فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت پژوهش قوم نگارانه (فرهنگی)

دانلود پاورپوینت پژوهش قوم نگارانه (فرهنگی)

چيستی قوم نگاري:

تاریخچه :

اصطلاح مردم نگاری درسال 1810 معمول شد و نخستین بار مردم شناس آلمانی بنام نیبور( B . G . Neebuhr ) در کلاس درس خود در دانشگاه برلن عنوان کرد.
تا پایان دهه 1960 گزارشهای منتشر شده کمی بود.
بر اساس نوشته ویدیچ و لایمن سرآغاز کیفی(مردم نگاری قرن 17 محققان غربی)
دسته اول(کلاسیک): بررسی رسوم و اعمال جوامع ابتدایی .(مردم نگاری بدون مردم نگار)
دسته دوم(پست مدرن): مردم نگاری استعماری (میسیونرها ومتولیان استعمار) مرحله شکل گیری مردم نگاری با رویکرد استعماری
ريشه درعلم مردم شناسي به همکاري با استعمار متهم است.
دسته سوم: تحقیقات در مورد سرخپوستان امریکا که هنوز هم به عنوان ابتدایی و به عنوان یک دیگری خاص بازنمایی می شدند.(در اواخر قرن 18 این روش برای شناخت شیوه زندگی مردم قاره های دیگر توسط اروپاییها بکار برده شد.)
در قرن 19 رونق گرفت.
از نيمه دوم قرن ۱۹ رسما مطرح شده است.(توسط مالینوفسکی)
مالینوفسکی لهستانی 1942-1884
در جنگ جهانی اول به استرالیا تبعید شد.
در مورد مردم بومی استرالیا تحقیقات مردم نگارانه انجام داد.
پدر کار میدانی
قبل از او آماتورها(مبلغین مسیحی-استعمارگران وجهانگردان) از این روش استفاده میکردند.
از آثارش نقش دین وجادو.
 
نکته حائز اهمیت از نظر وی:
وظیفه مردم نگار شناخت دیدگاه بومی-رابطه اش با زندگی-تشخیص بینش او از جهانش
هر چه دیده میشود یادداشت شود چون مرور زمان سبب عادت در مردم نگار میشود.
 مردم نگاري يعني نگارش مردم و يا ترسيم چهره اي واقعي از زندگي آنها.
مردم نگاري به عنوان اصلي ترين روش تحقيق انسان شناسی مطرح است. (Anthropology)
 
خاستگاه مردم نگاری :
تحلیل مردم شناسانه یک حوزه خاص،جنبه های مختلف حیات گروه های انسانی با استفاده از روش مردم نگاری
در مردم نگاری ، عموما زمینه پژوهش و گروه انسانی باید محدود و کوچک باشد تا یک یا چند پژوهشگر معدود بتوانند منطقه را مورد مطالعه قرار دهند.
 
قوم نگاري چيست:
تعاریف قوم نگاري:
واژه قوم نگاری در زبان انگلیسی برابر باethnography  می باشد که از دو واژه لاتین  ethnoبه معنی قوم (مردم) و واژه  Graph به معنای نگاشتن (یونانی)که در فارسی به قوم نگاری و یا مردم نگاری ترجمه شده است.
قوم نگاري از نظر روشی عبارت است از عمل توصيف و توضیح يك فرهنگ معين در مقطع خاصي از زمان و نشان دادن آن فرهنگ.
قوم نگاري درعام ترین معنا و معناي کلاسیک خود عبارت است از مجموعه روش ها به کار برده شده در یک میدان براي گردآوري و ثبت اطلاعات و آماده سازي این اطلاعات براي تحلیل و سپس ارائه تحلیل در قالب یک نوشتار یا شیوه اي دیگري از بیان)روایت شفاھي، روایت تصویري و...  (اما در معناي دقیق تر و جدید تر، قوم نگاري به شیوه یا شیوه هاي شرح و روایت در پژوھش اطلاق مي شود. (narrative)
فرهنگ (هسته اصلی مطالعات قوم شناسی )، در اينجا به مثابه معرفتي كسب شده تعريف ميشود كه افراد براي تفسير و تعبير تجربه و انجام رفتار اجتماعي از آن استفاده ميكنند. ( یک سیستم معنایی مشترک بین افراد جامعه و بر اساس کنش متقابل منتقل می شود).
توصیف عمیق و مطالعه افراد و مکان های خاص در شرایط طبیعی میدان تحقیق قوم نگاری خوانده می شود. از طریق مطالعه میدانی  گسترده با درگیری فعال محقق در میدان تحقیق، قوم نگار تلاش می کند تا توصف های عمیق و متنوعی از وقایع داشته باشد و به توسعه علمی از گروهها و فرهنگ ها بیانجامد. در گذشته از مطالعات قوم نگاری به طور عمده به مطالعه اجتماعات ابتدایی و صنعتی نشده می پرداختند. امروزه به مطالعه افراد در موقعیت های خاص مانند دادگاه ها، بانک ها، اماکن عمومی، مدارس، سازمان ها و .... استفاده می شود. در این روش مشاهده کننده می بیند، گوش می کند، می پرسد، و دیده ها و شنیده های خودش را بدون تعصب ثبت می کند. به واسطه چنین اقداماتی از آنچه رخ داده است تصویر روشنی فراهم می کند. کنش انسانی در بستر و زمینه ای از کل مورد ارزیابی قرار میگیرد(فلسفه کل گرایانه قوم نگاری) که بر این اعتقاد است که شناسایی رفتار انسانی جز در قالب شناسایی زمینه کلی سیستم امکان پذیر نیست.
تحقیق قوم نگاری در مراحل اولیه تحقیق، که اطلاعات کمتری درباره یک پدیده وجود دارد، و در موقعیت هایی که امکان استفاده از روش های دیگر تحقیق وجود ندارد، سودمند است
 
قوم نگاري چيست:
« درگیری نزدیک محقق در فرهنگ، نیازمند آن است که محقق درباره نقش خویش و تاثیرات آن بر زمین تحقیق، انعکاسی رفتار نماید» بدین معنا که درباره رابطه  و نقش خویش در زمین تحقیق و تاثیرات آن بر زمین تحقیق بنویسد( بلوور و وود،2006ص81). تا به بهترین نحوی به هدف غایی مردم نگاری، که ایجاد شناخت عمیق و بیشتر نسبت به فرهنگ ها و جهانبینی ها و احساسات و نگاه انسانهای دیگر است
تحقیق قوم نگاری ابتدا در انسان شناسی مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع شاخه ای از انسان شناسی است که هدف آن توصیف علمی فرهنگ افراد جامعه است. در تحقیقات علوم اجتماعی، جریان آماده سازی تفسیرهای علمی، فرایندها، نظام و پدیده های اجتماعی درون یک جامعه معین را قوم نگاری می گویند.
برخی عقیده دارند که تحقیق قوم نگاری بیشتر یک رویکرد است تا یک روش تحقیق، زیرا در آن از چند روش تحقیق شامل مصاحبه، مشاهده و ابزارهای مختلف اندازه گیری استفاده می شود.
 
ويژگي هاي متمايز كننده پژوهش قوم نگارانه:
1- كل گرا است، به تصوير بزرگ تر و تصوير كلي مي‌نگرد.
2- به روابط درون يك نظام يا فرهنگ مي نگرد.
3- بر فهم يك موقعيت اجتماعي معين متمركز شده است و به پيش بيني نمي پردازد.
5-عینی بودن :یعنی توصیف حوادث به همانگونه  که هستند ونه تعبیر و تغییر در ارزش گذاری و برخورد تعصب آمیز
6- زمان‌بر و از نظر مدت طولاني است.
7- زمان تجزيه و تحليل با زمان پژوهش يكي است و تکميل آنها در قوم نگاري يک عمل دائمي و هميشگي است
8- الگويي از آنچه رخ داده است بايد تدوين شود.
9- ابزار تحقيق خود پژوهشگر است.
10- استفاده از روش شرکت کننده-مشاهده گر
11- مطالعات بصورت كتاب يا تك نگاری چاپ مي شود.
12-ویژگی با فت گرایی
 
کل گرا بودن: تحقیق قوم نگاری دارای ماهیت کل گرا و جامع است. در این روش کل یک پدیده ای است که توصیف و تفسیر می شود. در این تحقیق محقق به کل زمینه توجه دارد یعنی، عناصری که به نحوی با پدیده مورد مطالعه رابطه دارند از جنبه های مختلف بررسی می شود. دیدگاه کل گرا درباره مطالعه رفتار فردی، امکان می دهد تا ارتباطات اجتماعی وبعد زمانی ومکانی وامثال آن درباره فرد بصورت یک کل مورد نظر قرار گیرد. با توجه به ویژگی های فوق، تحقیق قوم نگاری را می توان یک بررسی در شرایط طبیعی، با دیدگاهی کل نگر قلمداد کرد.
استفاده از روش شرکت کننده- مشاهده گر: در تحقیق قوم نگاری، محقق در موقعیت طبیعی و زمینه ای که افراد درآن زندگی می کنند، فکر می کنند، عکس العمل نشان می دهند به مطالعه می پردازد. او از نزدیک رویدادهای پیرامون خود را مشاهده می کند، درک می کند و به توصیف و تفسیر آنها اقدام می کند. به محققی که خود نیز در صحنه رویدادها حضور دارد و به مشاهده آنها می پردازد، شرکت کننده-مشاهده گر می نامند. مشاهده گر-شرکت کننده سعی می کند تا نقش یکی از افراد مورد مطالعه را به عهده بگیرد و زمینه مورد مطالعه را خود را خود تجربه کند تا به آسانی احساسات، اعمال و افکار افراد مورد را درک کند.
-زمینه گرا بودن: تحقیق قوم نگاری ویژگی زمینه گرایی یا طبیعی دارد. در این تحقیق قوم نگاری بر خلاف تحقیقات آزمایشگاهی یا تحقیقات دیگر که متغیرها دستکاری می شوند، داده ها در موقعیتی طبیعی گردآوری می شود. محقق در این موقعیت ها رویدادها و حوادثی را که به طور طبیعی رخ  می دهند مشاهده می کند.در تفسیر و توصیف اطلاعات باید به موقعیت، بافت و محیطی که اطلاعات از آنها جمع آوری می شود توجه لازم داشت.
-کیفی بودن: تحقیق قوم نگاری ماهیت کیفی و پدیدار شناختی دارد. تحقیق قوم نگاری در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد. قوم نگار نه تنها به توصیف رفتار می پردازد بلکه سعی در تفسیر این رفتار از دیدگاه افراد مورد مطالعه دارد. از این رو انتخاب کردن یک چارچوب مشخص برای تفسیر، کدگذاری، و مقوله بندی کرن رفتارها ضروری است.
ویژگی با فت گرایی: قوم نگاران معتقدند که رفتار هر فرد تحت تاثیر بافتی است که در آن قرار دارد. از این رو نتایج حاصله از تحقیق قوم نگاری تنها در محیط مورد مطالعه خود قابل تفسیر است. در تحقیق قوم نگاری، معمولا هدف محقق شناخت عمیق بافت پدیده یا سیستم مورد نظر است. بنابراین تعمیم نتایج، مورد نظر محقق نمی باشد.
تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه آنها :برخلاف تحقیقات آزمایشی وغیر آزمایشی که در آنها فرضیه در ابتدا مشخص شده  وسپس مورد آزمون قرار می گیرد، تحقیق قوم نگاری بدون فرضیه  خاص شروع شده و تحلیل در جریان تحقیق تدوین وتغییر می یابند
اصول کلی و تعيين چارچوب مفهومی برای انجام تحقیق قوم نگاری:
شناسایی پدیده مورد مطالعه و تعيين عناصر اصلي موجود در زمين:
تحقیق قوم نگاری با بیان یک مسئله کلی آغاز می گردد. محقق با اطلاعاتی در مورد زمینه( زمان، مکان، شرکت کنندگان) و اندیشه کلی دوباره رویداد کار خود را آغاز می کند. به عبارت دیگر مسئله تحقیق در جریان اجرای تحقیق شناسایی می گردد. در اغلب موارد یک احساس شهودی منشا مسئله در تحقیق قوم نگاری است. محقق سوال های ویژه ای را که در چارچوب مفهومی می تواند تصور کند بیان می نماید. این سوال ها نقطه شروع تحقیق است: چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چرا اتفاق رخ می دهد؟ چگونه رخ می دهد؟؛ این سوال ها معرف یک تحلیل اولیه از مسئله تحقیق است.
  بیان این سوال ها محقق را در هدایت جریان تحقیق یاری می دهد. اما باید توجه داشت که بیان آنها نباید محدود کننده مشاهده لازم برای انجام تحقیق باشد
یکی از عمده ترین نکاتی که در تحقیق قوم نگاری بر آن توجه می شود، تاکید بر یک سازمان است.
منظور از سازمان، گروه هایی از افراد هستند که به صورت منظم و ساختاری با یکدیگر تعامل دارند. یک سازمان را می توان مجموعه ای دانست که از فرهنگ های مختلف تشکیل می شود. فرهنگ ممکن است از بخش های مختلفی که بین آنها ثبات و تعامل وجود دارد، تشکیل شده باشد. بخش های تشکیل دهنده فرهنگ  را دیدگاه می نامند. دیدگاه رفتار افراد و گروه ها را هدایت می کند و هسته اصلی تحقیق قوم نگاری را تشکیل می دهند.
 
شامل 70 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ethnography_1759896_8568.zip2.2 MB

آخرین محصولات فروشگاه