فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت بازگویی روانشناختی (Psychological Debriefing)

دانلود پاورپوینت بازگویی روانشناختی (Psychological Debriefing)

تعريف:

بازگویی روانشناختی جلسه ای گروهی برای بررسی دقيق واقعيات،افکار،برداشت هاوواکنش هايی است که پس از يک حادثه تکان دهنده سازماندهی می شود .

در واقع پروسه ای است که درطی آن فقدان اطلاعات، سوءتفاهم ها ترس از واکنش های شخص به آسيب برطرف می شود.

اهداف:

 پيشگيری ازواکنشهای شديد بعدی(chronic PTSD) ،تسريع دربهبودی طبيعی وحفظ روحيه وانگيزه برای زندگی هدف اساسی است.
آموزش واکنش های شايع در برابر آسيب وتاکيد روی مفهوم  
Normal reaction in normal people to an abnormal event””
کاهش احساس ضعيف بودن وايجاد حمايت گروهی حس تعلق به جمع  بعلت داشتن تجربيات مشترک
 آمورش استراتژی های ساده مقابله بااسترس
شناسايی منابع وشبکه های حمايتی واطلاع رسانی درمورد امکانات
تخصصی موجود
 اين جلسات نوعی رواندرمانی نيست.
نوعی سازماندهی اوليه درروزها ياهفته های اول پس از حادثه است.
 نوعی اسکرين کردن يا غربالگری است.
 
نکات عملی:
اطلاعات مربوط به جلسه
اندازه گروه کمتر از 15 نفر
نحوه نشستن
 فراهم بودن وسايل پذيرايی
 روشن ساختن نقش ها-تعداد هدايتگر(دونفر)
 بهترين زمان شروع(24 تا 72 پس از آسيب)
 طول جلسه
موقعيت مکانی مناسب
 
اجزاء بازگوئی روانشناختی:
معرفی(Introduction)
واقعيات(Facts)
افکار(Thoughts)
برداشت های حسی(Sensory impression)
واکنش ها(Reactions)
عادی سازی(Normalization)
 برنامه ريزی برای جلسه آينده وختم جلسه
 
معرفی:
معرفی هدايت کنندگان جلسه
قوانين
اهداف جلسه
نگرش کلی به جلسه
مهمترين مرحله
مرحله ايجاد انگيزه و اعتماد
معرفی رهبر و دستيار
 پرسش ها با صراحت، صداقت، احترام، تشويق، علاقه بايد باشد
 
اهداف و قوانين جلسه:
توضيح درمورد دليل برگزاری جلسه
محرمانه بودن
هيچ کس مجبور نيست حرف بزند.
هر کسی درباره واکنش ها وتاثرات خود صحبت کند ،نه درباره آنچه ازديگران شنيده ،يادرديگران ديده است.
ازوقت بصورت عادلانه استفاده شود. 
نگرش کلی به جلسه
 
واقعيات:
چه پيش آمد؟
تجربه های عينی شرکت کنندگان –همه گروه راشرکت دهيد.
 
مرحله واقعيات:
آنچه راکه مايليد درمرحله واقعيات به شما بگويند دقيقاًروشن کنيد.
بااستفاده ازروش متداول جلسات(ازچپ به راست)،به همه گروه بپردازيد.
ازگروه برای ساختن «تصوير»کاملی ازآنچه که روی داده، استفاده کنيد.
اگرکسی دارای نقاط کور حافظه باشد،اجازه دهيد که اعضای گروه اطلاعات مربوطه راارائه دهند.
باپرسش وپيگيری مطالب ( کلامی وغيرکلامی)،ايجادرابطه راتسهيل کنيد.( سه مرحله ارتباط)
درپايان مرحله واقعيات ،اگرچيزی مبهم باقی مانده يابيان نشده باشد(ازهمه گروه ) توضيحات بيشتری درمورد واقعيات بخواهيد.
 
افکار:
افکار اوليه ،افکار بعدی
تصميمات نهايی
بسيج ذهنی ياافکارسازنده
 
مرحله افکار:
 ترتيب زمانی راحفظ کنيد.
روی تصميمات وفعاليت ها تمرکز کنيد.
عناصری راجستجو کنيد که بتوانندبسيج ذهنی رانشان دهند.
زمينه های حسی آشکار وپنهانی راکه در رفتار بروز می کند ،موردتوجه قرار دهيد .
برخی از افکار «ابراز نشده »کدامند؟
 
شامل 23 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,700 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
recounting_psychological_1807305_4135.zip809.3k

آخرین محصولات فروشگاه