فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت بررسي ميزان آمادگي مراكز آموزشي درماني كاشان از نظر مديريت بحران در حوادث غير مترقبه - سال 1385

دانلود پاورپوینت بررسي ميزان آمادگي مراكز آموزشي درماني كاشان از نظر مديريت بحران در حوادث  غير مترقبه - سال 1385

آمادگي:

مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه، دولت و مردم را در انجام  مراحل مختلف مديريت بحران افزايش ميدهد.

بحران Crisis:
حوادثي كه در اثر عملكردهاي طبيعي و انساني به طور ناگهاني به وجود مي آيدو مشقت و سختي را به يك مجموعه يا جامعه انساني تحميل ميكند و برطرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق العاده دارد.
 
حوادث غير مترقبه  Disaster:
اتفاقاتي هستند که بطور غافلگيرکننده و گاه اجتناب ناپذير رخ داده و به علت گستردگي تاثير بر منابع مادي و انساني و قطع روند طبيعي حيات، خارج از ظرفيت تطابق جوامع بوده و گاه بدون کمک هاي ملي و بين المللي به فاجعه هاي انساني منجرمي گردند. حوادث غيرمترقبه را به دو نوع بلاياي طبيعي و بلاياي غير طبيعي تقسيم   مي کنند
 
Crisis Managementمديريت بحران :
فرايند عملكرد و برنامه ريزي مقامات دولتي و دستگاههاي اجرايي دولتي ، كه با مشاهده، تجزيه و تحليل بحرانها، به
 صورت يكپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي
موجود تلاش ميكنند از بحرانها پيشگيري نمايند يا در صورت
 بروز آنها در جهت كاهش آثار، آمادگي لازم، امدادرساني
سريع و بهبود اوضاع تا سطح وضعيت عادي تلاش نمايند. »
 
بيان مساله:
امروزه مدیریت بحران بخش جداناپذیری از کل نظام مدیریت است
بخش اساسي از مديريت استراتژيك را تشكيل مي دهد.حوادث غير مترقبه از ديرباز در جهان باعث بروز مشكلات فراوان و خسارات جاني، مصدوميت ها، معلوليت هاو زيان هاي اقتصادي
وجود يك طرح مديريت بحران براي مراكز امدادي ضروري است و تنها راه مقابله ي مؤثر با حوادث غيرمترقبه در اين مراكز وجود طرح و برنامه اي براي آمادگي و اعمال واكنش مناسب مي باشد تا از اين
طريق آثار ناشي از  اين  حوادث  به  حداقل  كاهش يابد.
 
مسئله و  پرسش اصلي تحقيق:
چنانچه حادثه غير مترقبه اي در سطح شهرستان و  توابع آن رخ
لحاظ ماموريت هاي تعريف شده در حوزه  مذکور  به  گونه اي
مديريت نمايند  که عواقب سوء ناشي  از حادثه  بعد از   رخداد
 آن حداقل گردد؟
آيا آمادگي در حد استانداردهاي تعريف شده وجود دارد؟
ميزان اين آمادگي چقدر است؟ واز هم اکنون براي رفع نقاط
ضعف مذکور چه بايد کرد؟
 
اهميت پژوهش :
بدون بهره مندي يك برنامه مديريت بحران،
مديران در فرايند مواجهه با بحران دچار
چالشهاي زيادي خواهندشد. همچنين آنها
بايد فشار زيادي را از لحاظ احساسي و
فيزيكي تحمل كنند.
هدف ازمديريت صحيح بحران دريك مركزآموزشي  درماني  ارائه خدمات بهداشتي، درماني به مردم درمناسب ترين زمان
انطباق وضعيت بيمارستان با شرايط جديد بر  اساس  طرح هاي  پيش بيني شده
اين تحقيق بدنبال اين است كه با تعيين ميزان آمادگي  اين مراكز به شناسايي نقاط قوت و  ضعف در زمينه  ارائه خدمات  مورد  نياز پرداخته  و مسئولين امر ضمن بر طرف نمودن  كاستيها  به  تدوين واجراي برنامه استراتژيك مديريت بحران براي اين مراكز اقدام نمايند.
 
هدف كلي :
تعيين ميزان آمادگي مراكز آموزشي درماني   دانشگاه علوم پزشكي كاشان ازنظر ارايه خدمات مورد نياز  مصدومين  و مجروحين  با توجه  به استاندارد هاي  مديريت  بحران درزمان  وقوع حوادث غيرمترقبه   مي باشد.
 
اهداف جزيي :
تعيين ميزان آمادگي مراكز آموزشي درماني در زمان وقوع حوادث غير مترقبه با توجه به استاندارد هاي مديريت بحران از نظر ارايه:
1-خدمات اورژانس
2-خدمات درماني
3-خدمات  تشخيصي
4-خدمات پشتيباني و مديريت منابع
5-وجود برنامه آموزشي مدون و انجام مانور هاي دوره اي
6-ساختار مديريت شامل برنامه ريزي و سازماندهي
7- برنامه ها ي ايمني، پذيرش و مستند سازي، ارتباطات، كنترل ترافيك داخلي و خارجي
 
سئوال هاي پژوهش:
1- ميزان آمادگي اين مراكز از نظرارائه خدمات اورژانس با توجه به استانداردهاي
مديريت بحران در سال 1385 چقدر است؟
2- ميزان آمادگي اين مراكز از نظرارائه خدمات درماني با توجه به استاندارد هاي
مديريت بحران در سال 1385 چقدر است؟
3- ميزان آمادگي اين مراكز از نظرارائه خدمات تشخيصي با توجه به استاندارد هاي
مديريت بحران در سال 1385 چقدر است؟
4- ميزان آمادگي اين مراكز از نظر خدمات پشتيباني و مديريت منابع حوادث با
توجه به استاندارد هاي مديريت بحران در سال 1385 چقدر است؟
5- ميزان آمادگي اين مراكز از نظر وجود برنامه آموزشي مدون و انجام مانور
با توجه به   استاندارد هاي   مديريت  بحران در  سال 1385  چقدر   است؟
6- ميزان آمادگي اين مراكز از نظر ساختار مديريت با توجه به  استاندارد هاي
مديريت بحران در سال 1385 چقدر است؟
7- ميزان آمادگي  اين مراكز   از   نظر   برنامه ها   و   فعاليت هاي ايمني ، پذيرش و
مستند سازي، ارتباطات، كنترل ترافيك داخلي و خارجي با توجه به استانداردهاي
مديريت بحران در سال 1385 چقدر است؟

شامل 56 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Crisis-Management_1773906_6102.zip5.2 MB

آخرین محصولات فروشگاه