فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن)

دانلود پاورپوینت لگن مایل (انحراف جانبی لگن)

تعریف:

žاین تغییر شکل عبارت است از همسطح نبودن سه تیغ خاصره دو طرف با یکدیگر
 
žاختلاف بین وضعیت طبیعی و ناهنجاری:
وضعیت طبیعی  :
دو خار خاصره ای قدامی ـ فوقانی در یک راستا باشند( در سطح افق )
خار خاصره ای قدامی ـ فوقانی و خار خاصره ای خلفی ـ فوقانی در یک راستا باشند.
 
ناهنجاری:  
در کجی لگن ستیغ خاصره ای در مقایسه با سمت دیگر پایین می شود یا ستیغ خاصره دو طرف هم سطح با هم نباشند.
در تیلت جانبی افتادگی ستیغ خاصره در یک سمت نسبت به سمت دیگر در صفحه فرونتال است.
 
žعضلات درگیر در ناهنجاری لگن مایل:
žعضلات ابداکتور ران : 
žسرینی میانی            Glutes medius
žسرینی کوچک       Glutes minimus
žکشنده پهن نیام   Tensor facsia latae
žچرخش دهنده های خارجی
žOutward rotators                        
 
žعضله مربع کمری:   Quadratuslumborum               
 
عضلات اداکتور ران:
žنزدیک کننده بزرگ  Adductor magnus
žنزدیک کننده کوتاه       Adductor brevis
žنزدیک کننده طویل     Adductor longus
žراست داخلی            Gracilis                              
žشانه ای                 Pectineus
žسرینی بزرگ             Glutes maximus
 
عضلات ابداکتور:
žعضله سرینی میانی:  
žسرثابت : سطح خلفی حفره خاصره در پایین تاج خاصره
žسرمتحرک : سطح خارجی برجستگی بزرگ ران   
žعمل : دور کردن مفصل ران(Abduction)
 
žعضله سرینی کوچک:
žسرثابت : سطح خلفی استخوان لگن
žسر متحرک : سطح قدامی برآمدگی بزرگ استخوان ران
žعمل : چرخش داخلی وابداکشن استخوان ران
(Outward rotation, Abduction)       
 
عضله کشنده پهن نیام:
žسر ثابت : بخش قدامی تاج خاصره
žسر متحرک : رباط کناری خارجی برجستگی خارجی درشت نی
عمل : تا کردن،دور کردن و چرخش داخلی به مقدار جزئی
(Flexion Abduction and Inward rotation)
 
žچرخش دهنده های خارجی:
žسر ثابت : بخش خلفی و قدامی خاجی و خاصره
žسر متحرک : برجستگی بزرگ استخوان ران
(Outward rotation) عمل : چرخش خارجی مفصل ران

شامل 14 اسلاید POWERPOINT  


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,100 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ENHERAF-LAGAN_1791951_3137.zip959.1k

آخرین محصولات فروشگاه