فایل ویکی ساعت فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی فایل ویکی

دانلود مقاله عسلك برگ پنبه

دانلود مقاله عسلك برگ پنبه موطن اوليه عسلك پنبه مناطق حاره آفريقا، جنوب شرقي آسيا و كشورهاي هند و پاكستان است. در اين نقاط به زراعتهاي توتون، تنباكو و پنبه آسيب فراوان وارد مي آورد. عسلك برگ پنبه براي اولين بار در سال 1323 در اطراف كرمان جمع آوري شده و در همان سالها در نقاط پنبه خيز فارس و كرمان انتشار داشته است. در سال 1327 تراكم و افزايش جمعيت اين آفت در گرمسار بحد بسيار زيادي رسيده و در آنسال اغلب مزارع پنبه به اين آفت م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,400 تومان

دانلود مقاله تاثیر رشد کشاورزی در رونق اقتصادی و کاهش فقر

دانلود مقاله تاثیر رشد کشاورزی در رونق اقتصادی و کاهش فقر اهميت و ضرورت وجود يك بخش كشاورزي فعال : رشد بخش كشاورزي به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه در كشورهاي در حال توسعه امري ضروري قلمداد مي شود . در ميان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقويت رشد اقتصادي و كاهش فقر، بهبود امنيت غذايي و حفظ منابع طبيعي بسيار مهم هستند. كاهش فقر از طريق رشد اقتصادي در كشورهاي كم درآمد ، بخش كشاورزي به دليل گستردگي و پيوند هاي قوي با ساير بخش هاي اقتصادي ، به عنوان موتور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود گزارش کارورزی سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان

دانلود گزارش کارورزی سيكل پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان تورگردان احاطه اي (پره) اين تور شامل دو بال ويك كيسه است طناب بالايي داراي مشاورهاي پلاستيكي يا چوبي وطناب پاييني تور داراي وزنه هاي سربي است كه باعث متعادل بون تور در آب مي شود. وسعت منطقه اي كه عمليات (منطقه كياكلا) در آنجا صورت مي گيرد حدود 2 كيلومتر است طول تور مورد استفاده دد صيد پره 2200 متر است وعرض تور مورد نظر 28 متر است تور معمولا يك سرش در ساحل قرار گرفته وبدنه تور همزمان با دورشدن قا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود مقاله سن هاي زيان آور گندم

دانلود مقاله سن هاي زيان آور گندم بيش از 10 گونه سن زيان آور غلات در ايران جمع آوري و شناسايي شده اند. در بين آنها سن گندم(Eurygaster integriceps Put.) از اهميت اقتصادي بيشتري برخوردار است(شكل 3). سن گندم    Eurygaster integriceps Put. (Scutelleridae, Heteroptera) اين گونه مهم ترين آفت كشاورزي كشور ما به شمار مي آيد. به جز مناطق خوزستان، اراضي ساحلي خليج فارس، درياي عمان ، درياي خزر و كويرهاي مركزي فلات ايران، اين آف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود مقاله دلايل و ريشه هاي تنوع مورفولوژيكي در حيوانات ، گياهان و قارچها

دانلود مقاله دلايل و ريشه هاي تنوع مورفولوژيكي  در حيوانات ، گياهان و قارچها در سرتاسر دو سه دهه ي اخير زيست شناسي رشد ثابت كرده است كه تمام موجودات زنده ي پر سلولي سلسله ي جانوران تشكيل شده اند از بسياري از بلوكهاي ساختماني مولكولي مشابه و بسياري از مسير هاي ژنتيكي مقطع مشابه . با اين وجود ما هنوز نمي فهميم كه چطور در موجودات مختلف اين مولكولها و روشهاي ژنتيكي را به كار بسته اند تا مشكلهايي كه ما امروز مي شناسيم بوجود بياورند . زيست شناسي رشدي تكامل از  عهده ي اين م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,700 تومان

