دانلود دروس تخصصی موفقیت ارتباط با ما فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی پاورپوینت تمامی رشته ها فایل ویکی1

دانلود پاورپوینت موج فتنه

دانلود پاورپوینت موج فتنه

اهميت بحث:

اصولاً چون فتنه‌گري در اغلب موارد، جز در آخرين فازهاي خود، از سنخ تهاجم فرهنگي و براندازي نرم است، راه مبارزه و جهاد عليه آن نيز از سنخ مبارزة فرهنگي و جهاد فکري و فرهنگي است

واژة فتنه در زبان عربي کاربردهاي مختلفي دارد:

از «اختلال همراه با اضطراب
فتنه نسبت به وضع سابق و نظم ظاهري موجود، امري ناپسند و شرّ به شمار مي‌آيد
متضمن اختلال و اضطراب است
«داغ کردن» (يوم هم علي النار يفتنون
«وسيلة آزمايش» (انما اموالکم و اولادکم فتنة)؛‌
حجت و دليل» (ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا و الله ربنا ما کنا مشرکين) و
به اضطراب‌ها و تزلزل‌هاي دروني و باطني و روحي که در حوزة باورهاي ديني و نظام ارزشي فرد پيدا مي‌شود نيز «فتنه» گفته مي‌شود. به تعبير ديگر، به اموري که موجب چنين تزلزل‌ها و اضطراب‌هايي در حوزه‌هاي اعتقادي و باورها و ارزش‌هاي فرد مي‌شود، «فتنه» گفته مي‌شود. به امتحان و بلا و اختبار نيز به اين دليل فتنه گفته مي‌شود که موجب اضطراب و تزلزل و نگراني انسان مي‌شود. به دليل نگران بودن نسبت به نتيجه امتحان، انسان دچار اضطراب و تزلزل مي‌شود. به همين دليل به امتحان نيز فتنه گفته مي‌شود

فراگيري سنت آزمايش:
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. (عنکبوت، 2-3)
سنت آزمايش سنتي فراگير و همگاني است. کيفيت آزمايش‌ها و مواد آزمون در هر موردي متناسب با استعدادها و توانمندي‌ها و ادعاها، متفاوت است. «هر کسي را خدمتي داده قضا/ در خور آن گوهرش در ابتلا». به هر اندازه‌اي که انتظارات از يک فرد بالا رود و به هر مقداري که ادعاهاي او بزرگ‌تر و جدي‌تر باشد، به همان مقدار هم آزمايش‌هاي او بزرگ‌تر و دشوارتر و سخت‌گيرانه‌تر خواهد بود.
به همين دليل، آزمايش‌هاي پيامبران از بقية انسان‌ها سخت‌تر و شکننده‌تر بوده است.

سخت‌ترين و شديدترين بلاها بر چه کساني نازل مي‌شود:
پيامبر(ص) پاسخ مي دهد:
«پيامبران و در رتبة بعد صالحان و به همين ترتيب هر کسي که به اينان نزديک‌تر باشد، بلاي او سخت‌تر و شديدتر است.»
و بعد فرمول و قاعدة کلي سختي‌ها و آزمايش‌هاي فردي را بيان کرده، فرمود:
«هر کسي به اندازة دينش آزمايش مي‌شود. اگر در دينش استوار باشد، آزمايش ‌او شديدتر است و اگر ضعفي در دين داشته باشد، آزمايش او نيز ضعيف‌تر و سبک‌تر خواهد بود.» به همين دليل است که گفته‌اند: «هر که در اين بزم مقرب‌تر است/ جام بلا بيشترش مي‌دهند».
همين فرمول دربارة ‌جوامع نيز جريان دارد. هيچ انسان و هيچ جامعه و هيچ گروهي از آزمون الهي در امان نيست. بلکه امتحان‌ها بايد پشت سر گذاشت تا به منزلگه مقصود رسيد. با شرکت در يک کلاس و موفقيت در آزمون پاياني آن نمي‌توان مدعي رسيدن به هدف نهايي شد.
هر چه بالاتر رويم آزمون‌ها جدي‌تر و دشوارتر خواهند شد.
مگر آنکه بخواهيم از شرکت در مراحل بالاتر تحصيلي انصراف دهيم و ناتواني خود را از ادامة تحصيل اعلام نماييم.
اما اگر خواستار رسيدن به قله‌هاي علمي هستيم بايد همة آزمون‌هاي مربوط را با موفقيت پشت سر بگذاريم. هر کسي که در هر زمينه‌اي ادعايي داشت بايد متناسب با آن ادعا آزمايش شود

جلال‌الدين رومي:
صد هزاران امتحان است اي پدر هر که گويد من شدم سرهنگ در
گر نداند عامه او را ز امتحان پختگان راه جويندش نشان
چون کند دعويّ خياطي کسي افکند در پيش او شه اطلسي
که ببرّ اين را به غلطان فراخ ز امتحان پيدا شود او را دو شاخ
گر نبودي امتحان هر بدي هر مخنث در وغا ،رستم بدي

ويژگي‌هاي فتنه:
مشتبه‌سازي حق و باطل
آغازي ناشناخته و پوشيده
فروخورندة فتنه‌گران
آسيب‌زنندة به آگاهان
فضاي گردبادي
شخصيت‌محوري به جاي حقيقت‌محوري

نهج البلاغه، خ93:
فتنه‌ها هنگامي که روي مي‌آورند شبيه حق مي‌باشند و آنگاه که مي‌روند و به پايان مي‌رسند، حقيقت خود را مي‌نمايانند و هوشيار مي‌سازند. ناشناخته مي‌آيند و شناخته شده
مي‌روند. همچون گردباد مي‌گردند و شهري را ويران مي‌کنند و شهري را وامي‌گذارند.
آگاه باشيد که نزد من بيمناکترين فتنه‌ها براي شما فتنه بني اميه است زيرا که آن، فتنه‌اي کور و تاريک است. همگان را در برمي‌گيرد و مصيبتش خاص مؤمنان است و گرفتاريش به کساني مي‌رسد که از آن
آگاهي دارند و بي‌خبران را آسيبي نمي‌رساند.»

1-آغازي ناشناخته و پوشيده:
«يُنکَرْنَ مقبلاتٍ و يُعْرَفْنَ مدبرات»: فتنه‌ها در آغاز براي بسياري از مردمان ناشناخته‌اند. همچون جنين مي‌ماند که سلامت يا نقصان او و همچنين جنسيت و ساير ويژگي‌هاي جسماني‌اش پوشيده و پنهان است.
فتنه‌ها از راه‌هاي پنهان وارد مي‌شود: «تَبدَءُ في مدارج خفية» از راه‌هايي وارد مي‌شود که بسياري از مردم در نگاه اول نسبت به آنها حساسيتي نشان نمي‌دهند. فتنه‌انگيزان به صورت آرام سنگر‌هاي اجتماعي و ديني را يک به يک فتح مي‌کنند و يا سنگرنشينان را با خود همسو مي‌نمايند و يا دست کم آنان را نسبت به هدف پنهاني خود مغفول مي‌کنند. بسياري از مردم عادي متوجه نمي‌شوند که اينان دشمن‌اند و لذا نمي‌توانند رفتاري متناسب با رفتار يک دشمن را با آنان تنظيم نمايند.

2. فضاي گردبادي:
«يَحُمْنَ حَومَ الرياح، يُصِبْنَ بلداً و يُخْطِئْنَ بلداً.» افراد به هنگام گرفتار آمدن در فضاي گردبادي هوش و حواس خويش را از دست مي‌دهند و انديشة خود را به درستي نمي‌توانند به کار گيرند. به همين دليل ممکن است در جهتي صد در صد خلاف هدف اصلي خود به راه بيافتند. حتي اگر کسي از بيرون گردباد به آنان بگويد مسير خود را اشتباه مي‌رويد،اصلاً‌ نمي‌شنوند واگر هم بشنوند، نمي‌توانند تصميم درستي اتخاذ نمايند. اين درست شبيه فضاي فتنه است.
وجه ديگر اين تشبيه اين است که همانگونه که گرفتار شدگان در فضاي گردبادي اختيار خود را از کف مي‌نهند و همچون پر کاهي مي‌مانند که به هر جا خاطرخواه گردباد باشد، خواهند رفت؛ فتنه زدگان نيز چنين حالتي دارند؛ عملاً افسار حرکت آنان در اختيار فضاي غبارآلودي است که فتنه‌انگيزان ايجاد کرده‌اند.
وجه ديگر اين تشبيه اين است که فتنه نيز همچون گردباد است که اختيار آن در دست کسي نيست. حتي در اختيار مبدء گردباد نيست. وقتي گردباد فتنه در فضاي جامعه‌ به حرکت درآيد کنترل آن حتي در اختيار فتنه‌گران نيست

3. آسيب‌زنندة آگاهان‌:
«اصاب البلاء مَن ابصر فيها، و اخطأ البلاءُ من عمِي عنها»: فتنه‌گران ابتدا مي‌کوشند «شخصيت» و يا حتي «شخص» کساني که پشت پردة افکار و انديشه‌ها و نقشه‌هاي آنان را مي‌دانند ترور کرده و از سر راه خود بردارند
به همين دليل، کساني که از فتنه‌ها آگاهي دارند و نسبت به آنها هشدار مي‌دهند، مورد غضب ارباب فتنه قرار مي‌گيرند.
بي‌جهت نيست که در فتنة اخير بيشترين حملات به ساحت مقام معظم رهبري صورت گرفت.
او بود که فتنه را به زيبايي شناخت و فرمول فتنه را کشف کرد و از همان ابتدا سرانجام آن را براي همة ملت ايران به صراحت تبيين نمود و نهايتاً با کمک ياران بصير و ملت وفادارش چشم فتنه را از حدقه بيرون کشيد.

