سريع به پزشك ارجاع داده شود و اگر در مدت 24 تا 48 ساعت پـس از آغاز، درمان نشود، ممكن است منجر به مرگ شود.

 شامل 37 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,700 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
vaccine_adverse_1822161_4914.zip1.2 MB

آخرین محصولات فروشگاه