دانلود تحقیق جامعه آماری کشاورزان کلزا کار منطقه قوچان

دانلود تحقیق جامعه آماری کشاورزان کلزا کار منطقه قوچان زمان و موقعیت اجرای طرح این طرح در سال زراعی 86-1385 در شهرستان قوچان با عرض جغرافیایی 37 درجه و7 دقیقه شمالی و 58 درجه و 30دقیقه شرقی انجام شد . شهرستان قوچان با مساحت4/3713 کیلومتر مربع و اتفاع از دریا 1225 متر، یکی از خنک ترین نقاط کشور محسوب میشود که دارای بارش سالانه 5/316 میلیمتر و میانگین درجه حرارت سالیانه 7/12سانتیگراد و همچنین بیشترین میزان یخبندان رادر بین شهرهای استان خراسان رضوی به م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود تحقیق رهيافت ترويجي - مشاركتي مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS

دانلود تحقیق رهيافت ترويجي - مشاركتي  مدرسه در مزرعه كشاورزان FFS اهميت موضوع : با گذشت بيش از پنج دهه از فعاليتهاي رسمي ترويج در ايران در حال حاضر فعاليتهاي نظام ترويج كشور اغلب در قالب رهيافت متعارف مي باشد ، البته فعاليت در قالب اين رهيافت يكي از ضعفهاي اساسي نظام ترويج كشور و اكثر كشورهاي جهان سوم محسوب مي شود . در اين رهيافت مسائل و مشكلات كشاورزي در موسسات ، مراكز ، ايستگاهها و ازمايشگاهها بررسي شده و نتايج و راه حلها به مروجين و كارشناسان ترويج منتقل ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود مقاله رشد و نمو گياهان

دانلود مقاله رشد و نمو گياهان سه عامل عمده در رشد و نمو گياهان عبارتند از : فتوسنتز، تنفس و تعرق فتوسنتز يكي از اختلافات عمده بين گياهان و حيوانات در كره زمين، توانايي گياهان براي ساخت داخلي غذاي خودشان مي باشد. يك گياه براي توليد غذاي مورد نياز خود به انرژي حاصل از تابش آفتاب، دي اكسيد كربن موجود در هوا و آب موجود در خاك نيازمند است. اگر هر يك از اين اجزاء دچار كمبود شود، فتوسنتز يا همان توليد غذا متوقف خواهد شد. در واقع اگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تحقیق عوامل موثر بر توزيع درآمد

دانلود تحقیق عوامل موثر بر توزيع درآمد رابطه بين توليد ناخالص ملي (رشد اقتصادي) و توزيع درآمد 3-2-1 دو نظريه مهم در مورد رشد اقتصادي و توزيع درآمد الف) نظريه كوزنتس سيمون كوزنتس در يكي از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي (1955) اين فرضيه را مطرح نمود كه در مسير رشد اقتصادي در كشورهاي نابرابري درآمد سخت افزايش يافته و پس از ثابت ماندن از سطح معيني، به تدريج كاهش مي يابد. اين الگو بعداً به نام منحني u وارون كوزنتس (ku ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود مقاله گياهان مفيد دارویی

دانلود مقاله گياهان مفيد دارویی -مفيد براي ترشي معده مريم نخودي- بلوط- ريحان- ليمو- سيب زميني- عرق نعنا- عرق آويشن- شلغم -مفيد براي تحريكات چشم بخور چاي- بارهنگ- ريحان -مفيد براي تهوع خاك شير- تيول- رازيانه- كنگر- بلوط مخصوصاً براي قي خوني.. -مفيد براي استسقا شلغم- مارزبون -مفيد براي چرب و كهير گزنه- شلغم- غاضث- چوبك -مفيد براي پلك چشم گردو- كاكل ذرت- آقطي -مفيد براي جوشهاي پوست و صورت بنفشه- بابونه- بخور بابونه- چا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(699):

آخرین محصولات فروشگاه