فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)

اهداف فصل:

شناسایی اهداف کلیدی SHRM
فهم رابطه ی بین مدیریت منابع انسانی و استراتژی سازمان
تفاوت قائل شدن بین رویکردهای مختلف به استراتژی سازمانی و SHRM
شناسایی موانع دخالت کارکردهای منابع انسانی در تصمیم گیری استراتژیک
----------
تعاریف:
به کلیه ی فعالیت های تاثیر گذار بر رفتار افراد در برانگیختن آن ها به طراحی و اجرای نیازهای استراتژیک یک شرکت اطلاق می شود. (Schuler;1992)
فرآیند مرتبط کردن وظایف منابع انسانی با اهداف استراتژیک سازمان، به منظور بهبود عملکرد. (Bratton;2003)
گِست (1989) معتقد است که SHRM به این مسأله می‌پردازد که آیا «اقدامات مدیریت منابع انسانی» کاملاً در جهت برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان، هماهنگ و یکپارچه شده‌اند؟ و اینکه آیا سیاست‌های مدیریت منابع انسانی، اقدامات و حوزه های وظیفه ای گوناگون را در داخل یک سیستم جامع، و نیز در سلسله مراتب سازمان، با سیاست‌های کلی یکپارچه نموده است؟، و آیا اقدامات مدیریت منابع انسانی توسط مدیران صفی به عنوان بخشی از کار هرروزه‌شان پذیرفته شده است و مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
احتمالاً بهترین تعریف درباره مدیریت استراتژیک منابع انسانی توسط شولر (1992) ارئه شده است (رایت و مک ماهان؛ 1992). وی مدیریت استراتژیک منابع انسانی را «تمام آن فعالیت‌های که بر رفتار افراد در تلاش‌هایشان برای فرموله نمودن و اجرای نیازهای استراتژیک سازمان تأثیر می‌گذارد» تعریف می‌نماید. به عبارت دیگر، مدیریت استراتژیک منابع انسانی یک رویکرد و نگاه کلان سازمانی است که نقش و کارکرد مدیریت منابع انسانی را در تمام گستره سازمان می‌نگرد (باتلر و همکاران، 1991).
 
ویژگی های اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی (Armstrong & Baron) :
یکپارچه سازی (هماهنگی) استراتژی های کسب و کار و منابع سازمانی
مشارکت در دستیابی به مزیت رقابتی
تعهد به ارزش ها و ماموریت سازمان
فرهنگ اعتماد و تعهد
نگریستن به انسان ها به عنوان یک سرمایه نه یک هزینه
هدایت به وسیله مدیریت عالی
خط مشی ها و رویه های متقابل حمایت کننده مدیریت منابع انسانی
اجرای خط مشی ها و رویه های HR توسط مدیران صف
 
تاریخچه و سیر تطور:
رشته مدیریت منابع انسانی (HRM) نیز با اتخاذ رویکردی استراتژیک و از طریق توسعه و باز تعریف کارکردها و وظایف جدید خود نقش خویش را در فرایند مدیریت استراتژیک جستجو می‌نمود. این تلاش‌ها، حوزه جدید را در این رشته با نام مدیریت منابع انسانی استراتژیک (SHRM) به جهان مدیریت معرفی نمود.
مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM) اندکی پس از توسعه مفهوم مدیریت منابع انسانی (HRM) در امریکا و در اواخر دهه  1960 و اوایل دهه 1970 مطرح گردید. مفهوم HRM  ابتدا در کارهای آکادمیک در ایالات متحده در دهه 1960 و 1970 توسعه می یابد، و از آن زمان به بعد این مفهوم در جهان کسب و کار به صورت فزاینده ای به کار گرفته شده است (Brewster, 1994:1).
 
تحول در مدیریت استراتژیک منابع انسانی :
زمانی که ادبیات HRM بر مضمون استراتژیک تاکید کرد، بر خی ارزیابی های انتقادی نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی با اهداف سازمان یکپارچه نیست.
1989 Guest: به نظر می رسد که SHRM تاتیر کمی یا حتی هیچ تاثیری بر عملکرد سازمان ندارد.
 
