فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت آمادگی دفاعی

دانلود پاورپوینت آمادگی دفاعی

مديريت بحران و پدافند غيرعامل:

پدافند غير عامل با توجه به اصول حاكم در مديريت بحران مجموعه از تمهيدات، اقدامات و طرح هايي است كه با استفاده از ابزار و شرايط، حتي المقدور بدون نياز به نيروي انساني و  به صورت خود اتكا، از يك سو توان دفاعي مجموعه را در زمان بحران افزايش داده و از سوي ديگر پيامدهاي بحران را كاهش و امكان باز سازي مناطق آسيب ديده را با كمترين هزينه فراهم مي سازد.
طرح هاي پدافند غير عامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهيه و اجرا مي گردند
اين قبيل تمهيدات و ملاحظات پدافند غيرعامل علاوه بر كاهش شديد هزينه ها، كارآيي دفاعي طرحها، اهداف و پروژه ها را در زمان تهاجم دشمن بسيار افزايش خواهد داد.
 
اهداف اصلي پدافند غير عامل:
استمرار فعاليت هاي زيربنايي
تداوم خدمات رساني عمومي و تسهيل ‌اداره كشور در شرايط تهديد و بحران  تجاوز خارجی
كاستن از آسيب پذيري مستحدثات و تجهيزات حياتي و حساس كشور
حفظ بنيه دفاعي برغم حملات خصمانه و مخرب دشمن از طريق اجراي طرح‌هاي  پدافند غيرعامل
تأمين نيازهاي حياتي
 
قابليت هاي پدافند غير عامل:
قابليت‌هاي پدافند غيرعامل، ايجاد بستر مناسب توسعه پايدار كشور، هم راستا با سياست‌هاي تنش‌زدايي، پايدارترين و ارزان‌ترين روش دفاع، مناسب‌ترين راهكار افزايش آستانه مقاومت ملي، پشتوانه اقتدار ملي، يكي از مهمترين ابزارهاي بازدارندگي، بهترين و مناسب‌ترين شيوه كاهش مخاطرات و كاهش آسيب پذيري، صلح آميزترين روش دفاع و فطري‌ترين عنصر دفاعي بشر در برابر همه حوادث است.
ذكر اين نكته ضروري است كه "كشورهايي كه توسعه پدافند غيرعامل را به عنوان يك سياست دفاعي مستمر در دستور كار خود قرار مي‌دهند، هيچگاه در مظان اتهام تهديد عليه كشورهاي ديگر قرار نمي‌گيرند".
با اين توضيح، كشورهايي كه پدافند غيرعامل را به عنوان يك راهكار اصلي برمي‌گزينند به شرايطي از نظر كاهش آسيب‌پذيري دست مي‌يابند كه‌مطامع كشورهاي تهديدكننده عليه آنها كاهش مي‌يابد.
 
اصول پدافند غيرعامل درطرح هاي حساس و حياتي  :
1- ايجاد بستر مستمر و پويا جهت اجراي طرح هاي پدافند غير عامل
2- قرار گرفتن اصول پدافند غير عامل در متن طرح هاي پدافند غير عامل
3- ايجاد ضمانت هاي اجرائي و پاسخگو بودن بالاترين مقام اجرائي هر دستگاه نسبت به رعايت اصول پدافند غير عامل
4- تعيين شاخص هاي اولويت بندي، متناسب با اهميت و حساسيت نقاط هدف (ساختمان ها، تأسيسات، تجهيزات و شريان هاي اصلي كشور كه ممكن است در معرض تهاجم قرار گيرند نقاط هدف ناميده ميشوند.)
5- تعيين سطوح ايمني و معيارها و ضوابط فني پدافند غير عامل متناسب با ماهيت نقاط هدف و نوع تهديد.
6- كاهش آسيب پذيري نيروي انساني، مستحدثات و مراكز حياتي و حساس موجود و در دست اجرا يا در دست مطالعه كشور از طريق اجراي طرح هاي پدافند غير عامل
 
اصول كلي پدافند غير عامل:
اختفا  Concealment
استتار  Camouflage
فريب  Deception
پوشش Covering &  Obscuration
پراكندگي و تفرقه Dispersion &  Separation
استحكامات    Fortification
اعلام خطر Early Warning     
مكان يابي   Site Selection
 
بحران:
بحران رويدادي است كه به طور طبيعي يا بوسيله بشر،    به طور ناگهاني (Emergency) يا به صورت فزاينده (Crisis) بوجود آيد و سختي و مشقتي را به جامعه انساني تحميل كند كه براي برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، اساسي و فوق العاده باشد.
 
انواع بحرانها:
1-بلاياي طبيعي:
زلزله
سيل
بهمن
طوفان و ...
 
2-بلاياي غير طبيعي:
بحرانهاي تكنولوژيك
بحرانهاي سياسي
بحرانهاي اكولوژيك
 
 
ايران يكي از ده كشور حادثه خيز جهان و بعد از هند، بنگلادش و چين، چهارمين كشور بلاخيز به شمار مي‌رود.
 
بحرانهاي تكنولوژيك:
خطرات تكنولوژيك بر اثر فرايندها و مواد ناشي از زندگي در جهان صنعتي ايجاد مي‌شوند و شامل موارد زير هستند:
نقل و انتقال مواد و انسان‌ها (از راه جاده‌ها، راه‌آهن، هوا يا دريا)
استفاده از ماشين‌آلات سنگين يا سريع
استفاده از الكتريسيته، دماي بالا، فشار بالا و ...
توليد انبوه، ذخيره‌سازي، استفاده و دور ريختن مواد خطرناك
در دسامبر سال 1984 در شهر بوپال هند كه مركز فعاليت هاي شيميايي شركت آمريكايي يونيون است، به ناگاه ابري از گازهاي سمي و كشنده متيل ايزوسيانات در آسمان اين شهر پراكنده شد كه منجر به مرگ بيش از 25000 نفر شد
در يك مورد ديگر انفجار كارخانه اتمي چرنوبيل در سال 1986 در اتحاد جماهير شوروي سابق نيز نمونه اي ديگر از بحران هاي تكنولوژيك است.
 
بحرانهاي اكولوژيك:
بحران هاي اكولوژيك: اين بحران ها در نتيجه اقدامات مستقيم بشر و استفاده بي رويه از منابع طبيعي روي مي دهد و موجب تخريب كره خاكي و تخريب جو زمين گشته و بيش از آنكه نسل بشر را مورد تهديد قرار دهد، اثر مستقيمي بر نابودي گياهان، منابع طبيعي و جانداران ديگر خواهد گذارد.
تخريب جنگل ها و مراتع و بريدن درختان به منظور سوزاندن و استفاده هاي ناشايست ديگر از محيط زيست، در زمره فاجعه هاي اكولوژيك محسوب مي شوند.
برخي از فاجعه هاي تكنولوژيك نظير نشت ضايعات سمي و خطرناك و پخش آن در محيط زيست بشر مي تواند به تخريب اكولوژي و محيط زيست كمك كند.
 
بحرانهاي سياسي:
اقدامات آگاهانه و حساب شده انسان كه موجب از بين رفتن جان انسانها و تخريب كلي جامعه مي شود به نام بحران هاي سياسي شناخته مي شوند. جنگ، آشفتگي سياسي، آشوبهاي اجتماعي و ديگر اقدامات مخرب آگاهانه انسان در زمره حوادث سياسي قلمداد مي شود.
 
مشخصات و نتايج بحرانهاي سياسي  :
1- كشته و زخمي شدن جمع كثيري از مردم
2- نابود شدن اموال مردم
3- نابساماني هاي بلند مدت اقتصادي اجتماعي
4- نابساماني هاي بلند مدت اجتماعي
 
نمونه هاي از بحرانهاي سياسي:
جنگ: طبق آمار رسمي دولت ايران ، طي 8 سال دوران دفاع مقدس 213 هزار نفر شهيد، 335 هزار نفر معلول، 40 هزار نفر اسير و 1 هزار ميليارد دلار خسارت به كشور ايران وارد شده است.
تروريسم: تروريسم يكي ديگر از انواع بحران هاي سياسي است كه در صورت گسترش دامنه آن مي تواند به يك فاجعه سياسي تبديل شود. استفاده از سلاح هاي مخرب و مرگبار در مقياس كوچك نمونه اي از اقدامات تروريستي است كه در گوشه و كنار دنيا علي الخصوص در خاورميانه هر روز اتفاقات ناگواري را رقم مي زند.
فعاليتهاي خرابكارانه
نا آرامي هاي سياسي _اجتماعي : ناآرامي هاي سياسي _اجتماعي در داخل مرزهاي يك كشور اگر به موقع پاسخ داده نشوند، ممكن است موجب يك فاجعه بشود.
طبق آمار رسمي دولت ايران ، طي 8 سال دوران دفاع مقدس 213 هزار نفر شهيد، 335
هزار نفر معلول، 40 هزار نفر اسير و 1 هزار ميليارد دلار خسارت به كشور ايران وارد  شده است.
بمباران شيميايي حلبچه در 24 اسفند1366 توسط صدام .در اين بمباران 5000 نفر كشته و 7000 نفر مجروح شدند
صدام  در این حمله از سه نوع گاز خردل ، گازهای اعصاب ( تابون ، سارین یا سومان ) و سیانوژن علیه مردم بی دفاع استفاده کرد. پنجاه فروند جنگنده عراقی ، هریک چهار بمب شیمیایی را حمل كرده و
این منطقه را مورد تهاجم سنگین خود قرار دادند .
 
مديريت بحران:
مديريت بحران در برگيرنده يكسري عمليات و اقدامات پيوسته و پويا شامل برنامه ريزي، سازماندهي، تشكيلات، رهبري وكنترل مي باشد.
 در واقع مديريت بحران فرآيند كاهش خطرپذيري واقعه رويداده با استفاده از منابع ضد بحران به گونه اي كارا و اثربخش است.  
 
شامل 50 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,600 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
defense_readiness_1783521_2959.zip3.3 MB

آخرین محصولات فروشگاه