فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت مديريت پروژه

دانلود پاورپوینت مديريت پروژه

تعريف پروژه:

پروژه عبارتست از مجموعـه ای از  فعاليت ها که برای دستيابی به هدف خاص با مقاطع آغاز و پايان مشخص، اهداف، محـدوده و بودجه مشخـص انجـام می گيرد.

پروژه مجموعه ای از تلاش ها، اقدامات و فعاليتهـای تکراری مرتبط به هم و منحصر به فرد جهت دستيابی به نتايج و اهداف مورد انتظار، در چارچوب برنامـه زمانی و بودجه پيش بينی شده می باشد. 

پروژه مجموعه تلاش های موقتی برای تحقق يک تعهد و پذيـرش مسئوليـت به منظور ايجاد يک محصـول يا ارائه خدمات معين مي باشد.

موقتی است يعنی نقطه آغاز و پايان معين دارد.

 مشخص است يعنی خدمت يا محصول مورد نظر کاملا روشن و تعريف شده است.

يعـنی:

پروژه ها شامل فعاليت هايي است که بايد در تاريخ های معين، با هزينه های معين و کيفيت تعيين شده اجرا شود.

ويژگی مشترک پروژه ها

پروژه ها يک دوره عمر معين دارند

پروژه ها مجموعه ای از اقدامات و عمليات منحصر به فرد (و بعضا پيچيده) است.

نتايج پروژه ها يکتا و منحصر به فرد است.

مراحل پروژه:

هر يک از مراحل پروژه با شروع يا خاتمه يک يا چند فعاليـت اصلـی يا زير پروژه قابل شناسـايي است، به گونـه ای که شروع و ختـم هر مرحلـه کاملا مشخص است.

ايـن مراحـل با يک توالی منطقـی به هم مربـوط

می شوند به گونـه ای که برآيند کلـی ايـن فرآينـد اجرای کامل پروژه است.

بسته به شرايط، مشخصه ها و روش های اجرايـــي، لازم است در پايان هر مرحله، کار ارزيابی عملکرد انجام شود.

اين ارزيابی به منظور حصول اطمينان از دستــرسی بـــه اهداف اوليه و نيز رفع ابهامات و اشکالات و همچنيــن اصلاحات مورد نياز در مراحل و سير تکاملی پروژه است.

چرخه حيات:

مراحل اصلی و قدم های لازم برای اجرای پروژه چرخه حيات نام دارد.

چرخه حيات تعيين کننده فعاليت های اصلی پروژه از ابتدا تا انتها می باشد.

توالی انجام فعاليت ها در چرخه حيات منعکس می شود.

در چرخه حيات پروژه لازم است مشخصات فعاليتهای اصلی و فرعی در هر مرحله و نيز امکانات و منابع مورد نياز برای تحقق آنها برآورد و تعريف گردد.

گام های چرخه حيات پروژه:

 گام 1- مفاهيم، شناخت و بررسي های اوليه

 دراين گام امکان پذيری طرح بررسی می شود و نسبت به پروژه شناخت لازم صورت می گيرد. همچنين کليات و اهداف و محدوديت ها برای شروع گام بعدی دنبال می شود.

گام 2- تعريف و طراحی اوليه

  در اين گام با توجه به خــط مشي های ارائــه شـده در مطالعات امکان پذيری، طراحی کليات طرح صورت می گيرد.

گام 3- طراحی جزئيات (طراحی تفصيلی)

 در اين گام بر مبنای طرح اوليه، طراحی جزئيات يا طرح تفصيلی تهيه می شود.

گام 4- ساخت، نصب و اجرا

  بر اساس مبناي طراحی و تصــميم های کلی در مورد ساخـت يا اجــرا (خريد)، فعـاليت های مربوط به خريد و انتخاب پيمــانکار و نظارت بر ساخـت و اجــرا انجام مي شود.

گام 5- بهره برداری و نگهداری- ارزيابی

  در اين گام ضمن بهره برداری از طرح و فراهم سازی شرايط بهتر به منظـور بهره برداری، از مطــابقت طرح اوليه و نتايج طرح، اطمينان حاصل مي شود.

مراحل اصلی در پروژه های عمرانی بزرگ:

مثال نمونه 1 (سد و نيروگاه)

1- مرحله شناخت

1-1- بررسی احداث سد با مخزن مناسب در محل مطلوب از نظر فنی، اقتصادی

2-1- بررسی احداث تونل های آبرسان به نيروگاه

3-1- بررسی احداث نيروگاه با ظرفيت لازم با توجه به شرايط فنی و اقتصادی آن

2- مرحله طراحی اوليه

1-2- شروع مطالعات زير سطحی

2-2- تهيه نقشه های 2000/1

3-2- مطالعات ژئوتکنيک (فرار آب)

4-2- طراحی نوع بدنه سد

5-2- شناسايي منابع

مطالعـات اين مرحله در يک سطــح دقيق تر نسبــت به فاز شناخت انجام می گيرد. همچنين در ضمن طراحی مفهومی، مهندسی پايه پروژه انجام می شود.

3- طراحی تفصيلی

1-3- طراحی کامل نقشه های بدنه و نيروگاه

2-3- تکميل مطالعات ژئوتکنيک

4- مرحله اجرا

1-4- انعقاد قرارداد با پيمانکاران عمرانی و تجهيزات

2-4- طراحی  تهيه تقشه های اجرايي

3-4- ساخت تجهيزات و نصب آنها

5- مرحله راه اندازی و بهره برداری

1-5- راه اندازی آزمايشی و تست

2-5- بهره برداری دائم در طول دوره عمر

بين هر فاز در طول عمر پروژه مراحلی برای تاييد آن مرحله وجود دارد.

در اين مراحل موارد زير کنترل می شود:

وارد فاز بعدی گردد.

کنار گذاشته شده يا منتفی گردد.

کارهای اضافی قبل از تصميم لازم برای ورود به مرحله بعدی در مورد نوع فعاليت ها مشخص گردد.

مثال نمونه 2 (صنايع پتروشيمی)

1- مرحلــه برنامه ريـزی و شناخت فرصــت های فنـــی و اقتصادی در طی اين مرحله، اطلاعات استراتژيک کافی در جهت تعييــن ريسک کار فرما و مزيت منابع موجود برای پروژه جمع آوری می شود.

فعاليت های عمده در اين مرحله شامل موارد زير است:

1-1- تعيين نياز- مشکلات

2-1- شناسايي شرکت کنندگان اصلی

3-1- جمع آوری اطلاعات

4-1- شناسايي فرصت های اقتصادی

5-1- مشخص کردن اهداف

6-1- تحقيق بازار- پيش بينی بازار

7-1- مطالعه شرايط رقابتی

8-1- بررسی موضوعات حقوقی، زيست محيطی و ايمنی

9-1- اطلاعات در مورد تخمين های اوليه

10-1- ارزيابی ريسک ها و محدوديتها

11-1- شناسايي، ارزيابی و انتخاب گزينه های تکنولوژی (رقابتی)

12-1- تعريف استراتژی کاری

13-1- توسعه پروژه (بصورت موردی) در ابعاد اقتصادی

شامل 80 اسلاید POWERPOINT 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,900 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
project-management_1768022_5302.zip222.9k

دانلود پاورپوینت رفتار مصرف كننده (Consumer behavior)

دانلود پاورپوینت رفتار مصرف كننده (Consumer behavior) فهرست مطالب: نگاهي به حوزه و قلمرو رفتار مصرف كننده عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده —عوامل دروني —عوامل بيروني فرايند تصميم‌گيري مصرف كننده ------ نگاهي به قلمرو رفتار مصرف كننده و عوامل موثر بر آن: ماهيت رفتار مصرف كننده: رفتار مصرف كننده و ضرورت آن در بازاريابي استنباط ما از بازار چيست؟ رفتار مصرف كننده چه كمكي به بازاريابي مي‌كند؟   عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده: عوا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود پاورپوینت هوش تجاری (Business Intelligence)

دانلود پاورپوینت هوش تجاری (Business Intelligence) فهرست مطالب: مقدمه تعریف ضرورت اهداف --------- وقتی در یک شرکت و یا موسسه برای تولید یک محصول و یا سرویس جدید ، نظرات و پیشنهادات مختلفی ارائه می شود ، که هریک از افراد آن شرکت معمولا این پیشنهادات را با توجه به تولید کنونی و دیدی که از شرکت خود دارند ارائه می دهند، اما نکته مهم این است که آیا شنیدن آن نظر ها و پیشنهادها با تقاضای مشتری و افراد ذی نفع منطبق است ؟ در این حالت باید بخش های تحق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود پاورپوینت هوش هيجاني (عاطفي)

دانلود پاورپوینت هوش هيجاني (عاطفي) EQ   What is that ارائه نگرش مثبت، احترام و رفتار مناسب به خود و دیگران هوش هيجاني  (Emotional Intelligence) هوشبهر: (Quotient Intelligence): نتايج پژوهش ها نشان دهنده اين بود كه هوشبهر پيش بيني خوبي براي عملكرد شغلي نيست.   مقايسه IQ  و EQ: ضريب هوش عاطفی ثابت نيست در طول زندگی قابل افزايش است IQ در حدود 15 سالگی تثبيت می شود قابل افزايش نيست می تواند به اند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه