فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری معاصر- معماران مدرن

دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری معاصر- معماران مدرن

(1879-1814) اوژن ويولت لودوك Violet – Le Duce:

معمار و نظريه پرداز، پدر عقليون راسيوناليستهاي ساختاري است، نوشته هاي او پاية معماري مدرن است.

اثرPietionnaire Raisonne de L'achitecture … از ويولت در 10 جلد از 1854 تا 1861 به چاپ رسيد و ديدگاه هاي او را دربارة گوتيك نشان مي‌دهد نه تنها اين سبك به عنوان يك ساختار

منطقي و سيستم سازه اي مورد قبول در آمد، بلكه اين سبك به خوبي قادر به تحمل كردن فشار زمان و قدرت بود .

او در سال 1830 در انقلاب فرانسه شركت كرد. در سال 1851 در مدرسه بوزار تدريس نقشه‌كشي ‌كرد.

1863م= 1285ق، كشمكش بوزار و آكادمي علوم فرانسه باعث شد تا ويولت لودوك و راسيوناليست‌هاي ديگر با گرفتن مجوزي از ناپلئون سوم

به ايجاد تغييراتي در مدرسه هنرهاي زيباي بوزار پاريس بپردازد.

عواملي كه مطرح بودند عبارت بود از:

تدريس مواد آموزشي از كنترل آكادمي علوم فرانسه خارج بود.

روش آموزشي كلاسيك نياز به پيشرفت داشت.

ديد او نسبت به گوتيك راسيونال بود. در تفاوت بين سبكهاي قديم و جديد مصالح بتن و مصالح جديد او اعتقاد داشت، چيزي در معماري

ارزش دارد كه حقيقت داشته باشد و به اين خاطر معماري گوتيك را ارزشمند مي‌دانست زيرا، سازه خودش را نشان مي‌دهد.

هانري لابروست  Henri Labrouste (1801 – 1870:

هانري لابروست به عنوان معمار و مهندس سازه مطرح بود.
در سال 1801 در فرانسه متولد شد،
در مدرسه بوزار معماري خواند و در سال 1825 جايزه  Grand Pria de Romeرا از مدرسه گرفت و به مدت 5 سال به ايتاليا رفت. او شگفت‌زده مهارت و فن ساختمان و ارگانيسم ‌معماري ايتاليا شد.
در 1830 با پختگي كامل و طالب تجدد اجتماعي، اخلاقي و فكري به پاريس بازگشت و به تأسيس مدرسه و كارگاه معماري لابروست (مكتب منطقي) پرداخت كه منجر به منازعات او با اصول تدريس آكادمي بوزار گرديد.
انتقادات لابروست از شيوه بوزار با نشان دادن شيوه آموزشي مدرسه خودش در موارد زير شكل گرفت:
لزوم تجديد نظر در برنامه خسته كننده آموزشي.
آموزش اصول طراحي معماري با استفاده از وسائل ساده.
استحكام ساختمان به توده مصالح بستگي ندارد بلكه تركيب آنها مهم است.
فرم بايد مناسب مقصود و وظيفه‌اي باشد كه بر هر جزء ساختمان مترتب است.
او بمنظور احيا عناصر معماري گذشته با تكنولوژي روز، از اسكلت فلزي چدني به شكل معماري كلاسيك، و از طاق كروي و پوشش نازك فولادي و نورگير شبيه پانتئون استفاده مي‌كرد.
 
كتابخانه سنت ژنوئيو در پاريس 50-1843 با سقفي آهني روي قرائتخانه با ويژگي‌هاي زير بود:
ساختمان مستقل كتابخانه.
اسكلت داخلي پوششهاي سنگي ديواره پنهان.
كتابخانه با پلاني چهارضلعي.
ب- كتابخانه ملي پاريس، در پاريس 68-1858 با ويژگي‌هاي زير:
تالار مطالعه مستقل با 16 ستون چدني نازك 10*3/0 و طاقهاي كروي فلزي
نور طبيعي به تمام ميزهاي تالار.
 
هندريك پتروس برلاگ 1934 - 1856Hendrik Petrus Berlage:
اهل هلند و تحت تأثير واگنر بود،
معتقد به تحول در سبك‌هاي گذشته و تطبيق آن با پيشرفت زمان بود، اما در بكارگيري فرمهاي تازه محتاط بود.
در ساختمان بورس در آمستردام 1897 ديوارهاي مسطح و ساده‌اي را با استفاده از سبكهاي رومانسك در قسمتهاي پاييني بكار برد و اسكلت آهني را از غلاف ديوارهاي عريان و ظريف بيرون آورد و با قوس هلاي خرپايي سه مفصلي بر روي تالار پوششي از آهن و شيشه بوجود آورد.
 
آدولف لوس  Adlof Loos:
لوس خيلي با حرارت از كارهاي سبك رمانتيكي جاري در دفتر هوفمان انتقاد كرده است.
لوس تحت تأثير واگنر بود و از پلان قرينه، سطوح وسيع و پنجره‌هاي دقيق و حساب شده، ستونهاي دوريك كه باعث تأكيد در ورودي‌ بنا مي‌شود، استفاده مي‌كرد.
لوس سادگي و صحت عمل را جانشين ابتكار و نوگرايي قرار مي‌دهد.
در سال 1908 در مقاله “زينت و خطا” تأكيد مي‌كند كه معماري و همه هنرهاي صنعتي بايد از هر نوع تزئين و آرايش بر كنار باشند و آن را از عادات بربريت بشمار مي‌آورد و در نهايت حكم مي‌دهد كه
تزئينات خطا است.
در كارهاي او جدال بر عليه استفاده از عناصر تزييني مشهود است.
از اندود روكشهاي قيمتي براي پوشاندن ديوارها و از ستونهاي توخالي و تيرهايي كه هيچ نوع وزني را تحمل نمي كردند فقط جهت دستيابي به تركيبي داخلي استفاده برده است.
با اينحال گچبري كلاسيك و ستونهاي دوريك يوناني جهت تأكيد بر وروردي اصلي ساختمان گلداني او واقع در ميخائيل پلاتز وين را بكار مي برد.
لوس در “سخن گفتن در تهي” معتقد است: چيزي كه عملي نباشد را نمي توان زيبا ناميد و هدفي كه انسان به سوي آن مي رود اين است كه زيبايي را در فرم جستجو كند و آن را از تزيينات مبرا كند.
در بناهاي او حجمهاي آجري و مسطح كه در آنها پنجره‌ها، درها و ساير قسمتهاي ارتباطي بريده شده‌اند، در حالي كه يك قاب لوله‌اي شكل و يا يك قرنيز ساده محل اتصال بنا را به پشت بام مشخص مي‌كند، مانند ويلاي كارما (Karma (1904 .
او با استفاده از آجر دريچه هاي مستطيلي شكل و روزنه هاي اضافي در نماي ساختمان ها را پر مي كرد و بر روي آن گچ بري مي كرد تا به نمايي ساده و دوخته شده با عناصر ديگر تركيب دستيابد.
لوس از عناصر متضاد در تركيب داخلي ساختمان اداري “هرالد تريبون” شيكاگو در نزاع در مقابل روشهاي بين‌المللي استفاده كرده و درب ورودي را بطور مثال نمونه‌اي عالي بر عليه سبك مدرن بشمار مي‌آورد. 
گروپيوس و لوكوربوزيه بعدها تحت تأثير لوس قرار گرفتند.
استفاده از مصالح طبيعي و دقت تكنولوژي اساس ساخت خانه‌هاي لوس است.
 
مدرنيسم و تجددگرائي:
مدرنيسم اوليه
مدرنيسم برتر
مدرنيسم متأخر
1- مكتب شيكاگو
2- اكسپرسيونيسم
3- هنر نوين (آرت نوو)
 
لوئيس سوليوان
فرانك لويد رايت (اوايل)
ويكتور هورتا
آنتوني گائودي
اريك مندلسون
برج انشتين (21 تا 1920)
مكتب باهاوس
لوكوربوزيه (اوايل)
ميس ونده‌رو (اوايل)
فرانك لويد رايت (اواخر)
ميس ونده‌رو (اواخر)
لوكوربوزيه (اواخر)
 
مكتب شيكاگو:
شيكاگو در سال 1830 م. به صورت يك شهر بوجود آمد. مباني تئوريك معماري مدرن در شهر شيكاگو آمريكا بوجود آمد. در اواخر قرن 19 م. مركز خطوط راه‌آهن و ارتباط بين شرق و غرب آمريكا بود. در سال 1885 م. فعاليت شديد اقتصادي و به تبع آن اجرا ساختمانهاي تجاري و اداري شروع شد. بعد از آتش سوزي شهر در سال 1871 م. شهر به سرعت بازسازي شد و همين موضوع باعث رونق شهر، بالا رفتن جمعيت و رشد اقتصادي سريع شد و همين عوامل باعث افزايش قيمت زمين شد كه استفاده از زمين‌ هر ساختمان به امري ضروري تبديل شد كه نسبتاً اين مسأله بيشتر در ناحيه كوچك مركزي يا ناحيه تجاري شهر بود. روي هم انباشته شدن مغازه‌ها در هر ساختمان (12 يا 16 طبقه، دسترسي به وسيله آسانسور) باعث توسعه شد.
بعد از آتش سوزي اولين نمونه‌هاي ساختمانهاي مدرن به دور از هر گونه تاريخ‌گرايي و تزئينات در اين شهر ساخته شد، كه از خصوصيات آنها مي‌توان ساختمانهاي بلند مرتبه با اسكلت فلزي، ديوار غير باربر و پنجره‌هاي وسيع (پنجره شيكاگو Bow Window) احداث گرديد.
استفاده از اسكلت فلزي و بتن، گران بودن زمين باعث رونق آپارتمان سازي شد.
ساخت آسانسور و تهويه مطبوع: ساخت آسانسور توسط اليشاگريوز اوتيس و با استفاده از فن‌آوري فنر مارپيچ ابداع و براي نخستين بار در سال 1857 عرضه شد و تهويه از نوع سيستم آب و هواي مصنوعي در سال 1906 توسط استوارت كرامر اختراع شد.
رونق آپارتمان سازي باعث بوجود آمدن پنجره‌هاي شيكاگو و در نتيجه استفاده از نور خورشيد شد.
 
لويس سوليوان (L. Sullivan (1856 – 1924 :
در كارهاي او سبك نو رومانسك ريچاردسون همراه با سبك كلاسيك و تزئينات شرقي گوتيك دیده میشود.
اوكريستال پالاس را ساختماني داراي بي‌نهايت طبقه تعريف مي‌كرد و آنرا همتاي آسمان خراش‌ها مي‌گرفت، منتها بر اين عقيده بود كه آن به صورت افقي گسترش يافته است.
اولين كارهاي او استفاده از تزئينات از جنس چدن و سنگ به صورت نمايان در نماي ساختمان.
سوليوان از سال 1890 شروع به مطالعه درباره نحوه ساخت و اجراي آسمان خراش‌ها كرد و به نظر او از مشخصات آسمان خراش‌ها اين است كه داراي طبقات متعدد و مساوي باشند.
در نظر او زيرزمين براي تأسيسات حرارتي و روشنائي، طبقه همكف براي ايجاد مغازه، بانك و ساير فعاليتهاي تجاري، طبقه اول كه دسترسي به وسيله پله‌ها امكان دارد. جهت فضاهاي بزرگ و سطـوح شيشه‌اي با پنجره‌هاي خارجي بزرگ، بقيه طبقات جهت دفاتر اداري زیرا كه اين دفاتر اداري يكسان و هم شكل طراحي مي‌شود.
سوليوان نيز مانند موريس معتقد است كه معماري تحت تأثير شرايط تكنيكي، اجتماعي و اقتصادي محيط است.
درگفتگوهاي كودكستاني 1901 تا 1902 استفاده از تزئين در ساختمان را رد مي‌كرد. سيستمي از تزئينات معماري در تفاهم با فلسفه قدرت انساني به گفته خود او جمله معروفش كه «فرم تابع عملكرد است Form Follow Function » را بعد از مطالعه طبيعت نتيجه گرفته است.
تقسيمات سه گانه بناهای سوليوان :يك طبقه بزرگ همراه با ميان طبقه، قسمت اداري و سقف كاذب براي تأسيسات مكانيكي كه حكم تيپ داشت.
فضاي داخلي با سطوح پيوسته، تيپ طرح‌هاي ساده سوليوان شبكه منظم از خطوط عمودي و افقي كه در برجسته كردن اسكلت فلزي نما كمك مي‌كند. داراي قاب و چارچوب فلزي است. طبقات پائين نما تلفيق با تزئينات سفالي، با تزئينات دو رديف پنجره جهت ويترين مغازه‌ها.
 
شامل 64 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Modern-architects_1821574_9021.zip10.9 MB

آخرین محصولات فروشگاه