فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

دانلود پاورپوینت ساختمان داده‌ها و الگوريتم

در مورد ساختمان داده:

ساختمان داده روشی است برای معرفی و دستکاری داده
و کلیه برنامه های معرفی داده
برای معرفی داده نیازمند یک الگوریتم میباشد.
روش های طراحی الگوریتم نیازمند پیشرفت برنامه هایی است که برای نگهداری داده است.
در علوم کامپیوتر مطالعه ساختمان داده ها مهم وضروری میبا شد.
 
Perequisites:
C++
پیچیدگی
Big oh , theta and omega notation
 
Sorting:
ترتیب زیر را در نظر بگیرید:
[a[0],a[1],…, a[n-1     
 پس از مرتب سازی صعودی داریم:
[a[0] <=a[1] <= ….<=a[n-1
example:8,6,9,4,3 => 3,4,6,8,9
 
Sort metods:
Insertion sort
Bubble sort
Selection sort
Count sort
Shaker sort
Shell sort
Heap sort
Merge  sort
Quick sort
 
اضافه کردن یکinsert an element:
لیست ترتیبی زیر را در نظر بگیرید:
input:  3, 6, 9, 14
عنصر 5 را به لیست فوق اضافه کنید.
output: 3, 5, 6, 9, 14
 
Insert An Element:
3, 6, 9, 14       insert  5
عدد 5 را با آخرین عنصر لیست مقایسه کنید .
Shift 14 right to get  3, 6, 9,  , 14
Shift  9  right to get  3, 6,  , 9, 14
Shift  6  right to get  3,  , 6, 9, 14
با اضافه کردن 5 خروجی:
Output:  3, 5, 6, 9, 14
[insert into a[0:i-1//
Int j;
For (j=i-1 ; j>=0 && t <a[ j] ;j--)
A[ j+1] = a[ j]
A[ j+1] = t ;
 
Insertion sort:
.1لیستی با سایز1 در نظر بگیرید.”اولین عنصر را داخل لیست قرار دهید.“
.2عمل  insertion را تکرار کنید بطوریکه ترتیب داده ها حفظ شود
Sort 7, 3, 5, 6, 1
Start with 7 and insert 3=> 3,7
Insert 5=>3, 5, 7
Insert 6=>3, 5, 6, 7
Insert 1=>1, 3, 5, 6, 7
For (i=1 ; i<a.length ; i++)
{// insert a[i] into a[0:i-1]
//code to insert comes here
}
For (i=1 ; i<a.length ; i++)
{// insert a[i] into a[0:i-1]
//code to insert comes here
int t =a[ j]
int j;
For ( j=i-1 ; j>=0 && t <a[ j] ; j--)
A[ j+1] = a[ j]
A[ j+1] = t ;
}
 
Complexityیا پیچیدگی:
پیچیدگی مکانی /حافظه ای
پیچیدگی  زمانی
.1شمارش یک عملگر خاص
.2شمارش تعداد مراحل
.3پیچیدگی Asymptotic
 
Compration count
شمارش مقایسه ای:
For (i=1 ; i<a.length ; i++)
{// insert a[i] into a[0:i-1]
     //code to insert comes here
int t =a[ j]
int j;
For ( j=i-1 ; j>=0 && t <a[ j] ; j--)
A[ j+1] = a[ j]
A[ j+1] = t ;
}
 شامل 387 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1813180_4395.zip2.4 MB

آخرین محصولات فروشگاه