فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه Project Risk Management

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک پروژه Project Risk Management

تعریف:

تاكنون تعاريف متعددي از ريسك ارائه شده است، مي‌توان ادعا كرد كه همه اين تعاريف بري بيان موقعيت هايي ارائه شده اند كه سه عامل مشترك را مي توان در آنها مشاهده كرد.
 
موقعيت هايي با ريسك توام هستند كه:
1- عمل يا اقدام بيش از يک نتيجه به بار مي‌آورد.
2- تا زمان ملموس شدن نتايج از حصول هيچ يک از نتايج آگاهي قطعي در دست نباشد
3- حداقل يکي از نتايج ممکن‌الوقوع مي‌تواند پيامدهاي نامطلوبي را به همراه داشته باشد.
به ديگر سخن، عدم اطمينان از نتايج يك عمل و قرار گرفتن در معرض اين نامعلومي‌ها از مهمترين مؤلفه‌هي تشكيل دهنده انواع ريسكها مي‌باشند.
ریسک هرچیزی است که ناشی از عدم اطمینان و آگاهی باشد و بر نتیجه کار تاثیر بگذارد
 
ريسك عبارت است از هر چيزي كه مانع از رسيدن سازمان به اهدافش باشد و يا توان سازمان را در اين راه بكاهد و ممكن است به يكي از صور زير باشد:
 رخداد يك فاجعه يا اتفاق بد
عدم وقوع مسائل آنطور كه مورد انتظار است.
عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب
ريسك در معناي عام عبارت است از تاثير منفي ناشي از يك آسيب پذيري  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرايندهاي يك سيستم.
 
مديريت ريسك:
تعريف:
مديريت ريسك فرايند شناسايي، ارزيابي و كنترل ريسك هاي اتفاقي بالقوه اي است كه مشخصا پيامدهاي ممكن آن خسارت يا عدم تغيير در وضع موجود مي باشد.
 
اهداف:
1-بقاء سازمان
2-صرفه جوئي در هزينه ها
3-حفظ سطح قابل قبولي از نگراني و اضطراب
4-ثبات عايدات (درآمدها)
5-عدم توقف عمليات به دنبال وقوع يك خسارت
6-رشد مداوم سازمان
7-انجام مسئوليت اجتماعي و محدود نمودن خسارات به خود سازمان
 
ارزیابی ریسک :
به فرایند کلی برآورد نمودن میزان ریسک و تصمیم گیری در خصوص قابل تحمل بودن ریسک، ارزیابی ریسک گفته می شود.
 به ریسک که میزان آن تا حد قابل تحمل، با در نظر گرفتن الزامات قانونی و خط مشی سازمان تحقیقاتی کاهش یافته باشد، ریسک قابل تحمل گویند.
ارزیابی ریسک بطور سیستماتیک تعیین می‌کندچه خطراتی پیرامون پروژه تحقیقاتی هستند و احتمال رخدادن خطر چقدر است و چه آسیبی و با چه شدتی ممکن است، بوجود آید، که خودباعث می‌شود راه حلهای کنترلی شناسایی می‌شوند و در نتیجه باعث کاهش ریسک و اثراتش می‌شود.
ارزیابی ریسک ، اطلاعاتی را جهت ایجاد یک سیستم ایمن کار فراهم می‌کند.
ارزیابی ریسک، مرکز ثقل اهداف مدیریت تحقیقات حرفه ای است که بر روی حذف و بحداقل رسانیدن ریسک  و منجر به نتیجه شدن تحقیق تمرکز دارد.
 
روشهای مختلف ارزیابی ریسک:
مطالعات انجام شده ، نشان داده است که در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع مختلف روش ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد(کیفی و کمی ).
احتمال وقوع،تکرار ،شدت،پیامد ناشی از آن،میزان تماس با عامل ایجاد کننده، تعداد افرادیکه با خطر مواجهند، فاکتورهای محیطی و قابلیت اعتماد عملکردهای ایمنی عوامل موثر در 70 روش ذکر شده هستند.
 
مديريت ريسك:
فوايد:
افزايش كارائي
 مؤثر بودن
 تسهيلات و روان سازي
 كاهش هزينه
سرعت عمل و كاهش زمان انجام عمليات
 
ابزارها:
اجتناب از ريسك
محدود كردن ريسك
 انتقال ريسك
تقبل ريسك
برنامه ريزي ريسك
 تحقيق و شناسايي     
 
مراحل مديريت ريسك:
ارزيابي و نظارت
شناسايي ريسك
كاهش ريسك
 
1-تشخيص و تعريف اهداف سازمان يا سيستم
2-شناسايي ريسكهاي سازمان يا سيستم
3-ارزيابي ريسك
4-انتخاب يكي از ابزارهاي مديريت ريسك
5-اجراي تصميمات اخذ شده در خصوص انتخاب ابزار
6-ارزيابي مراحل گذشته
 
تفاوتBusiness Risk و Financial Risk :
Business risk arises from the nature of firms business; Strategic risk, compliance risks, financial and operational risk
Financial risks arises from possible losses in financial markets due to movements in financial variables, usually associated with leverage with the risk   that obligations and liabilities can not be met with present assets
 
طبقه بندی ریسکها:
Three Types of Risks
Risk that can be eliminated
Those that can be transferred
Risks that can be managed
by the institution
 
انواع ريسك:
Predictable
قابل پيش بيني
external Risk
عوامل محیطی پروژه
Internal Risk
عوامل درونی
Technical Risk
عوامل فنی
Business Risk
عوامل تجاری
در رابطه با، نحوه ساخت محصول، نحوه فروش،نحوه بازاريابي، از دست دادن پشتيباني مديريت
Unpredictable
غير قابل پيش بيني
 
انواع ریسک:
1- ريسك ذاتي: سطحی از ریسک است که در پیاده سازی پروژه مورد نظر به صورت بالقوه وجود دارد و باید برای کاهش آن چاره ای اندیشید.
2- ريسك باقيمانده: سطحي از ريسك است كه علي رغم ايجاد عوامل كنترلي و سعي در كاهش ريسك هنوز وجود دارد .
3- ريسك قابل قبول: سطحي از ريسك باقيمانده است كه اگر چه وجود دارد، اما مانعي جدي بر سر راه رسيدن به اهداف  و يا ماموريت هاي سازمان ايجاد نمي كند .
 
اهداف پروژه پژوهشی و ریسکهای آن:
هرچیزی که یکی از این اهداف را تحت تاثیر نامطلوب بگذارد ریسک محسوب میشود:
اثربخشي(effectiveness)
كارايي(efficiency)
قابليت اطمينان(confidentiality)
انسجام و يكپارچگي(integrity)
قابليت دسترسي(availability)
رفع نياز(compliance)
قابليت اعتماد(reliability)
 
عوامل موفقيت فرآيند شناسايي ريسك:
انجام فرآيند مبتني بر دانش و استفاده از سطح مناسبي از افراد متخصص و آگاه
كنترل مركزي و منظم به همراه رويه هاي از قبل تعريف شده
پي گيري و ايجاد يك فرايند منسجم و كامل از انتخاب و اجراي كنترل هاي لازم تا سنجش نتايج
تعيين مسئوليت فعاليتها
مستند سازي
ارتقاء دانش سازماني
به روز كردن منظم
 
عوامل موفقيت در مديريت ريسك:
تعهد مدير ارشد در خصوص زمان و منابع
پشتيباني و همكاري همه جانبه گروه
صلاحيت تيم مديريت ريسك
آگاهي و مشاركت كاربران سيستم
ارزيابي مستمر و شناسايي مداوم ريسكهاي مربوط به ماموريت
 
انواع مدیریت ریسک :
مديريت ريسك Reactive
مديريت ريسك Proactive
مدیریت ریسک predictive
 
مديريت ريسك (Reactive):
تيم پروژه پس از رخ دادن ريسك به آن پاسخ مي‌دهند.
Mitigation : برنامه ريزي براي كاهش ريسك با افزايش منابع
Fix on failure : در هنگام مواجهه با اشكال منابع پيدا شده  و اعمال مي‌شوند.
Crisis management : ممكن است منابع اعمال شده پاسخ لازم را نداده و پروژه به خطر افتد.
 
مديريت ريسك (Proactive):
ارزيابي ريسك از قبل انجام مي‌شود. و سازمان قبل از وقوع برای پاسخ آمادگی دارد
در این روش ریسکهای شناخته شده مدیریت میشوند
سازمان ريشه‌هاي اصلي ريسك را اصلاح مي‌كند.
مفهوم (TQM (Total Quality Management  اعمال میشود
بررسي منابع ريسك كه خارج از محدوده پروژه هستند.
–توسعه تخصص‌هايي براي مديريت تغييرات
 
مدیریت ریسک predictive:
در این نوع مدیریت ریسک با استفاده از ابزارها ی متعددی چون مطالعات آماری،مدلسازی و داده کاوی به پیش بینی ریسکهای احتمالی شناخته نشده می پردازند
این نوع مدیریت در سازمان هایی که از ریسک ممکن است آسیبهای جدی ببینند اعمال میشود
 
چرخه مدیریت  ریسک پروژه:
كنترل
شناسايي
آناليز
طرح ريزي
رديابي
 
شناسايي ريسك:
ريسك اصولاً به دو دسته تقسيم مي‌شود :
Generic
در همه پروژه ها مشترک است
Project  Specific
در یک پروژه خاص ایجاد می شود
 
يك روش براي شناسايي ريسك استفاده از :
“Risk Item Checklist” مي‌باشد.
با طرح سوال در رابطه با هريك از موارد موجود در Checklist، نسبت به شناسايي آن اقدام مي‌شود.
تعدادي از اين چك ليست ها تهيه شده و در دسترسي مي‌باشد.
 
