فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی

دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی
تحلیل مبتنی بر چارچوب منطقی :در دهه 1960 توسط تیمی به راهنمایی لئون روزنبرگ در سازمان فضایی ایالات متحده امریکا- ناسا ابداع و به‌کار گرفته شد. با وجود انتقادات گسترده اولیه بر رویکرد مزبور، به تدریج در سازمانها و کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفت و در چهل سال اخیر، همواره به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از رویه‌های اجرایی مربوط به مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌ها و همچنین، ارزیابی آنها بوده است.
 
کاربرد:
رویکرد چارچوب منطقی مجموعه‌ای از ابزار طراحی را ارایه می‌کند که در صورت بهره‌گیری خلاقانه می‌توان از آن برای طرح‌ریزی، طراحی، اجرا و ارزیابی پروژه‌ها سود جست.
 چارچوب منطقی رویکردی ساختاریافته و منطقی برای تنظیم اولویتها و تعیین نتایج و فعالیتهای مربوط به یک پروژه است.
با استفاده صحیح از رویکرد مزبور می‌توان سازکاری رسا و کارامد برای توسعه مفهوم یک پروژه در تمامی اسناد مربوط به طرح آن ایجاد کرد.
همچنین، چارچوب منطقی قادر به ایجاد زمینه‌ای برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و روایی یک پروژه است.
 
مزایا:
چارچوب منطقی به‌عنوان بخشی از تحلیل منطقی است که در بر گیرنده زنجیره نتایج است. این رویکرد ریشه در درک پایه‌ای افراد از برنامه‌ها و چگونگی تجسم آنان از فرایند اجرا دارد. رویکرد مزبور طرحی از مولفه‌های برنامه و چگونگی ارتباط بین آنها را ترسیم می‌کند. بنابراین، برخورداری از فرایندی نظام‌مند و سلسله‌مراتبی برای طرح‌ریزی پروژه‌ها، برنامه‌ها و راهبردهای خرد و کلان از مهمترین ویژگیهای الگوی یاد شده است.
 
رویکرد مزبور کمک می‌کند تا:
وضعیت موجود شامل: شناسایی الزامات ذینفعان و تعریف اهداف مربوط مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
رابطه‌ای علی بین ورودیها، فرایندها، خروجیها، پیامدها و اهداف به‌صورت عمودی ایجاد شود.
مفروضاتی تعریف شود تا منطق پروژه بر آن استوار شود.
مخاطرات بالقوه موجود بر سر راه دستیابی به اهداف و پیامدها شناسایی شود.
نظامی برای نظارت و ارزیابی عملکرد پروژه مستقر شود.
فرایندی ارتباطی و یادگیرانه بین ذینفعان شامل: ارباب رجوع، طراحان، تصمیم‌گیران، سیاستگزاران و مجریان ایجاد می‌کند.
 
ماتریس چارچوب منطقی:
ماتریس چارچوب منطقی نتایج فرایند را به اختصار نشان می‌دهد و پروژه را در قالبی استاندارد به طراحان، سیاستگزاران و مدیران ارایه می‌کند.
همچنین به‌عنوان مرجعی برای مدیریت چرخه پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد
 
دو مرحله اساسی:
رویکردهای مختلفی برای چارچوب منطقی وجود دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت که چارچوب منطقی دارای دو مرحله اساسی تحلیل و طرح‌ریزیاست.
 
تشریح واژگان کلیدی رویکرد چارچوب منطقی:
قبل از تشریح نحوه بکارگیری چارچوب منطقی بهتر است برخی واژگان کلیدی آن به‌دقت تشریح شود. اهم واژه‌های مورد استفاده در این رویکرد و مفهوم آنها به‌صورت زیر است:
- اثر (هدف عینی یا مشهود توسعه‌ای/ هدف کلی نهایی):
ایجاد بهبود در یک وضعیت به‌صورت اقتصادی یا اجتماعی که به‌عنوان پاسخی به نیازهای جامعه هدف در یک چشم‌انداز درازمدت قلمداد می‌شود.
- پیامد (هدف عینی پروژه، منظور یا مقصود از پروژه):
وضعیت مطلوب در پایان یا درست پس از طول عمر پروژه به‌صورت دستاوردهای عملکردی (به‌عنوان نتیجه تغییر در دانش و رفتار)
-خروجیها (نتایج پروژه، موارد قابل ارایه):
محصولات و خدمات تولیدی یا شایستگیها و ظرفیتهای مستقیم ایجاد شده ناشی از اقدامات پروژه.
-فعالیتها و اقدامات  (مولفه‌ها یا اجزای پروژه):
وظلیف ویژه انجام شده با استفاده از منابع و روشهای مختلف به‌منظور دستیابی به خروجیهای مطلوب.
-شاخصها:
خصیصه‌هایی که به‌صورت صحیح و دقیق از نظر کمی و کیفی قابل سنجش یا لااقل قابل تشریح است و تغییر در وضعیت را نشان می‌دهد.
-ابزار بازبینی:
نشان می‌دهد کجا، با چه شیوه‌ای و در چه قالبی می‌توان به اطلاعات مربوط به دستیابی به اهداف و نتایج حاصله دست یافت.
-  ورودیها:
نهاده‌های فیزیکی و غیر فیزیکی (کارکنان، تجهیزات و مواد) و نیازمندیهای مالی برای انجام فعالیتهای طرح‌ریزی شده و مدیریت پروژه.
-  مفروضات:
وضعیتهایی که می‌تواند بر پیشرفت پروژه تاثیر گذارد، ولی تحت کنترل مستقیم مدیر پروژه نیست. یک فرض عبارتی مثبت از یک وضعیت است که تحقق آن برای دستیابی به اهداف پروژه ضروری است. یک مخاطره عبارتی منفی از یک وضعیت است که در صورت تحقق، ممکن است از دستیابی به اهداف پروژه جلوگیری کند
 
نکات قابل توجه:
 در بسیاری از موارد، تمایز بین پیامد و خروجی چندان ساده نیست. در چنین مواردی بهتر است مقصود اصلی پروژه تعیین شود. به‌عنوان مثال: "ایجاد پایگاه رایانه‌ای برای ثبت و تحلیل کارامد اطلاعات". در اینجا، ایجاد پایگاه اطلاعاتی رایانه‌ای در خدمت یک مقصود کلی با عنوان توسعه ظرفیت محلی ذخیره‌سازی و مدیریت اطلاعات است. در نتیجه، پایگاه اطلاعاتی یک خروجی به‌شمار می‌آید.
- هنگام فورموله کردن اهداف باید ثابت‌قدم و نامتناقض بود. از افعال مصدری (برای انجام چیزی) یا گذشته مطلق باید استفاده کرد.
- باید به‌خاطر سپرد که چارچوب منطقی همواره به‌عنوان یک پیش‌نویس باقی خواهد ماند؛ زیرا فقط تصویری لحظه‌ای از یک وضعیت را در زمانی معین نشان می‌دهد. بنابراین، ممکن است تطبیق ماتریس با تغییر در وضعیت ناشی از گذشت زمان ضروری به‌نظر رسد. از این‌رو، باید از بکارگیری ابزارهای بسیار صلبی که خطر محدود کردن مدیر پروژه به‌جای کمک کردن به او را دارد باید دوری گزید.
 
نحوه بکارگیری چارچوب منطقی:
زمان استفاده:
از رویکرد مزبور می‌توان در مقاطع مختلف چرخه مدیریت پروژه، همچون: شناسایی، آماده‌سازی، تقویم زمانی، اجرا، نظارت و ارزیابی استفاده کرد. در صورتی که از این رویکرد برای مفهوم‌سازی به‌جای سازکار استاندارد طراحی پروژه استفاده شود، دارای قابلیت بهتری برای بکارگیری گسترده و انعطاف‌پذیر خواهد بود.
 
نقطه شروع:
نقطه شروع مرسوم همان تحلیل مشکل از طریق ذینفعان ( تعیین علایق و قابلیتهای عملگران مختلف)، تحلیل اهداف (تصویری از وضعیت بهبودیافته در آینده) و گزینش راهبردهای مناسب (با توجه به اهداف) است. برای هر یک از موارد یاد شده باید به‌صورت زیر اقدام کرد:
- برای برنامه‌ها و راهبردها بهتر است از تعریف اهداف توسعه مورد نظر شروع شود.
- به‌جای رویکرد مشکل‌محور بهتر است تنگناهای مورد انتظار شناسایی شود.
- یک رویکرد میانبر که مستقیما نیازها را با خروجیهای پروژه مرتبط می‌کند.
 
 افراد درگیر در کار:
کار طرح‌ریزی و مدیریت پروژه را همواره باید به عنوان یک وظیفه تیمی مورد توجه قرار داد. این امر مستلزم ایجاد فرصت مناسب برای ذینفعان به‌منظور ارایه ورودیهای مناسب برای فرایند و محصول چارچوب منطقی است. در شرایط آرمانی، چارچوب مزبور به‌عنوان یک فرایند مشورتی برای مجموعه افراد دخیل در فعالیتهای مربوط مد نظر قرار می‌گیرد.
 
شامل 48 اسلاید POWERPOINT

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,000 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
POWERPOINT_1756166_7865.zip1 MB

آخرین محصولات فروشگاه