فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت روش تدريس تربیت بدنی (شیوه اداره کلاس های عملی)

دانلود پاورپوینت روش تدريس تربیت بدنی (شیوه اداره کلاس های عملی)

الف) مراحل تدريس در ساعت درس تربيت بدني:

1- مرحله آمادگي

2- مرحله پياده نمودن هدف آموزشي ( مرحله اصلي )

3- مرحله بازگشت به حالت اوليه

مراحل تدريس در ساعت درس تربيت بدني:

1- مرحله آمادگي

آمادگي سازماني:

عبارت است از تعويض لباس، تذكرات، حضور و غياب، ايستادن در صف و ستون كه در هر جلسه حدود 10 دقيقه را به خود اختصاص مي دهد.

آمادگي بدني:

اين بخش خود به دو قسمت تقسيم مي شود:

1-ب ) آمادگي عمومي يا گرم كردن

2-ب) آمادگي اختصاصي

2- مرحله پياده نمودن هدف آموزشي ( مرحله اصلي ):

پس از توضيحات و آموزش لازم، معلم از بازيهاي مختلف استفاده مي كند. در اين مرحله براي تقويت حركات پايه و مهارتهاي ورزشي، از بازيهاي مختلف استفاده مي شود. اين مرحله 50 درصد برنامه را بخود اختصاص مي دهد.

3- مرحله بازگشت به حالت اوليه:

اين مرحله فرصت خوبي نيز براي ارائه نكات دانشي از قبيل رعايت نكات بهداشتي، ايمني و … مي باشد. سپس دانش آموزان به امر نظافت و شستشو مي پردازند. اين مرحله نيز 20 درصد برنامه را بخود اختصاص مي دهد.

ب) مديريت كلاس:

آن چه كودكان در خصوص كلاس درس تربيت بدني ياد مي گيرند و آنچه در خارج از كلاس، اتاق رخت كن، به هنگام شست و شو و نظافت پس از كلاس درس مي آموزند؛ ممكن است در تقابل با يكديگر و در واقع تركيبي از برداشت هاي مثبت و منفي باشند، بنابراين موارد زير را بايد به دقت در نظر گرفت:

قبل از آموزش:

1- معلم بايد لباس ورزشي به تن كند كه امكان حركت آزاد را براي او فراهم كند.

2- معلم بهتر است با هر كسي از دانش آموزان با ذكر نام، سلام و احوالپرسي كند.

3- كليه وسايل ورزشي كلاس بايد آماده شده باشد و مواردي كه وي در نظر دارد تعليم دهد، مشخص باشد.

مقررات اتاق رخت كن: در مدارس ما معمولاً اتاق رخت كن، همان كلاس درس دانش آموزان است. دانش آموزان بايد البسه خود را در محل مشخصي در كنار هم قرار دهند و پس از خروج بهتر است معلم در كلاس را قفل كند.

البسه: استفاده از البسه ورزشي از نظر بهداشتي ضروري است. معلم بايد از دانش آموزان بخواهد در فاصله هاي زماني معين البسه ورزشي خود را بشويند و با لباس تميز در كلاس درس حاضر شوند. اهميت حفظ نظم، آراستگي و پاكيزگي بايد مورد تاكيد واقع شود. البته تميزي محل نيز تاثير شگرفي بر انگيزش دانش آموزان دارد.

ج) استفاده بهينه از فضاي ورزشي:

گرچه متخصصين حداكثر نفرات كلاس تربيت بدني در دبستان را 35 نفر ذكر مي كنند ولي كمتر معلمي شانس آن را دارد كه در چنين كلاسي تدريس كند. بنابراين بايد راه هايي را اختيار كرد كه از كل فضاي آموزشي موجود به بهترين شكلي استفاده شود.

اين تدبير به همراه استفاده از سرگروه براي گروه هاي انتخابي در هر كلاس معلم را قادر مي سازد كه گروه ها را در فضاي مشخص شده به گردش درآورد و به كار آنها به طور موثر نظارت كند. بدين ترتيب در يك فضاي ورزشي فعاليت هاي زيادي را مي توان به اجرا گذاشت.

1- ثبت وضعيت دانش آموزان:

ثبت وضعيت دانش آموزان بايد عملي و كاربردي باشد و به عنوان وسيله ارزيابي پيشرفت دانش آموزان و محتواي برنامه و يا براي ثبت جزئيات اجرايي استفاده شود. اين كار بايد براي معلم وقت گير و انرژي بر نباشد.

اين سوابق شامل: اطلاعات اساسي مربوط به بهداشت و سلامتي دانش آموز، حضور در كلاس، وضعيت فرد در كلاس درس، گزارشات روزانه حوادث و ابزار و لوازم، اتاق رخت كن و غيره باشد.

فلسفه ثبت سوابق، كار تراشي نيست. زيرا سوابق و گزارشهاي دقيق و با هدف براي آموزش موثر و مديريت كارآمد در كلاس بسيار مفيد است.

2- سازماندهي كلاس درس:

تعداد ايده آل دانش آموز براي يك كلاس 20 نفر است. اين تعداد نبايد از 35 نفر فراتر رود. كمبود وقت، وسايل ناچيز و ابزار ناكافي به همراه تعداد زياد دانش آموز مشكلات بزرگي را براي معلم فراهم مي آورد.

 سازماندهي ماهرانه كلاس و طراحي خردمندانه درس، هدف دار بودن آموزش هر دوره را براي دانش آموز و صحت آموزش و مفيد بودن آن تضمين خواهد كرد. كلاس را مي توان به شكل صميمانه اما با كنترل شايسته هدايت كرد

معلم مي تواند شروع و خاتمه مشخصي براي كلاس تعيين كند.

اين نكته نيز قابل تعمق است كه چون كودكان با هر معلم محدوديتها و آزاديهاي معيني را تجربه مي كنند، بايد از اولين كلاس تا آخرين كلاس در يك سال از ثبات رفتار، عدالت و روش بدون تغييري در كنترل گروه پيروي كنند.

سازماندهي مناسب كلاس به دانش آموزان كمك مي كند تا احساس امنيت كرده و براي روبرو شدن با تجربيات جديد آماده باشند.

د) دستوالعمل و اصول كلي روش تدريس تربيت بدني:

1- معلم بايد توجه داشته باشد كه هر دانش آموز فرصت شركت عملي در فعاليتها و برنامه هاي ورزشي را داشته باشد.

2- بايد دانش آموزان را هر چه زودتر به فعاليت واداشت تا انرژي آنان بيهوده تلف نشود.

3- معلم بايد همه دانش آموزان اعم از كودكان استثنايي، ناتوان يا كم استعداد و داراي اضافه وزن را به فعاليتهاي ورزشي مشغول سازد.

4- معمولاً در بعضي از بازيهايي كه با « خارج شدن » تعدادي از بازيكنان سر و كار دارد، دانش آموزاني كه مهارت كمتري دارند و از ديگران ضعيفترند زودتر خارج مي شوند. معلم بايد سعي كند كه بازيكنان اخراجي هر چه زودتر به بازي برگردند تا مايوس و سرخورده نشوند.

5- به دانش آموزان فرصت دهد كه به فعاليتهاي ابتكاري و ابداعي بپردازند.

6- بايد پاره اي از وقت كلاس صرف ارزشهاي اجتماعي دانش آموزان شود.

7- دانش آموزان براي صرف انرژي بيشتر به جست و خيز و دويدن نياز دارند. براي اين انگيزه آنان، در برنامه هاي ورزشي بايد فرصت لازم در نظر گرفته شود.

8- معلم بايد به سر دسته ها و سرگروهها مسئوليت لازم و عملي براي رهبري بدهد.

9- دسته بندي يا گروه بندي، براي فعاليتهاي گروهي و در عين حال تمرين رهبري روش موثري است.

10- در گزينش گروهها طريقه اي به كار برود كه موجب ياس و سرافكندگي دانش آموزاني كه در آخرين نوبت انتخاب مي شوند، نگردد.

11- معلم بايد علاقه دانش آموزان به وسايل ورزشي و حفظ و حراست از آنها را تشويق كند.

12- براي بردن و برگرداندن وسايل ورزشي، روش و اصولي كه سهل و عملي باشد برقرار سازد.

13- معلم بايد قبل از به كار بردن يك وسيله جديد ورزشي، طرز به كار بردن و كار كردن با آن را آموزش دهد.

14- اگر زمين بازي با فواصل معين نقطه گذاري يا شماره گذاري شود از نظر ايجاد نظم و سرعت عمل دانش آموزان در قرار گرفتن در جاي براي تمرينات دسته جمعي بسيار موثر است.

15- معلم تربيت بدني بايد در همه حال شخصيت دانش آموزان و نوآموزان خود را حفظ كند و براي آنان احترام قايل شود.

16- هنگام ورزش همه دانش آموزان حتي المقدور از کفش و لباس ورزشي مناسب استفاده كنند و پس از پايان كلاس ورزش دوش بگيرند و خود را شستشو دهند.

17-  اگر دانش آموزان دو به دو با هم كار كنند مي توانند مددكار يكديگر باشند.

18- استفاده همه دانش آموزان از يك سوت در هنگام داوري، از نظر بهداشتي صحيح نيست.

شامل 35 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,700 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
teaching_physical_education_1785281_1109.zip519.1k

آخرین محصولات فروشگاه