نمونه سوالات مطرح در چک لیست:
آيا پروژه تحقیقاتی  در حال انجام  مورد حمایت مدیران قرار دارد؟
آيا كاربران نهايي منتظر نتیجه تحقیق است؟
آيا كليه نياز‌ها شناخته شده است؟
آيا مشتري در تعريف پروژه تحقیقاتی  دخالت داشته است؟
آيا Scope پروژه ثابت است؟
آيا خواسته‌هاي كاربر نهايي واقعي است يا ايده آل؟
آيا تخصص‌هاي لازم در تيم تحقیقاتی  وجود دارد؟
آيا نياز‌هاي پروژه مشخص شده  است؟
آيا تيم پروژه با تكنولوژي مورد استفاده آشنا است؟
آيا تعداد  افراد تيم‌ پروژه كافي است؟
آيا افراد دست اندر كار از اهميت پروژه مطلع هستند؟
 
ريسك‌هاي كاركنان و افراد:
سوالاتي كه بايد پاسخ داده شوند:
آيا بهترين افراد در دسترس هستند؟
آيا كاركنان داراي تخصص‌هاي مورد نظر هستند؟
آيا تعداد كافي نيرو وجود دارد؟
آيا كاركنان براي تمام طول پروژه باقي خواهند ماند؟
آيا برخي افراد به صورت نيمه وقت كارمي‌كنند؟
آيا كاركنان توقعات صحيح دارند؟
آيا كاركنان آموزش‌هاي لازم را ديده اند؟
آيا تغييرات در كاركنان پايين خواهد بود؟
 
كاهش، پايش و مديريت ريسك :
كاهش (mitigation) : چگونه مي‌توان از ريسك اجتناب نمود؟
پايش (monitoring) : چه فاكتور‌هايي را مي‌توان ردگيري نمود كه با توجه به آنها بتوان احتمال رخداد ريسك را حدس زد؟
مديريت (management) : چه طرحي براي مواجه با ريسك در صورت رخداد آن وجود دارد؟
 
اجزاء ريسك:
اجزاي پروژه تحقیقاتی با چه ريسك‌هايي همراهند؟
(Performance (P اجرا
(Cost (C هزینه
(Support (SU پشتیبانی
(Schedule (S برنامه ریزی و زمان
درجه اثر هريك از اين اجزا را بايد در پروژه مشخص نمود.
براي اين منظور از جدول اثرگذاري ريسك استفاده مي‌شود.
 
شامل 168 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Project-Risk-Management_1777968_6255.zip5.4 MB

دانلود پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه ( جزوه شماره 1- برنامه ريزي پروژه)

دانلود پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه ( جزوه شماره 1- برنامه ريزي پروژه) فهرست عناوین: فرآيند برنامه‌ريزي در يك نگاه محدوده پروژه شناسايي فعاليتهاي پروژه بسته كاري يك نمونه WBS ايجاد شبكه پروژه شبكه گرهي   (Activity On Node (AON برآورد مدت زمان فعاليتها زمانبندي پروژه شبكه برداري شامل 93 اسلاید POWERPOINT ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,500 تومان

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزش کارآفرینی (چگونگی راه اندازی کسب و کار)

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزش کارآفرینی (چگونگی راه اندازی کسب و کار) بررسی فرصت های کسب و کار: کارآفرینی شامل جست وجوی فرصت و سپس جستجوی منابع مورد نیاز است. فرصت ها پیدا نمی شوند، بلکه ایجاد می شوند و پایدار و همیشگی نیز نیستند.(پنجره فرصت) یکی از شبکه های اطلاعاتی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کارهای کارآفرینانه، پایگاه اطلاعات صنعتی وزارت صنایع ومعادن است که را عرضة اطلاعات لازم در مورد نحوة ارزیابی طرح های صنعتی، انواع مشوق های سرمایه گذاری، اول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,400 تومان

دانلود پاورپوینت کارآفريني و آموزش

دانلود پاورپوینت کارآفريني و آموزش گام اول - مبانی اولیه کارآفرینی سير تکامل واژه کارآفريني: واژه کارآفريني از واژه فرانسوي Entreprendre گرفته شده است. اين واژه در قرن چهاردهم به موديان مالياتي اطلاق مي شد (ريسک پذيري) در قرن پانزدهم اين واژه به رهبران ارکست موسيقي اطلاق گرديد (هماهنگ کننده) در قرن شانزدهم به کساني اطلاق مي شد که به ماموريت هاي نظامي اعزام مي شدند (مبارز و جنگجو) در قرن هجدهم از اين اصطلاح در فعاليتهاي س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه