فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی تمامی رشته ها فایل ویکی1 دروس تخصصی موفقیت پاورپوینت ارتباط با ما دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله شهر مشهد در سال 85

دانلود پاورپوینت بررسی سیستم مدیریت زباله شهر مشهد در سال 85

سابقه وهدف:

یکی از آلاینده های مهم محیط زیست مواد زائد جامد می باشد.مطالعات  نشان می دهد که عدم توجه به جمع آوری ودفع صحیح مواد زائد می تواند 22 مشکل عمده زیست محیطی را که مقابله با آنها به سادگی امکان پذیر نیست بوجود آورد .برای حل این مشکلات خاص ،عناصر موظف مختلفی با هم ترکیب شده ومجموعه ای بنام مدیریت جامع مواد زائد بوجود (ISWM)

آورده است مدیریت مواد زائد شهری از شش عنصر موظف: تولید، ذخیره در محل ،جمع آوری ،حمل ونقل ،پروسه وبازیافت ودفع تشکیل شده است .داشتن اطلاعات در خصوص هر کدام از عناصر موظف می تواند در عملکرد سیستم مدیریت جامع مواد زائد جامد تاثیر بسزایی داشته باشد

مواد وروشها :

در این تحقیق که در سال 85 در شهر مشهد انجام شده است . اطلاعات بوسیله پرسشنامه ، مشاهده ، مصاحبه وبررسی مطالعات انجام شده دراین زمینه که توسط خود سازمان ویا محققین دیگر انجام گرفته بود انجام شد. تعداد 5 نمونه پرسشنامه به تعداد بیش از 190پرسش شامل پرسشهایی مربوط به کمیت وکیفیت زباله که 12 %سئوالات ، روشهای نگهداری وجمع آوری 21% ، 29% سئوالات مربوط به محل دفن زباله و15 % سئوالات مربوط به زباله های بیمارستانی و.8%مربوط به طرح تفکیک از مبداء وهمچنین حدود 13 درصد مربوط به کمپوست وورمی کمپوست خصوص عناصر موظف مدیریت مواد زائد جامد مطابق با استانداردهای موجود در منابع علمی تکمیل وپرسشنامه ها با مراجعه به محلهای دفن ،کارخانه کمپوسیت ،بازیافت کاغذ وپلاستیک وطی انجام بازدید ومشاهده وضع موجود وهمچنین با توجه به آمار واطلاعات موجود در سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری مشهد وبررسی پژوهش های مشابه در این زمینه صورت گرفت .

نتایج :

نتایج نشان می دهد متوسط زباله خانگی شهر مشهد 1200تن درروز تولید می شود. که با توجه به جمعیت 2400000 نفری مشهدسرانه تولید زباله0.496کیلوگرم در روز و در سال84هزینه مدیریت هر کیلوگرم زباله ، 106.89 ریال بوده است.آنالیز فیزیکی نشان می دهد که درصد مواد فسادپذیر63.92 ،کاغذ وکارتن 14.41،پلاستیک 4.22،فلزات 3.92،شیشه 2.84 می باشد .روش جمع آوری زباله در شهر مشهد خانه به خانه می باشد که بصورت شبانه جمع اوری می گردد .میزان کل زباله خانگی ورودی به محل دفن روزانه 1200تن می باشد که به روش دفن سطحی در توده هایی با ارتفاع بیش از 1متر دفن وبا 30خاک پوششی لایه ای و60سانتی متر خاک پوششی نهایی پوشانده می شود . کارخانه کمپوست مشهد ظرفیت پذیرش روزانه 500 تن مواد آلی وظرفیت تولید روزانه 120تن کود آلی رادارد .

مشکلات موجود:

از جمله مشکلات بارز در بخش جمع آوری ،عدم استفاده کارگران بخش جمع اوری از وسایل حفاظت فردی مناسب می باشد .همچنین مجهز نبودن برخی از کامیونها به مخزن جمع آوری شیرابه وعدم استفاده برخی از ماشین آلات جمع آوری از توری روکش زباله می باشد .از مشکلات بارز در محل دفن می توان به در نظر نگرفتن اندیس الکنو در محل دفن قدیم وجدید ،عدم زهکشی جهت جمع آوری شیرابه محل دفن وکافی نبودن فضای سبز ایجاد شده در اطراف محل دفن می باشد .در بخش کمپوست می توان به بالابودن رطوبت در زباله های ورودی وهمچنین بالابودن رطوبت در طی دوره عمل آوری کمپوست واشاره نمود .از نقاط قوت طرح تفکیک از مبدا به کاهش درصد کاغذ وشیشه وپلاستیک وارد شده به محل دفن اشاره نمود .

وتلند:

وتلند ها به عنوان يك ذخيره طبيعي در تمام تاريخ بشري شناخته شده اند . اهميّت آنها زماني مشخص مي شود كه در حالت طبيعي خود باشند . هم اكنون توانايي تصفيه ي آب توسط وتلند ها توسط افرادي مثل

Marash Arab  

در محل تلاقي رودخانه هاي 

Tigris و Euphrates

در جنوب عراق به علاوه در حالت مديريت شده براي مثال چوب هاي برنج (بويژه در جنوب شرقي آسيا )، شناخته شده كه مثل يك جاذب در تصفيه فاضلاب عمل مي كند 

بستر هاي "ني" يك مكمل مفيد را براي سيستم تصفيه ي فاضلاب سنتي ايجاد مي كنند ، آنها اغلب يك روش ارزان در مقابل تكنولوژي هاي تصفيه فاضلاب گران قيمت مثل صافي چكنده و پروسه ي لجن فعال مي باشند. جريان اقفي و جريان عمودي وتلند ها بر مبناي خاك ، شن و يا گراول استفاده شده براي تصفيه ي فاضلاب هاي خانگي و صنعتي تعيين مي شوند. آنها همچنين مثل يك تصفيه ي بلقوه كاربرد دارند كه از پخش آلودگي شامل فاضلاب زه كشي همچنين روان آب شهري جلوگيري مي كند .به علاوه وتلند ها به عنوان منبع حفظ حيات وحشي به كار مي روند و مي توانند به عنوان مناظر تفريحي طبيعي براي جوامع محلي باشند.
به طور كلي تعريف وتلند كار بسيار مشكلي است ،وتلند ها
Peatland سرزمين هايي از مرداب ، تالاب ،
  يا آب،اعم از اينكه  طبيعي يا مصنوعي ، دائمي يا موقتي ، با آب راكد يا جريان دار ، شيرين يا شور ، و يا زمين هايي با آب دريا  كه عمق آن هنگام پايين بودن جذر و مد از 6 مترتجاوز نكند تعريف شده اند. وتلند ها ، تابع خاك اشباع از آب هستند ، تراكم اكسيژن در رسوبات و لايه ي سطحي آب از اهميت فوق العاده اي  برخوردار است  رنج انتشار اكسيژن در آب و رسوبات آهسته است و به علت تنفس ميكروبها و حيوانات دربسيارى از وتلندها شرايط به سمت بى هوازى پيش مى رود .رواج شرايط بي هوازي در اكثر وتلندها منجر مي شود به اينكه وتلند ها نقش مهم و ويژه اي در آزاد كردن گاز نيتروژن از ليتوسفر و هيدروسفر به اتمسفر در طي نيتريفيكاسيون ايفا كنند.
با توجه به اينكه حالت هاي مختلف اكسيدهاي نيتروژن در وتلندها موجود است بيوژئوشيمي اين محيط ها هم اهميت دارد.
نيترات يك پذيرنده نهايي مهم الكترون پس از اكسيژن است كه آنها را به فرايند اكسيداسيون مواد آلي مربوط مي كند .انتقال نيتروژن در وتلندها شديداً به فعاليت باكتريايي مربوط است. فعاليت گروه هاي ويژه اي از باكتريها بستگي به منطقه مورد نظر در وتلند هوازي يا بي هوازي دارد.

همچنين در خاك وتلند فسفر به صورت محلول يا غير محلول ،آلي يا غيرآلي وجود دارد . سيكل آن بيشتر به صورت رسوبي است تا شكل گازي (مثل نيتروژن ) و فرم غالب كمپلكس در موادآلي موجود در قسمت تشكيل شده از كود گياهي با رسوبات غيرآلي در خاك معدني وتلند هاست .
موازنه جرمی عمومی برای یک وتلند، دوره ای از مسیرهای شیمیایی است. مسیرهای اصلی شامل: جریان ورودی، چرخه درون سیستمی وجریان خروجی.

زباله هاي بيمارستاني:

مواد زائدجامد بيمارستاني در ايران :

در كشور ايران ،نظافت شهري از تصويب قانون بلديه به تاريخ 20 ربيع الثاني 1325 هجري قمري به عهده شهرداري ها گذاشته شد .متعاقباً براساس قانون 1334 شمسي ((مراقبت در امور بهداشت )) بخشي از وظايف شهرداري ها شد .در سال 1375 شمسي وزير بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي كشور درتاريخ 28/7/1376 طي نامه اي درخواست كرد تا به منظور جلوگيري از اشاعه بيماريها از طريق زباله وتامين سلامت وارتقاء بهداشت جامعه وباعنايت بهحساسيت وخطرناك بودن زباله هاي بيمارستاني ،تفكيك ،جمع آوري ودفع مواد زائد بيمارستاني طي دستورالعملي كه توسط كميته كشوري مديريت بهداشت زباله تدوين شده است توسط استانداران سراسر كشور وپس از مطرح شدن در شوراي بهداشت  هر استان ، با دقت اجراشود

در اين دستورالعمل كه اولين گام همه جانبه جهت اجراي مديريت مواد زائد بيمارستاني در كشور مي باشد ،جزئيات قابل توجهي در خصوص نحوه جمع آوري شرايط محل نگهداري موقت زباله هاي بيمارستاني ارائه شده وجهت دفع زباله هاي خطرناك از روش دفن ترانشه هاي ويژه با استفاده از پودر آهك توصيه شده است .
به علت اهميت اين دستورالعمل كه هم اكنون در بيمارستانهاي سراسر كشور با همكاري شهرداريها در حال اجراست متن کامل آن به شرح زير آورده شده است :

به منظور ارتقاءبهداشت وسلامت جامعه وكاهش عفونتهاي بيمارستاني :

1-مواد زائد جامد معمولي يا شبه خانگي بيمارستاني بايستي در كيسه زباله مقاوم مشكي رنگ جمع آوري ودر مخزن آبي رنگ قابل شستشو نگهداري وهمراه مواد زائد جامد خانگي جمع اوري ودفع گردد .

2-زباله هاي نوك تيز وبرنده در جعبه (محفظه ) مخصوصي جمع اوري وهمراه زباله هاي خطرناك دفع گردد

3-زباله هاي خطرناك در كيسه زباله مقاوم زرد رنگ جمع آوري ودر مخزن زردرنگ قابل شستشو وضدعفوني نگهداري وتوسط شهرداري به محل دفن منتقل ودر ترانشه هاي ويژه با استفاده از پودر آهك دفن گردد .

4-پسمانده هاي مواد راديواكتيو تحت شرايط خاص خود زير نظر مسئول بهداشت پرتوها (فيزيك بهداشت ) بخش مربوط جمع آوري ،نگهداري وطبق ضوابط دفع گردد .

5-اعضا ءواندامهاي قطع شده (يا قسمت هاي جداشده بدن ويا جنين سقط شده ) بايد بطور مجزا جمع آوري وبراي دفع در گورستان محل ،حمل شده وبه روش خاص خود دفع شود 

6-حمل زباله هاي بيمارستاني بخصوص زباله هاي خطرناك احتياج به وسيله حمل مخصوص باعلامت خاص زباله هاي عفوني دارد .

شامل 57 اسلاید POWERPOINT


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
waste_management_system_1747870_9184.zip270.1k

آخرین محصولات فروشگاه