فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت رفتار مصرف كننده (Consumer behavior)

دانلود پاورپوینت رفتار مصرف كننده (Consumer behavior)

فهرست مطالب:

نگاهي به حوزه و قلمرو رفتار مصرف كننده
عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده
—عوامل دروني
—عوامل بيروني
فرايند تصميم‌گيري مصرف كننده
------
نگاهي به قلمرو رفتار مصرف كننده و عوامل موثر بر آن:
ماهيت رفتار مصرف كننده:
رفتار مصرف كننده و ضرورت آن در بازاريابي
استنباط ما از بازار چيست؟
رفتار مصرف كننده چه كمكي به بازاريابي مي‌كند؟
 
عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده:
عوامل بيروني
عوامل دروني
فرايند تصميم گيري مصرف كننده
 
عوامل دروني موثر بر رفتار مصرف كننده:
ادراك:
قرار گرفتن در معرض اطلاعات
 
جلب توجه: عوامل موثر در جلب توجه عبارتند از:
عوامل تحريك كننده: مانند تناوب و تكرار، شدت، رنگ و حركت، جايگاه، تفكيك، فرصت و سازماندهي ارايه پيام، تضاد و انتظارات و...
فرد: مانند علاقه و نياز، يادگيري و انتظارات
موقعيت مانند مشاركت و درگيري ذهني مخاطب،
شرح و تفسير
ثبت در حافظه
 
محر‌ك‌هاي زير آستانه حسي و تبليغات:
محرك‌هاي زير آستانه حسي، پيام‌هايي هستند كه به قدري سريع و ماهرانه و به حدي پوشيده در زير نقاب ساير پيام‌ها ارايه مي‌شوند كه فرد از ديدن آن و يا شنيدن آن آگاه نمي‌شود.
آستانه مطلق
استانه افتراقي
 
ادراک گزينشي:
انتخاب ادارکي و اقتصاد ذهني
دلايل وقوع انتخاب ادراکي
 
مواجهه:
مواجهه درجه‌اي است که مردم به محرکي که در محدوده گيرنده‌هاي حساسي آنها قرار دارد توجه مي‌کنند. مصرف کنندگاني که بر روي بعضي محرک‌ها متمرکز مي‌شوند از بقيه بي اطلاع مي‌مانند و بعضي از پيام‌ها از مسير دريافت آنها خارج مي‌گردند.
مواجهه انتخابي: فيلترهاي ادراکي (که بر اساس تجربيات گذشته مصرف کننده به وجود آمده) در مورد اين که ما تصميم به تجزيه و تحليل چه چيزي مي‌گيريم، موثر است. مصرف کنندگان به شدت علاقه مند به آگاهي از محرکي هستند که به نيازهاي جاري آن مربوط مي‌باشد. اين نيازها ممکن است خودآگاه يا ناخودآگاه باشند.
 
سازگاري:
فرايند سازگاري زماني ايجاد مي‌شود که ديگر مصرف کننده توجهي به محرک نمي‌کند چون با آن وفق يافته است. تقريباً شبيه به اعتياد به مواد مخدر، مصرف کننده نيز به محرک عادت مي‌کند و به محرک شديدتري نياز دارد تا توجهش دوباره جلب شود.
 
عوامل موثر بر سازگاري:
شدت
طول مدت
افتراق يا تبعيض
مواجهه مکرر
 
توجه: توجه درجه‌اي است که در آن مصرف کنندگان بر روي محرک در محدوده مواجهه شان تمرکز مي‌کنند چون مصرف کنندگان در معرض محرک‌هاي تبليغاتي فراواني قرار مي‌گيرند. بازاريابان بايد تلاش نمايند براي افزايش ميزان توجه به محصولاتشان از خلاقيت استفاده نمايند.
 
خنثي سازي آشفتگي تبليغاتي:
شدت تبليغات
وارونه سازي تبليغ
ايجاد تعارض و مغايرت در تبليغ
تنوع
 
 تفسير:
نا مفهومي محرک: نامفهوم بودن محرک زماني اتفاق مي‌افتد که محرک به روشني درک نمي‌شود و يا زماني که معاني زيادي را با خود به همراه دارد. در چنين حالت‌هائي مصرف کنندگان گرايش دارندکه از گرايشات و پيش فرض‌هاي خود در معني دادن به محرک استفاده نمايند.
سازماندهي محرک: مردم يک محرک تنها را به طور جداگانه درک نمي‌کنند. مغز ما همواره در حال شبيه سازي احساسات ورودي، مرتبط کردن آن با حوادث يا احساساتي است که در حافظه و بر اساس اصول اساسي سازماندهي وجود دارد.
گوشت منجمد در مقايسه با گوشت تازه
 
نظريه گشتالت:
بر اساس اين نظريه، مردم معاني را از کل يک مجموعه محرک دريافت مي‌کنند نه از بررسي يک محرک به صورت انفرادي.
اصول سازماندهي محرک‌ها بر اساس نظريه گشتالت:
 
اصل انسداد بيان مي‌کند که مصرف کنندگان تمايل دارند که يک تصوير ناقص را به عنوان تصوير کامل درک کنند. معني آن اين است که ما تمايل به پر کردن فضا‌هاي خالي بر اساس تجربيات قبلي خود داريم.
 
اصل تشابه به ما مي‌گويد که مصرف کنندگان تمايل دارند اشيائي که خصو صيات فيزيکي مشابهي دارند را با هم گروه بندي کنند.
 
اصل شکل و زمينه از اصول ديگر نظريه گشتالت است که در آن يک قسمت از محرک (شکل)برجسته و غالب شده و قسمت ديگر در پس زمينه مي رود.
 
نقش نماد انديشي در تفسير پيامهاي بازاريابي:
نشانه شناسي براي فهم رفتار مصرف کننده مهم است، چون مصرف کنندگان براي بيان هويت اجتماعي خود از کالاها استفاده مي‌کنند.
بر طبق نظريات جارلز ساندرس پيرس که يک نشانه شناس است ،هر پيامي داراي سه جزء پايه است که عبارتند از، يک شيء، يک علامت و تفسير
مثال: سيگار مارلبورو
شي همان محصول است که پيام بر روي آن تمرکز دارد (سيگار مارلبورو)
علامت تصوير حسي است که مقصود شي را نمايان مي‌کند (محتواي تبليغات، در اين حالت گاوچران)
تفسير معني مشتق شده است (اين مرد سيگار را مي‌کشد). اما اين مرد هر مردي نيست. او يک گاوچران است و نه هر گاو چراني.
در دومين سطح يعني سطح دلالت کننده، اين علامت اشاره به ساختگي بودن شخصيتي مرد مارلبورويي دارد و تفسير آن شامل تمام خصوصياتي است که مي‌توان به اين مرد نسبت داد. به عنوان مثال او يک امريکايي تنومند و تک رو مي‌باشد.
در سطح سوم که سطح ايدئولوژي است.تفسير امريکايي تنومند و تک رو تبديل به علامتي براي يک امريکايي کليشه‌اي مي‌شود. پس موضوع آن امريکا است و تفسير کليه ايده‌ها و خصو صياتي که ما در نظر مي‌گيريم به عنوان جوهره و ذات يک امريکايي به حساب مي‌آيد.
 
روش وابستگي علامت به موضوعات:
آنها مي‌توانند شبيه موضوعات باشند و توسط بعضي عوامل سببي يا ديگر وابستگي‌ها به موضوعات مرتبط شوند و يا به آنها گره بخورند.
يک تصوير علامتي است که به نحوي شبيه محصول مي‌باشد. به طور مثال کامپيوترهاي اپل از تصوير يک سيب براي نشان دادن خودشان استفاده مي‌کنند.
يک شاخص علامتي است که به محصول مرتبط مي‌شود زيرا بعضي خصوصيات را به اشتراک مي‌گذارند. براي مثال، علامت درخت صنوبر بر روي بعضي محصولات پاک کننده بعضي خواص مشترکي را از قبيل تازگي، طبيعي بودن و رايحه خوش را بهمراه دارد.
تفسير شما از علامت مرسدس چيست؟
 
ادراك و نقش آن در تفسير پيام‌هاي بازاريابي:
تعبير و تفسير شناختي
تعبير و تفسير احساسي
 
يادگيري:
تعريف يادگيري
كاربرد مفاهيم يادگيري در بازاريابي
 
 درگيري ذهني و يادگيري:
درگيري ذهني بالا
درگيري ذهني پايين
مواجهه اتفاقي چيست و چه کاربردي در بازاريابي دارد؟
 
نظريات يادگيري:
شرطي شدن
شرطي شدن کلاسيک (محرک شرطي و محرک غير شرطي)-در شرايط درگيري ذهني پايين رخ مي‌دهد.
شرطي شدن کنش‌گر (تقويت مثبت و منفي)
چگونه اثر بخشي عامل تقويت کننده را حفظ کنيم؟
يادگيري شناختي
يادگيري حاصل از تکرار
يادگيري استدلالي-قياسي
يادگيري حاصل از الگوبرداري
 
ويژگي‌هاي كلي يادگيري:
قدرت يادگيري (اهميت؛ ميزان درگيري ذهني، خلق و خو، عوامل تقويت کننده، تکرار، تصويرسازي ذهني).
خاموشي و حذف
تعميم محرك‌ها
تمايز محرك‌ها
شرايط محيط پاسخ (قدرت يادگيري اوليه، شباهت‌هاي محيط فعلي فرد با محيط يادگيري اوليه)
 
حافظه :
كوتاه مدت
بلند مدت
 
حافظه و كاربرد آن در بازاريابي:
حافظه معنايي: دانسته‌ها و احساسات فرد در  مورد يک محصول
حافظه مرحله‌اي
حافظه نموداري
 
كاربرد مفاهيم يادگيري در موضع‌يابي محصول:
موضع‌يابي محصول
موضع‌يابي مجدد محصول
مديريت نام‌هاي تجاري
 
حسرت براي گذشته (نوستالوژي):
حسرت گذشته به عنوان يک احساس تلخ و شيرين توصيف مي‌شود يعني جايي که گذشته با غم و شادي‌هايش در نظر مجسم مي‌شود.
 
انگيزه و تفاوت آن با شخصيت و احساسات:
انگيزه نيرويي است که رفتار را تحريک و جهت و هدف رفتار را مشخص مي‌کند.
شخصيت منعکس کننده پاسخ‌هاي مشابهي است که افراد در تقابل با موقعيت‌هاي متنوع و مختلف از خود بروز مي‌دهند.
هيجانات: مجموعه‌اي از احساسات قوي و تا حدودي غير قابل کنترل هستند که در رفتارهاي تاثير گذار هستند.
آب شهري بسيار سالم و کم هزينه‌تر از آب معدني است اما چرا هر ساله ميليون‌ها نفر آب معدني را با قيمت بالاتري خريداري مي‌کنند؟
 
انگيزه:
ماهيت انگيزه
انگيزه دروني و بسيار پيچيده است
چرايي و هدف رفتار را تعيين مي‌کند
نظريات انگيزشي
سلسله مراتب نيازهاي مازلو
انگيزه‌هاي رواني مک گوير
 
نظر مک گوير:
بر اساس معيارهاي زير انواع انگيزه‌ها را طبقه بندي کرد:
انگيزه‌هاي شناختي: بر نياز يک فرد به رويکرد تطبيقي او نسبت به محيط و دست يابي به معنا و مفهومي خاص متمرکز هستند.
انگيزه‌هاي عاطفي: به نياز به ارضاي يک احساس و دستيابي به اهداف شخصي توجه دارند.
انگيزه‌هاي تثبيت‌گرا: بر تلاش فرد در حفظ تعادل زندگي تاکيد دارند.
نيازهاي رشد: بر توسعه و پيشرفت فرد تمرکز دارند.
 
وي بر پايه دو معيار ديگر نيز، طبقه بندي جزئي‌تري از انگيزه‌ها ارايه کرد:
آيا اين جنبه رفتاري غريزي (کنشي) يا در پاسخ به شرايط محيط (واکنشي) است؟
آيا اين رفتار به فرد کمک مي‌کند به يک موقعيت جديد دروني يا يک رابطه جديد بيروني با محيط اطراف به دست آورد
وي بر اين اساس شانزده نوع انگيزه را شناسايي کرد.
 
انگيزه‌هاي تثبيت گراي شناختي:
نياز به سازگاري (دروني، کنشي):  تمامي به سازگاري تمامي بخش‌ها و جنبه‌هاي رواني و وجودي آنها (نگرش‌ها، رفتارها؛ عقايد، تصوير ذهني) با ديگران سازگاري داشته باشد.
نياز به اسناد (بيروني، کنشي): آيا ما دلايل اتفاقات خوشايند و ناخوشايند زندگي خودمان را به ديگران اسناد مي‌کنيم يا به محيط خارج نسبت مي‌دهيم.
نياز به طبقه بندي (دروني، واکنشي): افراد نياز دارند اطلاعات و تجارب خود را به شيوه‌اي قابل فهم و قابل مديريت دسته بندي و سازمان دهي کنند. (طبقه بندي قيمت‌ها در ذهن مصرف کنندگان) مثل اتومبيلهاي بالاي 15 ميليون و کمتر از15 ميليون
نياز به عينيت بخشيدن (بيروني، واکنشي): بازتاب نياز به نشانه‌ها و سمبل‌هاي قابل مشاهده‌اي است که افراد را قادر مي‌سازد به آنچه مي‌دانند يا احساس مي‌کنند پي ببرند. (مثل پوشش ظاهري)
 
انگيزه‌هاي شناختي رشد:
نياز به استقلال (دروني، کنشي): نياز به استقلال و داشتن فرديت متمايز يکي از ويژگي‌هاي بازر فرهنگ غربي است.
نياز به تحريک (بيروني، کنشي): افراد اغلب در جستجوي تنوعند و به تحريک اميال و انگيزه‌هاي دروني خود نياز دارند.
نياز به غايت شناسي (دروني واکنشي): مصرف کنندگان در جستجوي انطباق خود با الگوها هستند. آنها دائما خود و موقعيت فعلي را با شرايط ايده‌آل ذهني مقايسه مي‌کنند.
نياز مطلوبيت (بيروني، واکنشي): مصرف کننده به عنوان بر طرف کننده مشکلي است که به دنبال فرصت‌هاي کسب اطلاعات و يادگيري مهارتهاي جديد گرايش دارد (مثل يادگيري سبک زندگي از يک برنامه طنز)
 
شامل 167 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Consumer-behavior_1767973_8101.zip3.8 MB

دانلود پاورپوینت هوش تجاری (Business Intelligence)

دانلود پاورپوینت هوش تجاری (Business Intelligence) فهرست مطالب: مقدمه تعریف ضرورت اهداف --------- وقتی در یک شرکت و یا موسسه برای تولید یک محصول و یا سرویس جدید ، نظرات و پیشنهادات مختلفی ارائه می شود ، که هریک از افراد آن شرکت معمولا این پیشنهادات را با توجه به تولید کنونی و دیدی که از شرکت خود دارند ارائه می دهند، اما نکته مهم این است که آیا شنیدن آن نظر ها و پیشنهادها با تقاضای مشتری و افراد ذی نفع منطبق است ؟ در این حالت باید بخش های تحق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

دانلود پاورپوینت هوش هيجاني (عاطفي)

دانلود پاورپوینت هوش هيجاني (عاطفي) EQ   What is that ارائه نگرش مثبت، احترام و رفتار مناسب به خود و دیگران هوش هيجاني  (Emotional Intelligence) هوشبهر: (Quotient Intelligence): نتايج پژوهش ها نشان دهنده اين بود كه هوشبهر پيش بيني خوبي براي عملكرد شغلي نيست.   مقايسه IQ  و EQ: ضريب هوش عاطفی ثابت نيست در طول زندگی قابل افزايش است IQ در حدود 15 سالگی تثبيت می شود قابل افزايش نيست می تواند به اند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاثير IT در تامين بموقع زنجيره تامين

دانلود پاورپوینت تاثير IT در تامين بموقع زنجيره تامين درس : MIS پيشرفته زنجيره تامين : زنجيره تامين ، رشته به هم پيوسته از سازمانها ، تسهيلات ، وظايف و فعاليتهاست كه در امر توليد و تحويل محصول يا خدمت با يكديگر در ارتباطند . عناصر زنجيره تامين عبارتند از: تامين كنندگان توليد كنندگان توزيع كنندگان فروشندگان مشتريان انواع جريان در زنجيره تامين: اطلاعات محصولات وجوه مديريت زنجيره تامين: مجموعه اي ازروشهاي مورد استفاده براي يكپارچگي موثرو كاراي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه