فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

دانلود پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

اهداف دوره:

آشنایی با کلیات و مبانی رفتار سازمانی
آشنایی با مباحث نگرش در سازمانها
آشنایی با الگوها و نظریه های شخصیت در سازمانها
آشنایی با الگوها و نظریه های ادراک در سازمانها
آشنایی با الگوها و نظریه های یادگیری در سازمانها
آشنایی با الگوها و نظریه های انگیزش در سازمانها
آشنایی با ارتباطات و فرایند آن
آشنایی با الگوها و نظریه های رهبری در سازمانها
 
کلیات و مبانی رفتار سازمانی:
تعریف رفتار سازمانی
ضرورت و اهمیت رفتار سازمانی
ریشه های رفتار سازمانی
اهداف رفتار سازمانی
چالشهای فرا روی مدیران هنگام کاربرد اصول و مفاهیم رفتار سازمانی
سطوح تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی
سؤال: به نظر شما منظور از رفتار سازمانی چیست؟
 
تعریف رفتار سازمانی:
مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات، اقدامات، کارها و نگرشهای افرادی که سازمان را تشکیل می دهند.
رفتار سازمانی مطالعه رفتار انسان در عرصه سازمان، رویارویی فرد و سازمان و بالاخره مطالعه سازمان می باشد.
رفتار سازمانی یکی از دانشهای میان رشته ای است که مطالعه رفتار فرد، گروه و سازمان را بر عهده دارد.
سؤال: به نظر شما رفتار سازمانی از چه علومی تشکیل شده است؟
 
علوم مختلفی که در رفتار سازمانی نقش دارند:
روانشناسی: به مطالعه رفتار افراد می پردازد.
جامعه شناسی: افراد در رابطه با همکاران مورد مطالعه قرار می گیرد.
روان شناسی اجتماعی: به اعمال نفوذ افراد بر یکدیگر توجه می شود.
مردم شناسی: مطالعه و تحقیق درباره علومی که می توان بدان وسیله درباره افراد انسانی  و فعالیتهای آنان مطالبی پرداخت.
علوم سیاسی: مطالعه رفتار فرد گروه در یک محیط سیاسی.
 
رشته‌هاي مرتبط با رفتار سازماني:
روانشناسي:
شخصيت،ادراك،
يادگيري،استرس
 
جامعه‌شناسي وروانشناسي اجتماعي:
پويايي هاي گروهي،
رهبري
 
علم مديريت:
مديريت كيفيت فراگير
 
انسان‌شناسي:
فرهنگ سازماني،
مطالعات فرافرهنگي
 
علوم سياسي:
تعارض،قدرت و سياست
 
ارتباطات:
شبكه‌هاي ارتباطات
 در سازمان
 
اهداف رفتار سازمانی:
بهبود و توسعه مهارتهای انسانی
توجیه رویدادها
پیش بینی و کنترل رفتار انسانی
چالشهای فرا روی مدیران هنگام کاربرد اصول و مفاهیم رفتار سازمانی:
گوناگونی نیروی کار
جهانی شدن سازمان
تفویض اختیار
نوآوری و ایجاد تغییر
کم شدن وفاداری کارکنان
 
مبانی رفتار در سطح فرد:
نگرش
شخصیت
ادراک
یادگیری
انگیزش
 
نگرش Attitude:
ارزیابی یا برآوردی است که (به صورت مطلوب یا نامطلوب) دربارۀ شیء، فرد یا رویدادی صورت می گیرد.
نگرش بازتابی از شیوۀ احساس فرد نسبت به یک چیز یا موضوع است.
یک شخص می تواند هزارها نگرش داشته باشد، ولی در رشته رفتار سازمانی بر تعدادی محدودی از نگرشها دربارۀ شغل  توجه می شود.
 
اینها عبارتند از:
رضایت شغلی
کار را معرف خود دانستن: درجه یا میزانی که شخص کار یا شغل خود را می شناسد و به صورت فعال در آن مشارکت دارد.
تعهد سازمانی : فرد سازمان را معرف خود بداند و به اصطلاح به وچو چنین سازمانی بر خود ببالد.
 
رضایت شغلی:
مقصود از رضایت شغلی نگرش کلی فرد نسبت به  کارش می باشد.
کسی که رضایت شغلی در سطح بالاست، نسبت به شغل یا کار خود نگرش مثبت دارد. و کسی که از کار خود راضی نسیت، نگرش منفی نسبت به کار خود دارد.
سؤال: چه عوامل تعیین کنندۀ رضایت شغلی می باشند؟
 
عوامل تعیین کنندۀ رضایت شغلی:
گیرایی کار
سیستم منصفانه پاداش
شرایط کاری که فرد را حمایت کند.
وجود همکاران شغلی که فرد را یاری دهند و از وی حمایت کنند.
سؤال: آیا کارگران راضی نسبت به کارکنان ناراضی مولدترند؟
 
رابطه رضایت شغلی و بهره وری:
هرچند که نخستین دیدگاهها دربارۀ رابطه رضایت شغلی و بازدهی فرد نشان می دهد که یک افراد راضی نسبت به افراد ناراضی مولدترند. اما در این بارۀ مدارک دقیقی در دست نیست.
برای مثال بازدهی یک فرد در هنگام کار با یک دستگاه به سرعت دستگاه بستگی دارد تا با رضایت شغلی او.
 
ناهمسانی شناختی Cognitive Dissonance:
ناهمسانی شناختی  هنگامی مطرح می شود که بین نگرش دو یا چند نفر یا بین رفتار و نگرش افراد بی ثباتی مشاهده شود. مثال:
 افراد سیگاری که اعتقاد به مضر بودن سیگار دارند، ولی سیگار می کشند.
شخصی که اعتقاد  به رعایت پاکیزگی محیط دارد، ولی  به سمت مدیریت شرکتی انتخاب شده که زباله های خود را در آب رودخانه می ریزد.
 
تعريف‌ شخصيت Personality:
آنگونه كه ديگران ما را مي‌بينند.
مجموعه‌اي از صفات و رفتارهايي است كه فرد را توصيف مي‌كند.
مجموع كل راههايي است كه يكنفر بدان وسيله در برابر ديگران از خود واكنش نشان مي‌دهد يا بدان وسيله روابط متقابل ايجاد مي كند.
مجموع الگوهاي عادتي آن گونه ديگران درك و برداشت مي‌كنند
...+عادت3+عادت2+عادت1= شخصيت
 
فوايد مطالعه شخصيت براي مديران:
ارضاي ميل كنجكاوي مديران
يافتن راههاي انطباق و سازگاري با فردي كه شخصيت وي مورد مطالعه قرار مي گيرد.
يافتن شيوه‌هاي ارتباط مؤثر
 
نظریه های شخصیت:
الگوی مبتنی بر پنج ویژگی شخصیتی
شخصیت A و B
 
الگوی مبتنی بر پنج ویژگی شخصیتی:
برونگرا: پیوسته ابراز نظر می کنند
سازشکار: دارای روحیه همکاری، قابل اعتماد هستند.
باوجدان: مسئولیت پذیر، وابسته و هدفگرا هستند.
از نظر احساسات با ثبات: آرام و علاقه مند در برابر تنش احساس امنیت می کنند.
با آغوش باز تجربه را می پذیرند: خیال پرداز بوده و از نظر احساسات هنر گرا و اهل تعقل و تفکر می باشند.
 
شخصیت A:
بیش از حد کار می کنند. حتی روزهای تعطیل
تحت فشار موعدها و مهلتهای انجام یافتن کار قرار می گیرند. و برای به موقع انجام شدن امور نگرانی پیدا می کنند.
اغلب با خود و دیگران رقابت می کنند.
آرام و قرار ندارند.
اغلب مضطربند.
اوقات را فراغت را اتلاف وقت می دانند و به غیر از کار سرگرمی ندارند.
همواره وقت کم دارند و سخن گفتن، غذا خوردن، راه رفتن و ... شتابزده و عجول هستند.
موفقیت را به طور کمی می سنجند و ذهنی مملو از آمار و ارقام دارند.
 
شخصیت B:
صبور و شکیبا و بردبارند.
خونسرد و آرام هستند.
در برخوردها و مراوداتشان ملایم هستند.
برای تفریح کار می کنند نه برای برنده شدن.
نسبت به موعدهای کاری خیلی حساسیت نشان نمی دهند.
اهل رقابت نیستند.
بدون احساس گناه استراحت می کنند و از اوقات فراغت نهایت لذت را می برند.
اهل لاف و گزاف نیستند.
 
نتیجه گیری:
اگر شخصیت فرد با شغل وی سازگار باشد، رضایت شغلی بسیار زیاد و احتمال ترک سازمان بسیار کم می شود.
ويژگي‌هاي عمده شخصيتي مؤثر بر
 
رفتارسازماني:
قدرت طلبي/ماكياول گرايي
مركز كنترل locus of control
مناعت طبع يا عزت نفس( احترام به خود)
سازگاري با موقعيت  یا خود سازگاري (Self Monitoring)
 
مركز كنترل:
بعضي از افراد بر اين باورند كه حاكم بر سرنوشت خويش هستند . عده‌اي هم خود را بازيچه دست سرنوشت مي‌دانند و بر اين باورند كه هرچه در زندگي برايشان پيش مي آيد به دليل شانس و اقبال آنهاست. اولين گروه را ، يعني كساني كه بر اين باورند سرنوشت خود را كنترل مي‌كنند، افراد درونگرا و دسته دوم ، يعني كساني كه زندگي خود را تحت كنترل نيروهاي خارجي مي‌دانند افراد برونگرا مي‌نامند.
تحقيقات زيادي در زمينه مقايسه افراد برونگرا با درونگرا انجام شده است و نشان مي‌دهد، افرادي كه از نظر برونگرايي نمره بالايي مي‌گيرند رضايت شغلي‌اشان پايين است، نرخ غيبت آنها بالاست. نسبت به محيط كار بيشتر احساس بيگانگي مي‌كنند و در مقايسه با فراد درونگرا كمتر خود را درگير امور شغلي خويش مي‌نمايند.
 
شامل 134 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1758518_7202.zip460.8k

دانلود پاورپوینت تدوین طرح عملیاتی مانور

دانلود پاورپوینت تدوین طرح عملیاتی مانور تعریف مانور: رَزمایش یا مانور :واژه رزمایش از هم‌آمیزی دو واژه رزم+آزمایش پدید آمده و به یک تمرین نظامی در مقیاس بزرگ گفته می‌شود که در آن مانورهای گوناگون رزمی اجرا و شبیه‌سازی می‌شوند. رزمایش در اصل شبیه‌سازی یک شرایط جنگی است و هدف از آن، آزمودن و همچنین آموختن شگردهای جنگی است. شیوه‌های مؤثر هماهنگی و ساماندهی نیروهای رزمنده نیز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه