فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود فایل ویکی

اطلاعیه فروشگاه

با توجه به تغییرات ایجاد شده در بانک ملی خرید زیر 5000 تومان توسط کارت بانک ملی امکان پذیر نیست برای خرید های زیر 5000 تومان لطفا از کارت های بانک های دیگر استفاده نمایید.

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک

فصل اول-یک تصویر کلی

 

عناوین:

تجزيه و تحليل موردي در مدیریت استراتژیک
مراحلي كه در تجزيه و تحليل موردي جامع و كتبي بايد انجام داد
پنجاه رهنمود براي موفقيت در تجزيه و تحليل موردي
برنامه ريزي استراتژيك يا راهبردي
ورود مفهوم استراتژی و سیر تحول آن درعرصه سازمان و مدیریت
ویژگیهای تفکر استراتژیک
جایگاه استراتژی
 
فصل دوم-استراتژی ها در عمل
عناوین:
انواع استراتژي‏ها
استراتژي‏هاي يكپارچگي
استراتژاستراتژي‏هاي تنوع
استراتژي‏هاي تدافعي
رهنمودهايي براي اجراي ي‏هاي متمركز
استراتژي‏ها
ادغام‏ها و خريدهاي استقراضي
استراتژي‏هاي عمومي (ژنريك) مايكل پورتر
مديريت استراتژيك در سازمان‏هاي دولتي و غير انتفاعي
 
فصل سوم-مأموریت سازمان
عناوین:
الگوی جامع مدیریت استراتژیک
فرایند برنامه ریزی استراتژیک
ماموریت و ارکان اصلی مأموريت وبیانیه ماموریت  سازمان
نقش و ضرورت  استراتژی
ابعاد و اهمیت تصمیمات استراتژیک
سطوح و عمق استراتژی در سازمان ها
استراتژی در شش بعد (p)
فرایند مدیریت استراتژیک ونقشمدیریت در آن
شایستگی های مورد نیاز نزد مدیران برای مراحل مختلف
 
فصل چهارم-بررسی عوامل خارجی
عناوین:
الگوی جامع مدیریت استراتژیک
مقدمه
نيروهاي اجتماعي ، فرهنگي ، بوم‏شناسي و محيطي
نيروهاي سياسي ، دولتي و قانوني  ، نیرو های فناوری
رابطه بین نیروهای داخلی وسازمان
تجزيه و تحليل رقابت : الگوي مبتني بر پنج نيروي پورتر
تجزيه و تحليل صنعت : ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE)
برخی روش‏هاي آسان و سریع احصای عوامل خارجی
جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در شرکت (UST)
 
فصل پنچم-بررسی عوامل داخلی
عناوین:
ماهيت بررسي عوامل داخلي
رابطة بين واحدهاي وظيفه‏اي سازمان
مديريت
بازاريابي
مالي/ حسابداري
توليد/ عمليات
تحقيق و توسعه
سيستم اطلاعات رايانه‏اي
فهرستي از پرسش‏هاي مربوط به بررسي عوامل داخلي
 
فصل ششم-بررسی و انتخاب استراتژی
عناوین:
ماهيت بررسي و انتخاب استراتژی
هدف های بلند مد ت
چار چوب جامع برای تدوین استراتژی
مرحله ورودی
مرحله مقایسه
مرحله تصمیم گیری
جنبه های فرهنگی به هنگام انتخاب استراتژی
جنبه های سیاسی به هنگام انتخاب استراتژی
نقش هیات مدیره
 
فصل هفت و هشت-اجرای استراتژی : مسائل مدیریت
عناوین:
ماهيت اجراي استراتژي
هدف‏هاي سالانه
سياست‏ها
تخصيص منابع
مديريت تعارض
تطبيق دادن ساختار با استراتژي
تجديد ساختار و مهندسي مجدد
مرتبط ساختن حقوق و عملكرد با استراتژي
مديريت مقاومت در مقابل تغيير
مديريت محيط طبيعي
ايجاد فرهنگ پشتيبان از استراتژي
توجه به توليد/ عمليات به هنگام اجراي استراتژي
 
فصل نهم-بررسی ، ارزیابی و کنترل استراتژی
عناوین:
ماهيت ارزيابي استراتژي
چارچوبي براي ارزيابي استراتژي
منابع عرضه اطلاعات درباره ارزيابي استراتژي
ويژگي‏هاي سيستم ارزيابي اثربخش
برنامه‏ريزي اقتضايي
حسابرسي
استفاده از رايانه براي ارزيابي استراتژي
---------
 تجزيه و تحليل موردي در مدیریت استراتژیک:
در تجزيه و تحليل موردي مدیریت استراتژیک وضع داخلي و خارجي سازمان شرح داده مي‏شود و دربارة مأموريت ، استراتژي‌‏ها ، هدف‏هاي بلند مدت و سياست‏ها مسأله‏هايي مطرح مي‏گردد.
مراحلی که در تجزیه و تحلیل موردی جامع و کتبی باید انجام داد:
شناسايي مأموريت ، اهداف و استراتژي‏هاي كنوني شركت.
تدوين بيانيه مأموريت سازمان.
شناسايي فرصت‏ها و تهديدات خارجي سازمان.
تهية ماتريس بررسي رقابت (CPM).
تهية ماتريس ارزيابي عوامل خارجي سازمان (EFE).
شناسايي نقاط قوت و ضعف داخلي سازمان.
تهية ماتريس ارزيابي عوامل داخلي سازمان (IFE).
تهية ماتريس تهديدات ، فرصت‏ها ، نقاط ضعف و نقاط قوت (TOWS) ، ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك (SPACE) ، ماتريس گروه مشاوران بستن (BCG) ، ماتريس داخلي و خارجي (IE) ، ماتريس استراتژي اصلي ، ماتريس برنامه‏ريزي استراتژي كمي (QSPM) . مزايا و معايب هر يك از گزينه‏هاي استراتژيك ر ا برشماريد.
تعيين هدف‏هاي بلند مدت و ارائه استراتژي‏هاي خاص. بايد هزينه پيشنهادها مشخص شود. براي هر سال مورد نظر ، اقلام هزينه روشن باشند. استراتژي‏هاي پيشنهادي با استراتژي‏هاي واقعي برنامه‏ريزي شده به وسيله شركت مقايسه شوند.
بايد شيوه اجراي استراتژي‏هاي پيشنهادي و نتايج مورد انتظار مشخص شوند. با توجه به صورت‏هاي مالي پيش‏بيني شده بايد نسبت‏هاي ذيربط را محاسبه كرد. يك دستورالعمل اجرايي و زمان‏بندي شده تهيه نمود.
هدف‏هاي سالانه و سياست‏ها را مشخص كرد.
براي بررسي و ارزيابي استراتژي ارائه شده رويه‏هايي را ارائه نمود.
 
پنجاه رهنمود براي موفقيت در تجزيه و تحليل موردي:
.1بايد تجزيه و تحليل موردي و ارائه آن را به عنوان يك محصول مورد توجه قرار داد به‏گونه‏اي كه يك مزيت رقابتي آن را از تجزيه و تحليل موردي ساير دانشجويان متمايز و ممتاز نمايد.
.2بايد مدت‏ها پيش از زمان ارائه مطلب آماده بود تا وقت كافي براي انديشيدن و تمرين وجود داشته باشد. مسامحه و تعلل جايز نيست.
.3بايد پيوسته مجموعه‏اي از «چراها» را مطرح ساخت و در مورد مفروضات و آنچه قرار است ابراز گردد پرسشهايي را مطرح نمود و درصدد يافتن پاسخ مناسب برآمد.
.4اگر نتوان ديدگاهي را به خواننده منتقل كرد ، حتي بهترين عقايد هم هيچ فايده‏اي نخواهد داشت. بنابراين ، به هنگام دست يافتن به عقيده‏ها و نظريه‏هاي جديد بايد جهت ارائه هر چه بهتر آنها انديشيد.
.5بايد نسبت به همكلاسي‏ها و افراد موجود در كلاس يك نگرش مثبت داشت. بايد درصدد حل مسائل برآمد و نبايد با آنها ستيز كرد.
.6بايد با ديدگاه استاد هماهنگ بود و به ارزش‏ها و توقعات يا انتظارات وي احترام گذاشت.
.7از آنجا كه درس سياستهاي بازرگاني در زمرة آخزين درس‏هاي تحصيلي مي‏باشد  ، در صورت نياز در زمينه‏ها يا رشته‏هاي ديگر بايد از اساتيد مختلف كمك گرفت.
.8امكان دارد ساير دانشجويان در زمينه‏هاي عملي و اجرايي از تواناييهاي خاص برخوردار باشند كه بتوانند نقاط ضعف شما را از بين ببرند. بنا براين ، يك روحيه همكاري بوجود آوريد تا در گروه رقابت سازنده بوجود آيد.
.9موردي را كه مي‏خواهيد به كلاس ارائه كنيد چندين بار بخوانيد تا مبادا چيزي از قلم افتاده باشد.
.10هنگامي كه به عنوان يك گروه يك تجزيه و تحليل موردي تهيه مي‏كنيد ، به صورت چند تيم جداگانه درآييد تا هر تيم به مسائل داخلي و خارجي شركت مورد نظر بپردازد. هر تيم بايد گزارش كار خود را به عنوان يك مقاله جداگانه بنويسد و سپس نسخه‏اي از آن را به ساير اعضاي گروه بدهد.
.11در پايان هر نشست گروهي ، تكليف هر يك از گروهها براي نوبت و نشست بعدي تعيين شود.
.12با نشاط و شاداب باشيد.
.13روي نقاط قوت هر يك از اعضاي گروه حساب كنيد ؛ به افراد ، با توجه به نقاط قوتشان كارهايي را واگذار نماييد.
.14براي خود و اعضاي تيم هدفهايي را تعيين نماييد ؛ بودجه تأمين اين هدفها را مشخص كنيد.
.15با كتابخانه دوستي صميمي شويد.
.16روح همكاري و نگرش مثبت را تقويت كنيد و اعضاي گروه را تشويق به مشاركت وتعامل نماييد. در مورد قضاوت درباره اعضاي گروه عجله نكنيد.
.17در سراسر فرايند تجزيه و تحليل موردي خلاق و نوآور باشيد.
.18براي كاركردن آماده باشيد. گاهي ايجاب مي‏كند كه بيش از سهم خود كار كنيد. آن را با آغوشي باز بپذيريد و هر آنچه از دستتان برمي‏آيد انجام دهيد تا موجب حركت هر چه يشتر تيم شود.
.19در موردي كه در دست داريد به گونه‏اي بينديشيد كه گويا در دنياي واقعي در حال رخ دادن است ؛ مبادا تجزيه و تحليل موردي را به يك فرايند مكانيكي تبديل نماييد (آن را تا آن اندازه كوچك كنيد).
.20براي شناسايي نقص‎ها و عيب‏هاي كوچك در تجزيه و تحليل موردي و براي هر چه بهتر آماده شدن جهت پاسخگويي به پرسش‏هايي كه در حين ارائه سخنراني مطرح خواهد شد ، در گروه كسي را تعيين نماييد كه به صورتي فعال نقش ايفا كند تا شما را از همه نقاط ضعف خود آگاه نمايد.
.21روي ديدگاه‏هاي خود تأكيد كنيد و آن را به گوش شنوندگان برسانيد و سپس آرام بنشينيد. به ديدگاه‏هاي ديگران گوش بدهيد و سعي كنيد سير انديشه آنها را دنبال نماييد ؛ به جريان بحث گروهي توجه كنيد و دقت نماييد كه در چه زماني وقت آن مناسب است كه يك بار ديگر ديدگاه خود را مورد تأييد قرار دهيد. هيچ نيازي نيست كه گفته‏هاي خود را تكرار كنيد ، مگر اينكه جاي ابهامي وجود داشته باشد يا كسي تقاضاي تكرار نمايد.
.22يكي از هدفهاي تجزيه و تحليل موردي اين است كه افراد را قادر سازد بتوانند با رويارويي با شرايط مبهم و سردرگم بهتر فكر كنند ؛ مبادا مستأصل شويد و بدانيد كه هيچ گاه يك پاسخ به عنوان بهترين پاسخ منحصر به فرد وجود نخواهد داشت.
.23وقت زيادي صرف گردهمايي‏ها و نشست‏ها نكنيد ، براي هر نشست دو ساعت وقت كافي است.
.24علائم و نشانه‏ها را به جاي علت‏ها نگيريد ؛ خيلي زود به نتيجه نرسيد ؛ به ياد داشته باشيد كه احتمال دارد اطلاعات موجب گمراهي يا تعارض شود و اينكه شايد اين اطلاعات نادرست باشند.
.25براي تهيه برنامه‏هاي خلاق ، با ثبات و معقول از پاي ننشينيد و بكوشيد چنين برنامه‏هايي را تدوين نماييد ؛ خود را در موضع يك استراتژيست قرار دهيد.
.26به هنگام استفاده نمودن از روش‏هاي كمّي براي تجزيه و تحليل داراي اعتمادبه نفس باشيد. اصولا اين روش‏ها بصورت فطري پيچيده و مشكل نمي‏باشند. در سايه تمرين مي‏توانيد به خوبي از عهده آنها برآييد.
.27دقت نماييد كه سبك نگارش شما روان ، سليس و رسا باشد ؛ جمله‏ها دقيق ، كوتاه ، روشن و درست باشند.
.28در صورت امكان باطراوت و شاداب باشيد. گاهي موضوع استيصال‏آور مي‏شود  ، ولي در هر جا امكان‏پذير است آن را از حالت كسالت‏آور خارج كنيد. هنوز چند سال طول مي‏كشد تا اينكه شما بعنوان مدير عامل شركت در صحنه عمل نماييد.
.29ماشين‏نويس بايد بسيار حرفه‏اي و از نظر ويراستاري ماهر باشد. هيچ يك از اين كارها را به تنهايي انجام ندهيد.
.30از نظر نگارش و تهيه امور فني از هيچ كوششي فروگذار نكنيد. جدول‏ها ، نمودارها و شكل‏هاي تميز و عالي تهيه كنيد. تصويرها و رنگ‏ها جذاب باشند. مبادا نمودارها و شكل‏ها كثيف و خط‏خورده باشند !
.31هنگامي كه مواردي را بصورت گروهي ارائه مي‏نماييد مبادا تفاوت‏هاي شخصي موجب اختلاف شود. اگر چنين وضعي پيش آيد بايد به علت آن پي‏برد و هرچه زودتر آن را مرتفع نمود.
.32مبادا فراموش كنيد كه هدف آموزش است ؛ در زمينه‏هايي كه آشنايي كمتري داريد ، كند و كاو نماييد.
.33به جزييات توجه زيادي بنماييد.
.34درباره كاربرد پيشنهادهاي ارائه شده به صورت كامل (واقعي) بينديشيد. هميشه نتايج تصميمات روشن نيست. اغلب بر چندين جنبه از عمليات يك شركت اثر مي‏گذارند.
.35هر چه سريع‏تر مطالب را يادداشت كنيد (پيش‏نويس تهيه نماييد).
.36هر چه را كه ساير اعضاي گروه مي‏نويسند ، بخوانيد ، دربارة اين مطالب نظرات خود را (به صورت مكتوب) ارائه نماييد. اين امر باعث مي‏شود كه تمام جنبه‏هاي فرايند تهيه تجزيه و تحليل موردي پربارتر شود.
.37از اشتباهات و ضعف‏هاي گذشته درس بگيريد. با توجه به جنبه‏هاي ضعف ديگران در تجزيه و تحليل موردي ارائه مطالب درصدد رفع عيب‏هاي خود برآييد.
.38با ملاحظه ، متكي به نفس ، قابل اعتماد و قابل اعتبار باشيد.
.39رمز موفقيت در سازگاري و انعطاف‏پذيري است ؛ خلاق و نوآور باشيد.
.40براي چنين پرسشهاي اصولي يا زيربنايي ، مانند چه ، چه‏زماني ، كجا ، چرا و چگونه پاسخ‏هاي مقتضي تهيه نماييد.
.41با ارائه داده‏هاي واقعي (هر كجا امكان‏پذير است)  گفته‏هاي خود را مستدل نماييد و نوع قضاوت خود را مورد تأييد قرار دهيد.
.42تنها به بيان نسبت‏ها و ارائه اعداد و ارقام اكتفا نكنيد. بلكه در مورد روندهاي ارائه شده عقايد و نظراتي را ارائه نموده و به نتيجه‏هايي برسيد. درباره اهميت اين اعداد و ارقام براي شركت داد سخن بدهيد.
.43داشتن نظم و ترتيب يك مزيت واقعي است ؛ تجزيه و تحليل موردي شما بايد همانند يك كار تخصصي و حرفه‏اي جلوه كند.
.44يك تصوير بيش از هزار گفته دارد و يك تصوير خلاق به شما بالاترين نمره را (در كلاس درس) خواهد داد.
.45تجزيه و تحليل شما بايد (تا آنجا كه ميسراست) مفصل و دقيق باشد.
.46پيش از ارائه مقاله اجازه بدهيد كس ديگري آن را بخواند و مورد نقد قرار دهد.
.47بر بخش‏هاي «گزينش استرتژي‏ها و اجراي آنها» تأكيد كنيد. يك اشتباه متداول اين است كه در ارائه مقاله وقت بسيار زيادي را صرف بررسي عوامل داخلي و خارجي شركت مورد نظر خود مي‏نمايند. هميشه به ياد داشته باشيد كه اصل قضيه در ارائه مقاله همانا بخش‏هاي مربوط به گزينش استراتژي‏ها و جنبه‏هاي اجرايي آنها مي‏باشد.
.48براي شناسايي اعضاي گروه خود از هيچ نوع كوششي فروگذار نكنيد. اين امر باعث مي‏شود كه در گروه هيچ چيز پنهان نماند و عقايد و نظريه‏ها بهتر رد و بدل شود. براي ايجاد اين روابط وقت و تلاش لازم صرف نماييد.
.49نسبت به كارهاي اعضاي گروه خود انتقادهاي سازنده بنماييد. مباد بحث گروه را تحت‏الشعاع ديدگاه خود قرار دهيد. شنونده خوبي باشيد و در گروه مشاركت فعال بنماييد.
.50از روش‏هاي مثبت و كارهاي موفقيت‏آميز همكلاسان درس بگيريد.
 
برنامه ریزی استراتژیک یا راهبردی:
در فرهنگ لغت فارسي استراتژي به معناي سوق دادن ، فرستادن و بردن مطرح است. برخي معتقدند استراتژي يك كلمه اصيل فارسي است كه ريشه آن در زبان فارسي  از استربان گرفته شده است.
استربانها كساني بودند كه در جلوي قشون حركت مي‏كردند و اطلاعات لازم از تواناييهاي دشمن را شناسايي و آن را در اختيار فرماندهان خود قرار مي‏دادند تا بر اساس این اطلاعات جمع‏آوري شده ، برنامه‏ريزي عمليات صورت گيرد.
 برخي نيز آن را برگرفته از هنر ژنرالها در طراحي جنگ توصيف مي‏كنند كه از واژه يوناني استراتوگوس كه نام يك ژنرال ارتش و كارش طراحي برنامه‏هاي بلند مدت و جامع در آرايش لشكر بود و به مفهوم كسي كه قادر به اداره يك هنگ و يا يك مجموعه مي‏باشد ، اخذ گرديد. كه به معني راه ، مسير و بستر رودخانه است.
بعدها با گسترش ابعاد اقتصادي در زندگي روزمره مفهوم استراتژي از حالت نظامي معنايي اقتصادي يافته و به تدريج در عرصه اقتصاد مطرح گرديد و از دهه 1960 در مديريت متداول شد.
 
شامل 240 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
strategic_management_1822084_3961.zip4.7 MB

دانلود پاورپوینت زمانبندی پروژه (Project Scheduling)

دانلود پاورپوینت زمانبندی پروژه (Project Scheduling) زمانبندي  Scheduling: تعريف : تخصيـص منـابع به فعـاليتها و تعييـن زمـان شروع و ختـم آنها را زمانبندي مي نامند. وروديهاي مورد نياز زمانبندي: 1- نمودار شبكه اي پروژه 2- برآوردهاي مدت زمان انجام فعاليتها استعلام از افرادي كه مجري فعاليتها خواهند بود. اخذ نظر كارشناسي از اشخاصي كه در پروژه درگير نيستند. يافتن فعاليتهاي مشابه در پروژه اي كه به اتمام رسيده است. زمان سنجي فعاليت در صورت امكا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,800 تومان

آخرین محصولات فروشگاه