4. فروخورندة فتنه‌گران:
فتنه‌‌گران عموماً گمان مي‌کنند آتش فتنه صرفاً خرمن مخالفان‌شان را مي‌سوزاند و به خود آنان آسيبي وارد نمي‌شود!
در حالي که فتنه‌گران و فتنه‌انگيزان خود هيزم آتش فتنه خواهند شد: «من شَبَّ نار الفتنة كان وَقوداً لها.» اين بدان دليل است که فتنه‌ها همچون گردبادند که اختيار آنها از دست گردانندگانشان خارج مي‌شود به همين دليل منافع خود آنان را نيز با خود مي‌برد.

5. شخصيت‌محوري به جاي حقيقت محوري:
يکي ديگر از ويژگي‌هاي فتنه، شخصيت‌محوري به جاي حقيقت‌محوري است. در شرايط فتنه، شخصيت افراد است که معيار حقيقت قرار مي‌گيرد! شخصيت افراد و سوابق درخشان آنان، راهزن انديشه و فکر انسان مي‌شود.
تمرکز بر گذشتة افراد و بزرگنمايي پيشينة آنان، مانع ديدن وضعيت فعلي و پيشبيني آيندة آنان خواهد شد.
خزيمة بن ثابت، هر چند در رکاب امام علي به صحنة نبرد آمد، اما شمشير خود را از نيام بيرون نياورد و هرگز به خود اجازة مبارزه با اصحاب جمل را نداد! امام علي در پاسخ يک شخص متحير: «به راستي که امر بر تو مشتبه شده است؛ حق و باطل با ميزان شخصيت افراد شناخته نمي‌شوند. حق را بشناس تا اهل حق را نيز بشناسي؛ و باطل را بشناس تا اهل باطل را نيز بشناسي.»

6. مشتبه‌سازي حق و باطل:
«اذا اقبلت شَبَّهتْ و اذا ادبرت نبَّهتْ»: يکي از ويژگي‌هاي فتنه اين است که حق و باطل را با هم مشتبه مي‌سازد. سران فتنه ‌با ترفندهاي مختلف و با استفاده از ابزارهاي تبليغي و رسانه‌اي و با بهره برداري از نفوذي که در افکار عمومي دارند و بعضاً با استخدام چهره‌هاي موجّه و مقبول اجتماعي و سياسي و ديني تلاش مي‌کنند امور باطل را حق جلوه دهند. به همين دليل امام علي، يکي از ويژگي‌هاي فتنه را چنين معرفي مي‌کند که با شبهه وارد مي‌شود. فتنه ‌بر بستر شبهه و ابهام مي‌رويد. فتنه‌انگيزان از فضاهاي شبهه‌آلود و مبهم بيشترين بهره را مي‌برند.
آن حضرت در جا‌هاي ديگر نيز همگان را توصيه مي‌کند که از شبهات دوري کنند، زيرا شبهات زمينه‌ساز فتنه و وسيله‌اي براي گمراهي مردم‌اند: «از شبهه دوري کنيد؛ زيرا شبهه به قصد فتنه و گمراه کردن ساخته شده است.» آن حضرت ضمن نامه‌اي خطاب به معاويه مي‌نويسد: «از شبهه و آميختگي آن به حق و باطل بپرهيز. زيرا دير زماني است که فتنه پرده بر خود افکنده و تيرگي‌هاي آن ديده‌ها را پوشانده است.»

بستر‌هاي اجتماعي ايجاد فتنه:
شبهه‌افکني‌هاي بي‌مبنا
دين‌داري غير عالمانه
ناداني و بي‌تفاوتي مردم
روابط ناسالم اقتصادي
ثروت‌گرايي و مال‌پرستي
روابط ناسالم اداري و حکومتي: رشوه

(نهج البلاغه، خطبه156، ص156.):
يا علي، انَّ القومَ سَيُفتَنون باموالِهم، و يَمُنُّون بدينِهم علي ربِّهم، و يَتَمَنَّون رحمَتَه، و يَأمَنُون سَطْوَتَه و يَستَحِلُّون حرامَه بالشبهاتِ الكاذبة، و الاهواءِ الساهيةِ، فَيَسْتَحِلُّون الخَمْرَ بالنبيذ، و السُّحْتَ بالهدية و الرِّبا بالبيع؛ «اي علي، ديري نپايد که امت اسلامي با اموالشان دچار فتنه مي‌شوند.
آنان با دينداري خود بر خدا منت مي‌گذارند و رحمتش را آرزو مي‌کنند و خود را از قهر الهي مصون مي‌پندارند و با شبهات دروغين و هوس‌هاي غافلانه حرام او را حلال مي‌سازند، شراب را به نام آب انگور و رشوه را به اسم هديه و ربا را به عنوان معامله مباح مي‌شمارند.»

شامل 87 اساید POWERPOINTپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,200 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
FETNEH_1785444_4460.zip645.6k