فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی پابرجا برای یک قرن

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی پابرجا برای یک قرن

فهرست مطالب:

چالش تحلیل سیاست درازمدت

عدم قطعیت عمیق

توان رایانه های مدرن، ایجاد امکانات جدید

آینده پژوهی: آخرین پیشرفت های علمی

تصمیم گیری پابرجا: چهار مولفه کلیدی

گام های متوالی تعامل انسان و رایانه

---------

چالش تحلیل سیاست درازمدت:

اتخاذ تصمیم های مهم ------------ تحلیل نظام مند گزینه ها و راهکارها

افق دو الی سه دهه آینده --------- تحلیل نظام مند و کمّّی؟

پیش بینی های نادرست ----------- محدودیت های رشد، پایان جنگ سرد --- دلسردی و ناامیدی تحلیل گران

ارزیابی نظام مند آینده درازمدت به این دلیل نادر است که اکثریت معتقدند که نمی توان چنین ارزیابی هائی را به شیوه ای معتبر و علمی انجام داد

افق زمانی تحلیل های کمّی:

مدل سازی عملکرد اقتصادی ---------- چند فصل آینده

برنامه ریزی بنگاه -------------------- بیش از یک سال استراتژیک

تحلیل های دفاعی --------------------- 10-15 سال آینده

برنامه ریزی شهری ------------------ دو دهه آینده

تولید و مصرف انرژی --------------- دو دهه آینده

شکل بخشیدن به آینده درازمدت:

جورج کنان، 1947، X ---------- دکترین محدود سازی گسترش کمونیسم، تناقض های درونی، 40 سال

حمل و نقل ریلی در آمریکای شمالی ---------- 1860

جهاد خودکفائی در صنایع دفاعی (از سیم خاردار به موشک)

انرژی هسته ای

 سیاست گذاری درازمدت:

سیاست درازمدت آنگاه به عمل می آید که تصمیم گیران در گزینش اقدام های سیاستی کوتاه مدت خود به رویدادهائی توجه می کنند که شاید ظرف 30 سال آینده یا بیشتر اتفاق بیافتد

یکی از ویژگی های کلیدی افق درازمدت این است که به گونه ای چشمگیر و اجتناب ناپذیر متاثر از تصمیم های کسانی است که در آینده زندگی می کنند

هدف عمده تحلیل سیاست درازمدت شناسائی، ارزیابی، و انتخاب اقدام های کوتاه مدتی است که به گزینه های در دسترس نسل های آینده شکل می بخشند

عدم قطعیت عمیق:

عدم قطعیت عمیق زمانی وجود دارد که تحلیل گران موارد زیر را نمی دانند یا نمی توانند درباره آنها به وفاق برسند:

1- مدل های مناسب برای توصیف تعامل های بین متغیر های یک سیستم (عدم قطعیت پارامتری، عدم قطعیت ساختاری)

2- توزیع های احتمالی آماری برای نمایاندن عدم قطعیت متغیرها و پارامترهای کلیدی مدل

3- چگونگی ارزشگذاری مطلوبیت پیامدهای مختلف گزینه ها

انسان و عدم قطعیت (قوت ها):

اگر شهود درباره سیستم به شایستگی کار کند واکنش موفقیت آمیزاست

تجربه های گذشته و شناسائی الگوها ------- موقعیت جدید؟ -------- شبیه سازی ذهنی

روش های ابتکاری و قوانین سرانگشتی

دستورالعمل ها، رویه ها، و نهادهای جاافتاده

بهترین واکنش به شرایط عدم قطعیت عمیق این است که به جای پیگیری یک استراتژی بهینه برای یک آینده پیش بینی شده، استراتژی ای را جست و جو کرد که در برابر طیفی از آینده های مختلف به خوبی

جواب دهد و همگام با ظهور اطلاعات جدید در طول زمان استعداد تکامل داشته باشد

انسان و عدم قطعیت (ضعف ها):

شرایط بدیع و کاملا نو، انبوهی از اطلاعات، آزمون استراتژی ها بر روی دامنه وسیعی از پیشامدها، زنجیره های طولانی علت و معلولی، پیچیدگی، سوگیری های ادارکی

انسان شکست می خورد!

نیاز به ابزارها کمّی برای تحلیل تصمیم --------- ارزیابی نظام مند حجم انبوهی از اطلاعات و پرهیز از سوگیری ها

عدم قطعیت عمیق ---------- ابزارهای رایج تحلیل تصمیم ناکافی

تصمیم گیری گروهی ------- مطلوبیت ها و نظام های ارزشی مختلف

شکنندگی در برابر رویدادهای غافل گیر کننده

انسان چه شهودی عمل کند و چه به کمک روش ها و ابزارهای تحلیلی رایج از پس عدم قطعیت عمیق بر نمی آید

توان رایانه های مدرن:

ناکارآمدی دانش شهودی درباره روابط علت و معلولی ---------- پشتیبان حیاتی تصمیم : ریاضیات و رایانه

دسترسی همگانی به توان پردازشی سریع، حافظه نامحدود، تعامل تصویری Visualization

با توجه به وجود ابزارهای کمی بسیار اثر بخش و توان زیاد رایانه ها -------- محاسبات سرانگشتی برای چه؟

 امکانات جدید:

ابزارهای کمّی سنتی از رایانه به عنوان یک ماشین حساب استفاده می کنند!

ورودی ----------- داده های نه چندان کامل و فرضیات محدود کننده

خروجی ---------- مطلوب ترین استراتژی، راهکار، گزینه

محدود شدن دامنه گمانه زنی ----- رسیدن به یک گزینه قطعی ----------- استدلال قیاسی Deductive، اثبات گزاره 

در روش جدید ”تصمیم گیری پابرجا Robust Decision Making“ رایانه یک ابزار تعاملی و همکار در استدلال است

تقویت تفکر خلاق درباره آینده های گوناگون

شناسائی بهترین راه های شکل بخشیدن به آینده آنطور که دوست داریم

آزمون نظام مند راه های پیشنهادی بر روی دامنه کاملی از آینده ها

ساخت سبدهای بسیار بزرگ سناریوها (صد ها الی میلیون ها سناریو)

تطبیق عملکرد استراتژی ها بر روی دامنه بزرگ سناریو، رقابت استراتژی ها، استدلال قانع کننده و استقرائی Inductive

آینده پژوهی: آخرین پیشرفت های علمی:

استدلال و تخیل همیشه انسان ها را به کاوش درباره گذشته و گمانه زنی درباره آینده واداشته است

در طی هزاران سال گذشته ابزارهای فراوانی برای کشف آینده درازمدت و چگونگی تاثیر گذاری بر چنین آینده ای توسعه یافته اند.

دو یافته کلیدی:

امیدوار کننده------------------ ابزارها و و روش های تفکر درباره آینده و بررسی پیامدهای درازمدت اقدامات سابقه بسیار طولانی دارند. منبعی غنی از دانش، بینش، و تجربه

چالش برانگیز----------------- به رغم توانمندی های چشمگیر روش های سنتی و رایج، هیچ روش یا ابزار آینده پژوهانه ای برای پشتیبانی کاملا رضایت بخش از تحلیل سیاست درازمدت وجود ندارد.

همه روش های کنونی یک ضعف مشترک دارند. اینکه نمی توانند مساله چندگانگی و گوناگونی آینده های ممکن را خوب فهمیده و به آن بپردازند.

اما فنآوری رایانه قادر به گشایش محدودیت های پیشین است

داستان پردازی Narrative:

داستان پردازی ابزاری فوق العاده نیرومند برای نمایش، تشویق، و کاربرد تخیل و تجسم است

پیش گوئی و غیب گوئی، مشورت فرعون با جادوگران، معبد دلفی و پریکلس حاکم آتن

جمهوری افلاطون، اتوپیای توماس مور، نگاه به گذشته ادوارد بلامی، کتاب های علمی – تخیلی، کتاب های ژول ورن و سفر به فضا، کتاب بهار خاموش راشل کارسون و جنبش محیط زیست

ارائه وصف هائی از آینده ----------- درک جایگاه خود -------------- شناخت مسیرهای اقدام مناسب

جوهره اصلی تحلیل سیاست درازمدت نیز همین است: شناخت رابطه بین اقدام های کوتاه مدت و پیامدهای درازمدت

مطالعه تاریخ و درس های آن:

تاریخ چیزی جز داستان گذشته نیست و منبعی غنی از اطلاعات مرتبط با رویدادهای آینده است

رجوع به درس های تاریخ برای پیش بینی های قابل اتکاء

اشراف تاریخی------------- شناخت مرزها و حدود تغییرات و ثبات دهه ها و قرن های گذشته

کلان روندها ------------ تعمیم --------- پیش بینی آینده

جیمز دوار ------------ صنعت چاپ: رفورماسیون و انقلاب علمی،  صنعت اینترنت: انقلاب جدید؟

اسپنگلر ---------- تمدن یک ارگانیسم است: تولد، رشد، مرگ

توئین بی --------- تجدید حیات تمدن امکان پذیر است. رشد و شکوفائی مستلزم واکنش به یک سری چالش هاست

هرمان کان ------- اثر کلاسیک: 200 سال آینده (1976)، تکمیل انقلاب صنعتی در سراسر جهان در سال 2176، پیش بینی مفصل کمّی و بیان کیفی

اما تاریخ حساسیت به تفسیر دارد. آنچه ثابت می شود در آینده متفاوت است به اندازه مشابهت ها اهمیت دارد

باید مجموعه ای از دیدگاه های بدیل و متفاوت تاریخی تهیه شود

داستان پردازی گروهی:

عوامل تاثیر گذار بر آینده  فراتر از دامنه تخصص یک نفر یا گروه کوچکی از خبرگان است

لزوم توسعه روش شناسی های رسمی برای اینکه عقل های خود را روی هم بریزیم

روشی برای ترکیب نظام مند دانش و بینش گروه بزرگی از خبرگان

دلفی تولید پاسخ های تفاهم آمیز:

1964 در اندیشگاه رند RAND---- تی جی گوردون و اولاف هلمر : ارائه 8 پیش بینی که 7 مورد آن غلط از آب در آمد!

(1984 تا 2000)

هدف کاهش غافل گیری --------  غافل گیر شدیم!

دللفی به آشکار سازی خردمتعارف Conventional Wisdom کمک می کند

اما هیچ تضمینی وجود ندارد که محصول نهائی دلفی ربطی به آنچه در آینده رخ می دهد داشته باشد

دولت ژاپن از سال 1970 تا کنون در دوره های پنج ساله دلفی ملی انجام می دهد: هزاران تن از خبرگان علم و فنآوری

تکیه بر پیش بینی خبرگان + حجم بالای فعالیت = ابزار عملی و کارآمد برای سیاست گذاری درازمدت؟

شامل 40 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1784770_3764.zip275.3k

دانلود پاورپوینت نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع TQM

دانلود پاورپوینت نگرشی کاربردی بر مدیریت کیفیت جامع TQM اهداف: تعریف مدیریت کیفیت جامع تشریح اصول  تبیین مراحل اجرایی نتیجه گیری --------- مدیریت کیفیت جامع چیست: مدیریت کیفیت جامع برگردان فارسی عبارت Total Quality Management(یا به طور اختصار TQM) می باشد. معنای مديريت كيفيت جامع عبارتست از درگيركردن همه ی افراد در همه ی امور سازمان، به گونه ای كه در جهت اهداف و كوشش هايی قرار گيرند كه باعث بهبود عملكرد در تمامی سطوح سازمان گردد.  در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,300 تومان

دانلود پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته - سطوح تجزیه و تحلیل سازمان : 3. سطح کارگاهی

دانلود پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته - سطوح تجزیه و تحلیل سازمان : 3. سطح کارگاهی سرفصل مطالب: ماهیت ومفاهیم تئوری سیر تطوروتحول تئوریهای سازمان سطوح تجزیه و تحلیل :1- سطح بوروکراسی سطوح تجزیه و تحلیل :2-سطح سازمان سطوح تجزیه و تحلیل : 3-سطح کارگاه سطوح تجزیه و تحلیل : 4-سطح تکنیک نهاد و نهادگرایی سازمانها : سیستم های عقلایی ، طبیعی ،باز نظریه عمومی سیستمی G.S.T و تئوری اقتضایی هفت الگوی کارساز مینتزبرگ هفت اس مکنزی (اس های نرم و اس های سخت) دیسیپلین ها (کارآفرینی،س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,300 تومان

آخرین محصولات فروشگاه