فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت روانشناسی شخصیت

دانلود پاورپوینت روانشناسی شخصیت

تعریف شخصیت:
مجموعه ی افکاروهیجانات و
رفتارهایی ثابت و با دوام که شیوه ی انطباق ما با دنیا را نشان میدهد.

نظریه های مهم:

روان پویایی
رفتاری وشناختی اجتماعی
انسانگری
صفتی
موضوعات و سئوالات مطرح در هر نظریه:
آیا شخصیت فطریست یا آموختنی؟
آیا هشیار است یا نا هشیار؟
آیا تحت تاثیر عوامل درونیست یا بیرونی؟
 
توجه:
تنوع نظریه های شخصیت فهم شخصیت را دشوار نمی کند بلکه در کنارهم باعث تکمیل همدیگر و چیدن پازل شخصیت می شوند.
زیگموند فروید(1939-1856)معمار
 
نظریه ی روانکاوی – روان پویای:
شخصیت در نگاه فروید:ماهیتی ناهشیار دارد که از سیر تحولی مرحله ای پیروی می کند.
همچنین او عقیده دارد:ذهن ناهشیار کلید فهم رفتارانسانها است و رویاها واشتباهات لپی (لغزشهای کلامی فرویدی)نمونه ایی از فاش کنندگان ذهن ناهشیارآدمییند
 
ساختارهای شخصیت:
اید:
حاوی غرایز و مخزن انرژی روانی است و کاملا ناهشیار است و با واقعیت هیچ تماسی ندارد
اید طبق اصل لذت کار می کند
ایگو:
ساختاریست که الزامات واقعیت را مراعات میکند(لذت در چهارچوب هنجارهای هجتماعی)
مقداری از ایگو هشیار ومقداری ناهشیار است
مدیر اجرایی شرکت شخصیت ایگو است و هصل در ان واقعیت است
سوپر ایگو:
ساختاری که با پای بندهای اخلاقی سروکار دارد (وجدان) ومثل اید واقعیت را در نظر نمی گیرد
اصلش اخلاقیات است
تعارضها از دعوای اید با سوپر ایگو انشی میشود
 
مکانیسمهای دفاعی:
ایگو برای حل تعارض الزامات واقعیت با خواسته های اید و سوپر ایگو از یک رشته راهبردها استفاده می کند که استفده ی معتدل از آنها زیانبار نیست.
مکانیسمهای دفاعی که با قلب کردن ناهشیارانه ی واقعیت اضطراب را کم می کنند
واپس رانی(سرکوب):قویترین مکانیسم که ایگو تکانه های نامقبول اید را از آگاهی بیرون می راند و به ناهشیار می فرستد (بنیان تمام مکانیسمهاست).
دلیل تراشی:ایگو انگیزه ی مقبول تری را جایگزین انگیزه ی کم مقبول میکند.
جابه جایی:ایگو احساسات خودیش نسبت به شیء نامقبئل را روی شیءمقبول تری خالی می کند.
والایش:ایگو تکانه ای را که مقبولیت اجتماعی داردرا جایگزین تکانه ی نا مقبول می کند.
فرافکنی:ایگو کاستی ها و مشکلات و اشتباهات خود را به دیگران نسبت می دهد.
واکنش وارونه:ایگو انگیزه ی نا مقبول را به انگیزه ی متضادش تبدیل می کند.
انکار:ایگو واقعیتهای اضطراب آور را تصدیق نمی کند.
واپس رانی:ایگو هنگام فشار روانی به دوره رشدی قبلی بر می گردد تا دوباره احساس امنیت کند.
 
›مراحل رشد فرویدی(براساس تغییر نواحی شهوت زا):
 مرحله دهانی(18ماه اول):مرکز اذت طفل دهان است و با مکیدن و جویدن وگاز گرفتن تامین لذت می کند و از تنش رهایی می یابد.
مرحله مقعدی(18-36ماهگی):مرکز لذت مقعد و اعمال دفعی آن است .به نظر فروید تمرین دادن عضلات مقعد تنش را کم می کند.
مرحله آلتی(3-6سالگی):یا فالیک(آلت مردانه):مرکز لذت روی اندام تناسلی متمرکز است و عقده اذیپ و الکترا در این مرحله مطرح می شود که کودک می خواهد جای والد همجنس خود باشد و از محبتهای والد همجنس خویش بهره مند شود.در آخر این مرحله همانندسازی با والد همجنس جای عقده ادیپ قرار می گیرد.
مرحله نهفتگی(6تا بلوغ):میل جنسی فرو مینشیند و کودک به دنبال مهارتهای اجتماعی و عقلانی میرود و در این مرحله استرس و تعارض کم میشود.
مرحله تناسلی(بلوغ به بعد):زمان بیداری دوباره میل جنسی و منبع لذت جنسی کسی بیرون از خانواده است .حل مشکلات بطورصحیح در این مرحله باعث میشود که فرد رابطه عاشقانه مستقل و صمیمی داشته
باشد
 
تثبیت:
یک نوع مکانیسم دفاعی روانکاوانه است که فرد را در مراحل قبل از رشد و تحول متوقف می کند چون نیازهای شخص یا کمتر از حد یا بیشتر از حد ارضا شده اند.
 
تثبیت در مرحله دهانی:
باعث می شود که فرد در بزرگسالی به سیگار کشیدن و غذا خوردن و بوسیدن وبهداشت دهان و نوشیدن و آدامس جویدن علاقه داشته باشد.
 
تثبیت در مرحله مقعدی:
منجر میشود که فرد توجه زیاد به حرکات روده و شوخیهای توالتی و شلختگی بکند.
 
تثبیت در مرحله آلتی:
شخص در استمناء و عشوه گری و نشان دادن مردانگی افراط می کند.
 
روانکاوان معاصر:
هورنای:عوامل اجتماعی فرهنگی نقش مهمی در تحول شخصیت دارند.او عقیده داشت که مفهوم غبطه قضیب درست نیست چون مردان بودهاند که زنها رو توصیف می کرده اند حتی مردان غبطه رحمی دارند.
او انگیزه ی وجودی انسان را نیاز امنیت دانست نه نیاز جنسی یا پرخاشگرانه و راه کم شدن اضطراب رسیدن به امنیت است.
 یونگ:او به ناهشیار عقیده داشت ولی می گفت:فروید نقش ذهن ناهشیار در شخصیت را دست کم گرفته است .ولی یونگ ریشه های شخصیت را به زمان پیدایش انسان بر می گرداند.
ناهشیار جمعی:لایه ی غیر شخصی و بسیار عمیق ذهن ناهشیار که به دلیل یکی بودن آباء و اجداد انسانها تمام بشریت در آن اشتراک دارند.
کهن الگوها:عقاید و تصوراتی که بارهیجانی داشته ودرناهشیار جمعی جا دارند .اینها برای انسانها معانی نمادین مهمی دارند مثل:آنیما(زن).آنیموس(مرد).ماندالا.سایه.
آلفرد آدلر: عقیده به روانشناسی فردی داشته و اهداف و مقاصد هستند که به مردم انگیزه می دهند ومردم خالق زندگی خود هستند وهشیارانه زندگی می کنند وعوامل اجتماعی در شخصیت مهم هستند مهمتر از انگیزه جنسی .
 او معتقد است که همه دنبال برتری,انطباق,بهبودیافتن وتسلط بر محیط هستند وبا جبران,سعی می کنند کمبودها وحقارتهای خود را بر طرف کنند.
 
انتقادهای وارد شده براین نظریه:
الف:آزمون مفاهیم اصلی فروید دشوار است.
ب:اطلاعات ,محصول ارزیابی های ذهنی متخصصان بالینی است.
ج:رویکردها خیلی منفی و بد بینانه اند.
د:این دیدگاهها سوگیری غربی و مردانه رارد.
 
دیدگاه رفتاری اسکینر :
شخصیت همان رفتار مشهود وآشکار است ومحیط بیرونی آنرا تعیین می کند,شخصیت صفات درونی و افکار نیست و عقیده دارد که :رفتار و شخصیت همیشگی و ثابت نیست چون تجارب محیطی ثبات ندارد.
 
دیدگاه شناختی اجتماعی بندورا:
رفتار,محیط و عوامل شخصی/اجتماعی درفهم شخصیت مهم هستند
جبرگرایی دوسویه:بندورابرتاثیرات دوسویه رفتار,محیط وشناختی/شخصی تاکید دارد.
بندورا یادگیری مشاهده ای رامهمترین یادگیری انسان می داندواین مشاهدات ,بخش مهمی ازشخصیت مارا می سازند.
کنترل شخصی:انسان علی رغم تغییرکردن محیط می تواند رفتارش را تنظیم وکنترل کند.
 
سه جنبه ی کنترل شخصی دراین دیدگاه:
1-تاخیر کامروایی:توانایی به تاخیرانداختن خواسته ها,برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب در آینده.
2-خود اثرگذاری:اعتقاد به این که می توانیم برشرایط غلبه کرد ونتایج مثبتی بدست آوریم.
3-محل کنترل:آیا شخصی ,نتایج راحاصل عملکرد خودش(کنترل درونی)می داند یا حاصل وقایع خارج از کنترل خودش(کنترل بیرونی)می داند.

 شامل 30 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,200 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
personality-psychology_1768240_4174.zip1 MB

آخرین محصولات فروشگاه