Leggy در سال 1995 اظهار داشت که :
زمانی که تغییرات در فرآیندهای مدیریت کارکنان رخ می دهد، این تغییر بیشتر پاسخ های برنامه ریزی شده به فرصت ها و محدودیت های محیطی است تا اجرای سیاست های منسجم شغلی.
مارجینسون، میلوارد و دیگران بیان کردند که این ادعا به طور گسترده حمایت نمی شود چرا که:
اگر یکی از ویژگی های تعریف شده از مدیریت منابع انسانی پیوند روشن و صریحی با استراتژی های شرکت داشته باشد پس این تحقیق در مورد اکثر شرکت ها شکست می خورد.
با وجود یافته های مثبت برخی محققان، در واقع به نظر می رسد که مدیران اجرایی گرچه مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی را تصدیق می کنند اما درعمل، اجرای SHRM تا حدودی سطحی و ناقص است.
ممکن است یک دلیل اصلی شکاف بین تئوری وعمل این باشد که بسیاری از سازمان ها در آغاز می خواهند ارتباط علی مستقیمی را بین اجرای SHRM و دستیابی به اهداف سازمانی نشان دهند اما این کار سخت و دشوار می باشد.
بنابه دلایلی شرح (اثبات) این که منابع انسانی به نفع سود سازمانی است دشوار است مثلا: یک شرکت مممکن است به سادگی سودآور باشد چون در یک بازار در حال رشد فعالیت می کند.
 
دو نقص عمده درادبیات SHRM:
با وجود جوان بودن این رشته مطالعاتی، دو نقصان و کمبود عمده در ادبیات این حوزه به چشم می‌خورد که می‌بایست قبل از هر گونه تلاشی برای پیشبرد این رشته مورد توجه قرار گیرد. (Wright & McMahan, 1992).
اول در حال حاضر، هیچ نوع توافق روشن و دقیقی درباره توصیف و تشریح مدیریت منابع انسانی (SHRM) موجود نیست، بویژه درباره تعریف خاص این رشته. بنابراین، در حال حاضر به سختی می‌توان میان مدیریت منابع انسانی (HRM) و مدیریت منابع انسانی استراتژیک (SHRM) تمایز و تفاوتی قایل شد.
دوم، تا به امروز مدل‌های نظری و مفهومی بسیار اندکی،که از استحکام کافی برخودار باشند، چه در حوزه درک SHRM در سازمانها و چه عوامل تعیین کننده اقدامات گوناگون منابع انسانی ارائه نشده است. به گونه مشابه بدون یک بنیاد نظری مستحکم برای درک عوامل تعیین‌کننده اقدامات منابع انسانی، ایجاد تمایز میان SHRM, HRM مشکل است.
 
ارائه اهداف استراتژیک:
علاوه بر درگیر شدن درابداع استراتژی ،بخش منابع انسانی می تواند با مشاوره دادن، و طراحی طیفی از خط مشی ها و رویه ها به سازمان در دستیابی به اهدافش کمک کند.
مجموعه ای از تکنیک های منابع انسانی شامل برنامه ریزی منابع انسانی،استخدام، توسعه منابع انسانی،آموزش و مدیریت پاداش می تواند به دستیابی به استراتژی سازمانی کمک کند.
 
اهداف مديريت استراتژيك منابع انساني:
هدف اساسي مديريت استراتژيك منابع انساني، خلق قابليت استراتژيك از طريق تضمين و مطمئن شدن از اين نكته است که سازمان دارای کارکنان ماهر، متعهد و باانگيزه براي تلاش در راستاي حصول به مزيت رقابتي پايدار است . هدف آن ايجاد حس هدفمند و جهت دار بودن در محيط هاي  پرتلاطم است، تا بدين وسيله نيازهاي تجاري سازمان و نيازهاي فردي و گروهي کارکنانش از طريق طراحي و اجراي برنامه ها و سياست هاي منسجم و عملي منابع انساني تأمين شود.
 
جمع بندي:
مفهوم اساسي مديريت استراتژيك منابع انساني براين فرضيه استوار است که
استراتژي منابع انساني موجب ارتقاي استراتژي شرکت مي شود . از طرفي از آن نيز تأثير مي پذيرد. اعتبار اين مفهوم به اندازة اين باور بستگي دارد که کارکنان پايۀ موفقيت شرکت در کسب مزيت رقابتي و خلق ارزش افزوده اند و بايد با آنها مثل يك منبع استراتژيك بسيار مهم برخورد کرد . اگر چنين فرضياتي را بپذيريم، در نتيجه اعتبار مفهوم مديريت استراتژيك منابع انساني به ميزان اعمال آن در سازمان و نتايج حاصله وابسته خواهد شد.
 
استراتژی سازمانی چیست:
 استراتژی سازمانی با موضوعات اساسی سر وکار دارد که بر آینده سازمان اثر می گذارد و در جستجوی پاسخ به سوالات اساسی سازمانی است مانند:
؟Where are we now
؟Where do we want to be
؟How do we get there
 
استراتژی سازمانی:
 استراتژي سازمان الگوي تصميمات سازمان است که بيانگر و مشخص کننده اهداف و مقاصد سازمان و منشاء سياست هاي اصلي و برنامه هايي براي نيل به اين هدفها است.
چندلر: استراتژی تعیین هدف های بلند مدت و کوتاه مدت یک سازمان و تعیین جهت فعالیت ها و تخصیص منابع ضروری برای تحقق این اهداف است.
 
شامل 31 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,900 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
human_resource_management_shrm_1768124_8845.zip775.4k

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنايي با مفاهيم و نحوه اجراي گمبا كايزن در واحدهاي خدماتي و صنعتي

دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنايي با مفاهيم و نحوه اجراي  گمبا كايزن  در واحدهاي خدماتي و صنعتي كايزن(KAIZEN) چيست : KAI = تغيير  ZEN = حالت خوب  KAIZEN = CONTINUOUS IMPROVEMENT KAIZEN = تغيير در جهت بهتر شدن كايزن = بهبود مستمر با مشاركت گروهي مودا(MUDA)  چيست: MUDA =  WASTE = فاقد ارزش هر فعاليتي كه براي سازمان ايجاد هزينه مي كند  اما براي مشتري نهايي ارزشي توليد نمي كند.   سازمان براي حفظ بقاي خود بايد تا جايي كه مي تواند  از انجام فعاليت هاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,900 تومان

دانلود پاورپوینت مديريت پروژه

دانلود پاورپوینت مديريت پروژه تعريف پروژه: پروژه عبارتست از مجموعـه ای از  فعاليت ها که برای دستيابی به هدف خاص با مقاطع آغاز و پايان مشخص، اهداف، محـدوده و بودجه مشخـص انجـام می گيرد. پروژه مجموعه ای از تلاش ها، اقدامات و فعاليتهـای تکراری مرتبط به هم و منحصر به فرد جهت دستيابی به نتايج و اهداف مورد انتظار، در چارچوب برنامـه زمانی و بودجه پيش بينی شده می باشد.  پروژه مجموعه تلاش های موقتی برای تحقق يک تعهد و پذيـر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

دانلود پاورپوینت رفتار مصرف كننده (Consumer behavior)

دانلود پاورپوینت رفتار مصرف كننده (Consumer behavior) فهرست مطالب: نگاهي به حوزه و قلمرو رفتار مصرف كننده عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده —عوامل دروني —عوامل بيروني فرايند تصميم‌گيري مصرف كننده ------ نگاهي به قلمرو رفتار مصرف كننده و عوامل موثر بر آن: ماهيت رفتار مصرف كننده: رفتار مصرف كننده و ضرورت آن در بازاريابي استنباط ما از بازار چيست؟ رفتار مصرف كننده چه كمكي به بازاريابي مي‌كند؟   عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده: عوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه