فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران - دوره مشروطه طلبان تا دوره اصولگرایان (1386 - 1285)

دانلود پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران - دوره مشروطه طلبان تا دوره اصولگرایان (1386 - 1285)

 فهرست مطالب:
کلیات:
   1- تعریف جریان شناسی
   3- ضرورت ها و اهداف شناخت جریانات سیاسی
   4- مدل جریان شناسی بر مبنای دین و مذهب
   5- ادوار مهم تاریخ معاصر ایران و نقاط عطف

صورت بندی و آرایش جریانات سیاسی ایران:

  دوره اول: عصر مشروطه طلبان
  دوره دوم:  عصر ملی شدن صنعت نفت
  دوره سوم: عصر نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی
  دوره چهارم: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 76
  دوره پنجم: عصر حاکمیت دوم خردادیها و اصلاح طلبان
  دوره ششم: عصر حاکمیت اصولگرایان

---------------

جريان‌شناسي سياسي ایران -کلیات:

کلیات:

1- تعریف جریان شناسی:
 شناخت فرآيند شكل‌گيري يك انديشه به همراه بررسي مباني فكري، اعتقادي و ديدگاه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي دسته‌اي از احزاب، گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي كه داراي همسويي در مواضع، رويكردها و گفتمان‌ها باشند.

بر اساس اين تعريف، جريان‌شناسي شامل:
1ـ فرآيند شكل‌گيري يك انديشه و تفكر.
2ـ بررسي مباني فكري اعتقادي و ديدگاه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي، دسته اي از احزاب و گروه‌هاي سياسي
3ـ تبيين همسويي در مواضع، رويكردها و گفتمان‌ها.

2- ضرورت شناخت جریانات سیاسی:

1ـ تشخيص درست دوستان از دشمنان، خودي‌ها از غير خودي‌ها بر اساس آموزه‌هاي تولي و تبري ديني.

2ـ تعيين نوع مواجهه و موضع‌گيري مناسب در برخورد با جريانات سياسي بر اساس رسالت پاسداري از انقلاب و نظام اسلامي.

3ـ ظرفيت‌سازي و كارآمد سازي سپاه و بسيج در مقابله با تهديدات سخت، نيمه سخت و نرم فراروي جمهوري اسلامي ايران.

4ـ توسعه و تعميق انقلاب اسلامي و عمق‌بخشي داخلي با مهندسي فرهنگي و تأثيرگذاري بر افكار عمومي.

3 -صورت بندی جریانات سیاسی (بر مبنای نقش دین و مذهب):

بر اين اساس جريانات سياسي به چند دسته تقسيم مي‌شوند:

1- جریان غیرمذهبی:

به نقش مذهب در اداره جامعه قائل نيستند، همانند برخي احزاب و گروه‌هاي ملي‌گرا و قوم‌گرا.

2 -جریان ضدمذهبی:

علاوه بر نفي و انكار دين و شريعت، به مقابله جدي با دين‌مداران و نظام ديني جمهوري

 اسلامي ايران برخاستند همانند احزاب ماركسيستي توده، چريك‌هاي فدايي و پيكار.

3- جریان مذهبی:

 آنان با اعتقاد به دين، قرائت يكسان از نقش اجتماعي مذهب ندارند.

دسته‌بندي جريان مذهبي:

طرفداران جريان مذهبي به دو طيف تقسيم مي‌شوند:

 الف) جريان مذهبي اقلي (دينداران):

اين جريان معتقد است بايد حداقل توقع و انتظار از دين را داشت، لذا دين را يا امر شخصي و يا صرفاً در حوزه امور فردي و يا آن را صرفاً در جامعه امري اخلاقي دانسته و بر اين اساس در حوزه مسايل دنيوي و عرف معتقد به بهره‌گيري از دستورات عقلي نه دستورات ديني مي‌باشند.

به طور مثال از چهره‌هايي چون دكتر سروش و مهندس بازرگان تا روحانيوني مثل فاضل ميبدي و يوسفي اشكوري و نيز احزابي چون كارگزاران و مجاهدين انقلاب تا مشاركت و دفتر تحكيم وحدت و ... در اين طيف‌اند.

ب) جريان مذهبي اكثري (دينمداران):

اين جريان معتقد است اسلام نه تنها براي زندگي فردي انسان‌ها، بلكه براي جامعه داراي قوانين كاملي است و توانايي تشكيل و اداره حكومت اسلامي را نيز در عصر غيبت داراست. اين جريان فقه آل محمد(ص) را برنامه عملي و تئوري زندگي بشر دانسته و از ديگر شاخصه‌هاي آن ولايت‌مداري، استقرار عدالت، مردم‌سالاري ديني، استقلال و پيشرفت مادي و معنوي در سايه دين است.

برجسته‌ترين نماد آن شخصيت‌هايي چون رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري تا جريان‌هايي چون اصولگرايان مي‌باشد.

4-  ادوار مهم تاریخ معاصرایران و نقاط عطف تاریخی:

1:  انقلاب مشروطه: تلاش برای استقرار عدالت، پارلمان و قانونگذاری(1285)

2:  نهضت ملی شدن نفت: ملی كردن صنعت نفت و رهانیدن از استعمار انگلیس(1332)

3:  نهضت امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی: تلاش برای استقرار نظام جمهوری اسلامی(1342 تا1357)

4: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 76: دوران تثبیت انقلاب و شكل‌گیری جریانات(57 تا76)

5:  عصر حاكمیت اصلاح‌طلبان (اوایل 76 تا 84)

6: عصر حاكمیت اصولگرایان (از 84 تا بحال)

صورت‌بندی و آرایش جریانات سیاسی ایران:

دوره اول: عصر مشروطه طلبان

دوره دوم:  عصر ملی شدن صنعت نفت

دوره سوم: عصر نهضت امام خمینی(ره) و پیروزی انقلاب اسلامی

دوره چهارم: عصر جمهوری اسلامی تا دوم خرداد 76

دوره پنجم: عصر حاکمیت دوم خردادیها و اصلاح طلبان

دوره ششم: عصر حاکمیت اصولگرایان

دوره اول)عصر مشروطه طلبان:

1)جریان اسلام‌گرا

2)جریان ملی‌گرا

3)جریان چپ‌گرا

جريان‌شناسي سياسي ایران - عصر مشروطه طلبان:

1)جریان اسلام‌گرا:

1-1  جریان مشروطه مشروعه، رهبر آن شیخ فضل‌اله نوری است.

دیدگاه فكری: پیرو مكتب سامرا به رهبری میرزای شیرازی و به دنبال تعمیم ولایت در حوزه سیاست و طرح ولایت و اطاعت از فقیه جامع الشرایط بوده‌اند.

2-1 جریان مشروطه مذهبی ضدغرب، نظریه‌پرداز آن آیت‌ا… نائینی است.

  دیدگاه فكری: ریشه آن در مكتب نجف به رهبری آخوند خراسانی و به دنبال تعمیم سیاست در حوزه   ولایت، و در پی اثبات مشروعیت گذار از رژیم استبدادی به مشروطه است.

2)جریان ملی‌گرا: (ناسیونالیسم) از رهبران آن تقی‌زاده، میرزا ملكم خان، میرزا فتحعلی آخوندزاده

- مهمترین مبانی: باستان‌گرایی، شاه‌محوری، سكولاریسم و غربزدگی.

حزب دمكرات(عامیون) مهمترین مصداق آن است كه تقی‌زاده شعار از فرق سر تا ناخن پا باید فرنگی شد

 ر هبر آن بود.

3) جریان چپ‌گرا: از رهبران آن حیدر عمواوغلی، جعفر پیشه‌وری در حزب كمونیست، در دوران

جنگ جهانی اول بودند.

3-1 جریان مشروطه‌خواه آزادی طلب:

الف)مشروطه ترقی‌خواه: روشنفكران غربگرای ضداستبداد و عضو فراماسونری

ب) مشروطه‌میان رو به گرایشات دینی: آیت‌اله بهبهانی و طباطبایی، در تحصن

در سفارت انگلیس مخالف نبوده و با روشنفكران رابطه خوبی داشتند.

4-1 جریان عالمانی كه سیاست سكوت را برگزیدند:

(به دلیل اختلاف بین علماء) همچون آیت‌ا… میرزای شیرازی دوم رهبر

انقلاب 20(ثوره العشرین) عراق.

دوره دوم)عصر ملی شدن صنعت نفت:

1) جریان اسلام‌گرا

2) جریان‌ملی‌گرا

3) جریان چپ‌گرا

1) جریان اسلام‌گرا

1-1 جریان اسلام‌گرای سیاست پرهیز:

 در رأس آن آیت‌ا… بروجردی زعامت حوزه‌های علمیه قم بود كه به دلیل احساس خطر از كمونیسم، نقش مقدس نماها از حركتهای انقلابی و مصلحانه، نقش افراد نفوذی و… از ورود به سیاست پرهیز داشت. اگر چه منشأ تربیت نسلی از فضلا چون امام خمینی، بهبود وضعیت حوزه قم، حمایت از تشیع و… بودند.

2-1 جریان اسلام‌گرای مبارز:

  درصدر آن آیت‌ا… كاشانی است. تلاش این جریان مبارزه پارلمانی برای رفع سلطه استعمارگران انگلیسی و محدود كردن سلطنت به چارچوب‌های قانون اساسی و رعایت دستورات اسلامی در حد امكان بود. از مهمترین دستاوردهای آن، تصویب طرح ملی شدن نفت در مجلس شانزدهم و حمایت از دولت ملی مصدق و برپایی قیام 30 تیر 1331 بود.

شامل  64 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1762987_7612.zip7.8 MB

آخرین محصولات فروشگاه