فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت مهارت هاي بنيادي و بازي هاي پرورشي

دانلود پاورپوینت مهارت هاي بنيادي و بازي هاي پرورشي
رشد: تغییر دائمی همرا با افزایش سن که به ظرفیت عملی سازماندار و خاصی منجر می‌شود.
رشد فرايندي چند بعدي است.
رشد حرکتی: فرایند متوالی و مداوم تغییر رفتار حرکتی در طول حیات که به پیشرفت‌های فردی از حرکات ساده، غیر نظامدار، و حرکات غیر ماهرانه تا پیشرفت مهارت‌های حرکتی پیچیده و سازماندار عالی و بالاخره به مهارت‌هایی که با کهنسالی همراه‌اند مربوط است.
حرکت : تغییر در وضع بدن
 
مفهوم رشد وتكامل:
رشد واژه اي عمومي و كلي است  و به تمامي تغييرات ساختاري و عملكردي  -خواه پیشرونده و خواه پسرونده-  در طول عمر، از لقاح تا مرگ، اشاره دارد.
رشد  فرآيندي متوالي، مداوم و وابسته به سن است كه نمو (افزايش اندازه يا جرم بدن)، باليدگي (پيشرفت كيفيت عملكردي بدن) و سالمندي را در بر مي گيرد.
 
تغييرات رشد داراي ويژگي هاي زير مي باشد:
ساختاري(كمي) و عملكردي (كيفي) هستند.  
 متوالي هستند و ترتيبي تقريباً قابل پيش بيني دارند.  
 هر رفتار بر پايه ي رفتار هاي قبلي شكل مي گيرد. مثلاً ايستادن پیشنیاز راه رفتن
عوامل مختلفي (ژنتيك، محيط و تكليف و ...) باعث ايجاد اين تغيييرات مي شود.  
 فردی است.
 
اهمیت مطالعه رشد:
لزوم آگاهي از رشد تمام جوانب رشد جهت برنامه ريزي در مسير شكوفايي استعدادها
شناسايي موارد غير طبيعي كه نياز به مداخله يا درمان دارند.
تعيين و تجویز فعاليت هاي مناسب و برنامه ريزي صحيح براي رشد مطلوب افراد در تمام سنين
طراحي و اجراي فعاليت هاي مختلف حركتي بر اساس اصول براي دوره هاي سني مختلف
 
مهارت حرکتی و مهارت ورزشی:
مهارت حركتی(Motor Skill): یکی از اشكال حركت است وبه الگوي حركت بنيادي كه با دقت و كنترل بيشتري انجام مي‌شود، اشاره دارد.
مهارت ورزشي (Sport Skill): پالايش يا تركيبي از الگوي حركات بنيادي يا مهارتهاي حركتی است که براي اجراي يك فعاليت ورزشي به کار گرفته می شود.
 
مفاهيم حوزه پرورش حركتي و ورزش :
رفتار
حركت
بازي و ورزش
 
رشد رفتار حرکتی:
رفتار حرکتی پیش از تولد آغاز می شود.
بعد تولد با بازتاب های ابتدایی دوران طفولیت شروع می شود و با اجرای های ورزشی حرفه ای به اوج می رسد.
 
رشد حرکتی شامل مراحل زیر است:
بازتاب ها (تولد-2 سالگی)
حرکات مقدماتی
حرکات بنیادی
حرکات تخصصی
 
 بازتاب ها:
نخستین شکل حرکات انسان حرکات بازتابی است. در طول چهار ماه آخر حیات قبل از تولد و چهار ماه نخست بعد از تولد حافظه حرکتی انسان به طور عمده از حرکات بازتابی تشکیل شده است.
رفلکس ها زیر بنایی حرکات دیگر هستند و پایه ای را برای دوره های دیگر فراهم می کنند.
اکثریت بازتاب‌ها توسط سطوح پایین قشر مغز مثل نخاع، بصل‌النخاع، ساقه مغز و برجستگی‌های حلقوی کتنرل می‌شوند.
 
حرکات مقدماتی:
حرکات پایه ای اولین حرکات ارادی کودک می باشند  که برای حیات و بقاء لازم می باشد.
 
حرکات ابتدایی در سه گروه طبقه‌بندی می شوند:
1-حرکات استواری: حرکات استواری یا کنترل وضعیت بدن شامل دامنه وسیعی از حرکات ارادی، از کنترل سر تا کسب وضعیت قائم است. (مانند کنترل سر و گردن و غیره )
2-حرکات جابه‌جایی: - حرکاتی که در آن بدن جابجا می شود (مانند سینه خیز رفتن و چهار دست و پا رفتن و غیره)
3-حرکات دستکاری: حرکات دستکاری مستلزم استفاده ارادی از دست هاست که منجر به کسب توانایی دسترسی، چنگ زدن و رها کردن پیشرفته می‌شود. (مانند حرکات دسترسی و چنگ زدن و غیره)
 
مهارت های بنیادی:
پس از حرکات مقدماتی، حرکات بنیادی ظاهر می شوند. در دوره ی حرکات بنیادی، کودک به نحوه ی اجرای انواع حرکات استواری، جابجایی و دستکاری به صورت مجزا و سپس در ترکیب با یکدیگر پی می برد. برخلاف حرکات رفلکسی و مقدماتی، حرکات بنیادی خصوصا در مرحله ی آخر (مرحله ی پیشرفته) از عوامل محیطی و عوامل مربوط به تکلیف تاثیر زیادی می پذیرند.
مهارت حرکتی بنیادی یا اساسی: عبارت است از فعالیتی که دارای هدف مشخص و معین است. بنابرین مهارت های بنیادی، پایه و اساس فعالیت های حرکتی پیشرفته و پیچیده تر  مراحل بعدی تکامل را؛ فراهم می کنند.
دوره ی حرکات بنیادی از سه مرحله ی مجزا که دارای همپوشانی هستند، تشکیل شده است: مرحله ی ابتدایی، در حال رشد و پیشرفته
مرحله ی ابتدایی (2 تا 3 سالگی) که معمولا در دوره ی نوپایی مشاهده می شود، اولین تلاش های هدفدار برای اجرای حرکات بنیادی صورت می گیرد. حرکات بنیادی در این مرحله دارای ترتیبی اشتباه بوده یا فاقد بخش های از زنجیره حرکت می باشند، هماهنگی ضعیفی دارند و فرد در اجرای حرکت یا به طور محدود و یا بیش از حد از بدن استفاده می کند.
در مرحله ی در حال رشد (4 تا 5 سالگی ) که معمولا در اوایل دوره کودکی دیده می شود، کنترل و هماهنگی حرکات بنیادی افزایش می یابد؛ ولی استفاده از بدن، هنوز محدود یا بیش از حد است. رشد حرکتی تا این مرحله، عمدتا از طریق فرایند بالیدگی صورت می گیرد. اگر شرایط مناسب محیطی فراهم نباشد، افراد به مراحل بالاتر رشد حرکتی صعود نخواهند کرد.
مرحله ی پیشرفته (6تا 7 سالگی) غالبا در اواسط یا اواخر دوره ی کودکی دیده می شود، کنترل، هماهنگی و کارایی مکانیکی افزایش می یابد. رشد آن دسته از مهارت های دستکاری که نیازهای ادراکی- حرکتی بیشتری دارد، مثل دریافت، ضربه با دست به توپ متحرک و ضربه با پنجه تا اندازه ای کندتر بوده و دیرتر به مرحله ی پیشرفته می رسند. رسیدن به این مرحله مستلزم فرصت های تمرینی، تشویق و آموزش است. نرسیدن به این مرحله، از رشد حرکتی و رسیدن به مراحل بعدی جلوگیری می کند.
 
انواع مهارت های بنیادی:
استواری— دودسته محوری و تعادلی
جابجایی
دستکاری
 
حرکات تخصصی:
در دوره حرکات تخصصی، حرکات بنیادی به تدریج پالایش یافته و ترکیب می شوند تا در زندگی روزمره و فعالیتهای ورزشی استفاده شوند.این دوره شامل سه مرحله است.
 
این دوره نیز شامل سه مرحله است:
1) مرحله گذر یا انتقالی– 7  تا 10 سالگی – در این مرحله کودک همان عناصر حرکات بنیادی را به کنترل و دقت بیشتر انجام می دهدو کاربرد و ترکیب آنها را در موقعیت های مختلف آغاز می کند.
2)مرحله کاربرد-11 تا 13 سالگی – در این مرحله تجربیات و قابلیت های شناختی کودک افزایش پیدا کرده و بر اساس عوامل فردی، محیطی و عوامل مربوط به تکلیف در مورد عملکرد های گوناگون تصمیم گیری می کند. در این مرحله شرکت در فعالیت های خاص را ترجیح می دهد و از شرکت در برخی فعایت ها خود داری می کنند. در اين دوره افراد مطابق علاقه و توانائيهايشان، ورزشهاي تيمي  يا انفرادي رابراي تخصصي شدن انتخاب مي كنند. خود آزمايي آنها از  قدرتها , ضعفها , فرصتها و محدوديتها در حقيقت انتخاب آنها را محدود مي سازد.
3) مرحله استفاده(بهره برداری) مادام العمر-از 14 سالگی-در این مرحله کودک رشد بیشینه را در حرکات خود نشان می دهدو حرکات کسب شده را در سراسر زندگی مورد استفاده قرار می دهد.
 
مدل ساعت شنی:
گالاهو رشد حرکتی انسان را با تأکیدی ویژه  بر خصوصیات محیطی، خصوصصیات فردی و تکلیف به ساعت شنی تشبیه کرد که به دیدگاه بوم شناختی برمی گردد.
رشد حرکتی انسان در قالب ساعت شنی  چهار دوره حرکت مختلف دارد
1. دوره حرکات رفلکسی
2. حرکات مقدماتی (پایه)
3.حرکات بنیادی
4. حرکات تخصصی
ممکن است این دوره ها با هم همپوشانی داشته باشند و قبل از پایان یک دوره، دوره بعدی آغاز شود. دامنه سنی هر دوره بستگی به شرایط تجربی (محیط ) و ساختار ژنتیکی دارد که ممکن است افراد مختلف دارای زمان ظهور متفاوتی باشند. مدل ساعت شنی گالاهو، مدلی سه بعدی است که سه حیطه شناختی، عاطفی و حرکتی و اثر متقابل آنها را در بر می گیرد.
 
مشاهده اجرا های حرکتی کودکان:
مربي بايد بتواند با دقت مهارتهاي حركتي را مشاهده و ارزيابي كند و به شاگرد خود بازخورد بدهد. در فرايند مشاهده‌ بايد بيشتر بر ويژگيهاي اصلي و مهم الگوي مهارت تمركز كنيم تا نتيجه‌ي اجراي آن. مشاهده‌كننده بايد روش‌هاي مشاهده را بياموزد كه يك مهارت است و نياز به تمرين دارد.
 
سه اصل براي مربيان ومعلمان جهت پيشرفت مهارت مشاهده:
1ـ تجزيه و تحليل 2ـ طرح و برنامه‌ريزي 3ـ وضع قرار گرفتن
1-به منظور تجزيه و تحليل رشد حركت، مشاهده كننده  ابتدا بايد ترتيب رشد مهارت شامل ويژگي‌هاي هر مرحله و اصول مكانيكي درگير در اجراي ماهرانه را بداند.
2-بايد طرح و برنامه‌هاي خود را نظم دهد از پرداختن به مسائل جانبي پس از شروع فعاليت خودداري كنند Z نوشتن دستورالعمل بر اساس مراحل رشدي كه توسط محققين تنظيم و پيشنهاد شده است + مشاهده‌ي مكرر ويژگي‌هاي برجسته‌ي يك مهارت
3-اصل سوم برخي تنها در يك وضعيت ثابت قرار مي‌گيرند، و همه‌چيز را از همان نقطه مشاهده مي‌كنند. برخي از ويژگيهاي برجسته را تنها مي‌توان از يك زاويه ديد.
زاويه‌هاي اصلي مشاهده: پهلو، پشت سر و روبرو هستند. حركت مشاهده‌كننده هم مي‌تواند مفيد باشد (تغيير زاويه‌ حين حركت).
 
فرايند مشاهده نياز به تمركز و توجه دارد، چند نکته براي راهنمايي ارزيابي:
تشريح حركات و ويژگي‌هاي وضعي هر مرحله در ترتيب رشدي
طرح ارزيابي حركت به گونه‌اي كه هر فرد سريع و با دقت در سطوح رشدي خود قرار گيرد.
يك برگه ثبت به شكلي كه مرحله‌ي رشدي سريعاً براي استفاده در آينده ثبت شود.
يك طرح مشاهده‌اي موجب مي‌شود شما براي هر جزء (بدن) يك وضعيت يا حركت خاص را در يك زمان مشاهده كنيد.
 
مرحله رشدی فراگيران پايگاه هاي استعداديابي:
ورودي هاي پسر در  سنين ٩  تا ١٢ سال هستند و دختران در سنين ٨  تا ١١  سال
مطابق مدل رشدي گاﻻهو در اين دوره ي سني، حركات بنيادي به تدريج پاﻻيش يافته و تركيب مي شوند تا در زندگي روزانه، فعاليت هاي تفريحي و ورزشي مورد استفاده قرار گيرند.
دوره ي حركات تخصصي {شامل سه مرحله ي انتقالي، كاربرد و استفاده ي مادام العمر است}
 
شامل 43 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1791942_3266.zip221.8k

آخرین محصولات فروشگاه